นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 8306
ความเห็น: 7

โปรแกรมคำนวณช่วงเวลาใน Excel

เอ๊ะ งานเริ่มตอน 9:05 ไปถึง 10:40 แล้วต่อตอน 11:00 - 11:50 นี่ รวมแล้ว กี่นาที ?

คำถามแบบนี้ มักเกิดกับคนที่ต้องดูแลบันทึกสถิติภาระงาน หรือคำนวณเวลาที่ใช้ในการจัดประชุม จะได้คำนวณค่าตอบแทนได้

ผมเคยเขียนฟังก์ชันใช้งานเองสำหรับช่วยคำนวณในงานเช่นว่านี้

เช่น ในเซลล์ C27 บันทึกช่วงเวลาว่า 905-1040, 11-1150

ในเซลล์ข้าง ๆ คือ D27 เราอยากให้คำนวณออกมาเป็นนาที

ในช่อง D27 เราก็พิมพ์ว่า =NetTimeRange(C27)

คือมีฟังก์ชันชื่อ NetTimeRange ที่สามารถเรียกใช้ได้ ค่าที่รายงาน จะมีหน่วยเป็นนาที

กรณีนี้ โปรแกรมก็จะคำนวณให้เป็น 145 นาที

กติกาในการเขียนเวลา

  1. สามารถเขียนหลายช่วงเวลาได้ คั่นด้วย , หรือ ;
  2. เวลาสามารถเขียนเลียนแบบการอ่านเวลาแบบบ้าน ๆ ได้ เช่น 9 ครึ่ง ก็เขียน 930 หรือ 11 โมงตรง เขียนเป็น 11 เฉย ๆ หรือจะเขียนเป็น 1100 ก็ตามใจ
  3. ช่วงเวลาจากเวลาหนึ่งถึงอีกเวลาหนึ่ง ใช้ - คั่นกลาง

ตัวอย่างที่ใช้ได้

  • 9-930
  • 230-1630
  • 1315-16, 17-1745

 

ขั้นตอน

กรณีนี้ ต้องติดตั้งโค้ด VB ลงใน Excel ก่อน เสร็จแล้ว เราสามารถเรียกใช้บริการฟังก์ชันที่ผมเขียนไว้

เริ่มต้นใน Excel ทำอย่างนี้

 

ขึ้นจอใหม่ รีบสั่ง Insert Module เลย

 

 ก็จะเกิดพื้นขาวว่าง ๆ ด้านข้าง ให้แปะโค้ดต่อไปนี้ แปะเสร็จ ก็คลิกปิดหน้าจอ Module ไปเลย กลับเข้าสู่โหมดการใช้ Excel

Function MinutePart(msg As String) As Double
       If InStr(msg, ":") Then
          Cut = InStr(msg, ":")
          MinutePart = Val(Mid(msg, Cut + 1))
      Else
         If Len(msg) <= 2 Then
            MinutePart = 0
        Else
           MinutePart = Val(Right(Trim(msg), 2))
        End If
      End If
End Function

Function HourPart(msg As String) As Double
       msg = Trim(msg)
       If InStr(msg, ":") Then
          Cut = InStr(msg, ":")
          HourPart = Val(Left(msg, Cut - 1))
      Else
         If Len(msg) <= 2 Then
            HourPart = Val(msg)
        Else
           HourPart = Val(Left(msg, Len(msg) - 2))
        End If
      End If
End Function

Function NetTimeRange(emsg As String) As Double
       Dim a As String, b As String, msg As String, e As String
       Dim m0 As Double, m1 As Double, h0 As Double, h1 As Double, Cum As Double
       Dim Cut As Integer, i As Integer
      
       For i = 1 To Len(emsg)
              e = Mid(emsg, i, 1)
              If e = "," Or e = "/" Or e = "&" Or e = "+" Or e = "|" Then Mid(emsg, i, 1) = ";"
       Next i
       If InStr(emsg, ";") = 0 Then
          'it is one time range, such as 1530-1645
          Cum = TimeRange(emsg)
       Else
          Cum = 0
          Do While InStr(emsg, ";")
                Cut = InStr(emsg, ";")
                msg = Left(emsg, Cut - 1)
                emsg = Mid(emsg, Cut + 1)
                Cum = Cum + TimeRange(msg)
          Loop
          Cum = Cum + TimeRange(emsg)
        End If
        NetTimeRange = Cum
End Function


Function TimeRange(msg As String) As Double
       Dim a As String, b As String
       Dim m0 As Double, m1 As Double, h0 As Double, h1 As Double
        Cut = InStr(msg, "-")
        If Cut Then
           a = Trim(Left(msg, Cut - 1))
           b = Trim(Mid(msg, Cut + 1))
           m0 = MinutePart(a)
           m1 = MinutePart(b)
           h0 = HourPart(a)
           h1 = HourPart(b)
           TimeRange = 60 * (h1 - h0) + (m1 - m0)
        Else
           a = ""
           b = ""
           TimeRange = 0
        End If
End Function

ข้อควรระวัง

บางเครื่อง จะมีระบบป้องกันไวรัสแบบเข้มข้น อาจไม่ยอมทำงานให้ ต้องไปลดระดับลงมาหน่อย ให้ยอมใช้งาน macro ได้ (จำวิธีไม่ได้ครับ ถาม ๆ เอาจากเทพใกล้บ้านละกัน ^ ^)

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 18 มกราคม 2553 13:45 แก้ไข: 18 มกราคม 2553 13:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ใน OpenOffice  Calc ผมใช้ฟังก์ชันของ Date&Time ดังนี้ครับ

เช่น cell A1 อาจเติมเวลาเช่น  09:30 

 

ต่อครับ.....

cell A1  เติมเวลา เป็น 09:30

cell B1  เติมเวลา เป็น 10:40  

cell C1   พิมพ์ว่า   =minute(B1-A1)      ก็จะได้ความแตกต่างเวลาเป็นนาทีครับ     :-)

minute ใน OpenOffice.org ไม่สามารถใช้งานได้เหมือนกับ function ที่ อ.วิบุล เขียนไว้ครับ เพราะมันจะหาความแตกต่างของส่วนที่เป็นนาที โดยไม่สนใจตัวเลขชั่วโมงเลยครับ

 

  • ขอบคุณทุกท่านครับ
  • ตั้งใน Excel ให้ลดระดับความ "ด้น" ลงมานี่ ผมจำไม่ได้ หากสะดวกจะขยายความ ก็ขอเชิญนะครับ ^ ^

เป็นจริงอย่างที่ อ.ปัญญรักษ์ ว่าไว้ครับ  ก็เปลี่ยนตามนี้ครับ

cell A1  เติมเวลา เป็น 09:30

cell B1  เติมเวลา เป็น 10:40  

cell C1   พิมพ์ว่า   = hour(B1-A1)*60+minute(B1-A1)      ก็จะได้ความแตกต่างเวลาเป็นนาทีครับ     :-)

Ico48
พรพิมล [IP: 110.168.81.123]
28 พฤษภาคม 2555 20:21
#77481

การคำนวณเวลา8.00-18.30แต่มีเวลาพักขั่นกลาง2รอบจะคำนวณในโปรแกรมเอ็กเซลยังไงค่ะ

สมมติว่าพัก 10:30-10:45, 12:00-13:15, 14:15-14:25 เราก็สามารถสั่งต่อเป็นพรืดในเซลล์เดียวอย่างนี้

8-1030, 1045-12, 1315-1415, 1425-1830

เวลาอ่านคือ ให้คิดช่วง 8:00 ถึง 10:30 + ช่วง 10:45-12:00 + ช่วง 13:15-14:15 + ช่วง 14:25-18:30 น

หลักการคือ "จากเวลา-ถึงเวลา" ให้หมายถึงช่วงที่เราจะนับ ช่วงไหนพัก ก็ไม่ต้องไปยุ่งครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.231.243.21
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ