นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา

18 November 2008
Ico48
ลอยกระทง
in กิจกรรม
By KaN
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2551 ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคณะทรัพยากรธรรมชาติอย่างยิ่งเมื่อได้ทราบ ข่าวผลการประกวดกระทง และผลการประกวดขบวนแห่ ซึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติคว้ามาได้ทั้ง 2 รางวัล คือ- การ...
Flowers: 0 · Comments: 7 · Read: 1629
at: 18 November 2008 16:10
17 November 2008
Ico48
สอบเข้าทำงาน-บริษัท โตโยต้า
in ข่าวรับสมัครงาน
By phatsuko
การสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานบริษัท โตโยต้า ทูโช อีเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัดวัน / เวลา / สถานที่21 พฤศจิกายน 2551เวลา 12.30 - 17.00 น.ห้อง Lab ตึกหุ่นยนต์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์กรุณาแจ้งชื่อ................ที่สำนักงานสาขาฯ หรือ ใต้บันทึกนี้ค่ะภายในวันนี้ 17 พ.ย. 51หรือภา...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 1541
at: 17 November 2008 13:35
Ico48
โครงการปลูกป่าชายเลน จ.สงขลา
in ข่าวกิจกรรมนักศึกษาสาขา ICT
By phatsuko
โครงการปลูกป่าชายเลน จ.สงขลาวัน / เวลา / สถานที่วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2551เวลา 9.00 น. - 17.00 น.ณ หัวเขาแดง (ประมาณนั้น)รถออก เวลา 8.00 น. โดยรถสองแถวเจอกันที่ลานจอดรถ หน้าศูนย์คอมพิวเตอร์สามารถสำรองที่นั่งได้ที่.........สำนักงานสาขาฯ หรือ ใต้บันทึกนี้เลยค่ะกรุณาระบุ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ค่ะ...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 2373
at: 17 November 2008 12:52
14 November 2008
Ico48
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียว
in ข่าวรับนักศึกษาฝึกงาน
By phatsuko
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสีเขยว คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์รับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมฝึกงาน ประจำปี 2552 ช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม 52 - พฤษภาคม 2552โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพั...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 717
at: 14 November 2008 13:55
13 November 2008
Ico48
ขอหนังสือ.....เพื่อห้องสมุดโรงเรียน
in ตามเด็กไปค่าย
By แมงปอ
จะว่าไปแล้วชมรมสอนเด็ก เป็นชมรมที่มีค่ายเยอะจริงๆ ค่ะ เดือนนี้ก็มีค่ายอีกแล้ว เป็นค่าย "ห้องสมุดเคลื่อนที่" จะจัดในระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 51 ที่ โรงเรียนบ้านหัวไทร ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เราไปเพื่อจัดห้องสมุดให้น้องๆ ใหม่ โดยหาหนังสือดีๆ ไปให้เพิ่มเติม และก็ซ่อมแซมหน...
Flowers: 0 · Comments: 6 · Read: 2384
at: 13 November 2008 17:37
11 November 2008
Ico48
ค่ายอาสาพัฒนา 4 จอบ ครั้งที่ 6
in กิจกรรม
By KaN
อาสา 4 จอบ ครั้งที่ 6 “ภาคีสี่จอบ ต้านภัยวิกฤตน้ำ อนุรักษ์ป่าชุมชน” ณ จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 20-25 ตุลาคม 2551 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนา 4 จอบ ครั้งที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเ...
Flowers: 0 · Comments: 9 · Read: 1713
at: 11 November 2008 17:22
Ico48
ตามเด็กไปค่ายโรงเรียนบ้านหาญ จ.สตูล
in ประสบการณ์หน้างานของโกโก้เย็น
By โกโก้เย็น
โรงเรียนบ้านหาญ อ.ละงู จ.สตูล เป็นโรงเรียนที่มีอาคารทรุดโทรม มีอาคารเรียนชั้นเดียว 2 หลัง และอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง ซึ่งไม่เป็นอาคารทีไม่มีฝากั้น เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม เนื่องจากหมู่บ้านแถบนั้นส่วนใหญ่ เป็นชาวมุสลิม อยู่ห่างจากถนนใหญ่หลายกิโล การเดินทางไปมาค่อนข้างลำบากเหมือนกัน รถที่...
Flowers: 0 · Comments: 9 · Read: 2459
at: 11 November 2008 16:35
Ico48
กิจกรรมค่ายทรัพย์สัมผัสชนบท ครั้งที่ 12
in กิจกรรม
By KaN
ทรัพย์สัมผัสชนบท ครั้งที่ 12 ณ รร.วัดศาลาหลวงล่าง เมื่อวันที่ 13-18 ต.ค.51 สโมสรนักศึกษาคณะฯ จัดกิจกรรม ค่ายทรัพย์สัมผัสชนบทครั้งที่ 12 ณ รร.วัดศาลาหลวงล่าง อ.ระโนด จ.สงขลา กิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 50 คน และในวันเปิดค่าย รศ.ดร.สุธา วัฒนสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการร่วมเดินทางไปเยี...
Flowers: 0 · Comments: 7 · Read: 1820
at: 11 November 2008 08:53
10 November 2008
Ico48
งานเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน
in ข่าวอบรม-ประชุมวิชาการ-ฟังการบรรยาย (สำหรับนักศึกษา)
By phatsuko
งานใหญ่สำหรับนศ.จากไมโครซอฟและจ๊อบส์ดีบีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานและโลกแห่งเทคโนโลยีในอนาคต กลับมาอีกครั้ง !!! กับการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานและโลกแห่งเทคโนโลยีในอนาคต โดยไมโครซอฟท์และจ๊อบส์ดีบี วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เวลา 9.30 – 16.00 น. ณ ลานกิจกรรมใต้คณะวิศวกรรมศาสต...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1482
at: 10 November 2008 08:35
06 November 2008
Ico48
บันทึกความทรงจำ "รวบรวมของที่ระลึกงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา"
in ประสบการณ์หน้างานของโกโก้เย็น
By โกโก้เย็น
ตอนทำงานกิจกรรมนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตั้งแต่ปลายปี ตุลาคม พ.ศ.2544 ซึ่งตอนนั้นท่าน ผศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล ท่านดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา ของข้าพเจ้าโดยตรง มีท่านอาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา ดำรงตำแหน่งคณบดีวิศวกรรม...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 19074
at: 06 November 2008 14:15
Ico48
โครงการทุนทำงานแลกเปลี่ยน 2/2551
in คุยเรื่องงานของฉัน....
By phatsuko
ทางหน่วยกิจการนักศึกษา รับสมัครนักศึกษาช่วยงานทุนทำงานแลกเปลี่ยน ภาคการศึกษาที่ 2/2551 ระยะเวลาทำงานวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 - 13 กุมภาพันธ์ 2552 ค่าตอบแทนโดยกำหนดให้นักศึกษาทำงาน 90 ชั่วโมง ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 100.- ต่อ 3 ชั่วโมง รวมกันไม่เกิน 3,000 บาทสนใจติดต่อหน่วยกิจการนักศึกษา 074-288031 ห...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1193
at: 06 November 2008 14:04
31 October 2008
Ico48
ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-ปัจฉิม IT รหัส 49...
in ข่าวกิจกรรมนักศึกษาสาขา ICT
By phatsuko
บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2551ตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/Acitivity51-BuySTU.pdfหลักฐานอ้างอิ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1161
at: 31 October 2008 13:50
29 October 2008
Ico48
รับสมัครงานและจัดสอบ-บริษัท CSI
in ข่าวรับสมัครงาน
By phatsuko
วันนี้มีเรื่องดีๆ มาประกาศ สำหรับ .........1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรฯ ICT)2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรฯ IT ต่อเนื่อง)รับสมัครงาน และจัดสอบจากบริษัท....... C.S.I Interholdings Co., Ltd.โทร. 02-2313851-9 โทรสาร 02-2313860ตำแหน่งที่รับสมัคร.....1. System Programmer2. Technical Engineerราย...
Flowers: 0 · Comments: 10 · Read: 903
at: 29 October 2008 14:28
Ico48
ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-งานประจำปี ICT 2551
in ข่าวกิจกรรมนักศึกษาสาขา ICT
By phatsuko
บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการงานประจำปีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2551ตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/activity-51.pdfผู้จัดกิจกรรม หมายถึง1. นักแสดง2.คนเตรียมงาน 3. คนถ่า...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1222
at: 29 October 2008 13:31
Ico48
จิตสำนึกที่ดีของ ด.ช.เก่ง
in ตามเด็กไปค่าย
By แมงปอ
เราตั้งคำถามกับตัวเองในเรื่อง "จิตสำนึกที่ดีเกิดจากอะไร?" มาหลายวัน นับตั้งแต่รู้จักกับ เก่ง ตอนไปออกค่ายใหญ่ 10 วัน ที่ชุมพร เรารู้จัก "เก่ง" ครั้งแรกตอนที่ออกไปต้อนรับเด็กๆ มาร่วมกิจกรรม "สานสัมพันธ์ชุมชน" ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยที่จัดภายใต้ "ค่ายลูกสงขลาฯ เรียนรู...
Flowers: 1 · Comments: 18 · Read: 2655
at: 29 October 2008 11:08
21 October 2008
Ico48
ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับคณะวิศวะกรรมศาสตร์ที่คงครองแชมป์การได้รับรางวัลตัวชี้วัดที่ 4.1.4
in เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
By อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ทำคำรับรองการปฏิบัตราชการประจำปีงบประมาณ 2551 กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2551เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดและเป้าหมายในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามคำ...
Flowers: 0 · Comments: 6 · Read: 1950
at: 21 October 2008 11:06
20 October 2008
Ico48
ตารางซ้อมใหญ่งานประจำปี ICT 2551
in คุยเรื่องงานของฉัน....
By phatsuko
นัดซ้อมนักศึกษา ทีมงานที่เกี่ยวข้อง (นักศึกษา ICTและ ITต่อเนื่อง)วันที่ 24 ตุลาคม 2551เวลา 12.30 น. - 16.30 น. M.109ห้ามมาสายนะ ค่ะ แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อยนัดเจอกันที่ห้อง M.109 ค่ะกำหนดการซ้อมhttp://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/Practice_ICT2008.doc
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1307
at: 20 October 2008 17:18
16 October 2008
Ico48
เมื่อตามเด็กไปค่ายน้องยิ้ม ได้อะไรมาบ้าง
in ประสบการณ์หน้างานของโกโก้เย็น
By โกโก้เย็น
มีโอกาสได้ตามน้อง ๆ นักศึกษาไปออกค่ายที่โรงเรียนต่าง ๆ มากมายหลายค่ายด้วยกัน เช่น ไปโรงเรียนบ้านนาหว้า โรงเรียนบ้านในเพลา โรงเรียนที่ อ.ตะโหมด พัทลุง โรงเรียนที่ จ.สตูล โรงเรียนที่ จ.กระบี่ และอีกหลายที่ วันนี้ ขอเล่าเรื่องการตามน้องไปค่ายที่โรงเรียน ควนตม กิ่งอำเภอช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช เมื่...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 2397
at: 16 October 2008 10:15
14 October 2008
Ico48
ไปกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ที่ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ตอนที่ 2
in ประสบการณ์หน้างานของโกโก้เย็น
By โกโก้เย็น
สรุปการเดินทางครั้งนี้ ใช้เวลา จากบ่ายสามของวันที่ 21 ตุลาคม 2550 - 23 ตุลาคม 2550 ตี 2 ของอีกวันหนึ่ง ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้น 2 คืน เป็นการเดินทางที่ทรหด และใช้เวลานานมากก กว่าครั้งก่อนที่ไปรถบัสของคณะฯ ซะอีก ปวดเมื่อยไปทั้งตัว นักศึกษาพอไปถึง ก็มีรถของเจ้าภาพมารับไปที่ จุฬาลงกรณ์ ม. แต่...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 2820
at: 14 October 2008 14:13
09 October 2008
Ico48
อบรม-คนดีสร้างสื่อ สื่อสร้างคนดี
in ข่าวอบรม-ประชุมวิชาการ-ฟังการบรรยาย (สำหรับนักศึกษา)
By phatsuko
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"คนดีสร้างสื่อ สื่อสร้างคนดี"วัน/เวลา/สถานที่วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2551ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตผู้เข้าร่วมโครงการ1. นางสาวอารญา ยุทนาวา2. นางสาวกมลรัตน์ คงมา
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1328
at: 09 October 2008 16:53