นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

05 กรกฎาคม 2559
Ico48
YOD4ALL
โดย YOD
เรื่องเล่า
จำนวนบันทึก: 1
01 กรกฎาคม 2559
Ico48
isaresh.b
โดย นาย อิสเรจ บุญมณี
จำนวนบันทึก: 1
30 มิถุนายน 2559
Ico48
KM-AQS
โดย ป.ปลา
จำนวนบันทึก: 1
15 มิถุนายน 2559
Ico48
บันทึกยามเย็น
โดย Mr. Natha Ya Lee
เรื่องเล่ายามเย็น
จำนวนบันทึก: 2
Ico48
คนดีขวัญมะลิ
โดย MeanKuma
สำหรับประชาสัมพันธ์นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ทำความดี และน่ายกย่องเชิดชู
จำนวนบันทึก: 1
13 มิถุนายน 2559
Ico48
Kaizen-Lean
โดย หัวกรวด
จำนวนบันทึก: 20
02 มิถุนายน 2559
Ico48
Information Technology
โดย จงกลนี รุ่งเรือง
Information Technology
จำนวนบันทึก: 1
27 พฤษภาคม 2559
Ico48
งานเกษตรภาคใต้
โดย แมงปอ
เรื่องราวของข้าราชการที่ต้องมารับผิดชอบจัดงานเกษตรภาคใต้
จำนวนบันทึก: 9
26 พฤษภาคม 2559
Ico48
บทสัมภาษณ์
โดย นุจรี ห่อทอง
เป็นบทสัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ
จำนวนบันทึก: 1
31 มีนาคม 2559
19 มีนาคม 2559
Ico48
เกษตรกรฝึกหัด
โดย แมงปอ
บันทึกเรื่องราวที่ได้เรียนรู้จากการทำฝึกหัดทำเกษตร
จำนวนบันทึก: 8
08 มีนาคม 2559
Ico48
วิถี ชาว ม.อ.ตรัง
โดย Kaffee Mania
เรื่องเล่า ชาว ม.อ.ตรัง
จำนวนบันทึก: 2
Ico48
Happy Work Place
โดย weena phaefurn
ความสุข และชีวิตการทำงาน
จำนวนบันทึก: 2
04 มีนาคม 2559
Ico48
ซอฟต์แวร์
โดย Smarn
เป็นที่แนะนำซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ ทั้งฟรีและไม่ฟรี ในระบบวินโดว์
จำนวนบันทึก: 18
01 มีนาคม 2559
Ico48
KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
KM,สายวิชาการ
จำนวนบันทึก: 51
Ico48
Psulaw_ประชาสัมพันธ์
โดย แวววนา
ช่วยงานประชาสัมพันธ์
จำนวนบันทึก: 0
25 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
ผู้นำนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย รัตติยา เขียวแป้น
เป็น blog ที่เขียนถ่ายทอดเรื่องราวการเรียนรู้โครงการพัฒนาผู้นำนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนบันทึก: 1
24 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน
โดย kwang saelee
การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
จำนวนบันทึก: 33
17 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
เงิน & ทอง ของควรรู้
โดย ลูกหว้า
รู้รอบเรื่องการเงิน
จำนวนบันทึก: 1
27 มกราคม 2559
Ico48
ประชาสัมพันธ์
โดย ศศิธร ลิ่มจู้
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
จำนวนบันทึก: 1