นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Blogs

15 October 2019
Ico48
ทำไงดี ส่งอีเมลผิดคน
By Wilailuk Chaisan
วิธีแก้ปัญหาเมื่อส่งอีเมลผิด
Number of Posts: 1
20 September 2019
Ico48
tools_tip
By JeAwJuNg^.^
tools_tip
Number of Posts: 1
04 September 2019
Ico48
advanced excel
By JeAwJuNg^.^
Number of Posts: 1
09 August 2019
Ico48
Research & Publications
By Anny Mardjo
Number of Posts: 1
14 June 2019
11 September 2018
21 August 2018
31 July 2018
Ico48
การเรียนศตวรรษที่ 21
By ตะหลิว
การเรียนรู้
Number of Posts: 1
27 Febuary 2018
Ico48
Active Learning
By Parichart Maneemai
การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
Number of Posts: 1
14 Febuary 2018
Ico48
จัดเก็บรายการหนังสือไว้ในลิสต์
By Wilailuk Chaisan
สามารถจัดเก็บรายการหนังสือที่ชื่นชอบไว้ในลิสต์รายการที่สร้างได้
Number of Posts: 1
10 January 2018
19 December 2017
Ico48
บริหารทรัพยากรบุคคล
By Kommiracle
บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Number of Posts: 1
Ico48
บริหารทรัพยากรบุคคล
By Kommiracle
บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Number of Posts: 0
01 December 2017
Ico48
GC
By ผู้หญิงตัวเล็ก
Gas Chromatograph
Number of Posts: 2
08 November 2017
Ico48
ยืมต่อหนังสือได้ด้วยตนเอง
By Wilailuk Chaisan
เผยแพร่การวิธีการยืมต่อหนังสือในห้องสมุดผ่านเว็บ OPAC
Number of Posts: 1
25 October 2017
15 August 2017
Ico48
sorawit
By สรวิชญ์
Number of Posts: 1
11 August 2017
Ico48
Pyrolysis-GC/MS
By ผู้หญิงตัวเล็ก
เรื่องราวต่างๆจาก Pyrolysis-GC/MS
Number of Posts: 10
Ico48
LC-MS-MS
By ผู้หญิงตัวเล็ก
เรื่องราวการเรียนรู้จาก LC-MS-MS
Number of Posts: 7
27 July 2017