นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา

06 Febuary 2009
Ico48
นักศึกษาชมรมวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมปลูกป่าชายเลน
in กิจกรรม
By KaN
เนื่องจากปัจจุบันโลกเรามีการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต อาทิเช่น สภาวะโลกร้อน ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวเรา ซึ่งส่งผลกระทบให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน และอีกประการหนึ่งได้มีการบุกรุกป่าชายเลนเพื่อทำธุรกิจส่วนตัว จึงส่งผลให้ป่าชายเลนลดน้อยลงทุกที ด้วยเหตุนี้ท...
Flowers: 0 · Comments: 11 · Read: 2184
at: 06 Febuary 2009 11:01
04 Febuary 2009
Ico48
โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มาแล้วจ๊ะ
in ข่าวกิจกรรมนักศึกษาสาขา ICT
By phatsuko
โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มาแล้วจ๊ะระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2552กรุณาเข้าร่วมทุกคนนะค่ะ เพราะมันคือ กิจกรรมดีๆ ครั้งสุดท้ายในการเป็นนักศึกษาในรั้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ของเราการแต่งกาย / ห้องวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552 (ช่วงเช้า) ห้อง M.109 แต่งชุดนักศึกษาใส่สูทสวยงาม เรียบร้อ...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1234
at: 04 Febuary 2009 13:48
03 Febuary 2009
Ico48
นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมแสดงละครเรื่อง "ผู้ชนะสิบทิศ"
in กิจกรรม
By KaN
ตามที่โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับอนุมัติให้จัดทำโครงการแสดงละครเพื่อการศึกษา เรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ ในแนวของละครอิงประวัติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนและนักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านการแสดงละคร เพื่อให้เกิดความรักความห...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1481
at: 03 Febuary 2009 14:05
01 Febuary 2009
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุจิตรา ภู่ระหงส์
in ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
By Tarakorn.P
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุจิตรา ภู่ระหงส์นักศึกษาปริญญาเอกรหัส 5110230037สาขาเคมี (เคมีวิเคราะห์) คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลในการเสนอผลงานวิจัย ประเภทThe Outstanding Poster Presentation AwardจากงานประชุมPACCON 2009 ( Pure and Applied Chemistry International Conference 2009) เมื่อวันที่ 14-16 มกร...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2180
at: 01 Febuary 2009 19:30
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภมรรัตน์ เกื้อเส้ง
in ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
By Tarakorn.P
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภมรรัตน์ เกื้อเส้งนักศึกษาปริญญาเอกรหัส 4910230025สาขาเคมี (เคมีวิเคราะห์) คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลในการเสนอผลงานวิจัย ประเภทThe Outstanding Poster Presentation AwardจากงานประชุมPACCON 2009 ( Pure and Applied Chemistry International Conference 2009) เมื่อวันที่ 14-16 มกร...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2196
at: 01 Febuary 2009 19:26
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารีย์ ชูดำ
in ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
By Tarakorn.P
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอารีย์ ชูดำนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 4823012สาขาเคมี (เคมีวิเคราะห์) คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลในการเสนอผลงานวิจัย ประเภทThe Outstanding Poster Presentation AwardจากงานประชุมPACCON 2009 ( Pure and Applied Chemistry International Conference 2009) เมื่อวันที่ 14-16 มกราคม 2552จ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2501
at: 01 Febuary 2009 19:19
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุชิรา ลอยประเสริฐ
in ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
By Tarakorn.P
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุชิรา ลอยประเสริฐนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 4623011สาขาเคมี (เคมีวิเคราะห์) คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลในการเสนอผลงานวิจัย ประเภท The Outstanding Poster Presentation AwardจากงานประชุมPACCON 2009 ( Pure and Applied Chemistry International Conference 2009) เมื่อวันที่ 14-16 มกรา...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 2359
at: 01 Febuary 2009 18:56
29 January 2009
Ico48
ชมรมนักศึกษาทุน
in กิจกรรม
By KaN
ตัวแทนนักศึกษาชมรมนักศึกษาทุน คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันขายของในงานเปิดท้ายขายของหอพักนักศึกษาในวันที่ 24 มกราคม 2552 ณ หน้าลานอาคารกองกิจการนักศึกษา เพื่อนำเงินเข้าชมรมนักศึกษาทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งรูปแบบของการจัดกิจกรรมเป็นการประชาสัมพันธ์รับของบริจาคจากคณาจารย์ และบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมช...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1623
at: 29 January 2009 10:57
28 January 2009
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
in ประสบการณ์หน้างานของโกโก้เย็น
By โกโก้เย็น
>>>>ได้ทราบข่าวการประกาศผลการคัดเลือกนักกิจกรรมดีเด่นของนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2551 จากน้องนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และน้องๆ ก็ได้นำผลการประกาศที่ได้มาให้ชื่นชมว่าตนเองได้รับรางวัลได้รับรางวัลอะไรในปีนี้<<<<<>>>>กิจกรรมนี้ จัดโดยกองกิจการนัก...
Flowers: 0 · Comments: 6 · Read: 1738
at: 28 January 2009 10:58
27 January 2009
Ico48
ไปออกค่ายครั้งแรกของข้าพเจ้า
in ประสบการณ์หน้างานของโกโก้เย็น
By โกโก้เย็น
ไปออกค่ายอาสาพัฒนา บ้านหว้าหลังกับนักศึกษา ปี2545 จำได้ครั้งแรกที่ได้ย้ายมารับงานด้านกิจกรรมนักศึกษาในครั้งนั้น มี ผศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล เป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และมี ดร.วิริยะ ทองเรือง เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นักศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านหว้...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1532
at: 27 January 2009 15:24
Ico48
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2551
in ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
By Tarakorn.P
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2551จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. . . . . . . . . . . . . . .รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก ประจำปี 2551กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ( ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ) ชื่อวิทยานิพนธ์ผู้ได้รับรางวัลคณะกรรมการท...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 2178
at: 27 January 2009 10:35
22 January 2009
Ico48
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-อบรมการเขียนแนะนำตัวเอง Resume
in ข่าวกิจกรรมนักศึกษาสาขา ICT
By phatsuko
บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการเขียนแนะนำตัวเอง และการสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/Activity_Resume.pdfหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมสามาร...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2079
at: 22 January 2009 16:51
20 January 2009
Ico48
ความสุข
in ตามเด็กไปค่าย
By แมงปอ
ตั้งแต่กลับจาก "ค่ายสานฝันปันรัก" เมื่อวันอาทิตย์ จิตใจของเราก็ครุ่นคิดวนเวียนถึงเรื่องราวของน้องๆ ที่โรงเรียนนครศรีฯ ปัญญานุกูล อาจเป็นเพราะเราคาดการณ์ผิดพลาด ไม่คิดว่าจะเจอน้องๆ ที่น่ารัก ขนาดนี้ จึงทำให้ติดใจ และตรึงใจกับเรื่องราวของน้องๆ อยากรู้ไม๊?..อะไรทำให้เราติดใจขนาดนี้??เชื่อม...
Flowers: 0 · Comments: 8 · Read: 1873
at: 20 January 2009 17:31
Ico48
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-ทำบุญเลี้ยงพระและเลี้ยงปีใหม่
in ข่าวกิจกรรมนักศึกษาสาขา ICT
By phatsuko
บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการทำบุญเลี้ยงพระและงานสังสรรค์ปีใหม่ 2552ตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/Activity_NY.pdfหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถขอดูได้ที่ห้อง สน...
Flowers: 0 · Comments: 8 · Read: 1080
at: 20 January 2009 09:00
18 January 2009
Ico48
เด็กพิเศษ
in ตามเด็กไปค่าย
By แมงปอ
พึ่งกลับจากตามเด็กไปค่าย ที่โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ที่ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม(สอนเด็ก) จัด"ค่ายสานฝันปันรัก" ในระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2552 เป็นค่ายเพื่อจัดกิจกรรมให้น้องๆ พิการทางสมอง เป็นอีกค่ายที่ประทับใจมากๆ เราคิดผิดถนัด ที่เคยเขียนในบันทึกของขวัญปีใหม่ว่า "เราไม่คา...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 2020
at: 18 January 2009 22:42
16 January 2009
Ico48
SCB รับสมัครงาน ที่คณะวิศวะ
in ข่าวรับสมัครงาน
By phatsuko
ธนาคารไทยพาณิชย์รับสมัครงาน สถานที่ ห้อง ประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดการวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 255209.00 น.-10.00น. ๐ ฉายวีดิทัศน์และบรรยายโดยผู้บริหารเกี่ยวกับความท้าทาย/ ความก้าวหน้า/ตำแหน่งงาน IT ๐ ลงทะเบียนเลือกกลุ่มงานที่สนใจ ได้แก่ 1)Programmer 2) Network 3)System 4)Database ๐ รั...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 631
at: 16 January 2009 09:24
15 January 2009
Ico48
วันเด็กแห่งชาติ
in กิจกรรม
By KaN
สโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมด้วยนักศึกษาจำนวน 50 คน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2552ณ บริเวณใต้ตึกกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 1363
at: 15 January 2009 11:28
Ico48
ตรวจสอบหนี้สิน-ก่อนสำเร็จการศึกษา
in ประกาศข่าวสารต่างๆ
By phatsuko
ขอให้นักศึกษา สำรวจหนี้สิน (ค่าเทอม) ก่อนสำเร็จการศึกษาตามรายชื่อ ดังนี้1. อนุกูล 2/512. กิตติ 2/513. อภินันท์ 2/514. จารุณี 2/515. อรวิชย์ 2/516. จุฬาลักษณ์ 1-2/517. อาฉีฉ๊ะ 2/518. ชุติมา 2/519. เอกลักษณ์ 2/5110. น้ำฝน 2/5111. ปิ่นหทัย 2/5112. ภุมริน 2/5113. สานิตย์ 2/5114. สุณี 2/5115. สุริยะ 2...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1404
at: 15 January 2009 10:37
14 January 2009
Ico48
Lincoln University International Night 2008
in “ใครว่าเมืองนอกน่าอยู่” -- sheep sheep
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
Lincoln University มีนักศึกษาจากหลากหลายเชื้อชาติ จึงเป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีงานเทศกาลที่นักศึกษาต่างชาิติต่างมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างกัน โดยงานนี้จะจัดขึ้นในประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี งานนี้จะเริ่มประมาณห้าโมงครับ โดยช่วงห้าโมงถึงหนึ่งทุ่ม นักศึกษาชาติต่างๆ ก็จะนำอาหารการกินท...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 3038
at: 14 January 2009 20:04
Ico48
ศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
in เทคโนโลยีการศึกษา
By ชนันท์
ศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะได้สัมผัสกับเทคโนโลยี โดยบริการของ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ วีดิทัศน์เพื่อการทบทวนบทเรียน สำหรับรายวิชาที่เนื้อหาเข้าใจยาก เราบันทึกวีดิทัศน์ให้นักศึกษาสามารถเข้าทบทวนสิ่งที่อาจารย์สอนไปแล้วผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ทุกเ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1172
at: 14 January 2009 14:25