นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

12 ตุลาคม 2550
Ico48
เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
จำนวนบันทึก: 83
Ico48
บริหารงานบุคคล
โดย หยดน้ำ
จำนวนบันทึก: 12
Ico48
อุโยะอยากบอก
โดย อุโยะจัง
จำนวนบันทึก: 49
Ico48
ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
จำนวนบันทึก: 51
Ico48
เล่าสู่กันฟัง
โดย อัมพร
จำนวนบันทึก: 12
11 ตุลาคม 2550
Ico48
5ส.และการพัฒนางาน
โดย Socute
จำนวนบันทึก: 11
Ico48
ขอบ่นบ้าง
โดย หยกมณี
จำนวนบันทึก: 13
Ico48
อยาก...เหล้า(เล่า)
โดย manu
จำนวนบันทึก: 12
10 ตุลาคม 2550
Ico48
เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
เป็นพื้นที่เพื่อเล่าเรื่องงานที่ทำประจำวันในห้องแล็บเคมีคลินิก ให้เพื่อนพ้องน้องพี่ชาวม.อ.ของเราได้รู้จักพวกเราชาวห้องแล็บ รวมทั้งบันทึกสิ่งที่คิดเห็นพบเจอจากการทำงานในชีวิตประจำวันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนอ่านทุกคน
จำนวนบันทึก: 2445
Ico48
รางวัล/เกียรติคุณ
โดย bogijung
จำนวนบันทึก: 1
Ico48
Joomla Mambo
โดย jubjung
จำนวนบันทึก: 8
Ico48
เรื่องเล่า...ตามรายทาง
โดย fernforest
จำนวนบันทึก: 1
Ico48
ทักทาย
โดย gundum
จำนวนบันทึก: 1
Ico48
เรื่องที่อยากเล่า
โดย nidnoi
จำนวนบันทึก: 9