นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัมพร
Ico64
อัมพร อรุณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
กองกิจการนักศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

บันทึก

07 สิงหาคม 2552
Ico48
KM : บูรณาการวิชาการและกิจการนักศึกษา : บำเพ็ญประโยชน์
ใน กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญตามนโยบายมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการหอพักและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเน้นในความเป็นหนึ่งเดียวทั้ง 5 วิทยาเขตในปีการศึกษา 2552วิทยาเขตหาดใหญ่ได้ commitment เป็นเจ้าภาพโครงการหอพักสัญจร : แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมหอพักนักศึกษาและบำเพ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2467
เมื่อ: 07 สิงหาคม 2552 09:45
27 กรกฎาคม 2552
Ico48
มิติใหม่การเรียนการสอนและกิจการนักศึกษา
ใน กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร
วันที่ 24 – 25 ก.ค. 2552 ที่ผ่านมาได้เป็นกระบวนกร (วิทยากร KM ) ให้กับโครงการ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือสหกิจศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ที่จ.สุราษฎร์ธานี ผู้เข้าอบรมเป็นอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา ขอเล่าสหกิจศึกษาก่อนนะคะสหกิจศึกษาเป็นการเรียนการสอนซึ่งนำวิธีการผสมผสานการเรียนในห้องเรียนร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 17 · อ่าน: 2928
เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2552 13:00
16 กรกฎาคม 2552
Ico48
มิติใหม่การพัฒนานักศึกษาปี2552
ใน กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร
การที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ /เข้ารับการอบรม เหมือนกับให้สมองเราเปิดรับข้อมูลใหม่ และบางครั้งข้อมูลที่เราได้รับมาใหม่ อาจทำให้เราต้อง Delete ข้อมูลเดิมไปบ้างคือต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ อย่างเช้าวันนี้ที่ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษาได้จัดอบรม “การพัฒนานักศึกษาต...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 14 · อ่าน: 3265
เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2552 14:13
14 กรกฎาคม 2552
Ico48
เป็นห่วงนักศึกษา : ไข้หวัด 2009
ใน กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร
หอพักนักศึกษาเปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองของนักศึกษา เรามีหน้าที่ดูแลให้นักศึกษากินอยู่ นอนหลับอย่างสุขสบาย ปลอดภัยจากอโรคยาช่วงนี้ไข้หวัด 2009 ระบาดหนัก ทำให้ผู้คนเสียชีวิตทุกวัน ยิ่งทำให้เรากังวลใจมากขึ้น เริ่มจากต้นเดือนมิถุนายนนักศึกษาเปิดเรียนใหม่ ๆ เราต้องแจ้งข่าวหอพักฉบับที่1/2552 ลงข่าวเรื่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 2717
เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2552 14:49
18 มีนาคม 2552
Ico48
ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ
ใน กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร
หลังจากที่ได้หายหน้าหายตาไปจากวงการเสียนานม๊าก มาก จนทำให้หลายบ่นหา และถามถึงด้วยความเป็นห่วง แต่จริง ๆ แล้วไม่ได้ไปไหน หรือห่างไกลจากน้อง ๆ พี่ ๆ และเพื่อนฝูงหรอกนะ ยังอยู่ที่เดิม ทำงานเหมือนเดิมแต่ด้วยภาระงานที่เพิ่มขึ้นในเรื่องของงานวิชาการที่มีรายละเอียดมากมาย (และต้องดูแลนักศึกษานานาชาติจึงต...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2961
เมื่อ: 18 มีนาคม 2552 09:00
22 กันยายน 2551
Ico48
ผู้มีอุปการะคุณ:อดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ ท่านดร.กันตธีร์ ศุภมงคล
ใน กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร
ท่านอธิการบดีได้เขียนบทความเรื่องที่ 13/2549 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2549 เรื่อง ...มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะมีโอกาสใกล้ชิด กับตระกูลอรรถกระวีสุนทร ความว่า....... "ท่านรัฐมนตรีกันตธีร์ ศุภมงคล เป็นหลานคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ผู้มีพระคุณต่อมหาวิทยาลัยด้วยการมอบที่ดินจำนวนประมาณ 800 ไร่ ซึ่ง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 3426
เมื่อ: 22 กันยายน 2551 12:33
01 สิงหาคม 2551
Ico48
ศิษย์เก่าสงขลานครินทร์ได้รับคัดเลือกลูกกตัญญู
ใน กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร
เคยเขียนบันทึกชื่อ "รุ่นน้องควรเอาอย่าง " เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2550ที่ http://share.psu.ac.th/blog/studentaffairs/1983ได้เขียนบันทึกเรื่องราวของนักศึกษา คนหนึ่ง....เธอชื่อนางสาวเกตุวดี เลาหสกุล รหัสนักศึกษา 4740017 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร ................ และ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 2347
เมื่อ: 01 สิงหาคม 2551 09:26
13 กรกฎาคม 2551
Ico48
ข่าว Update ล่าสุดสำหรับสายสนับสนุน
ใน กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร
วันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจสำหรับสายสนับสนุน จากผลสรุปของทีมวิจัยที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)เรื่อง การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษของข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งใช้เวลา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 2389
เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2551 19:31
02 กรกฎาคม 2551
Ico48
การบริหารความเสี่ยงในหอพักนักศึกษา
ใน กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร
หอพักเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคม ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ฝึกให้นักศึกษารู้จักดูแลตนเอง ช่วยเหลือบุคคลอื่น และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคม หอพักควรจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เช่นการพัฒนาทักษะชีวิตทักษะทางสังคมให้เป็นผู้นำและผู้ตาม การพัฒนาบุคลิกภาพ การบร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 18 · อ่าน: 5946
เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2551 20:30
24 เมษายน 2551
Ico48
กำหนดมาตรฐานหอพักนักศึกษาสงขลานครินทร์
ใน กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร
ช่วงนี้วุ่นวายกับการประชุมหลายรอบ หลายยก กับการกำหนดมาตรฐานหอพักนักศึกษาสงขลานครินทร์............"เรามี 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา หอพักนักศึกษาต้องมีมาตรฐานเดียวกันนะ" ผู้บริหารกำหนดโจทย์ ฟังดูเหมือนง่ายนะ ......................แต่ทำเข้าจริง ๆ ประชุมทางไกลเมื่อวันที่ 22 มีนาคม ไป workshop ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 3438
เมื่อ: 24 เมษายน 2551 14:39