นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา

21 December 2007
Ico48
การเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35
in เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
By อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัอส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 4- 14 มกราคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนประมาณ 250 คน จำนวน 20 ชนิดกีฬา ชึ่งชนิดกีฬาได้แก่กรีฑา ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1751
at: 21 December 2007 09:55
Ico48
ดนตรีไทยอุดมศึกษา...กับความเป็นลูกสงขลานครินทร์ (ตอนที่ 3)
in อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
By ครูนน
หลังจากที่ได้เพลงที่จะนำไปบรรเลงในงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 35 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียรายแล้ว ก็มีภาระงานที่เป็นองค์ประกอบอื่นๆตามมาอีกองค์ประกอบอื่นๆที่ว่ามีอยู่หลายอย่าง1. ประการแรกที่สำคัญสุดๆคือ เนื่องจากชมรมของเราเป็นชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย ดังนั้นจึงมีนักศึกษาที่เขาถนัดกิจกรร...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 2391
at: 21 December 2007 08:19
20 December 2007
Ico48
ดนตรีไทยอุดมศึกษา...กับความเป็นลูกสงขลานครินทร์ (ตอนที่ 2)
in อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
By ครูนน
หลังจากที่ได้พุดคุยถึงกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาต่างๆที่ต้องร่วมในงานครั้งนี้ไป 2 ประการในตอนที่ 1 แล้ว คือการร่วมวงมหาดุริยางค์ ซึ่งเป็นวงรวมนักดนตรีจากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และการร่วมวงภาคใต้แล้ว ก็มาดูกิจกรรมที่ 3 กันต่อนะครับ3. วงเดี่ยวสถาบัน สำหรับกิจกรรมการบรรเลงวงเดี่ยวสถาบันนี้ เป็นก...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 2021
at: 20 December 2007 22:58
Ico48
ดนตรีไทยอุดมศึกษา..กับความเป็นลูกสงขลานครินทร์
in อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
By ครูนน
ช่วงวันที่ 6 - 12 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา ผมได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนาฎศิลป์และดนตรีไทย สังกัดกองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี นำนักศึกษาสังกัดชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยของเราจำนวน 40 ชีวิต พร้อมด้วยพี่ๆจากงานยานยนต์ 2 ท่าน คือพี่สัมพันธ์และคุณสินธุ์ประทุม เดินทางด้วยรถ...
Flowers: 0 · Comments: 7 · Read: 2259
at: 20 December 2007 17:04
Ico48
ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องในโอกาส 40 ปี มอ.
in เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
By อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
ด้วยวันนี้วันที่ 20 ธันวาคม 2550 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น ได้ประชุมพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในโอกาส 40 ปีมอ.ที่คณะ/หน่วยงานเสนอมาทั้งหมด จากจำนวน 58 คน พิจารณาเอาจำนวน 40 โดยจำแนกศิษย์เก่าดีเด่นเป็น 4 ประเภทได้แก่ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ด้านผลงานเด่น ด้านสร้างค...
Flowers: 0 · Comments: 15 · Read: 2352
at: 20 December 2007 13:41
Ico48
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครก็ทำได้ ....การทำงานที่ต้องมีศาสตร์และศิลป์(1)
in กิจการนักศึกษา
By อัมพร
หลายคนคงได้ยินคำนี้บ่อย ๆ “ใคร ๆก็ทำได้….การดูแลนักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษา”..................... ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย การที่ต้องดูแลนักศึกษาที่พักในหอพักเป็นพัน ๆ คน.................. เพราะนักศึกษามาจากต่างถิ่นต่างที่ ต่างพ่อต่างแม่ ต่างภาคต่างจังหวัด ต่างโรงเรียน เ...
Flowers: 0 · Comments: 11 · Read: 2820
at: 20 December 2007 08:37
19 December 2007
Ico48
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
in เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
By อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
ด้วยวันนี้ดิฉันได้รับหนังสือจาก ผศ.ดร.นิดา วุฒิวัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์เคยทำหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ปี 2531 และใช้เวลาร่วม 6 เดือน ในการหาคำตอบเรือง คุณลักษณะของนักศึกษา และอาจารย์ได้เสนอ กรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณธรรม จริธรรมของนักศึกษาขอ...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 4944
at: 19 December 2007 09:31
18 December 2007
Ico48
อิสรภาพที่หายไป
in สุดฝั่งฟากรูสะมิแล : ฟ้าเดียวกัน
By ทา ยุ
อิสรภาพคือสิ่งที่หลาย ๆ คนถวิลหา ไคว่คว้า เพื่อให้ได้มา... แต่กลับมีอีกด้านหนึ่ง ที่เขาเหล่านั้นได้ทำมันหายไป จึงได้มาอยู่รวมกันยังสถานที่หนึ่ง เพื่อรอวันแห่งอิสรภาพที่หายไป ได้หวนกลับมาอยู่กับเขาอีกครั้งหนึ่ง... คราบน้ำตา ความเศร้าหมอง ความไม่แน่นอน ความโดดเดียว ปรากฏให้เห็นตลอดทุกเส้นทางที่ได...
Flowers: 1 · Comments: 9 · Read: 1798
at: 18 December 2007 20:31
Ico48
นำเสนอ : Blogger สาวกิจการนักศึกษาเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
in กิจการนักศึกษา
By อัมพร
เธอคือนางสาวดวงพร วงษ์สวัสดิ์.......ปัจจุบัน ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา เปลี่ยนเป็นนักวิชาการศึกษาเป็นลูกหม้อ สงขลานครินทร์นี่เอง เธอสำเร็จการศึกษาจากวิทยาเขตปัตตานี.................เธอบรรจุครั้งแรกที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ หาดใหญ่..........มีความลับมาบอกว่าช่วงที่เธอสมัครที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร แอบท...
Flowers: 0 · Comments: 18 · Read: 2414
at: 18 December 2007 11:08
17 December 2007
Ico48
การให้คำปรึกษาแบบไร้รูปแบบ "เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา"
in กิจการนักศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร
By ต้ม ตุมปัง
บันทึกนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้share.psuแต่เรื่องที่นำมาลง เป็นเรื่องเก่าๆที่ผมเคยเขียนไว้ในgotoknow.org/toompung เห็นว่ามันเป็นแนวคิดของผม และตอนนี้ผมก็ยังดำเนินชีวิตการทำงานแบบนี้มาโดยตลอดเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับตอนสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานที่นี่ คำถามข้อหนึ่งที่กรรมการถามผมก็คือคุณคิดว่าคุณจะทำอะไรเ...
Flowers: 1 · Comments: 9 · Read: 3376
at: 17 December 2007 14:14
Ico48
ได้เจอหนุ่ม ศรราม
in เรื่องเล่าของสาวทำงาน
By ดอกไม้เล่าเรื่อง
เมื่อวันเสาร์พานักศึกษาไปเข้าร่วมรายการช่วยคิด ช่วยทำ เป็นรายการของคุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ เป็นการรณรงค์การเลือกตั้งสัญจรออกอากาศทางช่อง 3 ด้วยนะมีนักศึกษาไปร่วมเยอะมากอาจเป็นเพราะคุณหนุ่ม ศรราม มาเป็นรับเชิญด้วยแหละ คนก็เลยเยอะมาก แต่ดอกไม้เล่าเรื่องไปเพราะอยากเห็นรูปแบบของรายการและอยากเห็น ดร.เจษ...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 18
at: 17 December 2007 11:54
Ico48
จองพื้นที่ที่ดาวอังคาร
in ความสุข
By บรรจง เฉลิมวงค์
ตัดสินใจจองพื้นที่ดาวอังคารไว้สามไร่กะว่าจะย้ายไปอยู่ตอนเกษียณเบื่อชาวโลก เบื่อทุกคน เบื่อภาวะโลกร้อน เบื่อน้ำมันแพง จะไปปลูกผักให้มีสีเขียวที่ดาวอังคาร อยู่เงียบๆไม่ต้องฟังเสียงรถเสียงเพลง ไม่ต้องรำคาญพวกสาวๆที่ชอบมาตาม
Flowers: 0 · Comments: 8 · Read: 39
at: 17 December 2007 10:19
16 December 2007
Ico48
บันทีกนี้ไม่มีชื่อ
in บ่มเพาะนักศึกษา
By คนข้างหลัง
ความเดิมตอนที่แล้ว"ดวง นี่ดีนะ....วันๆไม่ต้องทำอะไร คุยแต่กับเด็ก....โอ้พระเจ้าจอร์จ....คิดได้ไงนี่ (เอาสมองส่วนไหนคิดอะ..... แอบพูดในใจนะเมื่อ10ปีที่ผ่านมานี่เอง แต่มาถูกเปิดเผยก็ที่นี่แหละ)" ประโยคข้างต้นได้ส่งรหัสผ่านคำพูดของคนอีกจำนวนหนึ่งที่อาจจะยังไม่รู้จักกิจการนศ. ดีพอ.....วันนี...
Flowers: 0 · Comments: 12 · Read: 1959
at: 16 December 2007 18:56
15 December 2007
Ico48
รุ่นน้องควรเอาอย่าง
in กิจการนักศึกษา
By อัมพร
หลังจากเล่าเรื่องการบ่มเพาะนักศึกษา วันนี้มีเรื่องนักศึกษาคนดี (หลังจากบ่มเพาะ 4 ปี) มาเล่าสู่กันฟัง เธอชื่อนางสาวเกตุวดี เลาหสกุล รหัสนักศึกษา 4740017 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร ................ ภูมิลำเนาจังหวัดสงขลา เธอพักหอพักตั้งแต่ปี 1 ถึง ปี 4 เธอมีความประทับใจเก...
Flowers: 0 · Comments: 7 · Read: 1763
at: 15 December 2007 10:59
Ico48
โค้กต้มกับยาแก้ไอ-ใบกระท่อม
in วินัยนักศึกษา
By DA
ตร.เมืองคอนบุกจับแก๊งโจ๋ตั้งวงผลิตสารเสพติดตัวใหม่ ที่กำลังฮิตในหมู่วัยรุ่น โดยใช้ใบกระท่อมมาผสมกับน้ำอัดลมทั้งโค้กหรือเป๊ปซี่ และยาแก้ไออีก 6 ขวด จากนั้นตั้งไฟต้ม 1-2 ชั่วโมง นำมาดื่นแทนเหล้า อ้างมีอาการเมาเหมือนกันและยังเชื่อว่าสามารถปลุกอารมณ์ได้ด้วย ด้านแพทย์เตือนเป็นอันตรายต่อสมอง หากกินไปนา...
Flowers: 0 · Comments: 7 · Read: 6295
at: 15 December 2007 10:07
14 December 2007
Ico48
กิจการนักศึกษา ...รู้จักแล้วจะรัก...
in บ่มเพาะนักศึกษา
By คนข้างหลัง
"ใครว่างานกิจการนักศึกษาปิดทองหลังพระ จริงๆแล้วปิดทองฐานพระเลยด้วยซ้ำไป " แหม ....ได้ยินได้ฟังประโยตนี้แล้วก็อยากจะบอกเหลือเกินว่า อยากจะกระโดดหอมแก้มคนพูดจริงๆ ประโยคเด็ดที่ว่านี้ได้มาจากอดีตเจ้านายอันเป็นที่รักของพวกเรากิจการนศ.มอ.สุราษฎร์ฯที่เคยเอื่อนเอ่ยออกมาให้ได้แรงอกดีจริงๆ ฟังแล...
Flowers: 0 · Comments: 8 · Read: 1817
at: 14 December 2007 17:15
Ico48
เป็นห่วงเพื่อนพ้องกัลยาณมิตร
in เล่าสู่กันฟัง
By อัมพร
ทราบว่ามีกัลยาณมิตรต้องออกพื้นที่ชุมชน...ด้วยความเป็นห่วงคนที่ผิวหนังแพ้ง่ายๆ ระวัง .. แมลงชนิดหนึ่ง.........(น้องชายได้ส่งเมล์)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี คงจะเรียกกันว่า แมลงเฟรชชี่ เพราะว่ามันจะมาช่วงหน้าที่รับน้องใหม่ (ถ้าน้องเก่าปีสูง ๆ แล้วไม่มา) ในฐานะดูแลนักศึ...
Flowers: 0 · Comments: 14 · Read: 3600
at: 14 December 2007 13:04
Ico48
ทันกาย รู้ทันใจ"ขจัดกิเลส-ขัดเกลาจิต"
in การดูแลนักศึกษา
By DA
ทันกาย รู้ทันใจ"ขจัดกิเลส-ขัดเกลาจิต(เริ่มขัดเกลากันตั้งแต่เด็ก ๆ เลยค่ะ เห็นน่าสนใจดีเลยเอามาเล่าสู่กันฟัง)"ผีขี้โรค ผีขี้เบื่อ ผีขี้ง่วง" นี่คือกิเลสที่อยู่ในนามธรรม เป็นหลักการสอนเรื่องกิเลสของ กนิษฐะวิริยา ต.สุวรรณ (ครูชมพู) กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีมา พลับบลิชชิง จำกัด และกล...
Flowers: 0 · Comments: 9 · Read: 2223
at: 14 December 2007 08:43
13 December 2007
Ico48
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2551(ต่อ)
in เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
By อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
ตามทีแจ้งให้ทราบไปแล้วเรื่องการจัดงานปีใหม่กองกิจการนักศึกษาปี2551 ในปีที่คณะกรรมการ/ทำงานได้ประชุมในรายละเอียดของงานสรุปได้ดังนี้ กำหนดจัดในวันที่ 20ธันวาคม 2550 เวลา 13.00- 22.00 น สถานที่จัด ณ หาดแก้ววิลล่า สงขลากิจกรรมมี จัดเลี้ยงอาหาร กล่าวอวยพรปีใหม่ ร้องเพลงคาราโอเกะ การละเล่น(เกมส์) ต่าง...
Flowers: 0 · Comments: 18 · Read: 1985
at: 13 December 2007 13:14
Ico48
password ถูกนำไปใช้กระทำผิดระเบียบ
in รักชาวหอ
By อมรลักษณ์ เต็มสังข์
หลายวันแล้วที่ไม่ได้เข้ามา เพราะมีปัญหาวุ่นวายเข้ามาให้ปวดหัว เรื่องที่พี่หญิงจะเล่าเป็นเรื่องที่พี่ประสบด้วยตนเอง และอยากจะเล่าสู่ให้ผู้อื่นได้รับทราบไว้เป็นอุธาหรณ์ ว่า อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนและจะจนใจเอง เมื่อวันที่ 6 ธ.ค ที่ผ่านมาเป็นวันที่มหาวิทยาลัย กำหนดให้เป็นวันจองหอพักของนักศึกษารุ่นพี่...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 1540
at: 13 December 2007 12:06