นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Blogs

03 October 2014
24 September 2014
Ico48
งานฟาร์ม
By somjit.s srimai
งานในฟาร์ม
Number of Posts: 0
Ico48
ฟาร์ม
By สหัทยา พงศ์ประยูร
เกี่ยวกับงาน
Number of Posts: 0
Ico48
หมวดสุกร
By NUBAN
สุกรทางเลือก
Number of Posts: 0
Ico48
งานของฉัน
By เปลือน ณ มณี
เก็บเร่ืองงานท่ีีฉันทำ
Number of Posts: 3
Ico48
จิปาถะ
By anni
เพื่อบันทึกเรื่องทั่วไป
Number of Posts: 2
05 September 2014
Ico48
เรื่องเล่าภาควิชา
By โจโมะน้ำตาล
การดำเนินงานของภาควิชา
Number of Posts: 3
31 August 2014
Ico48
takkdiary
By Takk
บันทึกเรื่องราว
Number of Posts: 2
28 August 2014
Ico48
DATA
By ลูกไก่
Number of Posts: 1
05 August 2014
Ico48
happy workplace
By รัตติยา เขียวแป้น
เป็นการรวบรวมกิจกรรม การประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน Happy workplace Happy University
Number of Posts: 10
28 July 2014
Ico48
Diet...Take it easy by Mam
By Thaniya KAOSOL
แนะนำการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่เหมาะสม
Number of Posts: 4
17 July 2014
Ico48
เก็บมาเล่าสู่กันฟังวันละนิด
By Thaniya KAOSOL
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ร่วมกัน
Number of Posts: 11
16 July 2014
Ico48
สโมสรแห่งความสุข
By ปิติกานต์
บันทึกเกี่ยวกับกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Number of Posts: 4
14 July 2014
02 July 2014
Ico48
งานบริการวิชาการ ภาควิชาธรณีศาสตร์
By Baby
เกี่ยวกับกิจกรรมงานบริการวิชาการของคณาจารย์ ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Number of Posts: 1
25 June 2014
20 June 2014
Ico48
Yoga in Love
By บุหงา-ปัตตานี
โยคะเพื่อสุขภาพ
Number of Posts: 1
03 June 2014
Ico48
Sharepoint 2013
By Teddy
เพิ่งหัดเล่น Sharepoint เลยสร้างบล็อก Sharepoint 2013 ขึ้นมา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ ^ ^
Number of Posts: 1
Ico48
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
By kitipumonline
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
Number of Posts: 1
21 May 2014
Ico48
สัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี2556
By akkarawit
สัมภาษณ์พิเศษในโอกาสที่ผศ. ดร.ชุติมา ตันติกิตติ ได้รับเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นประจำปี 2556
Number of Posts: 1