นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

Ico48

อบรม ALIST ในแบบออนไลน์

อบรม ALIST ในแบบออนไลน์
Number of Posts: 0
By: Wilailuk Chaisan   created: 27 April 2020 12:42 Modified: 27 April 2020 12:42
Ico48

วิธีการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

วิธีการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
Number of Posts: 1
By: Wilailuk Chaisan   created: 25 November 2019 14:56 Modified: 25 November 2019 14:56
Ico48

จัดระเบียบกล่องจดหมาย

Number of Posts: 1
By: Wilailuk Chaisan   created: 24 October 2019 13:43 Modified: 24 October 2019 13:45
Ico48

ทำไงดี ส่งอีเมลผิดคน

วิธีแก้ปัญหาเมื่อส่งอีเมลผิด
Number of Posts: 1
By: Wilailuk Chaisan   created: 15 October 2019 15:01 Modified: 15 October 2019 15:14
Ico48

tools_tip

tools_tip
Number of Posts: 2
Tag: tools-tip
By: JeAwJuNg^.^   created: 20 September 2019 13:52 Modified: 20 September 2019 13:52
Ico48

advanced excel

Number of Posts: 1
By: JeAwJuNg^.^   created: 04 September 2019 13:52 Modified: 04 September 2019 13:52
Ico48

Research & Publications

Number of Posts: 1
By: Anny Mardjo   created: 09 August 2019 11:42 Modified: 09 August 2019 11:42
Ico48

ประชาสัมพันธ์

Number of Posts: 2
Tag: pr
By: LookTao   created: 11 September 2018 10:28 Modified: 25 December 2018 14:10
Ico48

ทำไมชาวต่างชาติ อยากเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
Number of Posts: 1
By: Apima   created: 21 August 2018 15:39 Modified: 21 August 2018 15:39