นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สุวรรณ์
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

บันทึก

03 กันยายน 2556
Ico48
อนุมัติเกินกรอบระยะเวลาของหลักสูตร
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่าไม่ได้เป็นการจับผิดอะไรกัน แต่เมื่อเจอแล้วก้อยากแนะนำให้ปฏิบัิติให้ถูกต้องเท่านั้น เพราะกว่ากองการเจ้าหน้าที่จะเจอก็ต่อเมื่อมีการเสนอขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยขยายเวลาศึกษาโดยไม่ได้รับค่างจ้างเพราะตอนนั้นต้องเสนอเรื่องผ่านกองการเจ้าหน้าที่ ผมเคยเจอบางวิทยาเขตได้อนุ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1701
เมื่อ: 03 กันยายน 2556 15:56
Ico48
ลาฝึกอบรมต่างประเทศ ระหว่างกำลังศึกษาในประเทศ
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
เมื่อ28 สค.56 ไปประชุมเรื่องลาศึกษาฯที่จ.นนทบุรีมา ปัญหาที่ซักถามกันมากคือลาศึกษาในประเทศแล้วต่อมาจะขอไปฝึกอบรมต่างประเทศจะได้หรือไม่ ซึ่งเรื่องลักษณะดังกล่าวทาง มอ.ได้อนุมัติหลายรายแต่ทั้งนี้จะต้องตรวจสอบก่อนว่าในหลักสูตร/แผนการศึกษาได้กำหนดไว้้ด้วยหรือไม่ว่าจะต้องไปฝึกอบรม/ปฎิบัติงานวิจัยไว้ด้...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1890
เมื่อ: 03 กันยายน 2556 15:40
06 มิถุนายน 2555
Ico48
การไปศึกษาโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
หลายวันก่อนมีอาจารย์ท่านหนึ่งสมมุติชื่อนาย ก.ได้ไปศึกษาในประเทศโดยใช้เวลาราชการบางส่วน และศึกษาที่ มอ.ของเรานี้เองจึงไม่ได้ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ถูกต้อง เมื่อเรียนไปได้ระยะหนึ่งเอะใจขึ้นมาจึงได้โทรมาสอบถามกองการเจ้าหน้าที่ว่า 1. การไปศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วนจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2024
เมื่อ: 06 มิถุนายน 2555 09:45
10 พฤศจิกายน 2554
Ico48
เงินบำเหน็จดำรงชีพ
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
ขอบใจมากคุณครรชิต ป้องกัยภัย ที่โทรสอบถามต่อจากเรื่องเดิม(บำนาญ) ครรชิต เมื่อไหร่ถึงจะได้เงินบำเหน็จตกทอด 30 เท่า คนใกล้แก่ ผมก็แหย่เล่นๆไปว่าให้คุณลองหยุดหายใจดูสักหนึ่งวัน เดี่ยวทายาทก็จะได้รับเองหากคุณยื่นขอรับยังไม่หมด ครรชิต ตอนนั้นที่ยื่นขอไปนั้นเขาบอกว่าเป็นเงินบำเหน็จดำรง...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2878
เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2554 13:47
09 พฤศจิกายน 2554
Ico48
เป็นข้าราชการบำนาญได้สวัสดิการอะไรบ้าง
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
หลายวันมาแล้วมีเพื่อนผู้สูงวัยที่เกษียณอายุไปแล้วมาติดต่อเรื่องการทำธุรกรรมทางการเงิน(อาจเป็นภาษาไพเราะแต่ความหมายบ้านๆก็คือเรื่องการกู้เงิน ช.พ.ค.) แล้วก็เลยไปถึงเรื่องสิทธิสวัสดิการของข้าราชการบำนาญว่ามีอะไรบ้าง และเมื่อเสียชีวิตแล้วจะได้รับสวัสดิการอะไรบ้าง ผมก็เลยตอบว่า - เท่าที่จ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3149
เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2554 16:02
08 พฤศจิกายน 2554
Ico48
พนักงานที่ลาศึกษาก่อนประกาศ2552 บังคับใช้
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
ตามงานการเจ้าหน้าที่ คณะได้สอบถามถึงพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติลาไปศึกษาปริญญาเอก ณ ต่างประเทศเมื่อปี 2550 มีกำหนด 4 ปี ภายใต้ข้อบังคับของประกาศการพัฒนาพนักงานฉบับลงวันที่ 2 ตุลาคม 2543 ต่อมาเมื่อครบกำหนดลาศึกษาและจะขออนุมัติขยายระยะเวลาลาศึกษา จะใช้ประกาศฉบับใดมาบังคับใช้ ตอบ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1836
เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2554 13:39
14 ตุลาคม 2554
Ico48
พนักงานเงินรายได้ กับการลาไปศึกษา
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
สวัสดีครับคุณเจมมี่ ตามที่ได้สอบถามไปนั้นว่าพนักงานเงินรายได้ลาศึกษาได้หรือไม่ ผมขอเรียนให้ทราบโดยสังเขปว่า 1. มีสิทธิ์ขออนุมัติลาไปศึกษา แต่จะได้รับอนุมัิติหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ - ความจำเป็นของสังกัด ว่ามีความจำเป็น และต้องการมากน้อยเพียงใด - สาขาวิชาที่ไปเรียนตร...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1701
เมื่อ: 14 ตุลาคม 2554 11:02
13 ตุลาคม 2554
Ico48
ยังไม่เข้าใจอยู่ดี
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
จากการประชุมประสานงาน กจ.ม.อ.ทางshare เมื่อวันที่ 12 ต.ค 54 เช้านี้มีเสียงตามสายเข้ามา ขอรายละเอียดเรื่องการทำสัญญาฯ พนักงานลาไปฝึกอบรมไม่เกิน 1 เดือน เพราะอ่านแล้วและในประกาศฯก็ไม่กำหนดไว้ด้วย....? ตอบ ให้อาศัย 1.ข้อ 16 ข้อระเบียบข้าราชการลาไปศึกษา ฝึกอบรมฯต่างประเทศ 2549 กำหนดให้ข้าราชกา...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1544
เมื่อ: 13 ตุลาคม 2554 09:55
12 ตุลาคม 2554
Ico48
ลาไปฝึกอบรมไม่ถึงเดือน ต้องทำสัญญาหรือไม่
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
สมาชิก กจ.ม.อ.ทุกท่านครับวันนี้เรามาประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ทาง SHARE กันดีกว่า วาระแรกที่คุณ STAR ถามาว่าพนักงานลาไปฝึกอบรมไม่ถึง 1 เดือนต้องทำสัญญาฯ ด้วยหรือไม่? เพราะในข้อ 14 แห่งประกาศฯการพัฒนาพนักงานลงวันที่ 13 มีค 2552 กำหนดไว้ว่าการลาไปฝึกอบรม ดูงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไปให้ทำสัญญ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1795
เมื่อ: 12 ตุลาคม 2554 16:08
Ico48
วีซ่าในหนังสือเดินทางส่วนตัว
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
กาลครั้งหนึ่งไม่นานมานี้ มีเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งโทรศัพท์ไปที่กองการ เจ้าหน้าที่ เพื่อขอให้มหาวิทยาลัยออกหนังสือเดินทางถึงกระทรวงการต่างประเทศ(กต) เพื่อลงตราวีซ่าในหนังสือเดินทางฉบับส่วนตัวให้อาจารย์ที่เดินทางไปต่างประเทศ ผมได้แจ้งให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยไม่สามารถออกให้ได้ เนื่องจากเป็นข้อกำ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1576
เมื่อ: 12 ตุลาคม 2554 15:44