นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

บันทึก

12 สิงหาคม 2560
Ico48
บทสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณอายุราชการ "นางสมบูรณ์ มณีนวล "
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย saw
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ได้จัดทีมสัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 “นางสมบูรณ์ มณีนวล” หรือ “ป้าบูรณ์” ลูกจ้างประจำซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานทั่วไป นางสมบูรณ์ มณีนวล เข้าทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ป้าบูรณ์เริ่มทำงา...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1401
เมื่อ: 12 สิงหาคม 2560 11:37
14 กรกฎาคม 2559
Ico48
ติดตามพันธุ์ปาล์มน้ำมัน "ทรัพย์ ม.อ.1"
ใน บริการวิชาการ
โดย saw
จากการที่เกษตรกรได้ซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน "ทรัพย์ ม.อ.1" ไปปลูกที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี และ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ตั้งแต่ปี 2555 เจ้าหน้าที่ของคณะฯ นำทีมโดย นายธีรภาพ แก้วประดับ นายณัฐพล จันทร์สว่าง นายประมวล หน่อสกูล นายธีรพล ฆังคมณี และนายอรรถพล จันทร์สว่าง ได้เดินทางไปเก็บข้อมูลการเจริญ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1248
เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2559 12:38
23 มิถุนายน 2559
Ico48
เยี่ยมชมสวนปาล์มน้ำมันท่าเชียด
ใน บริการวิชาการ
โดย saw
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เกษตรกรจาก อ.รัตภูมิ และ อ.คลองหอยโข่ง ขอคำแนะนำการปลูกปาล์ม และเยี่ยมชมสวนปาล์มน้ำมัน ทรัพย์ ม.อ.1 ณ สถานีวิจัยท่าเชียด จ.พัทลุง โดยมีนายธีรภาพ แก้วประดับ นายวัลย์ วงศ์สวัสดิ์ นายธีรพล ฆังคมณี และนายอรรถพล จันทร์สว่าง ให้คำแนะนำและนำเยี่ยมชมแปลงปาล์มน้ำมัน
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1041
เมื่อ: 23 มิถุนายน 2559 17:19
17 สิงหาคม 2558
Ico48
บทสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณอายุราชการ "นางสาวรัตนา ยงยิ่งประเสริฐ "
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย saw
นางสาวรัตนา ยงยิ่งประเสริฐเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ พี่รัตนา ยงยิ่งประเสริฐ ถือได้ว่าเป็นบุคลากรรุ่นบุกเบิกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ สมัยท่าน ศ.ดร.สุจินต์ จินายน เป็นคณบดี พี่รัตนาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานสำนักงาน คอยให้คำปรึกษา แนะนำงานให้กับน้องๆ และหน่วยงานอื่นๆ สา...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2115
เมื่อ: 17 สิงหาคม 2558 10:47
20 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
ปาล์มทรัพย์ ม.อ.1 ปลูกที่สุพรรณบุรี
ใน ปาล์มน้ำมัน
โดย saw
เกษตรกรได้ซื้อกล้าปาล์มน้ำมัน พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติไปปลูกที่จังหว้ดสุพรรณบุรี จากการติดตามผลขณะนี้ปาล์มน้ำมันเริ่มให้ผลผลิตแล้ว
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1987
เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2558 15:01
21 มกราคม 2558
Ico48
ฝึกงานสถานีวิจัยท่าเชียด 1/2557
ใน การเรียนการสอน
โดย saw
ในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติจำนวน 64 คน ได้เดินทางไปฝึกงานที่สถานีวิจัยท่าเชียด เพื่อฝึกงานรหัสวิชา 544-191 (งานฟาร์มพื้นฐาน) ในระหว่างวันที่ 22 - 30 ธันวาคม 2557 และวันที่ 5 - 10 มกราคม 2558 โดยฝึกงานทาง ด้านงานนา ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และอื่นๆ เพื่อให้นักศึ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1290
เมื่อ: 21 มกราคม 2558 15:29
13 มกราคม 2558
Ico48
สาระดีๆ สำหรับคนที่กินแล้วไม่ค่อยขับถ่าย
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย saw
สาระดีๆ สำหรับคนที่กินแล้วไม่ค่อยขับถ่าย อนาคต..มะเร็งลำไส้..! "อุจจาระตกค้าง" เนื่องมาจาก 1. เคี้ยวอาหารไม่ละเอียด 2. กินอาหารที่มีกากใยน้อย 3. มีพยาธิ หรือ เชื้อรา ทำให้ระบบย่อยอาหารผิดปกติ 4. ระบบดูดซึมเสีย เพราะน้ำมันพืชเคลือบทำให้น้ำที่ดื่มเข้าไป ไม่หมุนเวียน 5. ไม่ถ่ายอุจจาระเวลา 0...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1375
เมื่อ: 13 มกราคม 2558 15:55
04 กันยายน 2557
Ico48
สัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ "นายสมบูรณ์ ขุนราช"
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย saw
บทสัมภาษณ์ "นายสมบูรณ์ ขุนราช" ผู้เกษียณอายุราชการของสถานีวิจัยท่าเชียด ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ทีมสัมภาษณ์โดยมีคุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง คุณจารี ทองสกูล และดิฉัน วันดี สุขสะโร เดินทางไปสถานีวิจัยท่าเชียดซึ่งมีคุณวัลย์ วงศ์สวัสดิ์ รออยู่ที่สถานีวิจัยฯ เพื่อสัมภาษณ์ คุณสมบ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1854
เมื่อ: 04 กันยายน 2557 15:27
06 กุมภาพันธ์ 2556
Ico48
ฝึกภาคสนามรหัส 544-191 ภาคการศึกษาที่ 2/2555
ใน การเรียนการสอน
โดย saw
หน่วยฝึกงานภาคสนาม กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแจ้งรายละเอียดการฝึกงานนักศึกษา รหัส 544-191 (Basic Farm Works) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 2 – 17 มีนาคม 2556 ซึ่งในภาคการศึกษานี้มีนักศึกษาลงทะเบียน จำนวน267 คน โดยมีรายละ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1813
เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2556 14:22
05 กุมภาพันธ์ 2556
Ico48
ฉันทำให้โลกร้อนหรือ? คำถามจากปาล์ม
ใน ปาล์มน้ำมัน
โดย saw
โดย....ธีระพงศ์ จันทรนิยม ปาล์มน้ำมัน ตกเป็นจำเลยในหลายๆคดีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยในสมัยก่อนเจอคดีทำให้พื้นที่แห้งแล้ง เพราะปาล์มใช้น้ำในปริมาณมากจึงทำให้พื้นที่ปลูกปาล์มแห้งแล้งซึ่งโจทก์ได้ใช้ข้อมูลกล่าวหาปาล์มว่า “ใช้น้ำวันละ 1,606 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/ปี” ดังนั้นถ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2701
เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2556 09:59