นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

Ico48

5S & QI

Number of Posts: 24
By: ~>aRuNaN<~   created: 09 October 2007 09:41 Modified: 06 Febuary 2008 12:24
Ico48

การใช้งาน:Share.psu

จำนวนบันทึก: 85
คำสำคัญ (keywords): การใช้งาน
โดย: เมตตา   สร้าง: 09 ตุลาคม 2550 06:55 แก้ไข: 26 ตุลาคม 2556 19:37
Ico48

บันทึกกันลืม ลินุกซ์

จำนวนบันทึก: 83
คำสำคัญ (keywords): ลินุกซ์  linux  โอเพนซอร์ส  opensource
โดย: วิภัทร ศรุติพรหม   สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 23:32 แก้ไข: 30 มิถุนายน 2554 10:01
Ico48

เรื่องเล่าจากหน้างาน

จำนวนบันทึก: 632
โดย: เมตตา   สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 22:09 แก้ไข: 26 ตุลาคม 2556 19:35
Ico48

เรื่องทั่วไป...ศศิธร/RDO

จำนวนบันทึก: 5
โดย: ศศิธร คงทอง   สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 19:40 แก้ไข: 19 มกราคม 2551 20:25
Ico48

สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / CoP : การจัดการงานวิจัย ม.อ.

จำนวนบันทึก: 14
โดย: ศศิธร คงทอง   สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 19:38 แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2551 17:15
Ico48

สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) /IT/ศศิธร

จำนวนบันทึก: 1
โดย: ศศิธร คงทอง   สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 19:35 แก้ไข: 15 มกราคม 2551 11:37
Ico48

บันทึกกันลืม ไอที

จำนวนบันทึก: 44
คำสำคัญ (keywords): ไอที  it
โดย: วิภัทร ศรุติพรหม   สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 16:35 แก้ไข: 08 ตุลาคม 2550 22:59
Ico48

teeradetk

จำนวนบันทึก: 0
คำสำคัญ (keywords): teeradetk
โดย: Teeradet   สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 16:08 แก้ไข: 08 ตุลาคม 2550 16:08