นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1828
ความเห็น: 4

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

นักกิจกรรมดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มี จำนวน 11 คน

>>>>ได้ทราบข่าวการประกาศผลการคัดเลือกนักกิจกรรมดีเด่นของนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2551 จากน้องนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และน้องๆ ก็ได้นำผลการประกาศที่ได้มาให้ชื่นชมว่าตนเองได้รับรางวัลได้รับรางวัลอะไรในปีนี้ <<<<<          

>>>>กิจกรรมนี้ จัดโดยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษากระทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับโล่เกียรติยศพร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 นี้<<<          

>>>> สำหรับการคัดเลือกแบ่งเป็น 6 ด้านด้วยกันคือ  คือ นักกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านวิชาการ ด้านบำเพ็ญประโยชน์ ด้านบริหาร  และด้านประชาสัมพันธ์<<<<

>>>> ซึ่งในปีนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือก และได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นนักกิจกรรมดีเด่นเกือบครบทุกด้าน ก็ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับน้อง ๆ นักศึกษาทุกคนที่ได้รับรางวัล ที่อุทิศกำลังกายกำลังใจทำงานให้กับคณะ/มหาวิทยาลัย  และสังคม ขอให้มีความก้าวหน้าในด้านการเรียนการงาน กันถ้วน ๆ ทุกคนนะค่ะ  มาดูกันซิค่ะว่าใครได้รับรางวัลนักกิจกรรมด้านใดกันบ้างค่ะ <<<<<

นักกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา

ชื่อ-สกุลรหัสนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรม
 1.นายจิณณวัตร กันทาฝั้น4910110060เครื่องกล
นักกิจกรรมดีเด่นด้านวิชาการ
 2.นายอุกฤษฎ์ ชำมริ4810829เครื่องกล
 3.นายอภิชัย  ธรรมภิบาล4910110604เครื่องกล
 4.นายฉัตรชัย  เจนอภิศาสตร์4810110คอมพิวเตอร์
 5.นายอนิรุทธ์  ทองกลิ่น4810751คอมพิวเตอร์
 6.นายวรากร บุญประกอบ 4910110421คอมพิวเตอร์
 7.นายธนาคาร สุระกำแหง4910110200คอมพิวเตอร์
นักกิจกรรมดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์
 8.นายปัญญาพล  แซ่เตื้อง4910110282อุตสาหการ
 9.นายอัฐศักดิ์   เกียงเอีย4810793เครื่องกล
10.นายธนากร  นามวงศ์4910110198โยธา
นักกิจกรรมดีเด่นด้านบริหาร
11.นายวีระพล  ชัยชำนาญ5010110504

โยธา (สิ่งแวดล้อม)

 สำหรับรูปถ่าย ก็ได้ฝาก น้อง ๆ เก็บภาพบรรยากาศวันรับโล่เกียรติยศ ในวันที่ 4 ก.พ.52 มาให้  ไว้คอยดูกันต่อไปค่ะ

รายชื่อนักศึกษาทุกคณะที่ได้รับรางวัลทั้งหมดดูได้ที่นี่ ค่ะ

http://student.psu.ac.th/news/view.php?n_id=930

 

สร้าง: 28 มกราคม 2552 10:58 แก้ไข: 28 มกราคม 2552 16:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนครับ  และขอให้เป็นตัวอย่างที่ดี ช่วยกันทำให้เกิดความเข้มแข็งในการทำกิจกรรมครับ  โดยเฉพาะกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการของคณะให้สูงขึ้นครับ

Ico48
kanjana.su [IP: 192.168.100.112]
16 กุมภาพันธ์ 2552 14:08
#41147
ยินดีด้วยค่ะ
Ico48
[[ddlink]] [IP: 123.153.75.203]
15 สิงหาคม 2554 19:29
#67637

Internet every day of my favorite ignite the passion for watchmaking

Ico48
[[ddlink]] [IP: 101.66.49.215]
31 สิงหาคม 2554 17:27
#68096

should be a best selling Rolex table begun to heat up In a survey of the

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.188.89
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ