นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ลูกหว้า
Ico64
Miss Benjaporn Nooklay
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 2

(0) VDO การใช้เครื่อง SEM 5800 ด้วยตัวเอง

คลิป VDO การใช้เครื่อง SEM5800 ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าที่ใช้เครื่องด้วยตนเองสามารถหาดูได้จากเว็ป youtube โดยการคีย์คำว่า "การใช้เครื่อง SEM 5800" ซึ่งจะมีทั้งหมด 5 part ด้วยกัน ได้แก่ 1. การเปิดเครื่อง 2. การใส่ตัวอย่าง 3. การเป... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ลูกหว้า   created: 22 April 2016 10:45 Modified: 22 April 2016 11:05 [ Report Abuse ]

(0) การเตรียมเชื้อไวรัสสำหรับ TEM

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงตอนนี้ มีลูกค้าส่งตัวอย่างเชื้อไวรัสเข้ามาเยอะมาก จากที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งการเตรียมตัวอย่างที่เป็นเชื้อไวรัสที่นิยมกัน จะใช้การย้อมแบบ Negative ซึ่งวิธีการนี้ก็ไม่ยาก เพียงแค่นำเชื้อมาหยดลงบน Formvar หรือ Carbon gri... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ลูกหว้า   created: 18 Febuary 2016 09:59 Modified: 18 Febuary 2016 10:00 [ Report Abuse ]

(0) Condenser aperture สำหรับ TEM

เมื่อเจอตัวอย่าง TEM ที่แตกต่างกันไป ย่อมต้องมีการเปลี่ยน aperture เพื่อให้เหมาะสมกับตัวอย่างนั้นๆ ด้วย ซึ่งสำหรับเครื่อง TEM ของเรานั้นสามารถเปลี่ยน aperture ได้หลายชนิด มีทั้ง Condenser aperture, Objective aperture และ Field limiting aperture... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ลูกหว้า   created: 17 November 2015 13:57 Modified: 17 November 2015 13:57 [ Report Abuse ]

(0) ทนร้อน แต่ไม่ทนชื้น

ในแต่ละวันสำหรับการทดสอบตัวอย่าง SEM นั้น ต้องเจอกับตัวอย่างหลากหลายชนิด ซึ่งแต่ละตัวอย่างก็ต้องมีการประยุกต์การเตรียมตัวอย่างให้เหมาะสมกับตัวอย่างนั้นๆ ด้วย ตัวอย่างเจลาตินก็เช่นเดียวกัน เมื่อเตรียมแบบปกติพบว่าตัวอย่างจากที่เป็นผงได้ละลายกลา... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ลูกหว้า   created: 16 September 2015 11:55 Modified: 16 September 2015 11:56 [ Report Abuse ]

(3) รังมด

ภาพถ่ายจากการทดสอบตัวอย่าง SEM มีหลากหลายชนิด ทั้งทางชีวภาพและทางวัสดุ เมื่อไม่นานมีคนส่งตัวอย่างที่เป็นรังมดมาทดสอบ เมื่อดูภายในรังพบว่ามีเส้นใยขนาดเล็กมากมาย โดยไม่เคยรู้มาก่อนว่ามดสามารถสร้างรังด้วยเส้นใยขนาดเล็กมากมายยิ่งกว่าที่แมงมุมสร้างไ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ลูกหว้า   created: 08 September 2015 10:25 Modified: 08 September 2015 10:25 [ Report Abuse ]

(0) ตัวอย่าง TEM บางเกินไป

มีตัวอย่างทางชีววิทยาของลูกค้าซึ่งต้องการศึกษาหนังหนู ทำการตัดตัวอย่างด้วยเครื่อง Ultramicrotome ปกติ แต่ลูกค้าบอกว่า contrast ของตัวอย่างน้อยไป ทำให้ไม่เห็นองค์ประกอบของเซลล์ที่ชัดเจน จึงได้ทำการปรึกษากับพี่สากลซึ่งมีประสบการณ์การตัดตัวอย่าง T... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ลูกหว้า   created: 26 May 2015 11:35 Modified: 26 May 2015 11:35 [ Report Abuse ]

(1) การย้อมตัวอย่างทางชีววิทยา

การย้อมตัวอย่างที่ผ่านการตัดด้วยเครื่อง ultramicrotome ต้องผ่านการย้อมด้วยโลหะหนักเพื่อเพิ่ม contrast ให้กับตัวอย่าง สำหรับการดู TEM ช่วยให้สามารถมองเห็นรายละเอียดของตัวอย่างได้อย่างชัดเจนขึ้น ซึ่งคล้ายกับตัวอย่างพอลิเมอร์ที่ผ่านการย้อมเช่นเดีย... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ลูกหว้า   created: 10 April 2015 14:26 Modified: 10 April 2015 14:26 [ Report Abuse ]

(0) อาการเสียของ Cryo ultramicrotome

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 58 ได้ทำการตัดตัวอย่างที่เป็นพอลิเมอร์ ซึ่งต้องใช้อุณหภูมิในการตัดตัวอย่างอยู่ที่ -100 °C เปิดเครื่อง ทำการ cooling ด้วยไนโตรเจนเหลว อุณหภูมิก็ขึ้นปกติ จนกระทั่งถึง -100 °C เครื่องก็ทำการตัดปั๊มไนโตรเจนเหลวเพื่อรักษาอุ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ลูกหว้า   created: 26 March 2015 14:06 Modified: 26 March 2015 14:06 [ Report Abuse ]

(0) Mesh cement

จากบล็อกที่แล้ว (http://share.psu.ac.th/blog/working-1/36056) ได้กล่าวถึงการล้าง Grid ซึ่งได้ค้างการเตรียม Mesh cement Mesh cement มีความหมายภาษาไทยว่าอย่างไรก็ไม่ทราบ เพราะเป็นความรู้ที่ถ่ายทอดกันมาว่า ก่อนนำ Grid ไปใช้ ต้องล้างด้วย Mesh cemen... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ลูกหว้า   created: 16 January 2015 09:32 Modified: 16 January 2015 09:32 [ Report Abuse ]

(3) การล้าง Grid

สำหรับการตัดตัวอย่างเพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมีความสำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งหลังจากตัดตัวอย่างได้เป็นแผ่นสีทองแล้ว ต้องนำ Grid ที่เป็นชนิด Copper grid มาช้อนตัวอย่าง ก่อนนำมาใช้จะต้องทำความสะอาดก่อน ซ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ลูกหว้า   created: 08 December 2014 14:20 Modified: 08 December 2014 16:32 [ Report Abuse ]