นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

15 ตุลาคม 2562
Ico48
ทำไงดี ส่งอีเมลผิดคน
โดย Wilailuk Chaisan
วิธีแก้ปัญหาเมื่อส่งอีเมลผิด
จำนวนบันทึก: 1
20 กันยายน 2562
Ico48
tools_tip
โดย JeAwJuNg^.^
tools_tip
จำนวนบันทึก: 1
04 กันยายน 2562
Ico48
advanced excel
โดย JeAwJuNg^.^
จำนวนบันทึก: 1
09 สิงหาคม 2562
Ico48
Research & Publications
โดย Anny Mardjo
จำนวนบันทึก: 1
14 มิถุนายน 2562
11 กันยายน 2561
Ico48
ประชาสัมพันธ์
โดย LookTao
จำนวนบันทึก: 2
21 สิงหาคม 2561
Ico48
ทำไมชาวต่างชาติ อยากเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน
โดย Apima
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
จำนวนบันทึก: 1
31 กรกฎาคม 2561
Ico48
การเรียนศตวรรษที่ 21
โดย ตะหลิว
การเรียนรู้
จำนวนบันทึก: 1
27 กุมภาพันธ์ 2561
Ico48
Active Learning
โดย Parichart Maneemai
การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
จำนวนบันทึก: 1
14 กุมภาพันธ์ 2561
Ico48
จัดเก็บรายการหนังสือไว้ในลิสต์
โดย Wilailuk Chaisan
สามารถจัดเก็บรายการหนังสือที่ชื่นชอบไว้ในลิสต์รายการที่สร้างได้
จำนวนบันทึก: 1
10 มกราคม 2561
Ico48
Chapter1: Chemical purity
โดย ลูกไก่
จำนวนบันทึก: 1
19 ธันวาคม 2560
Ico48
บริหารทรัพยากรบุคคล
โดย Kommiracle
บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนบันทึก: 1
Ico48
บริหารทรัพยากรบุคคล
โดย Kommiracle
บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนบันทึก: 0
01 ธันวาคม 2560
Ico48
GC
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก
Gas Chromatograph
จำนวนบันทึก: 2
08 พฤศจิกายน 2560
Ico48
ยืมต่อหนังสือได้ด้วยตนเอง
โดย Wilailuk Chaisan
เผยแพร่การวิธีการยืมต่อหนังสือในห้องสมุดผ่านเว็บ OPAC
จำนวนบันทึก: 1
25 ตุลาคม 2560
Ico48
วิธีตรวจสอบค่าปรับหนังสือด้วยตนเอง
โดย Wilailuk Chaisan
ค่าปรับหนังสือ
จำนวนบันทึก: 1
15 สิงหาคม 2560
Ico48
sorawit
โดย สรวิชญ์
จำนวนบันทึก: 1
11 สิงหาคม 2560
Ico48
Pyrolysis-GC/MS
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก
เรื่องราวต่างๆจาก Pyrolysis-GC/MS
จำนวนบันทึก: 10
Ico48
LC-MS-MS
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก
เรื่องราวการเรียนรู้จาก LC-MS-MS
จำนวนบันทึก: 7
27 กรกฎาคม 2560
Ico48
box
โดย วศิน ธรรมชาติ
จำนวนบันทึก: 1