นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บันทึกที่ได้รับความเห็นล่าสุด

Ico48
เมื่อไทยเป็นศูนย์กลางและทางเชื่อมของ BRI
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
BRT: The Belt and Road Initiatives คือโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่จีนกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การขนส่งกระจายสินค้าที่เดิมเรียกว่า One Belt, One Road หรือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง จากแผนที่โครงข่ายจะเห็นว่าโดยภาพภูมิศาสตร์ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและทางผ่านของอาเซียน และทางเชื่อมทางบกสู่ทางทะเล ซึ่งขณะนี้ได้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 84
เมื่อ: 19 ตุลาคม 2560 09:17
Ico48
กราบถวายบังคมพระบรมศพ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
ใน สังคม
โดย Smarn
เป็นเรื่องหนึ่งที่ปลาบปลื้มมากที่สุดในชีวิต กับการที่มีโอกาสเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ เป็น ๒ ใน ๖๐,๙๒๘ คน บันทึก ลงจากแท็กซี่เวลาประมาณ 03:00 ใกล้โรงแรมรัตนโกสินทร์ ต้องเดินย้อนกลับเพื่อไปต่อคิวที่ปลายแถว ซึ่งเลยธนาคารออมสินไปเล็กน้อย เวลา 03:18 อยู่หน้าธนาคารออมสิน เวลา 03:38 ขยับจากที่เดิ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 90
เมื่อ: 28 กันยายน 2560 12:32
Ico48
KM PSUTV : ระบบภาพและเสียงโปรแกรมบันทึก ณ บูท ในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 21
ใน PSUTv Publication
โดย คุณทศ
KM PSUTV :ระบบภาพและเสียงโปรแกรมบันทึก ณ บูท ในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 21 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดกว้างเสมอสำหรับทุกคน ซึ่งทาง PSUTV แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ปัญหา การวิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไข ตลอดจน การวางแผนการพัฒนา คุณภาพงาน คุณภาพคนทำงาน และที่สำคัญ เพื่อคุณภาพชิวิตที่ดี จาก คุณภา...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 1214
เมื่อ: 30 สิงหาคม 2556 10:05
Ico48
เด็กไทย 7 ขวบ ต้องทำบัตรประชาชน : หลักฐานในการทำบัตร
ใน Variety of Monly
โดย Monly
วันแล้ววันเล่า ผลัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อย ๆ เพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนำเด็ก ๆ ไปทำบัตรประชาชน นับตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. 2554 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 โดยกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 23 · อ่าน: 87122
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2555 23:16
Ico48
อย่ารอจนถึงเป้าหมายที่จะภูมิใจในตนเอง
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดในการให้กำลังใจตัวเอง เพราะเขาบอกไว้ว่า "อย่ารอจนถึงเป้าหมายที่จะภูมิใจในตนเอง จงภูมิใจในทุกย่างก้าวที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย" เพราะถ้าทำได้ก็จะเป็นกำลังใจให้ตัวเอง มีแรงไปถึงเป้าหมายได้อย่างไม่ยากเย็น
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 46
เมื่อ: 12 ตุลาคม 2560 14:45
Ico48
รักตัวเองในวันนี้ให้มากกว่าเมื่อวานเล็กน้อย
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้สำหรับตัวเราเอง เพราะเขาบอกไว้ว่า "ัรักตัวเองในวันนี้ให้มากกว่าเมื่อวานเล็กน้อย" น่ารักดีนะคะ หาความหมายที่ซ่อนอยู่กันเอาเองเลย
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 45
เมื่อ: 08 ตุลาคม 2560 18:23
Ico48
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ใน พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
โดย ยาดม
ด้วยบทเรียนของการจัดการเรียนแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้รู้จัก เข้าใจ เข้าถึงคนและภูมิปัญญาตระหนักถึงพลังและศักยภาพในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพตามเป้าหมายของการสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับวิสัยทัศน์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ."....เน้นการพยาบาลแบบองค์รวมที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก..."...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2734
เมื่อ: 07 ธันวาคม 2552 04:08
Ico48
มีงานทำต้องทำงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
หางานทำในที่นี้ หมายถึง การทำงานของคนที่มีงานทำแล้ว บางคนกลับไม่ยอมทำหน้าที่ ไม่ยอมทำงาน ไม่ตั้งใจทำงาน ทำให้เสียงาน ส่งงานช้า ทำงานผิด ๆ พลาด ๆ ต้องคอยแก้ไข เป็นประจำ จนน่าเอาออกจากงานเพราะไม่ตั้งใจทำงาน ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สมัยไปเรียนต่างประเทศ ได้ไปทำงานเป็นช่วงเวลา เป็นรายชั่วโมง...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 198
เมื่อ: 08 สิงหาคม 2560 08:40
Ico48
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM)
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ยี่ห้อ/รุ่น JEOL JEM-2010 รายละเอียด ใช้ถ่ายภาพลักษณะโครงสร้างจุลภาคของวัสดุ สามารถขยายได้สูงสุดถึง 1,500,000 เท่า ใช้ปริมาณสารน้อย ใช้ศึกษาตัวอย่างทางชีววิทยา ได้แก่ พืช ไวรัส ชิ้นเนื้อ และจุลินทรีย์ เป็นต้น และทางวัสดุศาสตร์ ได้แก่ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และโลหะ เป็นต้น แ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 184
เมื่อ: 26 สิงหาคม 2560 17:11
Ico48
TOR ในหลวง ร๙
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เป็นพระปฐมบรมราชโองการเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเศก ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ในการขึ้นครองราชของในหลวง ร๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เป็นเสมือน TOR: Term of References เป็นข้อตกลง เป็นคำมั่นสัญญาข...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 140
เมื่อ: 11 ตุลาคม 2560 07:37
Ico48
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๓๖ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๔
ใน สายธารอาหารใจ
โดย สายธารอาหารใจ
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๓๖ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๔ *****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&****เสนอข้อมูลโดย : ศูนย์การจัดการความขัดแย้ง สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://peacestudies.psu.ac.th/ **-------------------------------------------------...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1436
เมื่อ: 26 เมษายน 2554 15:53
Ico48
รูปพระบิดา
ใน กล้วยไม้ของฉัน
โดย คุณเพ็ญ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1013
เมื่อ: 12 มีนาคม 2551 14:44
Ico48
การสอบ pre assessor
ใน รอบรู้ TQA
โดย ดำขำ
ตอนนี้เวลาประมาณ 4 โมงวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 ดำขำนั่งรอขึ้นเครื่องกลับหาดใหญ่ ก็มีเวลาเขียนเล่าประสบการณ์ในการสอบ pre assessor ที่ได้สอบเสร็จไปแล้วเมื่อตอนเที่ยง ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเห็นข้อสอบแล้วก็อึ้ง เนื่องจากค่อนข้างให้อ่านตัวอย่างที่เขียนตามเกณฑ์ขององค์กรต่างๆ หลายองค์กรแต่อย่างหนึ่งท...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1433
เมื่อ: 31 มีนาคม 2555 16:41
Ico48
งานเริ่มต้นทางด้านพืชศาสตร์ระยะแรก (ตอน 9)
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
5. งานเริ่มต้นทางด้านพืชศาสตร์ระยะแรก ผมมีรุ่นพี่เกษตรกรณีพิเศษอยู่คนหนึ่งที่สนิทสนมคุ้นเคยกันมากนานแล้ว ตั้งแต่สมัยที่ผมยังไม่ได้มาทำงานที่ ม.อ.หาดใหญ่ คือ อาจารย์เทอด สุวรรณคีรี หรือ ครูเทอด ของบรรดาเกษตรกรสงขลา บ้านของท่านอยู่ตรงข้ามกับศูนย์วิจัยการยาง หาดใหญ่ ท่านเป็นศิษย์เก่าเกษตรรุ่นเก่าแก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 3059
เมื่อ: 16 ธันวาคม 2551 09:47
Ico48
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ภายหลังจากการที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้รับมอบหมายภารกิจ จากทางมหาวิทยาลัย ให้เข้ามาดำเนินการ เรื่องการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือสำหรับการทดสอบและวิจัยผลิตภัณฑ์ทางด้านยางพารา วันนี้ ความพยายาม....เริ่มตั้งแต่การศึกษาหาข้อมูลครุภัณฑ์ และสถานที่...สำหรับการติดตั้งเครื่องมือ...บวกกับการสรรหาบุ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 111
เมื่อ: 01 ตุลาคม 2560 13:43
Ico48
นักส่องพระ ยุคไฮเทค
ใน Equipment for Life
โดย Zenki
สำหรับเซี่ยนพระทั้งหลาย หรือผู้ที่ชื่นชอบในการสะสมพระเครื่อง ไม่ว่าเก่าหรือใหม่ จะรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ ก็ตาม ซึ่งอุปกรณ์ที่จะขาดไปเสียไม่ได้ ต้องเก็บไว้ไม่ห่างตัวเสมอ ก็คือ แว่นส่องพระ ซึ่งเป็นแว่นขยายอันเล็กๆ สามารถพับเก็บได้ เวลาใช้งาน ก็ต้องนำมาแนบติดกับเบ้าตา แล้วส่องดูแนบชิดกับวัตถุที่ต้องการ ส...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 847
เมื่อ: 03 กันยายน 2556 16:29
Ico48
ตาเบบูย่า....สีเหลือง
ใน มุมละไม-ไดอารี
โดย เมตตา
"สวัสดีค่ะ...ช่วยทำอะไรให้หน่อยซิ....ช่วยหน่อยนะ ""ว่าไง! ไปถ่ายรูปดอกไม้....ให้เหรอนี่รู้มั้ยว่าฉันยุ่งแค่ไหน" "รู้แต่อยากให้ไปถ่ายให้หน่อย ต้องถ่ายภายใน 2 วันนี้เท่านั้นนะมันจะล่วงหมดแล้ว..ห้ามลืม อยากได้จริงๆ" ดิฉันกลับมา..เห็นแต่ใบ..."...ส่งรูปมาให้หน่อยอยาก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 2974
เมื่อ: 02 เมษายน 2551 20:55
Ico48
ถึงคนชอบ "ไข่"
ใน สรรค์สาระ
โดย LeeO
ไข่ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นอาหารหลักของคนทุกชนชั้นทุกชาติ จากประโยชน์ที่ไข่มอบให้กับร่างกายของคนเรานั่นเอง และต่อไปนี้คือ ประโยชน์ 10 ประการจากการบริโภคไข่ ซึ่งบางอย่างคุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน 1. ไข่เป็นอาหารที่ดีสำหรับดวงตา ผลการศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่า การรับประทานไข่วันละฟองอาจจะช่วยป้องกันโรคจอประสาทต...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 713
เมื่อ: 13 สิงหาคม 2556 11:29
Ico48
รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๗ วัน (๑๔ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) ของ Share.psu
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
สัปดาห์กลับมาเป็นรูปแบบเดิมคือรอบ ๗ วัน จำนวนคนเขียนและจำนวนบันทึกเลยเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ เริ่มเทียบใหม่สัปดาห์หน้านะคะ สัปดาห์นี้มีบันทึก ๕๑ บันทึกจากผู้เขียน๒๙ ท่านแต่สถิติการอ่านก็ยังค่อนข้างแผ่วเหมือนเดิม ยังไงก็มาตามอ่านและให้ดอกไม้เป็นกำลังใจให้คนเขียนในShareของเราให้ครบทุกบันทึกกัน...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 697
เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2558 15:55
Ico48
เสาร์เหงาๆ งานเข้าตอนสายๆ วันสบายๆ ก่อนเดินทางไกลไปบางกอก
ใน การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือวิจัยฯ
โดย ServiceMan
16/11/2556 วันหวยออก วันนี้คนสนิทแจ้งให้ไปรับตอนเช้า ก่อนเคารพธงชาติ เพราะมีการเรียนการสอนตอน 09:00 น หน้าที่ของคนขับรถที่ดีต้องตรงเวลา เพราะสายไปนิดจึงช้าไปห้านาที สำหรับเวลานัด เสร็จจากการเรียนการสอน กลับมาเขียนบันทึกสักเล็กน้อยแล้วจะกลับบ้าน พบว่ามีเครื่องมือใช้ด้วยตัวเองมีปัญหา เป็นเครื่อ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1080
เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2556 16:15