นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา

06 October 2008
Ico48
พบบัตรนักศึกษา
in คุยเรื่องงานของฉัน....
By phatsuko
พบบัตรนักศึกษา ตามรายชื่อนักศึกษาดังนี้ น.ส. นฤมล อุ้ยกูล ติดต่อรับได้ที่......ห้องสำนักงาน สาขา ICT นะค่ะพัฐสุดา เอกพันธ์ (พี่พัฐ)สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โทร. 074-288680 ภายใน 8680
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1112
at: 06 October 2008 10:10
03 October 2008
Ico48
รับสมัครงาน-คณะแพทย์ (จ.บริหารงานทั่วไป)
in ข่าวรับสมัครงาน
By phatsuko
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - เพศหญิงหรือเพศชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.) -ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางเทคโนโลยีการศึกษา นิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการ ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft offic...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 672
at: 03 October 2008 10:16
Ico48
รับสมัครงาน- บริษัท Thai-Amadeus Southeast Asia
in ข่าวรับสมัครงาน
By phatsuko
รับสมัครงานบริษัท Thai-Amadeus Southeast Asiaตำแหน่งTechnical Coordination Officer (HatYai Branch)สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติได้ที่........http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/Jobs+at+Thai%283%29.docหรือสนใจติดต่อ190/6 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 Tel. 074-355344 Fax.074-246233 E-ma...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1436
at: 03 October 2008 10:10
Ico48
ต้องการพบนักศึกษา - น.ส.อำภาพร ยอดแก้ว
in คุยเรื่องงานของฉัน....
By phatsuko
ต้องการพบนักศึกษาน.ส.อำภาพร ยอดแก้วมารับจดหมายที่ห้องสำนักงานสาขา ICT ด้วยนะค่ะ(อาคารคณิตศาสตร์ ชั้น 1 )ขอบคุณค่ะพัฐสุดา เอกพันธ์ (พี่พัฐ)สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โทร. 074-288680 ภายใน 8680
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1477
at: 03 October 2008 09:53
Ico48
อบรม-โครงการปั้นแต่ง นักสื่อสารจิตอาสา
in ข่าวอบรม-ประชุมวิชาการ-ฟังการบรรยาย (สำหรับนักศึกษา)
By phatsuko
ปั้นแต่ง นักสื่อสารจิตอาสา ขอเชิญเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งในระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่สนใจการผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์สังคมเข้าร่วมโครงการ “ปั้นแต่ง นักสื่อสารจิตอาสา” โครงการนี้ปรารถนาที่จะสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาให้นักสื่อสารรุ่นใหม่ (ทั้งที่กำลังศึกษา หรือนัก...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1264
at: 03 October 2008 09:49
30 September 2008
Ico48
โครงการ "ICT 1st Annual Meeting 2008"
in ข่าวกิจกรรมนักศึกษาสาขา ICT
By phatsuko
โครงการ "ICT 1st Annual Meeting 2008"วัน เวลา สถานที่วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2551ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปห้องประชุมทองจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ผู้ที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรม1. นักศึกษา ICT ทุกชั้นปี2. นักศึกษา IT (ต่อเนื่อง) ทุกชั้นปี3. ศิษย์เก่านักศึกษาIT (ต่อเนื่อง)4. คณาจารย์ผู้สอนของสาขาฯ...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 1355
at: 30 September 2008 16:19
Ico48
พิธีมอบทุนการศึกษา
in เรื่องเล่า...
By KaN
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 27 ทุน ซึ่งในโอกาสนี้คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ และเจ้าของทุนการศึกษาได้ให้โอวาทแ...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 2040
at: 30 September 2008 09:04
29 September 2008
Ico48
ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-ดูงาน ณ ทัณฑสถานบำบัด สงขลา
in ข่าวกิจกรรมนักศึกษาสาขา ICT
By phatsuko
บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมด้านจริยธรรมและกฎหมาย โดยการศึกษาดูงานที่ ทัณฑสถานบำบัด จ.สงขลาตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/Act-Songkhla.pdfหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกการเข้าร...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1060
at: 29 September 2008 14:34
Ico48
ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-พบพี่บัณฑิต ปีการศึกษา 2550
in ข่าวกิจกรรมนักศึกษาสาขา ICT
By phatsuko
บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ สนับสนุนนักศึกษารุ่นน้อง พบพี่บัณฑิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550ตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/Act-Bandit2550.pdfหลักฐานอ้างอิงในการบันทึก...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 982
at: 29 September 2008 14:27
25 September 2008
Ico48
กิจกรรมงานวันมหิดล 24 กันยายน 2551
in เรื่องเล่า...
By KaN
คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล วันพุธที่ 24 ก.ย. 2551เวลา 08.00-08.30 น.ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1761
at: 25 September 2008 09:43
22 September 2008
Ico48
ผู้มีอุปการะคุณ:อดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ ท่านดร.กันตธีร์ ศุภมงคล
in กิจการนักศึกษา
By อัมพร
ท่านอธิการบดีได้เขียนบทความเรื่องที่ 13/2549 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2549 เรื่อง ...มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะมีโอกาสใกล้ชิด กับตระกูลอรรถกระวีสุนทร ความว่า....... "ท่านรัฐมนตรีกันตธีร์ ศุภมงคล เป็นหลานคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ผู้มีพระคุณต่อมหาวิทยาลัยด้วยการมอบที่ดินจำนวนประมาณ 800 ไร่ ซึ่ง...
Flowers: 0 · Comments: 8 · Read: 2901
at: 22 September 2008 12:33
Ico48
แด่....บัณฑิตใหม่
in ตามเด็กไปค่าย
By แมงปอ
ช่วงนี้เราได้พบเจอเหล่าบัณฑิตหมาดๆ ที่กลับคืนสู่รั้วศรีตรังอีกหน ดีใจที่ได้เห็นเด็กหน้าใสๆ ในค่ายเมื่อหลายปีก่อนโตเป็นผู้ใหญ่ หลายคนทำงานแล้ว บางคนกำลังเรียนปริญญาโทต่างประเทศ หลายคนยังตกงาน เวลาแค่ 5 - 6 เดือนที่ผ่านมา ได้สอนอะไรหลายอย่างให้เหล่าบัณฑิตใหม่ได้เรียนรู้ แววตาหลายๆ คู่เริ่มนิ่ง สุขุ...
Flowers: 0 · Comments: 17 · Read: 2449
at: 22 September 2008 12:22
19 September 2008
Ico48
ไปเกียร์สัมพันธ์ ที จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตอนที่ 1
in ประสบการณ์หน้างานของโกโก้เย็น
By โกโก้เย็น
เจอปัญหาที่แสนจะโหดร้าย ต้องอาศัยความทรหด ทดทน เป็นอย่างมากกับการเดินทางไปกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ครั้งนี้ กับภาระกิจครั้งสุดท้ายที่ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่งานด้านกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมปีนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ไปดูแลนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ท่านหนึ่ง (อ.ธีระยุทธ) หลีวิ...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1660
at: 19 September 2008 13:54
18 September 2008
Ico48
ตอนที่ 15 งานศิลปะ วัฒนธรรมและบันเทิง ใน ม.อ.
in ม.อ. ในความหลัง
By panyarak
(โดย วัชรินทร์ พุทธพรไพสิฐ ก.ย. 2551)แนะนำกันก่อนช่วงใกล้ปิดภาคการศึกษาที่สองของปีการศึกษา 2518 เย็นวันหนึ่งหลังจากกิจกรรมองค์การนักศึกษาเสร็จสิ้นลง คุณสำรวย ทรัพย์เจริญ(พ.1)ได้ปรารภกับผมว่าอยากให้ผมเขียนเพลงสักเพลงหนึ่ง โดยคุณสำรวยจะเป็นผู้ให้ทำนองเพลงเอง ช่วงนั้นเพลงลาร่มศรีตรังเริ่มเป็นเพลงที่...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 3173
at: 18 September 2008 09:41
12 September 2008
Ico48
กีฬาสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา
in ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
By Tarakorn.P
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2551 ได้จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2551 เวลา 8.00-16.00 ณ สนามกีฬาภายในหอพัก เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาคณะต่างๆ และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ นักศึกษาและ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1548
at: 12 September 2008 20:15
11 September 2008
Ico48
ตอบคำถาม-หลักการบันทึกกิจกรรมลงทรานสคริปต์
in ข่าวกิจกรรมนักศึกษาสาขา ICT
By phatsuko
ตอบคำถาม หลักการบันทึกกิจกรรมลงทรานสคริปต์ จากคำถาม ของคุณ ·ï¡÷¡ï· นายนิทัศน์ พรหมศรียารหัสนักศึกษา 5010250024ที่ว่า.... อยากทราบว่า การบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมลงทรานสคริปต์ของนักศึกษาครับ ว่า การเข้าร่วมกิจกรรมเหมือนกันแต่ทำไมบางคนได้ลงบันทึกแล้วบางคนไ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1393
at: 11 September 2008 23:16
10 September 2008
Ico48
โครงการส่งเสริมด้านจริยธรรมและกฎหมาย (ทัณฑสถานฯ)
in ข่าวกิจกรรมนักศึกษาสาขา ICT
By phatsuko
โครงการส่งเสริมด้านจริยธรรมและกฎหมาย ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ (เกาะแต้ว) จ.สงขลากำหนดการ - วันที่ 11 กันยายน 2551 - เวลา 13.00 น. - 16.00 น.รถออกเวลา (ล้อหมุน) 12.00 น.รถจอดหน้าภาควิชากายวิชาศาสตร์Note : - อย่าลืมถ่ายภาพกิจกรรมสวยๆ นะค่ะ (น้องเอ็ม) - ใบเซ็นชื่อบันทึกกิจกรรม (อยู่ที่น้องกิ๊ก)
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1296
at: 10 September 2008 17:47
04 September 2008
Ico48
เมื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เล่นดนตรี
in ประสบการณ์หน้างานของโกโก้เย็น
By โกโก้เย็น
เมื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เล่นดนตรี ในงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2549 21-22 กันยายน 2550 อีกไม่กี่วัน มหาวิทยาลัย ก็ได้จะต้องจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2550 เหมือนว่างานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีที่แล้ว เพิ่งผ่านไปไม่นานมานี่เอง ...
Flowers: 0 · Comments: 8 · Read: 2100
at: 04 September 2008 10:43
01 September 2008
Ico48
ไปเกียร์สัมพันธ์ครั้งที่ 23 ที่ ม.เชียงใหม่
in ประสบการณ์หน้างานของโกโก้เย็น
By โกโก้เย็น
ชีวิตและการเดินทางนำนักศึกษาไปเกียร์สัมพันธ์ครั้งที่ 23 ที่ ม.เชียงใหม่ 2548 (นายธีรพล ชาญวารินทร์ เป็นนายกสโมสรนักศึกษา) หลังจากไปกีฬาที่ นครนายกมา ครราวนี้ การเดินทาง ก็เริ่มขึ้นอีกแล้ว การเดินทางไปกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน ปีนี้ มีนักศึกษาไปด้วยปร...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 2167
at: 01 September 2008 13:05
27 August 2008
Ico48
งานเลี้ยงบัณฑิต
in ประกาศสำหรับนักศึกษา IT ต่อเนื่อง)
By Ben-Benz
หลักสูตรฯ IT (ต่อเนื่อง) จัดงานเลี้ยงบัณฑิตวันที่ 17 กันายน 2551 เวลา 18.00 น. เป็ฯต้นไป ขอให้บัณฑิตรุ่นที่ 3 (รหัส 48...และศิษย์เก่า หลักสูตรฯ IT (ต่อเนื่อง) แจ้งชื่อเข้าร่วมงานเลี้ยง ภายในวันที่ 5 กันยายน 2551
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1511
at: 27 August 2008 10:42