นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Blogs

21 May 2021
22 March 2021
24 November 2020
02 November 2020
Ico48
คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
By panyarak
ที่มา ที่ไป และวิธีการติดตั้ง การดูแล ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Number of Posts: 3
21 September 2020
Ico48
VCharKarn _All
By หัวกรวด
Number of Posts: 23
20 August 2020
27 April 2020
Ico48
อบรม ALIST ในแบบออนไลน์
By Wilailuk Chaisan
อบรม ALIST ในแบบออนไลน์
Number of Posts: 1
25 November 2019
Ico48
วิธีการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
By Wilailuk Chaisan
วิธีการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
Number of Posts: 1
24 October 2019
15 October 2019
Ico48
ทำไงดี ส่งอีเมลผิดคน
By Wilailuk Chaisan
วิธีแก้ปัญหาเมื่อส่งอีเมลผิด
Number of Posts: 1
20 September 2019
Ico48
tools_tip
By JeAwJuNg^.^
tools_tip
Number of Posts: 2
04 September 2019
Ico48
advanced excel
By JeAwJuNg^.^
Number of Posts: 1
09 August 2019
Ico48
Research & Publications
By Anny Mardjo
Number of Posts: 1
14 June 2019
11 September 2018
21 August 2018
31 July 2018
Ico48
การเรียนศตวรรษที่ 21
By ตะหลิว
การเรียนรู้
Number of Posts: 1
27 Febuary 2018
Ico48
Active Learning
By Parichart Maneemai
การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
Number of Posts: 1
14 Febuary 2018
Ico48
จัดเก็บรายการหนังสือไว้ในลิสต์
By Wilailuk Chaisan
สามารถจัดเก็บรายการหนังสือที่ชื่นชอบไว้ในลิสต์รายการที่สร้างได้
Number of Posts: 1
10 January 2018