นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

บันทึก

05 มิถุนายน 2551
Ico48
ประวัติคณะฯ
ใน เรื่องเล่า...เลขาวิศวฯ
โดย Nat
สำนักงานเลขานุการเป็นหน่วยงานหนึ่งในโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามมาตรา 8 วรรค 4 และวรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 ซึ่งทำหน้าที่ให้การสนับสนุนภารกิจของคณะฯ ในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับอน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1148
เมื่อ: 05 มิถุนายน 2551 10:50