นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บันทึกล่าสุด

27 กันยายน 2564
Ico48
ทำงานให้เป็นสุขต้องสนุกไว้ก่อน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนต้องการความสุขและความสนุก ความสุข ความสนุกของการทำงาน ต่างจากความสนุกในชีวิตที่สนุกสนาน สำราญใจ จนสุขเกินไปเป็นนิสัยที่เอาแต่สำราญ ความสนุกในการทำงานเป็นสนุกที่ท้าทาย อยากรู้ อยากเห็น อยากให้และอยากได้ความสำเร็จ ความอยากเห็น อยากได้ต้องมีการตั้งความหวังว่าอยากได้อะไรที่ดี มีค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 109
เมื่อ: 27 กันยายน 2564 08:09
22 กันยายน 2564
Ico48
อย่าคิดมาก ต้องคิดอย่างมีปัญญา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนมีความคิดดี และคิดทุกครั้งที่จะทำอะไร และคิดว่าดีที่ทำ แต่จะดีจริงต้องดูที่ผลของการทำ ทั้งผลได้ ผลเสีย และผลกระทบ การคิดที่ดีต้องคิดให้เกิดปัญญา ด้วยปัญญา ต้องไม่เกิดและไม่เป็นปัญหาต่อตนและใคร ๆ การคิดที่ไม่ใช่คิดแบบเดิม เรื่องเดิม ๆ จนติดเป็นปัญหา เป็นทุกข์ที่แก้ปัญหาไม่ตก คิด...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 252
เมื่อ: 22 กันยายน 2564 08:34
20 กันยายน 2564
Ico48
มีสติ ตั้งสติ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนมีสติในยามปกติ ที่รู้สึกผิด ชอบ ชั่ว ดี รู้อะไรดีควรทำ รู้อะไรไม่ดีไม่ควรทำ แต่พอดีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวเรา ส่วนใหญ่สติมักหลุดหาย ทำให้ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ ทำสิ่งที่เป็นปัญหากับตัวเอง ครอบครัว คนรอบขัาง ที่บางคนอ้างว่า ลืมตัว รู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการทำผิดจนเกิดเป็นความผิดติดตัวไป...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 125
เมื่อ: 20 กันยายน 2564 08:21
15 กันยายน 2564
Ico48
ค่าคนอยู่คนให้ค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนเกิดมาล้วนมีค่า มีคนให้ค่าตั้งแต่เกิด ตั้งแต่ปฏิสนธิในท้องแม่ที่พ่อแม่ ญาติสนิท มิตรสหาย ดูแลตั้งตั้งท้อง เมื่อเกิดมา พ่อแม่ก็ให้ค่าทุกอย่างในการดูแล เลี้ยงดูอย่างดี บางคนดีกว่าพ่อแม่ที่อาจอดทน อดอยากเพื่อให้ลูกได้กินดี อยู่ดี มีการเจริญเติบโตที่ดี เมื่อเข้าเรียนก็ส่งเสริม สน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 225
เมื่อ: 15 กันยายน 2564 08:28
13 กันยายน 2564
Ico48
หมดหน้าที่ก็หมดสิทธิ์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนมีสิทธิ์ตามหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตั้งแต่เข้าโรงเรียนก็มีสิทธิ์ต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดให้ มีห้องเรียน ที่นั่งเรียน และสิ่งต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดให้ เช่นเดียวกับการเป็นนักศึกษา เมื่อเลื่อนชั้นเรียนก็หมดสิทธิ์ในชั้นเรียนเดิมและมีสิทธิ์ในชี้นเรียนใหม่ และเมื่อจบการเรียน การศึกษา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 205
เมื่อ: 13 กันยายน 2564 08:25
08 กันยายน 2564
Ico48
สงครามโรคโควิด-19=สงครามโลก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
โลกได้เกิดสงครามที่เป็นสงครามโลกมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในช่วงปี ค.ศ.1914-1918 และครั้งที่ 2 ในช่วงปี ค.ศ.1939-1945 สงครามโลกทั้งสองครั้งเป็นการสู้รบของคนเกือบทั้งโลกที่แบ่งฝ่ายสู้รบกัน เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และสร้างความเสียหายกันมากมาย การระบาดของโรคโควิด-19 ที่เริ่มระบาดปลายป...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 294
เมื่อ: 08 กันยายน 2564 09:20
06 กันยายน 2564
Ico48
Think big = growth
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การคิดใหญ่เป็นการคิดทำให้ใหญ่ขึ้น ดีขึ้น ดีกว่าเดิม มากกว่าเดิม จึงเป็นการทำให้เจริญเติบโตกว่าเดิม การเรียน การทำงาน ก็ต้องคิดให้ดี มีมากขึ้น มากกว่าเดิม เสมอ เรียนให้มีความรู้ ความสามารถมากกว่าเดิม มากกว่าที่มี ที่ดีกว่า ต้องทำให้สามารถนำไปใช้ให้ชีวิตมีดีกว่าเดิม มีค่า สร้างค่าได้ด...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 203
เมื่อ: 06 กันยายน 2564 08:30
01 กันยายน 2564
Ico48
ค่าคน ค่างาน ค่าเพิ่ม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนล้วนมีค่า เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตนทั้งที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องแต่งกาย ค่าสบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน เครื่องใช้เครื่องต่าง ๆ ในบ้าน ในชีวิตประจำวัน ขยายไปถึงค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าเน็ต ค่ารถ ค่าเดินทาง ฯลฯ เมื่อทุกคนมีค่าใช้จ่าย จึงต้องสร้างค่าด้วยการทำงาน ทำประโยชน์ สร้างค่าให...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 13 · อ่าน: 476
เมื่อ: 01 กันยายน 2564 08:30
30 สิงหาคม 2564
Ico48
ชีวิตคือการเดินทาง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเดินทางต้องมีเป้าหมายที่จะไป ที่สำคัญต้องไปถึงอย่างปลอดภัย เมื่อกำหนดเป้าหมายก็มาเลือกการเดินทางว่ามีกี่ทาง ทางรถ ทางเรีอ ทางอากาศ หรือใช้รถตัวเอง การใช้รถตัวเองก็ต้องมาดูเส้นทาง เตรียมตัวเดินทาง ดูว่าจะใช้เวลานานเท่าไร จะแวะพักที่ไหน เวลาไหนบ้าง รวมถึงเวลาฉุกเฉิน เช่น การเข้าห้องน้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 13 · อ่าน: 378
เมื่อ: 30 สิงหาคม 2564 08:32
25 สิงหาคม 2564
Ico48
ผลไม้ติดโควิด
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันก่อนจะส่งผลไม้ไปให้ลูกที่ต่างจังหวัด ปรากฏว่าทางไปรษณีย์ไม่รับส่งด้วยเหตุว่าติดโควิดทำให้ไม่สามารถไปส่งของได้ในบางพื้นที่ เกรงว่าผลไม้จะเน่าเสียไปก่อน ผลไม้ติดโควิด ไม่ใช่ผลไม้ติดเชื้อโควิด แต่เป็นคนที่ติดเชื้อโควิดจนทำให้ติดขัดการขนส่ง การระบาดของโควิดทำให้ชีวิตติดขัด นักเรียนนัก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 397
เมื่อ: 25 สิงหาคม 2564 08:35
23 สิงหาคม 2564
Ico48
การประเมินคือการทำให้เจริญ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การประเมินเป็นการตรวจตราดูผลการทำว่าได้ผลดี มีความเจริญก้าวหน้า ก้าวไปตามแผน ตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมดูเปรียบเทียบกับคนอื่นว่ามีอะไรที่ขาดไป คนอื่นอะไรที่ดีกว่า รวมถึงความทันการพัฒนาทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาให้ดี ให้ทัน การประเมินนอกการรู้ผลการทำ ที่สำคัญกว่าคือรู้ว่า ต่อไปต้องท...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 273
เมื่อ: 23 สิงหาคม 2564 08:23
18 สิงหาคม 2564
Ico48
เรียนรู้กับความรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในยุคที่ทุกสิ่งเปลี่ยน พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จนสิ่งที่เคยใช้ ความรู้เดิมที่มี วิธีการเดิมที่เคยใช้ได้ดีอาจใช้ได้ไม่ดี ไม่มีใครใช้ และติดขัดกับการทำงาน การดำรงชีวิต อย่างใครไม่สามารถติดต่อกับระบบออนไลน์ การใช้เทคโนโลยี การใช้ระบบมือมือก็จะเสียเปรียบ เสียหาย จนถึงทำงานบางอย่างไม่ได้ เช่น...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 257
เมื่อ: 18 สิงหาคม 2564 08:54
16 สิงหาคม 2564
Ico48
ผู้บริหารกับเถ้าแก่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ผู้บริหารคือผู้กำกับ ควบคุมการดำเนินงานขององค์กร/หน่วยงาน ห้างร้าน บริษัท ที่ทำทั้งการบริหารงาน บริหารคน คือแบ่งงาน จัดคนให้ทำงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายวิสัยทัศน์ขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จและเจริญก้าวหน้า เถ้าแก่กับผู้บริหารนั้นต่างกันที่ เถ้าแก่เป็นทั้งเจ้าของเงิน ทรัพย์ และสิ่งต่าง ๆ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 237
เมื่อ: 16 สิงหาคม 2564 08:36
11 สิงหาคม 2564
Ico48
เที่ยวทิพย์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในช่วงเวลาที่โควิด-19 ยังระบาดอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปไหนต่อไหนได้ สิ่งหนึ่งในการท่องเที่ยวคือการเที่ยวทิพย์ ด้วยการดูเว็บสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ทำให้สามารถไปเที่ยวได้รอบโลก โดยเฉพาะบางสถานที่ยากที่จะไปเองได้ โดยเฉพาะในพื้นที่หนาวจัด หรือร้อนจัดอย่างทะเลทราย หรือการ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 288
เมื่อ: 11 สิงหาคม 2564 08:42
09 สิงหาคม 2564
Ico48
ชีวิตดีที่หน้าที่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคน ทุกชีวิต ทุกวัย มีหน้าที่ที่ต้องทำและต้องทำให้ดีจึงได้ดี คนที่ไม่ได้ดีเพราะไม่ทำหน้าที่ให้ดี ผลได้ย่อมไม่ดี ไม่สามารถทำผลดีให้ใคร ๆ และตนเอง ทุกคนมีหน้าที่ตั้งแต่เกิดมีหน้าที่เป็นลูกที่ดีที่มาจากการเลี้ยงดู การให้บทเรียนที่ดีที่ไม่ใช่เอาแต่ใจ เอาแต่ได้ เมื่อถึงวัยเรียนก็มีหน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 325
เมื่อ: 09 สิงหาคม 2564 08:25
05 สิงหาคม 2564
Ico48
แนวทางในการเลือกงานหรืออาชีพ
ใน กระจกเงา
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
บางคนทำงานดี พอมาเจอสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ไม่เป็นระบบ ขาดช่วงขาดตอน และไม่มีการรับรองผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อาจทำให้คนทำงานดีไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เป็นระเบียบ และตรวจสอบได้ แต่ถ้าคนที่ทำงานไม่ดี มาเจอสภาพแวดล้อมไม่ดี ก็จะยิ่งทำให้งานออกมาไม่ดี แต่ก็จะมีจุดที่คนทำงานนั้นได้อาศัยช่องโห...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 270
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2564 11:39
04 สิงหาคม 2564
Ico48
ทำให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนอยากได้ดี แต่มีคนจำนวนมากได้ดีแค่อยาก ไม่ได้ดีจริง เพราะมีแต่อยากแต่ไม่ทำจริง ฉะนั้น อยากได้ดี ต้องคิดแล้วต้องทำจริง ทำตามแผน กระบวนการต่าง ๆ จึงจะได้จริง และส่วนใหญ่มักได้ดีกว่าที่คิด เพราะคิด ทำ ปรับให้ดี ให้ทันสมัย ความจริงทุกคนก็ทำทุกวัน ทำตลอดเวลา แต่ปัญหาคือไม่รู้ว่าท...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 443
เมื่อ: 04 สิงหาคม 2564 08:34
02 สิงหาคม 2564
Ico48
เกาะป้องกันโควิด-19 สองชั้น
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
โควิด-19 เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ตามการติดต่อสัมพันธ์กันทางกายภาพ การป้องกันโรคระบาดจึงต้องป้องกันสองชั้น เป็นเกาะภายนอกและภายใน เกาะป้องกันภายนอกเป็นป้องกันตัวเองทางกายภาพ เป็นข้อปฏิบัตืประกอบด้วย DMHTT คือD เว้นระยะห่างM ใส่หน้ากาก H ล้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 607
เมื่อ: 02 สิงหาคม 2564 08:28
05 กรกฎาคม 2564
Ico48
คนทำงานยุคเอไอ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เอไอคือระบบอัจฉริยะ ที่ใช้เทคโนโลยี การทำงานกับเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีให้ทำงาน และใช้แทนคนทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความสะดวกในงาน การใช้ชีวิต และผลงาน งานในยุคเอไอจึงต้องการคนที่สามารถควบคุม ทำงานกับระบบเอไอได้ดี ที่ไม่ใช่แค่ได้ทำ แต่ต้องทำให้ได้ดี มีค่า เพิ่มค่าได้ ที่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 905
เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2564 08:49
23 มิถุนายน 2564
Ico48
ส่วนน้อย ส่วนมากของโควิด-19
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
โควิด-19 ที่ระบาดทั่วโลกตั้งแต่ปลายปี 2019 จนถึงปัจจุบัน 23 มิถุนายน ค.ศ. 2021ก็ประมาณปีครึ่ง มีคนติดเป็นโรคแล้วจำนวนมาก ประมาณ 180 ล้านคน ถึงแม้จะเป็นคนส่วนน้อยของประชากรโลกที่มี 7,874 ล้านคน แต่ก็ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก และยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน สร้างปัญหาต่อการเป็นอยู่และ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 35 · อ่าน: 1348
เมื่อ: 23 มิถุนายน 2564 08:33