นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

29 ธันวาคม 2551
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายและชมแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ใน ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายและชมการแสดง แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ และสโมสรนักศึกษา University Sains Malaysia ในวันที่ 5 มกราคม 2552 ณ ห้องรพีพรรณ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ เวลา 08.30 - 10.15 น. การบรรยายเรื่องวัฒนธรรมไทย และการแสดงของ นักศึก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1100
เมื่อ: 29 ธันวาคม 2551 15:32
26 ธันวาคม 2551
Ico48
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ใน ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะมาจัดประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2552 เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสรรทุน รูปแบบทุน และเงื่อนไขในการรับทุน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะพร้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1474
เมื่อ: 26 ธันวาคม 2551 13:54
Ico48
หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพปิดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่
ใน ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ปิดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.51 - 4 ม.ค. 52 และในวันอังคารที่ 30 ธ.ค.51 ห้องสมุดเปิดบริการเวลา 07.30-16.30น. (งดบริการนอกเวลาราชการ 16.30-21.30น.)
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1344
เมื่อ: 26 ธันวาคม 2551 13:26
22 ธันวาคม 2551
Ico48
ปีใหม่พบกับเว็บไซต์ใหม่ ม.อ.
ใน ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
ปีใหม่ ได้รัฐบาลใหม่ ได้นายกฯคนใหม่ มีความหวังใหม่ๆ รออยู่ ม.อ. เราก็พัฒนาเว็บไซต์ใหม่ เพื่อทุกๆท่าน อยากให้มาลองชมดู จะไฉไลขนาดไหน ไม่ลองไม่รู้นะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำการพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย และศูนย์ UsableLabs คณะวิทยาการจัดการ เป็...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1838
เมื่อ: 22 ธันวาคม 2551 16:14
18 ธันวาคม 2551
Ico48
special seminar ในหัวข้อเรื่อง “Diagnostic tool for Lymphatic Filariasis: from Research to Development”
ใน ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
คณะเภสัชศาสตร์ขอเชิญฟัง special seminar ในหัวข้อเรื่อง “Diagnostic tool for Lymphatic Filariasis: from Research to Development” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริจิต วงศ์กำชัย อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 23 ธันวาคม 2551 เวลา 11.30 น. ณภ. ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1225
เมื่อ: 18 ธันวาคม 2551 13:45
Ico48
เชิญผู้ผ่านการอบรมความรู้ตราสารหนี้รับวุฒิบัตรจาก ThaiBMA
ใน ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
นักศึกษาและบุคลากรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ความรู้ด้านตราสารหนี้” เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 พ.ย. 2551 ที่ผ่านมา ซึ่งศูนย์ SMIC จัดร่วมกับ ThaiBMA ณ ห้อง ก 316 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรได้ที่http://www.mgt.psu.ac.th//images/stories/New/P...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1143
เมื่อ: 18 ธันวาคม 2551 13:42
Ico48
สหกรณ์บริการได้ประกาศผลการเปิดซอง รักษาความปลอดภัย ความสะอาดและอัคคีภัย
ใน ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
สหกรณ์บริการได้ประกาศผลการเปิดซอง รักษาความปลอดภัย ความสะอาดและอัคคีภัย แล้วเมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2551 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.074-282318,2318
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1118
เมื่อ: 18 ธันวาคม 2551 13:39
17 ธันวาคม 2551
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมแดนโสม วันที่ 12-16 ม.ค.52
ใน ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมนานาชาติ (วัฒนธรรมแดนโสม)ระหว่างวันที่ 12 - 16 มกราคม 255212 - 16 ม.ค. 2552 เวลา 09.00 - 16.30 น. ชมนิทรรศการชุดประจำชาติเกาหลี (ชุดฮันบก)ในยุคต่าง ๆ16 ม.ค. 2552 เวลา 10.00 - 15.00 น. ชมการสาธิต ชิม และร่วมแข่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1157
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2551 14:53
16 ธันวาคม 2551
Ico48
OPEN HOUSE หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ 2551)
ใน ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
OPEN HOUSE หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ 2551) Ph.D. (Management) วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2551 ห้อง ก 311 ชั้น 3 อาคารบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ติดต่อและสำรองที่นั่งได้ที่ สำนักงานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ชั้น2 อาคารบริหาร คณะวิทยาการจัดการ โทรศัพท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1381
เมื่อ: 16 ธันวาคม 2551 15:12
Ico48
บว.ประกาศฯรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
บว.ประกาศฯรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาโดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.51-15 ม.ค.52 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.grad.psu.ac.th/th/index.php
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1955
เมื่อ: 16 ธันวาคม 2551 15:10