นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

บันทึก

16 พฤศจิกายน 2559
Ico48
ดาวน์โหลดหนังสือ "พ่อของแผ่นดิน"
ใน Variety of Monly
โดย Monly
กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำ หนังสือ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" และหนังสือ "๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฏร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์" เพื่อให้ประชาชนได้เก็บไว้เป็นที่ระลึก อ่านหนังสือ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ในรูปแบบ e-book คลิกที่นี่ ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1902
เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2559 19:58
14 พฤศจิกายน 2559
Ico48
เอกสารหลักฐานในการยื่นถอนสภาพที่ดิน
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
ในการดำเนินการเกี่ยวกับ "การถอนสภาพที่ดิน" ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ จะต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง? ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ ใน "หมวด ๒ การถอนสภาพ ส่วนที่ ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1449
เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2559 18:31
11 พฤศจิกายน 2559
Ico48
มาตรา 8 และ มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
ตามบันทึกของ พี่มิกกี้ ที่ได้บันทึก เรื่อง -ความแตกต่าง ระหว่างที่ราชพัสดุ กับที่ดินสาธารณประโยชน์ -ที่ราชพัสดุ ต้องดูแลอย่างไร -ขอถอนสภาพที่ดินตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต้องทำอย่างไร ตอน 1 ขอนำรายละเอียดในมาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3249
เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2559 17:14
10 พฤศจิกายน 2559
Ico48
บัญชีรายรับ-รายจ่าย "App พอเพียง" ตามรอยพ่อ
ใน Variety of Monly
โดย Monly
ดูละครเรื่อง "ลูกไม้ของพ่อ ตอน ลูกหนี้ที่รัก" ในบทละคร มีเรื่องย่อคือ "นางเอกเป็นคนที่ใช้จ่ายเกินตัว ผ่านบัตรเครดิต ซึ่งเป็นการใช้เงินในอนาคต จนเป็นหนี้ 400,000 บาท และหนีหนี้จากแก๊งทวงหนี้ ให้ไปอยู่ทางภาคเหนือ โดยความช่วยเหลือจากเพื่อนรัก ที่ต้องการให้นางเอกรู้การดำเนิ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2015
เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2559 15:41
Ico48
"ออมเงิน" ตามรอยพ่อ
ใน Variety of Monly
โดย Monly
ช่วงนี้ได้มีโอกาสดูละครเรื่อง "ลูกไม้ของพ่อ ตอน ลูกหนี้ที่รัก" ทางช่อง 3 ซึ่งมีการนำมาถ่ายทอดให้ชมกันอีกครั้ง ทำให้ย้อนกลับมาดูตัวเองว่า มีการใช้จ่ายอย่างไรกันบ้าง อะไรที่จำเป็นและอะไรที่ไม่จำเป็น ไม่มีใครรู้ นอกจากตัวเราเองเท่านั้นที่จะรู้ ทำอย่างไรที่จะมี "เงินเก็บ" และใช้จ่าย...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1472
เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2559 14:30
05 พฤศจิกายน 2559
Ico48
การจัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2559-2563 (ปีการศึกษา)
ใน การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
โดย Monly
ตาม บันทึกนี้ คณะฯ ได้นำไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในช่วงปี 2559-2563" ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 2) ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรคณะฯ ทั...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1446
เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2559 15:59
Ico48
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ปีการศึกษา)
ใน หยิบมาฝากจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบเห็นชอบ "กำหนดยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์การจัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ปีการศึกษา)" ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑. ผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากลมีความรู้คู่คุณธรรม และยึดหลัก ปรั...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1117
เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2559 13:57
21 สิงหาคม 2559
Ico48
สาธิต “การนุ่งผ้าอย่างไรให้สวยในสไตล์คนรุ่นใหม่” : แบบที่ 1
ใน Variety of Monly
โดย Monly
ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559 มีการสาธิต “การนุ่งผ้าอย่างไรให้สวยในสไตล์คนรุ่นใหม่” โดย คุณธัณยาลักษณ์ ธัญวงศ์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ม.อ. มาชมรูปแบบการนุ่งผ้าไทย ตามสไตล์คนรุ่นใหม่ ดูหรู โดยไม่...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1542
เมื่อ: 21 สิงหาคม 2559 20:43
Ico48
งานเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทย โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ใน Variety of Monly
โดย Monly
ในงานเดินแฟชั่นโชว์ "การแต่งกายด้วยผ้าไทย" ในวันที่ 17 ส.ค 2559 มีตัวแทนบุคลากรจากคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ใน ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ เข้าร่วมหลายท่าน สำหรับตัวแทนคณะทรัพยากรธรรมชาติ เดินแบบโดย น้องอัม (นางสาวจินดารัตน์ พงศ์รัตนพิศุทธิ์) สังกัด หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1312
เมื่อ: 21 สิงหาคม 2559 16:40
20 กรกฎาคม 2559
Ico48
สัมมนา "ทิศทางและกรอบแผนการพัฒนาระยะยาว 15 ปี" ของ ม.อ.
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้กำหนดจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง "ทิศทางและกรอบแผนการพัฒนาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์บอล์รูม เอ ชั้น 8 โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ สงขลา จัดโดย กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลาน...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1607
เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2559 12:23