นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

บันทึก

06 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
ความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยทางด้านวิศวกรรมประยุกต์
ใน เรื่องเล่าจากรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย ฟูกิจ
ตามที่ได้เคยเรียนให้ทราบแล้วว่าจะแจ้งความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยทางด้านวิศวกรรมประยุกต์ ให้ทราบเป็นระยะนั้น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างฯ เพื่อตรวจรับงานงวดที่ 10 (จากทั้งหมด 20 งวด) ซึ่งงานส่วนที่เป็นโครงสร้างคือ พื้นชั้นที่ 7 ผู้รับ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2285
เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2551 16:40
08 พฤศจิกายน 2550
Ico48
ความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมประยุกต์
ใน เรื่องเล่าจากรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย ฟูกิจ
ตามที่เคยเรียนไว้ว่าจะแจ้งข่าวให้ชาววิศวฯ ได้ทราบเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารวิจัยทางด้านวิศวกรรมประยุกต์นั้น วันนี้มีโอกาสได้แจ้งความก้าวหน้าของการก่อสร้างอาคารดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อตรวจรับงานงวดที่ 5 ซึ่งเสร็จเร็วกว่าแผน 7 วัน ทั้งนี้เพราะผู้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1711
เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2550 11:27