นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
พบนักศึกษาใหม่ 1347 0
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 5 1571 0
“สัตวศาสตร์” นิทรรศการมีชีวิต 1151 2
คณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ปีการศึกษา 2559 1223 0
เกษียณอายุราชการ รศ.น.สพ.สุรพล ชลดำรงค์กุล 1685 1
ทิศทางการบริหารงานฟาร์ม 935 1
ความร่วมมือกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 1092 0
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ 977 0
โครงการพัฒนานักศึกษา 896 0
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักวิจัยฯ 863 1
การจัดการเรียนสอนสำหรับนักศึกษาจากFaculty of Agriculture - Animal Husbandry 793 0
บัณฑิตศึกษาเขามารายงานความก้าวหน้า 772 0
กว่าจะได้ปัจฉิมนิเทศ ณ ดินแดนแห่งล้านนา (ตอนที่ 2) 802 1
สหกิจขอรายงานตัว 808 1
สหกิจปีการศึกษา 2558 611 0
กว่าจะได้ปัจฉิมนิเทศ ณ ดินแดนห่งล้านนา (ตอนที่ 1) 776 1
กิจกรรมของภาควิชาสัตวศาสตร์ ช่วงเดือนธันวาคม 58 ถึงเดือนมกราคม 59 870 2
สัมภาษณ์ คุณสุจิตร์ ชลดำรงค์กุล 1009 0
ประสานงานอย่างไรให้มีความสุข 1506 3
หลักการเลี้ยงวัวเนื้ออินทรีย์ 925 0
ฝึกงานกับฟาร์มผสมผสาน 1126 0
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 894 1
เมนูอาหารของเด็กฝึกงาน 1898 3
เมื่อถึงเวลา ก็ต้องปรับตัว 775 1
หัวข้อการอภิปรายและบรรยายพิเศษ ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4 855 0
หัวข้อการนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ครั้งที่ 4 1132 0
หัวข้อการนำเสนอภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 1275 0
สหกิจศึกษา 2557 779 0
บุญกุศลนี้อุทิศให้แก่สัตว์ทดลอง 1044 0
เปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการรับเกษตรกรตัวน้อย 715 1
เมื่อถึงเวลาต้องเดินทาง 721 0
เปิดไฟให้กับความคิด 882 2
มาเล มาเล มาเลเซีย 1042 2
ดูงานฟาร์มโคนม 4255 0
เปิดโลกทัศน์ 1766 0
การลงทะเบียนและการเตรียมต้นฉบับในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 1027 0
ฝึกงาน 515-191 879 0
แจ้งข่าว ครั้งที่ 1 การจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 1360 5
เมื่อถึงจุดที่ต้องเปลี่ยน 1138 1
การจัดการในรายวิชา ฝึกงาน เปิดใหม่ 979 2
เมื่อฟาร์มกลายเป็นเมืองบาดาล 1407 4
เส้นทางอาชีพกับเครือเบทาโกร 1485 5
แนะนำหนังสือใหม่ 1515 1
ยุวสัตวบาลดีเด่น 1735 7
ทำไมถึงต้องปฐมนิเทศ 1961 0
แนวคิดเรื่ององค์กรแห่งความสุข 1262 0
สุขนั้นทุกสถานการณ์ 1529 2
แบ่งปันประสบการณ์ในการเป็นคุณลิขิต 1035 4
การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 2185 3
การฝึกงานนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1898 0
คนนั้นสำคัญที่สุด 995 2
อาชีพสัตวบาลเขาทำอะไรกัน 2128 0
นักศึกษาหาคำตอบ "การฆ่าสัตว์ทดลองบาปหรือไม่" 1248 3
ส่วนหนึ่งของสหกิจศึกษา 1266 0
AJAS-CAPI Outstanding Research Award(ครั้งที่ 11) 1319 1
กว่าจะมาเป็นไข่ 2841 1
เรื่องของไข่................ 933 0
You need to know 2 2604 0
You need to know 994 2
เรื่องของหมูตอนอวสาน 2993 0
การแบ่งเนื้อหมูเพื่อชำแหละขาย 4255 3
เคล็ดลับงานครัว 2427 2
การเลือกซื้อเนื้อหมู 2507 4
ผู้เกษียณ สุข-สดชื่น-สมปรารถนา 3768 0
บทสัมภาษณ์ ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2555 2954 3
บทสัมภาษณ์ “นายเปลี่ยน ณ มณี” ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2555 2307 3
คิดเป็นระบบ 1462 0
Road to Success 1876 0
General Animal Raising Practice (ตอนที่ 2 หมวดสัตว์ปีก) 1597 0
General Animal Raising Practice (ตอนที่ 1 หมวดสุกร) 1912 0
“ความกลัว”อุปสรรคสำคัญของงานวิจัย ? 1917 3
Walk Rally ด้วยภาพ 1986 0
นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น(ภาคบรรยาย) ตอนที่ 2 1464 0
ฤดูกาลแห่งการแบ่งปัน 1557 0
นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น(ภาคบรรยาย) 3270 7
คำบอกเล่าจากPig Business Camp 2712 0
สัมมนาภาควิชาฯ 1503 3
Walk Rally by สัตวศาสตร์ 1755 1
เพียงส่วนหนึ่งจากการสัมมนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 55 1790 1
บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2366 2
ฝึกงาน 1500 0
ขอข้อคิดเห็น 1468 2
เก็บตกโครงการพัฒนาศักยภาพฯ 1321 0
ทำไมคุณถึงอยากมาทำงาน ? 2073 6
ชีวิตของคนสำนักงานภาควิชาฯ 1674 3
Pig Business Camp ครั้งที่ 1 2229 2
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ 2158 0
วาเลนไทน์กับองค์กร 1427 0
นักกิจกรรมตัวอย่าง 2166 4
โอกาสดีๆ ของนักศึกษา 1681 0
รายงานการประชุม 1566 8
บันทึกการเดินทางตอนที่ 2 : เก็นติ้ง ไฮแลนด์ 2365 3
รับสมัครงาน 2507 0
เปิดโลกทัศน์ 1618 3
ความเป็นมาของไข่ 3609 2
ความเข้าใจ 1396 2
สดุดีมหาราชา 1404 3
งานเลขา 5 การรับคำสั่งจากหัวหน้า 1848 2
งานเลขานุการ 4 ปฏิบัติการแนวหน้า 1541 2
ความรับผิดชอบ 1439 1