นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

18 ตุลาคม 2550
Ico48
มาชำมาชำ
โดย nagarindkx
จำนวนบันทึก: 147
Ico48
Opensource Software and Freeware
โดย เจ้าเมือง
จำนวนบันทึก: 15
Ico48
nettalk
โดย วิบูลย์
จำนวนบันทึก: 6
17 ตุลาคม 2550
Ico48
การบริหารความเสี่ยง
โดย อิมจัง
จำนวนบันทึก: 7
Ico48
นานาทัศนะ
โดย NP
จำนวนบันทึก: 2
Ico48
การเรียนการสอน
โดย NP
จำนวนบันทึก: 4