นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

post

14 January 2009
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ"การเปลี่ยนตำแหน่งเข้าสู่ระบบแท่งข้าราชการฯมหาวิทยาลัย"
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมฟังเสวนาแหลงกันหวันฉ่าย เรื่อง “การเปลี่ยนตำแหน่งเข้าสู่ระบบแท่งข้าราชการฯ มหาวิทยาลัย” โดย คุณโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ) วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 09.00 – 11.30 น. ห้อง ก 315 คณะวิทยาการจัดการ ฟรี !...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1350
at: 14 January 2009 16:13
13 January 2009
09 January 2009
Ico48
รับผู้ช่วยงานปฎิบัติการวุฒิปริญญาตรี หรือ โท ทางวิทยาศาสตร์
in ข่าวสมัครงาน
By ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
รับผู้ช่วยงานปฎิบัติการวุฒิปริญญาตรี หรือ โท ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสพการณ์การวิเคราะห์สารด้วย HPLC สนใจติดต่อ ผศ.ดร.อโนชา ตั้งโพธิธรรม ตึกพรีคลินิกชั้น 4 ห้อง PR514 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทร. 074-288259 email: anocha.t@psu.ac.th
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1945
at: 09 January 2009 11:22
Ico48
SMIC@PSUเชิญเข้าร่วมอบรม “Internet Trading เทคนิคการลงทุนในหุ้นด้วยตนเอง”
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
ศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ภาคใต้ (SMIC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนา ความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนักศึกษาชุมนุมนักลงทุนรุ่นใหม่ (NIC) จัดโครงการอบรมหลักสูตร “Internet Trading เทคนิคการลงทุนในหุ้นด้วยตนเอง” ในวันเสาร์ ที่ 31 มกราคม 2552 เวลา 09.0...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1246
at: 09 January 2009 10:56
05 January 2009
Ico48
ม.อ.จับมือ กต. ทุ่มงบฯกว่า 10 ล้าน
in ข่าว ม.อ. ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์
By ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
จาก หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันที่ 15 ธันวาคม2551
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1183
at: 05 January 2009 13:34
Ico48
บริการนวดฟรีโดยนักศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
คณะการแพทย์แผนไทย ให้บริการนวดรักษากับผู้ป่วย หรือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ต้องเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 4 ครั้งตามอาการของคนไข้ที่นักศึกษานัด (หากไม่มาตามนัดจะตัดสิทธิ์ทันที) และเป็นคนไข้ตลอดจนจบโครงการ ( คนไข้ 1 คนต่อหมอ 1 คนจนจบโครงการ) โดยให้บริการตามวันและเ...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1783
at: 05 January 2009 11:16
29 December 2008
Ico48
สำหรับนักศึกษาประสงค์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในภาคฤดูร้อน3ปีการศึกษา2551
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในภาคฤดูร้อน 3 ปีการศึกษา 2551 ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่http://www.libarts.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=849&Itemid=37หรือเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.psu.ac.th
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1114
at: 29 December 2008 16:30