นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา

13 พฤศจิกายน 2556
Ico48
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 6
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมมือกับหน่วยคลังเลือด โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดให้มีการมารับบริจาคโลหิตที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยการนำรถโมบายมาให้บริการ บริเวณ ลานอาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติสำหรับผู้สนใจหรือมีจิตใจที่เป็นกุศลที่จะบริจาคโลหิตต้องปฎิบัติตนก่อนและหลังการบริจาคโลหิตดังต่อไปนี้ 1. อายุระ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 996
เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2556 10:00
24 ตุลาคม 2556
Ico48
ทุนนี้เพื่อน้องๆๆ นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
มีผู้ใหญ่ใจดีได้นำเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) มาบริจาคให้กับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของคณะฯ ซึ่งเป็นรุ่นพี่ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ NR 7 ภาควิชาสัตวศาสตร์ ชื่อพี่ สนิท แก้วหลังสกูล กับเพื่อน ซึ่งพี่เข้าเป็นกรรมการบริษัท ไพร์ ควอลิตี้ จำกัด โดยนำเงินมาส...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1186
เมื่อ: 24 ตุลาคม 2556 13:08
10 ตุลาคม 2556
Ico48
กิจกรรมโครงการ “รับขวัญบัณฑิต” ประจำปี 2556
ใน กิจกรรมภาควิชาวาริชศาสตร์
โดย J
สืบเนื่องมาจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2556 ในปีนี้ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี โทและเอก ในปีการศึกษา 2555 รวมทั้งสิ้น 55 คน ดังนั้น เพื่อให้ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ถึงประสบการณ์หลังการสำเร็จการศึกษา รวมทั้งแลกเ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1418
เมื่อ: 10 ตุลาคม 2556 10:04
06 ตุลาคม 2556
Ico48
เตรียมตัวเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักกีฬา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในช่วงเดือนตุลาคม และธันวาคม 2556 นี้ มีคณะใน ม.อ. หาดใหญ่ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษา 3 รายการใหญ่ ประกอบด้วย บัณฑิตวิทยาลัย จัด กีฬาบัณฑิตศึกษา ระหว่าง 17-18 ตุลาคม 2556 http://share.psu.ac.th/blog/ae-pr/30968 คณะเภสัชศาสตร์ จัด กีฬาเภสัชสัมพันธ์ ระหว่าง 19-22 ตุลาคม ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1168
เมื่อ: 06 ตุลาคม 2556 17:38
24 กันยายน 2556
Ico48
เตรียมตัวสอบเป็นทีม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
อีก 1 สัปดาห์ จะสิ้นสุดการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2556 แล้ว จากนั้นเป็นช่วงสอบไล่ อีก 2 สัปดาห์ จึงขอบันทึกการเตรียมตัวสอบเป็นทีม การเตรียมตัวสอบเป็นทีม เป็นการดูหนังสือสอบร่วมกันหลาย ๆ ในวิชาเดียวกัน ไม่ใช่เตรียมตัวไปลอกข้อสอบ ส่งซิกกันในห้องสอบ การเตรียมตัวสอบเป็นทีม เป็นการจัดกลุ่ม จัดระบ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1120
เมื่อ: 24 กันยายน 2556 16:51
02 กันยายน 2556
Ico48
ตัวอย่างที่น่าชื่นชมของการนำนักศึกษาและวิชาความรู้สู่ชุมชน
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ติดตามคุณ"แผ่นดิน"มานาน จำชื่อจริงยังไม่ค่อยจะได้เลยค่ะ รู้จักกันผ่าน GotoKnow ได้เห็นการทำงานกิจกรรมนักศึกษาอย่างทุ่มเทผ่านการเล่าเรื่อง รวมทั้งได้รับรู้ความรักชุมชน รักแผ่นดิน จึงเป็นแรงบันดาลใจให้พยายามนำนักศึกษาให้กลับสู่ชุมชนให้มากที่สุด น่าประทับใจในผลของสิ่งที่เขาทำ ขอเอามาฝากบ้านเรา อยากใ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1424
เมื่อ: 02 กันยายน 2556 23:45
Ico48
ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 56
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
หน่วยกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาทุน เมื่อวันที่ 3-25 มิถุนายน 2556 มีนักศึกษามาสมัครรับทุนจำนวน 45 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมาก ดังทางหน่วยกิจการนักศึกษาจึงประกาศรับสมัครใหม่อีกรอบหนึ่ง เป็นช่วงวันที่ 27มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2556 ได้ผู้สมัครรับทุนจำนวน 37 คน และประกาศให้นักศึกษามาสอบ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1175
เมื่อ: 02 กันยายน 2556 09:35
28 สิงหาคม 2556
Ico48
ความลับงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 21
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
เป็นประจำทุกปีที่ คุณฉลาด ประดิจจา เป็นผู้ประกอบการมาใช้พื้นที่คณะทรัพยากรธรรมชาติในการขายของ โดยสินค้าที่ขายเป็นสินค้าที่ผลิตมาจากสมุนไพร ใช้ชื่อว่า "สมุนไพรรัชสิทธิ์" ซึ่งได้มีเงินทุนการศึกษามอบให้กับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท และยังสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกการเขียนเ...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1974
เมื่อ: 28 สิงหาคม 2556 11:13
23 สิงหาคม 2556
Ico48
ฝึกงานต่างประเทศ วาริชศาสตร์ ปี 2555 นักศึกษาได้อะไร ???
ใน กิจกรรมภาควิชาวาริชศาสตร์
โดย J
ฝึกงานต่างประเทศ วาริชศาสตร์ ปี 2555 นักศึกษาได้อะไร ??? ตามแผนการศึกษา หลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปี 2554 นักศึกษาภาควิชาวาริชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา 530-291 การฝึกงานทางวาริชศาสตร์ 1 และ 530-391 การฝึกงานทางวาริชศาสตร์ 2 เพื่อเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสา...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2662
เมื่อ: 23 สิงหาคม 2556 13:52
14 สิงหาคม 2556
Ico48
อาหารอร่อยฝีมือ นักศึกษา
ใน เรื่องเล่าจากวิศวกรรมเคมี
โดย กุลชนาฐ
ไม่น่าเชื่อว่านักศึกษาเราก็มีฝีมือดีในการทำอาหารก่อนหน้านี้ แม่และพี่ชายซื้อไก่ย่างของร้าย Cowboy เจ้าถิ่นเจ้างาน กินแล้วแม่บอกว่าอร่อยดีแม้เป็นวันแรกของงาน แสดงว่าทางนักศึกษาเองคงมีการแชร์และถ่ายทอดสูตรเด็ดสู่รุ่นน้องๆเมื่อคืนก็ได้ลองไปนั่งกินที่ร้าน Cha boiler ของนักศึกษาในภาค กับเพื่อนอาจารย์ด...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1418
เมื่อ: 14 สิงหาคม 2556 09:31
13 สิงหาคม 2556
Ico48
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมสำคัญกับนักศึกษามากไฉน
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
วันนี้ 6 ส.ค. 56 ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ :บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 จัดโดย งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพัน...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1419
เมื่อ: 13 สิงหาคม 2556 15:11
11 สิงหาคม 2556
Ico48
กิจกรรมในฝ่ายสวัสดิการ และพยาบาล
ใน Variety of Monly
โดย Monly
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 21 ปี 2556 ระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคม 2556 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เริ่มขึ้นแล้ว และวันนี้ก็เป็นวันที่ 3 (11 สิงหาคม 2556) อาหารว่างและเครื่องดื่ม ที่จัดซื้อไว้วันแรก ของกำลังใกล้จะหมด และได้เริ่มทะยอยไปจัดซื้อเพิ่ม หากจะซื้อกักตุนไว้จำนว...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1290
เมื่อ: 11 สิงหาคม 2556 10:48
29 กรกฎาคม 2556
Ico48
กิจกรรมโครงการ “ฝึกงานอย่างไรให้ได้ประโยชน์” ปี 2556
ใน กิจกรรมภาควิชาวาริชศาสตร์
โดย J
กิจกรรมโครงการ “ฝึกงานอย่างไรให้ได้ประโยชน์” ปี 2556 ภาควิชาวาริชศาสตร์ มีนโยบายพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและด้านกิจกรรมต่างๆ สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ มีการวางแผนการเรียนและตระหนักถึงความสำคัญของการทำกิจกรรม ในช่วงปิดภาคฤดูร้อนของทุกๆ ปี นักศึกษาที่ได...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1613
เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2556 16:25
22 กรกฎาคม 2556
Ico48
ประโยชน์ของคนในมหาวิทยาลัย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ตั้งแต่มาทำงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2519 ได้อาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยตลอดมาจนถึงปัจจุบัน จากที่มาใหม่ ๆ ยังมีที่พักบุคลากรไม่เพียงพอ จึงอยู่หอพักนักศึกษาแบบนักศึกษา คือ พักห้องละ 2 คน จนย้ายมาพักในแฟล็ตหลายแฟลตโดยรอบควนมดแดง และอาคาร 13 จนมาอยู่บ้านพักหมู่บ้านเก่าที่หมู่บ้านดั้งเดิมรุ่น...
ดอกไม้: 16 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1058
เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2556 14:57
17 กรกฎาคม 2556
Ico48
บรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 5 คณะทรัยากรธรรมชาติ
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ด้วยสโมสรนักศึกษาและหน่วยกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้น สำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 แล้วที่ทางคณะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตปี ละ 2 ครั้ง สำหรับปีนี้ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 157 คน แต่สามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน 119 ถุง มีผู้ที่ไม่สามารถบริจาคได้จำนวน 38 คน ความสุ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1412
เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2556 10:15
15 กรกฎาคม 2556
Ico48
สรุปเรียนของนักศึกษา (Mind Map)
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
สรุปกิจการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 โดยมีการแบ่งช่วงเวลาเป็น 2 ช่วง ปี 1 และ ปี 2 ซึ่งได้ความร่วมมือกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CPF และชมรมพุทธศาสตร์สากล โดยทางหน่วยกิจการนักศึกษาแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เป็น (Min...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1405
เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2556 15:46
14 กรกฎาคม 2556
Ico48
อีก 1 ความใส่ใจ..การดูแลนักศึกษาของเรา
ใน เรื่องเล่าจากหน้างาน
โดย เมตตา
ดิฉันได้รับเมล จากท่านรองฯ นิฟาริด Blogger คนขยันที่ได้พยายามแบ่งเวลาจัดเรื่องราวส่งมาให้ดิฉันเสมอๆ ทั้งเรื่องราว ชี้ให้มองเห็นมุม ขยายวิธีคิด ปิดช่องจุดออ่นเป็นการบอกกล่าว แสดงถึงความเป็นอาจารย์ที่ให้การสอน พัฒนาดิฉันเป็นการส่วนตัว และเรื่องราวที่จะให้ได้แบ่งปันกันในวงกว้าง เรียนคุณเมตตาช่วยส่งเ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1105
เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2556 07:07
12 กรกฎาคม 2556
Ico48
จุดประกาย 56
ใน ตามเด็กไปค่าย
โดย แมงปอ
ค่ำวันนี้ บริเวณหน้าโรงช้าง คึกคักเป็นพิเศษ เสียงโต้วาทีจากบนเวที ตามด้วยเสียงโห่ร้องจากกองเชียร์คณะต่างๆ กลบเสียงกลองของค่ายจุดประกาย ที่กำลังทำกิจกรรมบนชั้น 2 ตึกกิจกรรมนักศึกษา หน้าชมรมการศึกษาเพื่อสังคมน้องๆ จากโรงเรียนบ้านไสถิ่น จากชะอวด และโรงเรียนวัดโตนด จากพัทลุง นั่งเรียงเป็นแถว ปีนี้รับ...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1176
เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2556 23:14
10 กรกฎาคม 2556
Ico48
วันรับปริญญา ม.อ. 2556 วันที่ 14-16 กันยายน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ปีนี้ ม.อ. ได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวัง กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2556 สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2555 ที่สิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2556 มีกำหนดเวลา 3 วัน คือ 14 15 และ 16 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นวันเสาร์ อาทิตย์ และ วันจันทร์ การกำหนด 3 วัน เพราะมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2592
เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2556 18:43
05 กรกฎาคม 2556
Ico48
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2556
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ด้วยหน่วยกิจการนักศึกษาได้ร่วมมือกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และชมรมพุทธศาสตร์สากล ได้จัดกิจกรรมในวัน 13 ก.ค. 56 และ วันที่ 20 ก.ค. 56
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1296
เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2556 10:28