นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ลูกหว้า
Ico64
Miss Benjaporn Nooklay
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 2

อ่าน: 1376
ความเห็น: 1

เตรียมตัวอย่างทางชีวภาพ ด้วย Fixing agent (ต่อ)

Osmium Tetroxide

     Osmium Tetroxide OsO4 จัดเป็น postfixative มีอัตราการแทรกซึมและเกิดปฏิกิริยาช้า โดยจะ fix เป็นลำดับจากผิวจนถึงส่วนกลางของเนื้อเยื่อ ส่วนใหญ่ OsO4 จะทำปฏิกิริยาได้ดีกับโครงสร้างที่ประกอบด้วยไขมัน และเหมาะสำหรับตัวอย่าง membrane

 

     การเตรียมสารละลาย OsOจากผลึก OsO4 anhydrous ควรทำอย่างระมัดระวังเพราะไอของสารนี้เป็นพิษ และจะไปทำลายเยื่อบุทางเดินหายใจตอนต้น รวมทั้งทำให้เยื่อบุตาบวมน้ำ ดังนั้นควรจะเตรียมในตู้ดูดควันที่สามารดูดควันพิษออก

 

     สำหรับการเตรียมตัวอย่าง TEM นั้น OsO4 มีความจำเป็นมาก ซึ่ง OsO4 จะสามารถรวมกับองค์ประกอบต่างๆ ของเซลล์และเนื้อเยื่อได้ดี สามารถทนต่อลำอิเล็กตรอนได้ และยังเป็นโลหะหนักทำให้ตัวอย่างมีความสามารถในการนำไฟฟ้าได้ดีกว่าเดิม ช่วยเพิ่ม contrast ใ้ห้แก่ตัวอย่าง เมื่อทำการศึกษาด้วย TEM ภาพที่ได้จะมีความคมชัดมากยิ่งขึ้น

 

     ที่มา: การใช้กล้องจุลทรรศน์ิอิเล็กตรอนแบบส่องผ่านและการเตรียมตัวอย่างด้วยเทคนิคพิเศษสำหรับตัวอย่างทางชีวภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 เมษายน 2556 13:58 แก้ไข: 17 เมษายน 2556 13:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 DaDa, Ico24 Our Shangri-La, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

รู้ใช้ รู้ป้องกัน แบบนี้แหละเขาเรียกว่าผู้รู้

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.33.139
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ