นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

Ico48

การเรียนศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้
จำนวนบันทึก: 1
คำสำคัญ (keywords): การเรียนรู้
โดย: ตะหลิว   สร้าง: 31 กรกฎาคม 2561 22:28 แก้ไข: 31 กรกฎาคม 2561 22:28
Ico48

Active Learning

การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
จำนวนบันทึก: 1
โดย: Parichart Maneemai   สร้าง: 27 กุมภาพันธ์ 2561 16:00 แก้ไข: 27 กุมภาพันธ์ 2561 16:00
Ico48

จัดเก็บรายการหนังสือไว้ในลิสต์

สามารถจัดเก็บรายการหนังสือที่ชื่นชอบไว้ในลิสต์รายการที่สร้างได้
จำนวนบันทึก: 1
คำสำคัญ (keywords): opac  ห้องสมุด  Add To My List
โดย: Wilailuk Chaisan   สร้าง: 14 กุมภาพันธ์ 2561 14:20 แก้ไข: 01 สิงหาคม 2561 13:27
Ico48

Chapter1: Chemical purity

จำนวนบันทึก: 1
คำสำคัญ (keywords): Purity  Chemical grade
โดย: ลูกไก่   สร้าง: 10 มกราคม 2561 13:48 แก้ไข: 10 มกราคม 2561 13:48
Ico48

บริหารทรัพยากรบุคคล

บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนบันทึก: 1
โดย: Kommiracle   สร้าง: 19 ธันวาคม 2560 11:44 แก้ไข: 19 ธันวาคม 2560 11:51
Ico48

บริหารทรัพยากรบุคคล

บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนบันทึก: 1
โดย: Kommiracle   สร้าง: 19 ธันวาคม 2560 10:37 แก้ไข: 19 ธันวาคม 2560 11:44
Ico48

GC

Gas Chromatograph
จำนวนบันทึก: 2
คำสำคัญ (keywords): gc
โดย: ผู้หญิงตัวเล็ก   สร้าง: 01 ธันวาคม 2560 11:48 แก้ไข: 01 ธันวาคม 2560 11:48
Ico48

ยืมต่อหนังสือได้ด้วยตนเอง

เผยแพร่การวิธีการยืมต่อหนังสือในห้องสมุดผ่านเว็บ OPAC
จำนวนบันทึก: 1
คำสำคัญ (keywords): ห้องสมุด  Renew  ยืมต่อ
โดย: Wilailuk Chaisan   สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2560 10:07 แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2560 11:29
Ico48

วิธีตรวจสอบค่าปรับหนังสือด้วยตนเอง

ค่าปรับหนังสือ
จำนวนบันทึก: 1
คำสำคัญ (keywords): opac  ค่าปรับ  ห้องสมุด
โดย: Wilailuk Chaisan   สร้าง: 25 ตุลาคม 2560 09:12 แก้ไข: 25 ตุลาคม 2560 09:12
Ico48

sorawit

จำนวนบันทึก: 1
โดย: สรวิชญ์   สร้าง: 15 สิงหาคม 2560 16:31 แก้ไข: 15 สิงหาคม 2560 16:31