นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

Ico48

บริจาคโลหิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ

จำนวนบันทึก: 1
คำสำคัญ (keywords): บริจาคโลหิต
โดย: MeanKuma   สร้าง: 14 กันยายน 2558 15:11 แก้ไข: 11 ธันวาคม 2558 13:52
Ico48

มีสาระ

จำนวนบันทึก: 14
โดย: ศิษย์พี่หย่ายย   สร้าง: 14 กันยายน 2558 11:33 แก้ไข: 14 กันยายน 2558 11:33
Ico48

ความรู้ทั่วไป

จำนวนบันทึก: 19
โดย: นุ่มนิ่ม   สร้าง: 10 กันยายน 2558 11:38 แก้ไข: 24 ตุลาคม 2558 11:07
Ico48

Method validation

จำนวนบันทึก: 2
โดย: ลูกไก่   สร้าง: 12 สิงหาคม 2558 21:19 แก้ไข: 12 สิงหาคม 2558 21:19
Ico48

ภาควิชาสัตวศาสตร์

งานทั่วไปของภาควิชาสัตวศาสตร์
จำนวนบันทึก: 2
คำสำคัญ (keywords): ภาควิชา  สัตวศาสตร์
โดย: น้องปาย   สร้าง: 11 สิงหาคม 2558 14:27 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2558 14:27
Ico48

ความรู้ทั่วไป

จำนวนบันทึก: 24
โดย: ยิ้ม   สร้าง: 05 สิงหาคม 2558 16:38 แก้ไข: 05 สิงหาคม 2558 16:38
Ico48

เรื่องทั่วไป

จำนวนบันทึก: 5
คำสำคัญ (keywords): เรื่องทั่วไป
โดย: สายหมอก   สร้าง: 05 สิงหาคม 2558 13:15 แก้ไข: 05 สิงหาคม 2558 13:15
Ico48

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ทธ 2558

จำนวนบันทึก: 2
คำสำคัญ (keywords): นักศึกษา  ปฐมนิเทศ
โดย: MeanKuma   สร้าง: 05 สิงหาคม 2558 09:21 แก้ไข: 05 สิงหาคม 2558 09:21
Ico48

กิจกรรมนักศึกษา วข สุราษฎร์ธานี

เป็นบล็อคที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสารการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ของม.อ. วข สุราษฎร์ธานี
จำนวนบันทึก: 7
โดย: นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล   สร้าง: 04 สิงหาคม 2558 10:33 แก้ไข: 04 สิงหาคม 2558 10:33
Ico48

Quality asssurance

จำนวนบันทึก: 1
โดย: ลูกไก่   สร้าง: 31 กรกฎาคม 2558 22:18 แก้ไข: 31 กรกฎาคม 2558 22:18