นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้ำขิง
Ico64
ทรงลักษณ์ -*- กลับคง
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

บันทึก

27 มิถุนายน 2559
Ico48
ต้นไม้จากขวดพลาสติก
ใน น้ำขิง-เล่าสู่กันอ่าน
โดย น้ำขิง
ต้นไม้จากขวดพลาสติกที่ได้มาโดยไม่ตั้งใจ (คุณครูสั่งให้ตัดด้านเดียวแต่ตัดผิดตัดไป 2 ด้าน)ผิดแล้วก็อย่าให้เสียไปเฉยๆ ก็เลยปลูกไว้ที่หลังบ้านเพื่อความสดชื่น
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 3637
เมื่อ: 27 มิถุนายน 2559 11:38
22 มิถุนายน 2559
Ico48
ผสมผสานการทำสวนยาง
ใน บริการวิชาการ fnr1
โดย น้ำขิง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยกลุ่มงานบริการวิชาการ ร่วมมือกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการสวนยาง จัดการชีวิต เพื่ออนาคตที่มั่นคง ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฏาคม 2559 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, สวนปราช์ญ์ชาวบ้านคุณ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1086
เมื่อ: 22 มิถุนายน 2559 14:12
20 มิถุนายน 2559
11 เมษายน 2559
Ico48
ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์
ใน บริการวิชาการ fnr1
โดย น้ำขิง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ต้อนรับนักเรียนและคุณครูโรงเรียนอัจฉริยะ จำนวน 60 คน ศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรม ณ ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งน้องๆ นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ 1 : ฐานเพาะเมล็ดผัก กิ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1329
เมื่อ: 11 เมษายน 2559 11:03
28 มีนาคม 2559
Ico48
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. " รุ่นที่ 2
ใน บริการวิชาการ fnr1
โดย น้ำขิง
รุ่นเดียวไม่พอ ต่อรุ่นที่ 2 กับการศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการตลาดเกษตร ม.อ. ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล, สงขลา, ปัตตานี และยะลา ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 มีผู้เข้าศึกษาดูงานฯ จำนวน 60 คน โดยมีคุณวรภัทร ไผ่แก้ว ผู้จัดการตลาดเกษตร ม.อ. ให้การกล่าวต้อนรับและบรรยายให้กับผู้เข้าศึกษ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1030
เมื่อ: 28 มีนาคม 2559 17:09
25 มีนาคม 2559
Ico48
การวิเคราะห์ดินนั้นสำคัญไฉน???
ใน บริการวิชาการ fnr1
โดย น้ำขิง
เกษตรกรถามมา... “วิเคราะห์ดินก่อนการปลูกพืชแล้วได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจริงหรือ ?” “ใครจะรับประกันคุณภาพว่าจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหากเราตรวจวิเคราะห์ดินแล้ว??” “การวิเคราะห์ดินก่อนการปลูกพืช มีประโยชน์จริงหรือ???” การตรวจวิเคราะห์ดิน ก่อนปลูกพืช หมายถึงการใ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1135
เมื่อ: 25 มีนาคม 2559 16:03
23 มีนาคม 2559
Ico48
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. "
ใน บริการวิชาการ fnr1
โดย น้ำขิง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ให้การต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงาน "ตลาดเกษตร ม.อ." จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล, สงขลา, ปัตตานี และยะลา ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 โดยมีคุณวรภัทร ไผ่แก้ว ผู้จัดการตลาดเกษตร กล่าวต้อนรับและบรรยาย การบริหารจัดการตลาดเกษตร ให้กับกลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ จำนวน 60 ท่าน ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1204
เมื่อ: 23 มีนาคม 2559 16:12
16 มีนาคม 2559
Ico48
สัมผัสตลาดริมน้ำคลองแดน สัมผัสชุมชนน้ำสามคลอง
ใน นกน้อย...
โดย น้ำขิง
สัมผัสตลาดน้ำคลองแดน สัมผัสชุมชนน้ำสามคลอง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ชิมอาหารจากการห่อใบบัว
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1444
เมื่อ: 16 มีนาคม 2559 13:13
Ico48
ออกสู่เกษตรกร...โครงการคลินิกการเกษตร
ใน บริการวิชาการ fnr1
โดย น้ำขิง
คณะทรัพยากรธรรชาติ ม.อ. รวมทีมคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา โดยมี ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย, ดร.เทวี มณีรัตน์, ดร.เสาวภา ด้วงปาน, นายธีรภาพ แก้วประดับ, นางสาวเยาวลักษณ์ ชัยพลเดช, นางสาวศรีนรา แมเร๊าะ, นางสาววศินี อินศฤงคาร และนางสาวทรงลักษณ์ กลับคง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรเพื่อให้คำปรึกษาคำแ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1013
เมื่อ: 16 มีนาคม 2559 11:29
11 มีนาคม 2559
Ico48
หัวข้อหลายๆ ส่วนประกอบกันจึงจะประสบความสำเร็จ
ใน น้ำขิง-เล่าสู่กันอ่าน
โดย น้ำขิง
การจัดอบรมโครงการให้สำเร็จนั้นสำคัญ ทำอย่างไรกันบ้าง เริ่มตั้งแต่ 1. ชื่อโครงการฝึกอบรม หากสามารถตั้งชื่อเรื่องให้มีความน่าสนใจกว่าการใช้คำโดยทั่วไปแล้ว ก็อาจจะเป็นการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่มีความน่าสนใจตั้งแต่ต้น 2. หลักการและเหตุผล เป็นการเขียนบรรยายถึงความจำเป็นของการฝึกอบรมและความสำคัญของโ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 960
เมื่อ: 11 มีนาคม 2559 13:53