นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2626
ความเห็น: 0

วิเคราะห์ระบบ drug.pharmacy.psu.ac.th - Webboard version 2

ผมลองรวบรวมข้อคิดเห็นจากหลายท่าน และของตัวเอง มาใส่ไว้ตรงนี้ ว่าการพัีฒนา webboard version 2 ควรมีรายละเอียดอย่างไร

 1. เป็นระบบ webboard หน้าเดียว ไม่มีห้องย่อย
 2. ยังอยู่ใน domain drug.pharmacy.psu.ac.th
 3. user interface เหมือนเดิม มี captcha ด้วย
 4. เน้นเสถียรภาพ ไม่ใช้เทคโนโลยีที่ขึ้นกับ web browser มากไป โดยภาษาทางเลือกแรกคือ PHP หรือภาษาอื่นที่มีคนเขียนเป็นกันเยอะพอสมควร เพื่อให้สะดวกในการปรับแต่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
 5. เน้นความสามารถการลบ/แก้ไขข้อความของผู้ที่ post
 6. ข้อมูลที่เก็บในฐานข้อมูลไม่ใช้ html data หรือหากใช้ ต้องมี field คู่ขนานที่เก็บเป็น plain text without html code ด้วย โดยระบบต้อง generate ให้เป็น text field
 7. ระบบจะมอบ one time password แบบสั้น ๆ ไม่เกิน 5 อักขระ เป็นตัวเลข ให้ edit สิ่งที่ตนเอง post ได้ภายใน 3 วัน หรืออาจใช้วิธีจำ IP โดยไม่ต้องใส่ passward ให้ทำเช่นว่านั้นภายใน 24 ชั่วโมง
 8. ระบบจะต้องสามารถดูรายการเรียงตามลำกับการถาม หรือเรียงตามคำตอบล่าสุด (อิงจากการ edit ล่าสุด)
 9. มีระบบประกันคุณภาพแบบฝังเข้าไปในฐานข้อมูล คือ บันทึกว่าใครเป็นคนเข้าไปตอบ ใช้เวลาเท่าไหร่ และมีระบบให้สมาชิกผู้รับผิดชอบเข้าไปประเมินให้คะแนนในด้านต่าง ๆ  ได้ โดยผู้เข้าไปตรงนี้ จะต้องมี QA login แยกไปต่างหาก โดย ผู้ QA ต้องมี login เฉพาะ และต้องมีระบบรายงานสถิติเข้ามาทำ QA
 10. ระบบประเมินคุณภาพกระทู้หลัก จะประเมินกระทู้หลักว่า ภาพรวมการตอบ สอบผ่านแล้วยัง
 11. สามารถ export ฐานข้อมูลออกมาเป็น mdb file ได้อัตโนมัติ โดยทุก 24 ชั่วโมง จะมีการประมวลผลสร้าง mdb file แต่ superuser สามารถสั่งให้ export ล่าสุดตอนไหนก็ได้ (หรืออาจเป็นรูปแบบอื่นที่จัดการต่อได้ง่าย)
 12. ระบบเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ/email) แต่จะแสดงนามแฝงในการถามโดยไม่แสดงชื่อและ email ให้ผู้ใช้ทั่วไปเห็น โดยสามารถ click ที่นามแฝง สามารถส่ง email ให้เจ้าตัวได้ แต่เจ้าของคำถาม สามารถระบุได้ว่าต้องการเปิดเผยตัวตนหรือไม่
 13. ระบบจำ login ของ admin และลัดเข้า login ได้ 7 วัน
 14. ต้องมีฟีลด์วำหรับบันทึกภาระงานของผู้ตอบ โดยผู้ตอบ อาจเป็นชื่อสกุลของคนเพียงคนเดียว หรือหลายคนที่คั่นด้วยเครื่องหมาย /และมีช่องให้ระบุว่าใช้เวลาตอบนานกี่ชั่วโมงและกี่นาที
 15. สำหรับผู้ตอบ ในช่อง keyword หากกรอกชื่อยา จะสามารถ click แล้ว link ไปออกที่ wikipedia ในหัวข้อนั้นโดยตรงได้ (ระบบอาจสร้างลิงค์อัตโนมัติจาก keyword แล้วตรวจสอบว่ามี webpage ตามลิงค์นั้นจริงหรือไม่ หากจริง ก็ใส่  html link code ให้)

  ตัวอย่าง keyword

  hypertension; enalapril

  ระบบควร hyperlink อัตโนมัติ (ควรมีระบบที่สามารถยืนยันว่ามี link นี้อยู่จริง) ว่า enalapril คลิกแล้วไปที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Enalapril หรืออาจ generate hyperlink ไปที่ affiliated web site อื่นในอนาคต

 16. มีระบบแจ้งลบโดยผู้ชม เพื่อให้ admin สามารถเห็นกระทู้หลัก/กระทู้ย่อย ในหมวดที่มีการแนะนำให้ลบ โดยอาจใช้แนวคิดที่ผมเคยเขียนไว้ที่นี่ http://gotoknow.org/blog/wwibul/177572 และ http://gotoknow.org/blog/wwibul/249482
 17. ระบบฐานข้อมูล เน้นให้รายการเพื่อการทำ data mining ต่อได้ง่าย โดยเน้นเรื่องสถิติการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง (สถิติที่เน้น คือรายละเอียดการเข้ามาตอบ ใคร ใช้เวลาเท่าใด[กรอกเอง และรายละเอียดการมาทำ QA ว่า ใคร มีรายละเอียดว่าอะไร ลงลึกแบบราย item เพื่อการต่อยอดการทำ data mining ในระยะยะยาวได้ง่าย)
 18. มีความต่อเนื่องของฐานข้อมูล (ถ่ายข้อมูลเก่าให้ต่อกับข้อมูลใหม่)

 

สิทธิของ admin

 1. สามารถลบกระทู้ หรือการตอบแต่ละรายการต่อท้ายได้
 2. สามารถปิดกระทู้ไม่ให้ post ต่อท้ายได้ โดย admin สั่ง click ระบุใน admin page ได้ แล้วจะมีข้อความขึ้นมาต่อท้ายว่า กระทู้นี้ปิดไม่ให้มีการโพสท์ต่อ หากผู้ใช้มีประเด็นคำถามวิชาการ ให้ตั้งเปิดกระทู้ใหม่
 3. สามารถเพิ่มพาดหัวต่อไปนี้ได้ โดยสั่ง click ระบุใน admin page 

พาดหัวดังกล่าว อาจเป็นข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

1. "คำตอบในกระทู้นี้ อาจไม่มีความเป็นปัจจุบันเพียงพอ ไม่ควรนำไปใช้"

2. "คำตอบในกระทู้นี้ ยังรอการสอบทานเพิ่มเติมทางวิชาการ ไม่ควรนำไปใช้"

3. ...ข้อความอื่นที่ admin พิมพ์กำหนดเอง...

 

 

ระบบรับมือสแปม

1. ใช้ตัวดักยืนยันว่าเป็นคน ไม่ใช่ bot

2. ในกระทู้ที่ถาม หรือกระทู้ที่ตอบ ระบบจะสแกนหา fingerprint pattern ที่ผู้ดูแลระบบระบุไว้ใน text file ที่ admin คอยดูแล โปรแกรมจะมาเช็คว่า มีวลีที่ระบุใน textfile ดัังกล่าวหรือไม่ ถ้าเจอ จะทำเครื่องหมาย รอลบโดยอัตโนมัติ เมื่อคลิกที่ปุ่ม ตรวจจับสแปมอัตโนมัติ

3. admin ก็สามารถทำเครื่องหมายรอลบได้ หรืออาจยกเลิกการทำเครื่องหมายรอลบ

4.  มีปุ่ม ลบถาวร หากผู้ดูแลคลิก จะไปลบรายการที่กาเลือกไว้อย่างถาวร

 

หมายเหตุ ฐานข้อมูลอยู่ใน database/webboard.mdb

 

ตัวอย่างหน้าจอสำหรับ adminเมื่อ login เข้าไป จะเห็น 2 ปุ่มให้เลือก คือ ลบกระทู้หลัก และ ลบกระทู้ย่อย

ในที่นี้ เข้า ลบกระทู้หลัก

 

เมื่อคลิกเลือกกระทู้ที่จะลบ จะเห็นเป็นอย่างนี้

โดยมีโหมดเลือกค้นหากระทู้หลักที่จะลบตาม keyword ด้วย

 

 

หรือหากไปที่ลบกระทู้ย่อย ก็ทำนองเดียวกัน จะเห็นอย่างนี้

เมื่อคลิกเลือก จะเห็นอย่างนี้

 

หน้าจอการทำ QAประเมินทั้ง webboard โดยรวม

 

หัวข้อประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
ไม่ใช้
บริการ
น้อย
ที่สุด
น้อย ปาน
กลาง
มาก มาก
ที่สุด
1. ความเร็วในการเข้าถึงระบบ

         
2. รูปแบบความสวยงามของ website

         
3. การจัดหมวดหมู่ข้อมูลง่ายต่อการค้นหา

         
4 .ระยะเวลาในการได้รับคำตอบ

         
5. คำตอบ
            5.1 ตรงประเด็น

         
            5.2 ครบถ้วน

         
            5.3 สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

         
            5.4 ความน่าเชื่อถือ

         
            5.5 กระชับ

         
            5.6 เข้าใจง่าย

         
            5.7 ภาษาที่ใช้เหมาะสม

         
6. บทความใน website สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

         
7. ความพึงพอใจภาพรวม

         

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

หน้าจอการทำ QA กระทู้ย่อย ดังข้างล่างนี้ แต่ตัดข้อ 2 และ 3 ออก

 

หัวข้อประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
ไม่ใช้
บริการ
น้อย ที่สุด น้อย ปาน
กลาง
มาก มาก
ที่สุด
1. ความเร็วในการเข้าถึงระบบ

         
2. รูปแบบความสวยงามของ website

         
3. การจัดหมวดหมู่ข้อมูลง่ายต่อการค้นหา

         
4. ความสมบูรณ์ของข้อมูลผู้ถาม

         
5. คำถาม
            5.1 ตรงประเด็น

         
            5.2 ครบถ้วน

         
            5.3 กระชับ

         
            5.4 เข้าใจง่าย

         
6. ความพึงพอใจภาพรวม

         

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 08 กรกฎาคม 2551 20:29 แก้ไข: 14 กรกฎาคม 2553 15:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.228.250
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ