นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

TheMe
Ico64
นาย ปิยะนัฐ ประสานสงฆ์
นัีกวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

18 กันยายน 2551
Ico48
font ในโปรแกรมหนังสือรับภาษี หัก ณ ที่จ่าย เล็กผิดปกติ
ใน My Remember
โดย TheMe
วิธีแก้ไข ง่ายๆไม่ต้องตามอาจารย์พี่ตั้น เปลี่ยนชนิดกระดาษเป็น A4 ครับตอนเย็น ของวันพฤหัส ที่่สิบแปด กัีนยาพี่เกียงนำกระดาษแผ่นนึงมาให้ดู เป็นหนังสือรับรองภาษีหักณ ที่จ่ายถามว่า"ทำไมมันเล็กแบบนี้อ่ะนัท"เราก็งงว่าเป็นแบบนั้นได้ไง นึกไม่ออก อยู่ๆ เจ้่เกียงก็บอก"ได้แล้วนัท"พี่เปลี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1539
เมื่อ: 18 กันยายน 2551 17:19
08 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
ตัวย่อ"เงินค่าตอบแทน" "เงินสะสมและเงินสมทบ"
ใน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
โดย TheMe
1.พสร. คือ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ 2.พชค. คือ เงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพชั่วคราว3.กสพ. คือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คุณสมบัติตามข้อบังคับ กองทุน กสพ. ที่ สามารถสมัครเป็นสมาชิก คือ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จ้างด้วยเงินรายได้ของหน่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 17458
เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2551 09:08
07 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อย สำหรับการบันทึกรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า/สัญญา( บส01 )
ใน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
โดย TheMe
การเบิกจ่ายงบประมาณ กรณีเบิกจ่ายเงิน ตั้งแต่ 5,000 บาทโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผู้ขายโดยตรงต้องจัดทำบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS ก่อน โดยกำหนดให้คณะ/หน่วยงาน ภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ กรอกข้อมูลสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ในแบบฟอร์ม บส01 จากการปฏิบัติที่ผ่านมา ข้อมูลที่คณะ/หน่วยงาน กรอก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2013
เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2551 11:24
24 มกราคม 2551
Ico48
ดาวน์โหลดรหัสและแบบฟอร์ม
ใน GFMIS
โดย TheMe
รายการดาวน์โหลดหมายเหตุรหัสงบประมาณ ปี2551 รหัสแหล่งของเงินรหัสกิจกรรมหลักหน่วยนับบส01 V1.07การค้นหาข้อมูลผู้ขายผังบัญชีมาตรฐานเวอร์ชั่น 27.4ผังบัญชีมาตรฐานเวอร์ชั่น 28
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4151
เมื่อ: 24 มกราคม 2551 09:49
15 มกราคม 2551
Ico48
รหัสในระบบ GFMIS (3)
ใน GFMIS
โดย TheMe
รหัสกิจกรรมหลัก(Functional Area Code) คือ กิจกรรมในการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ มี 2 ประเภท1.บันทึกค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่ายและการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินในงบประมาณ) ประกอบด้วย 14 หลักโครงสร้างที่ 1 M M A A A X X 0 0 Y Y Y Y YMM คือ รหัสกระทรวง [20=กระทรวงศึกษาธิการ]AAA คือ รหัสหน่วยงาน [115=มหาวิท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3145
เมื่อ: 15 มกราคม 2551 13:43
06 มกราคม 2551
Ico48
ผู้รับบำนาญเตรียมรับเงินเพิ่ม 4%
ใน ประชาสัมพันธ์ จาก"กองคลัง สนอ."
โดย TheMe
กฎหมายที่กำหนดให้จ่ายเงินเพิ่ม 4% ผู้รับบำนาญได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2550 โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินตกเบิกย้อนหลัง 3 เดือน คือ ตุลาคม -ธันวาคม 2550 โดยจะโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับบำนาญทุกท่านในวันที่ 11 มกราคม 2...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1584
เมื่อ: 06 มกราคม 2551 15:58
04 มกราคม 2551
Ico48
รหัสในระบบ GFMIS (2)
ใน GFMIS
โดย TheMe
รหัสแหล่งของเงิน (Fund) คือ รหัสที่แสดงให้ทราบว่าเป็นเงินงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณใด โดยจำแนกตามปีงบประมาณ และ ลักษณะงบรายจ่าย ประกอบด้วย ตัวเลข 7 หลัก ดังนี้ ตำแหน่งที่ 1-2 คือ รหัสปีงบประมาณตำแหน่งที่ 3 คือ แหล่งที่มาของงบประมาณรายจ่าย เช่น เงินในงบประมาณ,เงินนอกงบประมาณตำแหน่งที่ 4 คือ ประเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 6598
เมื่อ: 04 มกราคม 2551 17:59
03 มกราคม 2551
Ico48
"ยกเิลิกใบเสร็จรับเงินเป็นรายเดือน" สำหรับ เงินบริจาคนศ.ขาดแคลนทุนทรัพย์
ใน ประชาสัมพันธ์ จาก"กองคลัง สนอ."
โดย TheMe
กรณีการหักเงินเดือนบุคลากรที่ประสงค์ู้บริจาคเงินช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นรายเดือนนั้น กองคลังจะจัีดส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้บริจาคทุกเดือนเพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นภาษีประจำปี เพื่อป้องกันหลักฐานการบริจาคสูญหาย กองคลังจึงขอ "ยกเลิกใบเสร็จรับเิงิืน" แต่ละเืดือน เป็นหนังสือรับรอ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1424
เมื่อ: 03 มกราคม 2551 17:00
Ico48
ดูสลิปเงินเดือนออนไลน์
ใน ประชาสัมพันธ์ จาก"กองคลัง สนอ."
โดย TheMe
วิธีดูสลิปเงินเดือนผ่าน INTERNETเข้าโปรแกรม Web ฺBrowser เช่น Internet Explorer ,Firefox ,etc.พิืมพ์ https://payroll.psu.ac.th/ ในช่อง addressกรอก Username,Password ,รหัสเงินเดือน ( 7 หลัก) กด ตกลงUsername คือ บัญชีผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มอ.(PSU Passport) ที่ได้รับจาก กองการเจ้าหน้าที่ (0-7421-2049,ภ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 5232
เมื่อ: 03 มกราคม 2551 13:44
25 ธันวาคม 2550
Ico48
เชิญชวน ออกกำลัง"แอโรบิก แดนซ์"
ใน ประชาสัมพันธ์ จาก"กองคลัง สนอ."
โดย TheMe
กองคลัง เชิญชวนผู้รักการออกกำลังด้วย การเต้นแอโรบิกออกกำลังกายร่วมกันได้ที่บริเวณหน้า เคาน์เตอร์กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ทุกวัน จันทร์ - พุธ- ศุกร์นำเต้น โดย คุณธิติภัทร นิลทีเลิศเริ่ม 16.45 น.เป็นต้นไป
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2420
เมื่อ: 25 ธันวาคม 2550 16:42