นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา

10 June 2008
Ico48
การจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2551
in เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
By อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
การจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2551 วิทยาเขตหาดใหญ่ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2551 ได้เสร็จสิ้นแล้ว จำนวนนักศึกษาใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการปีนี้ ประมาณ 4, 700 กว่าคน ชึ้งจำนวนเพิ่มมาขี้นเกินเป้าที่ตั้งไว้จากในทุกๆๆปีที่ผ่านประมาณการไว้เพียง ...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1343
at: 10 June 2008 09:11
04 June 2008
Ico48
นักศึกษา...เคารพ
in ต่างกรรมต่างวาระ
By ลือลักษณ์
ก่อนที่เราจะเริ่ม class หัวหน้าชั้นปีเขาจะบอก "นักศึกษา เคารพ" และ "สวัสดีค่ะ/ครับ" ใช่ไหมคะ นอกจากจะเป็นการทักทายแล้ว ยังเป็นสัญญาณบอกกลายๆว่าเรากำลังเริ่มเรียนกันแล้วนะสังเกตมาสองครั้งแล้ว ตอนที่สอนนักศึกษาชั้นปีนึง(ที่ไม่ใช่ปีหนึ่ง) ตั้งแต่เปิดเทอมมานี้ เจ้าหัวหน้าชั้นปีเขา...
Flowers: 0 · Comments: 6 · Read: 1694
at: 04 June 2008 18:18
Ico48
พี่คนนี้..นี้มีแต่ให้
in เรื่องเล่าจากหน้างาน
By เมตตา
วันนี้มีรายการ "เวทีหัวหน้าภาค" ชวนกันคุย "ดูแลนักศึกษาเรียนอ่อน" ได้นำกรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์มานำเล่าสู่กันฟัง วันนี้ รศ.ดร.ปริญญา อรุณวิสุทธิ์ ผู้นำเสนอในนามคณะวิทยาศาสตร์ชวนน้องนักศึกษาที่ทำหน้าที่ดูแลน้องในฐานะพี่เลี้ยงมาคุยด้วย น้องนักศึกษาคนหนึ่งเล่า...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1752
at: 04 June 2008 11:59
02 June 2008
Ico48
โปรแกรมการให้คำปรึกษานักศึกษา
in เรื่องเล่าจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
By วรวุธ
ในวันที่ ๒๘ พ.ค. ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา แต่อาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผมจึงขอนำเรื่องสำคัญสองเรื่องมาเล่าที่นี้ครับ-เรื่องแรกคือ หน้าเว็บที่รวม Link ต่าง ๆ ที่อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถหาข้อมูลได้ โดยไปที่ web ของคณะวิศวฯ คือhttp://www.eng.p...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 949
at: 02 June 2008 18:34
24 April 2008
Ico48
กำหนดมาตรฐานหอพักนักศึกษาสงขลานครินทร์
in กิจการนักศึกษา
By อัมพร
ช่วงนี้วุ่นวายกับการประชุมหลายรอบ หลายยก กับการกำหนดมาตรฐานหอพักนักศึกษาสงขลานครินทร์............"เรามี 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา หอพักนักศึกษาต้องมีมาตรฐานเดียวกันนะ" ผู้บริหารกำหนดโจทย์ ฟังดูเหมือนง่ายนะ ......................แต่ทำเข้าจริง ๆ ประชุมทางไกลเมื่อวันที่ 22 มีนาคม ไป workshop ...
Flowers: 0 · Comments: 9 · Read: 3015
at: 24 April 2008 14:39
Ico48
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551
in เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
By อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้กำหนดให้มีการบูรณาการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และโครงการเตรียมความพร้อม เข้าด้วยกันในปีการศึกษา 2551 เนื่องจากนักศึกษากลุ่มเป้าหมายเดี่ยวกัน และเพื่อลดความช้ำช้อนในการทำงาน เวลาและค่าใช้จ่าย โดยมีการทำงานร่วมกันระหว่างกิจการนักศึกษา วิชาการและอง...
Flowers: 0 · Comments: 6 · Read: 1914
at: 24 April 2008 13:57
23 April 2008
Ico48
ขั้นตอนการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
in ประสบการณ์หน้างานของโกโก้เย็น
By โกโก้เย็น
วันนี้ขอเขียนเรื่องประสบการณ์ที่เคยทำงานด้านกิจกรรมนักศึกษามาก่อน เพื่อให้ความรู้ที่ได้ประสบมาจะได้มิเลือนลางหายไปเพื่อจะได้เรียนรู้ สำหรับผู้ที่มาทำงานรุ่นใหม่ได้มาศึกษาบ้าง วันนี้ ขอเล่าเรื่องของขั้นตอนการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นิสิต/นักศึก...
Flowers: 0 · Comments: 6 · Read: 2292
at: 23 April 2008 16:56
10 April 2008
Ico48
ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลนักศึกษหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมหรือรางวัลทางวิชาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพในระดับชาติ/นานาชาติปีงบประมาณ 2551
in เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
By อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
เรียน ทุกคณะ/หน่วยงาน ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ทำคำรับรองการปฏิบัตราชการประจำปีงบประมาณ 2551 กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2551 นั้น ดังนั้นเพื่อให้การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดและเป้าหมายในภา...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 1224
at: 10 April 2008 09:32
26 March 2008
Ico48
กล้าไม้ที่ไม่รู้พันธุ์ ?
in ตามเด็กไปค่าย
By แมงปอ
ถ้าเปรียบเด็ก(นักศึกษา) เป็นต้นกล้า สิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือ กล้าไม้ที่ไม่รู้เผ่าพันธุ์ของตนเอง เพราะยากต่อการเจริญเติบโต ด้วยไม่รู้ตัวตนว่าเป็นไม้ยืนต้น ไม้เลื้อย ไม้ประดับ หรือวัชพืช การมาทำงานในชมรมสอนเด็ก คือการสอนให้เด็กๆ ค้นหาตัวเองให้พบเพื่อตนจะได้รู้ว่าตนต้องเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมแบบไห...
Flowers: 0 · Comments: 6 · Read: 2361
at: 26 March 2008 07:49
24 March 2008
Ico48
เรื่องทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำรายงานประจำปี
in ประกันคุณภาพ
By โกโก้เย็น
คิดว่าเรื่องนี้คงไม่ใช่เป็นการเอามะพร้าวมาขายสวน เรื่องทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา ไม่ใช่จะมีประโยชน์สำหรับนักศึกษาในการนำใบรับรองผลการทำกิจกรรมของนักศึกษา ไปเพื่อประกอบการสมัครงาน และเป็นการพัฒนานักศึกษา เพียงอย่างเดียว แต่จะมีประโยชน์แก่พวกเราในการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพอีกด้วย ปีนี้ทาง...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 2626
at: 24 March 2008 14:01
21 March 2008
Ico48
จัดบรรยายพิเศษ “การพัฒนาทักษะภาษาจีนให้แก่นักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ”
in Variety of Monly
By Monly
ในวันศุกร์ที่ 21 มี.ค 2551 นี้ ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติ จะจัดบรรยายพิเศษ “การพัฒนาทักษะภาษาจีนให้แก่นักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิตที่จะเข้าสู่การทำงานต้องมีทักษะภาษาที่สาม และเมื่อจบหลักสูตรนักศึกษาสามารถพูดภาษาจีนได้ และนำไปประกอบอาชีพได้ ดังนั้นคณะทร...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 1878
at: 21 March 2008 10:50
20 March 2008
Ico48
Workshop กำหนดมาตรฐานหอพัก 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา
in กิจการนักศึกษา
By อัมพร
หลังจากติดภารกิจเรื่องงานหลายเรื่องหลายราวภารกิจคุณแม่ที่ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาล จึงหายหน้าหายไป share หลายเวลา ทำให้หลายคนในก๊วน share ถามหา แต่จะบอกว่ายังคิดถึงซำเหมอ (คิดฮอดหลายเด้อ) แอบหวานนิด ๆ หากวันไหนมีเวลาว่างเข้ามาแอบอ่านของสมาชิกอยู่เนือง ๆ นะจ๊ะ.............จากความคิดถึงจึงได้ หลีกหนีเว...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 1648
at: 20 March 2008 10:31
10 March 2008
Ico48
เพลงในชีวิต(ต่อ)
in บันทึกในสงขลานครินทร์
By ยาดม
ต่อค่ะ เลือกเดินเถิดดาว แนวทางที่เธอต้องการชีวิตอาจไม่ยืนนาน เร่งสร้างผลงานให้แก่ชีวิตโลกหมุนเปลี่ยนไปนะดาวเจ้าคงทราบดีใดๆที่ในโลกนี้ล้วนมีอยู่หลายแนวทาง หลังจากเรียนจบแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปตามทางที่ตนเลือกทำหน้าที่กันไปตามวิถีของแต่ละคน สิ่งที่คงอยู่คือความเป็นเพื่อน.....เป็นคนที่รู้จักกัน..... ...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 1751
at: 10 March 2008 16:41
Ico48
กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการสัมมนาบุคลากร
in เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
By อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
กองกิจการนักศึกษาได้กำหนดการสัมมนาเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา เรื่อง การให้บริการอย่างไรให้เป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2551 ณ เลตรังรีสอร์ท จ.ตรัง ตามกำหนดการดังนี้ วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551ภาคเช้า06.00 - ..06.00น. ออกเดินทาง /ลงทะเบียน/รับอาหารว่าง09.00 - 10.09.00น..09.00น.บรรยายเรื่...
Flowers: 0 · Comments: 6 · Read: 1744
at: 10 March 2008 14:22
09 March 2008
Ico48
เพลงในชีวิต
in บันทึกในสงขลานครินทร์
By ยาดม
เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของการสิ้นสุดปีการศึกษา 2550 เราคงภูมิใจลึกๆกับความสำเร็จของงานที่ได้ทำผ่านไปตลอดปีการศึกษา คือบัณฑิตที่ออกสู่สังสังคมและทำหน้าที่ของตนเองต่อไป ในช่วงนั้นเมื่อ 23 ปีที่ผ่านมามีเพลงหนึ่งเข้ามาในชีวิต ช่วยให้ได้คิดใคร่ครวญ ถามหาตัวเอง ฉันจะไปทางไหนดี "ทางเดินของดาว"...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 1586
at: 09 March 2008 22:02
06 March 2008
Ico48
น้องใหม่
in บันทึกในสงขลานครินทร์
By ยาดม
หลังจากที่จดๆจ้องๆมาก็นานแล้วขอเริ่มบันทึกที่เป็นการย้อนอดีตไปสัก ๓๐ ปี ซึ่งเป้นช่วงของการหาความหมาย เพลงนับว่าเป็นสื่อที่ช่วยให้นักศึกษารุ่นน้องและรุ่นพี่สนิทกันได้อย่างรวดเร็ว เพลงๆหนึ่งที่ได้ยินได้ฟังกันบ่อยในช่วงรับน้องใหม่ (ไม่แน่ใจว่ายุคนี้จะยังมีร้องกันอีกหรือไม่) น้องเอ๋ยน้องใหม่ใฝ่ฝันขย...
Flowers: 0 · Comments: 8 · Read: 1512
at: 06 March 2008 21:21
03 March 2008
Ico48
ตัวบ่งชี้ :กิจการนักศึกษา:ข้อมูลนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง
in เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
By อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
สื่บเนื่องจากที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2550 มาติดตามประเมินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพัน์ธ์ 2551ไปแล้วนั้น ดิฉันชึ่งได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยรับผิดชอบตัวบ่งชึ้ที่ 4.1.4 จำนวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือประก...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 1562
at: 03 March 2008 11:00
28 Febuary 2008
Ico48
เพิ่มช่องทางการสมัครงานให้กับนักศึกษา
in km-พัฒนาคนรุ่นใหม่ให้ไม่ไร้สาระ
By DA
สมัครงานออนไลน์ JOLwww.JobTOL.com เป็นเว็บไซด์ระดับพรีเมี่ยม ย่อมาจากคำว่า Job Thailand Online เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณได้งานอย่างฉลาดและมีประสิทธิภาพ เพราะคุณสามารถเลือกสมัครงานในตำแหน่งหรือสาขาที่คุณต้องการ โดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสมัครงานโดยตรง1. เลือกงานดี เลือก...
Flowers: 0 · Comments: 11 · Read: 1873
at: 28 Febuary 2008 10:53
26 Febuary 2008
Ico48
เก็บภาพมาฝากจากการ เที่ยวภูชี้ฟ้า
in เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
By อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
ตามที่ได้เรียนให้สมาชิกทราบไปแล้ว ช่วงระหว่างวันที่ 20-25 กพ.51 ดิฉันไปเที่ยวเชียงใหม่- เชียงราย ชึ่งเชียงใหม่จะไปทำงานและไปธุระเลยไม่มีภาพให้ดู สำหรับเชียงรายไปทำงานเช่นกันแต่พอมีเวลาอยู่บ้าง เลยไปเที่ยวและนอนที่ภูชี้ฟ้า 1 คืน ช่วงที่ไป วันเสาร์ที่23 กพ.51 ชึ่งเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวกั...
Flowers: 0 · Comments: 14 · Read: 4913
at: 26 Febuary 2008 14:04
25 Febuary 2008
Ico48
แนวทางการพัฒนานักศึกษา : หอพักในฝัน
in กิจการนักศึกษา
By อัมพร
ทำงานมาเกือบ 30 ปี ม.อ.มี 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา แต่เราไม่เคยมีโอกาสมานั่งประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน้างานที่เราทำกันว่า......การบริหารงานหอพักของเรามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ปัญหาและอุปสรรคเหมือนกันหรือไม่....ต่างคนต่างไม่ทราบ........ต่างคนต่างทำ..ทำไปเรื่อย ๆ แต่แล้ววันในฝันของเราก็มาถ...
Flowers: 0 · Comments: 10 · Read: 2620
at: 25 Febuary 2008 20:22