นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) ประวัติการติดตั้งระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

จากข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับเดือนมกราคม 2538 โดย น.ส.ธันยพร โกมัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดตั้งระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเป็นศูนย์บริการข้อมูลกลาง ขณะนี้ทางโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ทำกา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย โกโก้เย็น   สร้าง: 06 ตุลาคม 2552 12:31 แก้ไข: 06 ตุลาคม 2552 17:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) นักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งประกาศเกี่ยวกับรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชยจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกา ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2551 ซึ่งนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร... มีต่อ »
โดย โกโก้เย็น   สร้าง: 23 กรกฎาคม 2552 16:20 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2552 10:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) ขอแสดงความยินดีกับรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

>>>>ได้ทราบข่าวการประกาศผลการคัดเลือกนักกิจกรรมดีเด่นของนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2551 จากน้องนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และน้องๆ ก็ได้นำผลการประกาศที่ได้มาให้ชื่นชมว่าตนเองได้รับรางวัลได้รับรางวัลอะไรในปีนี้<<<<... มีต่อ »
โดย โกโก้เย็น   สร้าง: 28 มกราคม 2552 10:58 แก้ไข: 28 มกราคม 2552 16:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ไปออกค่ายครั้งแรกของข้าพเจ้า

ไปออกค่ายอาสาพัฒนา บ้านหว้าหลังกับนักศึกษา ปี2545 จำได้ครั้งแรกที่ได้ย้ายมารับงานด้านกิจกรรมนักศึกษาในครั้งนั้น มี ผศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล เป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และมี ดร.วิริยะ ทองเรือง เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นักศึกษาได้จัดกิจกรรม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย โกโก้เย็น   สร้าง: 27 มกราคม 2552 15:24 แก้ไข: 27 มกราคม 2552 15:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) อบรมภาวะผู้นำ ภาค ๓

วันนี้ ขอนำข้อมูลที่ได้รับจากการเข้าอบรมจาก ศ.เวคิน นพนิตย์ ในวันที่ 27-30 พ.ย.51 ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในครั้งนี้ วิทยากรได้มีการบรรยายในเรื่อง การพัฒนาองค์กร คืออะไร กระบวนการพัฒนาองค์กร การสื่อสาร การสั่งงาน และทัศนคติเชิงบวกใน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย โกโก้เย็น   สร้าง: 12 ธันวาคม 2551 09:07 แก้ไข: 12 ธันวาคม 2551 09:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) การอบรมภาวะผู้นำ ภาค 2

วันนี้ ขอนำข้อมูลที่ได้รับจากการเข้าอบรมจาก ศ.เวคิน นพนิตย์ (วันที่ 29-31 ต.ค.51 รวบยอดแค่ 2 วัน คือ 29-30 ต.ค. จาก 9.00-18.00 น. ) ได้ข้อคิดดี ๆ จากวิทยากร ในเรื่องของ คุณลักษณะพิเศษของผู้นำชั้นยอด คือ บริหารเวลาเป็น (บริหารงาน ครอบครัว ตัวเอง เ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย โกโก้เย็น   สร้าง: 21 พฤศจิกายน 2551 13:15 แก้ไข: 21 พฤศจิกายน 2551 13:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(9) ตามเด็กไปค่ายโรงเรียนบ้านหาญ จ.สตูล

โรงเรียนบ้านหาญ อ.ละงู จ.สตูล เป็นโรงเรียนที่มีอาคารทรุดโทรม มีอาคารเรียนชั้นเดียว 2 หลัง และอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง ซึ่งไม่เป็นอาคารทีไม่มีฝากั้น เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม เนื่องจากหมู่บ้านแถบนั้นส่วนใหญ่ เป็นชาวมุสลิม อยู่ห่างจากถนนใหญ่ห... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย โกโก้เย็น   สร้าง: 11 พฤศจิกายน 2551 16:35 แก้ไข: 11 พฤศจิกายน 2551 16:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) บันทึกความทรงจำ "รวบรวมของที่ระลึกงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา"

ตอนทำงานกิจกรรมนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตั้งแต่ปลายปี ตุลาคม พ.ศ.2544 ซึ่งตอนนั้นท่าน ผศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล ท่านดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา ของข้าพเจ้าโดยตรง มีท่านอ... มีต่อ »
โดย โกโก้เย็น   สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2551 14:15 แก้ไข: 06 พฤศจิกายน 2551 15:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) เมื่อตามเด็กไปค่ายน้องยิ้ม ได้อะไรมาบ้าง

มีโอกาสได้ตามน้อง ๆ นักศึกษาไปออกค่ายที่โรงเรียนต่าง ๆ มากมายหลายค่ายด้วยกัน เช่น ไปโรงเรียนบ้านนาหว้า โรงเรียนบ้านในเพลา โรงเรียนที่ อ.ตะโหมด พัทลุง โรงเรียนที่ จ.สตูล โรงเรียนที่ จ.กระบี่ และอีกหลายที่ วันนี้ ขอเล่าเรื่องการตามน้องไปค่ายที่โรง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย โกโก้เย็น   สร้าง: 16 ตุลาคม 2551 10:15 แก้ไข: 16 ตุลาคม 2551 11:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ไปกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ที่ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ตอนที่ 2

สรุปการเดินทางครั้งนี้ ใช้เวลา จากบ่ายสามของวันที่ 21 ตุลาคม 2550 - 23 ตุลาคม 2550 ตี 2 ของอีกวันหนึ่ง ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้น 2 คืน เป็นการเดินทางที่ทรหด และใช้เวลานานมากก กว่าครั้งก่อนที่ไปรถบัสของคณะฯ ซะอีก ปวดเมื่อยไปทั้งตัว นักศึกษาพอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย โกโก้เย็น   สร้าง: 14 ตุลาคม 2551 14:13 แก้ไข: 14 ตุลาคม 2551 14:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]