นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Blogs

24 October 2007
Ico48
ลีลาศ
By nongnu
Number of Posts: 14
Ico48
บันทึกงาน
By พรทิพย์
บันทึกเรื่องราวจากการทำงาน
Number of Posts: 1
Ico48
science-equipment
By DaDa
Number of Posts: 424
Ico48
Sally's D@ily Di@ry
By Sallyroja
Number of Posts: 13
Ico48
Q&A
By เนาวนิตย์
Number of Posts: 0