นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

post

29 December 2008
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายและชมแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายและชมการแสดง แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ และสโมสรนักศึกษา University Sains Malaysia ในวันที่ 5 มกราคม 2552 ณ ห้องรพีพรรณ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ เวลา 08.30 - 10.15 น. การบรรยายเรื่องวัฒนธรรมไทย และการแสดงของ นักศึก...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1017
at: 29 December 2008 15:32
26 December 2008
Ico48
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะมาจัดประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2552 เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสรรทุน รูปแบบทุน และเงื่อนไขในการรับทุน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะพร้...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1401
at: 26 December 2008 13:54
Ico48
หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพปิดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ปิดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.51 - 4 ม.ค. 52 และในวันอังคารที่ 30 ธ.ค.51 ห้องสมุดเปิดบริการเวลา 07.30-16.30น. (งดบริการนอกเวลาราชการ 16.30-21.30น.)
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1250
at: 26 December 2008 13:26
22 December 2008
Ico48
ปีใหม่พบกับเว็บไซต์ใหม่ ม.อ.
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
ปีใหม่ ได้รัฐบาลใหม่ ได้นายกฯคนใหม่ มีความหวังใหม่ๆ รออยู่ ม.อ. เราก็พัฒนาเว็บไซต์ใหม่ เพื่อทุกๆท่าน อยากให้มาลองชมดู จะไฉไลขนาดไหน ไม่ลองไม่รู้นะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำการพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย และศูนย์ UsableLabs คณะวิทยาการจัดการ เป็...
Flowers: 0 · Comments: 6 · Read: 1755
at: 22 December 2008 16:14
18 December 2008
Ico48
special seminar ในหัวข้อเรื่อง “Diagnostic tool for Lymphatic Filariasis: from Research to Development”
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
คณะเภสัชศาสตร์ขอเชิญฟัง special seminar ในหัวข้อเรื่อง “Diagnostic tool for Lymphatic Filariasis: from Research to Development” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริจิต วงศ์กำชัย อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 23 ธันวาคม 2551 เวลา 11.30 น. ณภ. ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1134
at: 18 December 2008 13:45
Ico48
เชิญผู้ผ่านการอบรมความรู้ตราสารหนี้รับวุฒิบัตรจาก ThaiBMA
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
นักศึกษาและบุคลากรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ความรู้ด้านตราสารหนี้” เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 พ.ย. 2551 ที่ผ่านมา ซึ่งศูนย์ SMIC จัดร่วมกับ ThaiBMA ณ ห้อง ก 316 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรได้ที่http://www.mgt.psu.ac.th//images/stories/New/P...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1067
at: 18 December 2008 13:42
Ico48
สหกรณ์บริการได้ประกาศผลการเปิดซอง รักษาความปลอดภัย ความสะอาดและอัคคีภัย
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
สหกรณ์บริการได้ประกาศผลการเปิดซอง รักษาความปลอดภัย ความสะอาดและอัคคีภัย แล้วเมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2551 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.074-282318,2318
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1046
at: 18 December 2008 13:39
17 December 2008
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมแดนโสม วันที่ 12-16 ม.ค.52
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมนานาชาติ (วัฒนธรรมแดนโสม)ระหว่างวันที่ 12 - 16 มกราคม 255212 - 16 ม.ค. 2552 เวลา 09.00 - 16.30 น. ชมนิทรรศการชุดประจำชาติเกาหลี (ชุดฮันบก)ในยุคต่าง ๆ16 ม.ค. 2552 เวลา 10.00 - 15.00 น. ชมการสาธิต ชิม และร่วมแข่...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1087
at: 17 December 2008 14:53
16 December 2008
Ico48
OPEN HOUSE หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ 2551)
in ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
OPEN HOUSE หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ 2551) Ph.D. (Management) วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2551 ห้อง ก 311 ชั้น 3 อาคารบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ติดต่อและสำรองที่นั่งได้ที่ สำนักงานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ชั้น2 อาคารบริหาร คณะวิทยาการจัดการ โทรศัพท...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1315
at: 16 December 2008 15:12
Ico48
บว.ประกาศฯรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
in ข่าวสมัครงาน
By ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
บว.ประกาศฯรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาโดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.51-15 ม.ค.52 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.grad.psu.ac.th/th/index.php
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1891
at: 16 December 2008 15:10