นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา

03 ธันวาคม 2556
Ico48
ค่าของกิจกรรมนักศึกษา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในการศึกษา นอกจากเรียนวิชาตามที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งจะได้วิชาความรู้ ความสามารถตามบทเรียนเฉพาะตน มีส่วนสัมพันธ์กับการทำงานของคนอื่นไม่มากนัก การทำกิจกรรม เป็นอีกส่วนที่สำคัญที่ไม่มีในวิชาเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทำโดยสมัครใจ แต่ด้วยความสำคัญ ปัจจุบันจึงการบังคับให้ทำอย่างน้อยตามที่หลักสูตร คณะ ส...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 994
เมื่อ: 03 ธันวาคม 2556 16:35
01 ธันวาคม 2556
Ico48
“คนดีศรีเกษตร” รางวัลเชิดชูนิสิต/นักศึกษาสภาคณบดีสาขาการเกษตร
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ช่วง 1-7 ธ.ค. 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเจ้าภาพงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติของนักศึกษาสาขาการเกษตร นอกจากการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ การศึกษางานด้านวัฒนธรรม อีกกิจกรรมที่สภาคณบดีสาขาการเกษตรได้ดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาสังกัดคณะสมาชิกสภาคณบดี และสมาชิกภาคีสี่จอบที่ม...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1112
เมื่อ: 01 ธันวาคม 2556 12:44
27 พฤศจิกายน 2556
Ico48
กิจกรรมโครงการอบรมกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ปี 2556
ใน กิจกรรมภาควิชาวาริชศาสตร์
โดย J
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายในการพัฒนานักศึกษาของภาควิชาฯ ทั้งทางด้านวิชาการและด้านกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมการออกร้านวาริชซีฟู้ด ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงงานเกษตรภาคใต้ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ภาควิชาฯ ได...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1634
เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2556 16:29
26 พฤศจิกายน 2556
Ico48
กิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะสากล : ทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย ปีการศึกษา 2556
ใน กิจกรรมภาควิชาวาริชศาสตร์
โดย J
ตามมติคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ให้ภาควิชาฯ นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นการตอบสนองมติดังกล่าว ภาควิชาวาริชศาสตร์จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลสำหรับนักศึกษาภาค...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1800
เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2556 13:29
25 พฤศจิกายน 2556
Ico48
1-7 ธันวา เชียร์กีฬา "งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ"
ใน งานกิจการนักศึกษา ที่ภาควิชา
โดย Baby
ระยะนี้ น้อง JIBCy น้อง THETING และน้องใหม่ น้องมีน หน่วยกิจการนักศึกษา กำลังยุ่ง ๆ อยู่กับการเตรียมจัดการแข่งขัน "งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ" ครั้งที่ 31 ซึ่งในปีนี้คณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นเจ้าภาพ ในระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2556 พี่ขอช่วยกระจายข่าวผ่านทาง Share.psu อีกทางหนึ่งค่ะ งานปร...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1293
เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2556 10:44
15 พฤศจิกายน 2556
Ico48
สร้างจิตวิญญาณทางศิลปวัฒนธรรม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ศิลปวัฒนธรรม เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีปรัชญา ความเชื่อในคุณงามความดีเพื่อนำไปปฏิบัติ ซึ่งไม่ใช่การปฏิบัติแค่จัดและเข้าร่วมกิจกรรมตาม ๆ กัน โดยไม่เข้าถึงคุณค่า จนทำเกินพอดี ทำให้มีปัญหาเหตุเพราะยังเข้าไม่ถึงปรัชญา เนื้อหาของสิ่งดี ๆ เช่น ประเณีลอยกระทงเพื่อขอบคุณ คุณค่าของสายน้ำ แม่น้ำ ปล่...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1033
เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2556 22:20
14 พฤศจิกายน 2556
Ico48
กิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะสากล เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ ปี 2556
ใน กิจกรรมภาควิชาวาริชศาสตร์
โดย J
ภาควิชาวาริชศาสตร์จัดให้มีโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลสำหรับนักศึกษาภาควิชาวาริชศาสตร์ตามมติคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ที่ให้ภาควิชาฯ นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ต่อเนื่องกันมาโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลป...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1827
เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2556 14:05
13 พฤศจิกายน 2556
Ico48
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 6
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมมือกับหน่วยคลังเลือด โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดให้มีการมารับบริจาคโลหิตที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยการนำรถโมบายมาให้บริการ บริเวณ ลานอาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติสำหรับผู้สนใจหรือมีจิตใจที่เป็นกุศลที่จะบริจาคโลหิตต้องปฎิบัติตนก่อนและหลังการบริจาคโลหิตดังต่อไปนี้ 1. อายุระ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1078
เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2556 10:00
24 ตุลาคม 2556
Ico48
ทุนนี้เพื่อน้องๆๆ นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
มีผู้ใหญ่ใจดีได้นำเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) มาบริจาคให้กับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของคณะฯ ซึ่งเป็นรุ่นพี่ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ NR 7 ภาควิชาสัตวศาสตร์ ชื่อพี่ สนิท แก้วหลังสกูล กับเพื่อน ซึ่งพี่เข้าเป็นกรรมการบริษัท ไพร์ ควอลิตี้ จำกัด โดยนำเงินมาส...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1284
เมื่อ: 24 ตุลาคม 2556 13:08
10 ตุลาคม 2556
Ico48
กิจกรรมโครงการ “รับขวัญบัณฑิต” ประจำปี 2556
ใน กิจกรรมภาควิชาวาริชศาสตร์
โดย J
สืบเนื่องมาจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2556 ในปีนี้ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี โทและเอก ในปีการศึกษา 2555 รวมทั้งสิ้น 55 คน ดังนั้น เพื่อให้ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ถึงประสบการณ์หลังการสำเร็จการศึกษา รวมทั้งแลกเ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1539
เมื่อ: 10 ตุลาคม 2556 10:04
06 ตุลาคม 2556
Ico48
เตรียมตัวเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักกีฬา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในช่วงเดือนตุลาคม และธันวาคม 2556 นี้ มีคณะใน ม.อ. หาดใหญ่ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษา 3 รายการใหญ่ ประกอบด้วย บัณฑิตวิทยาลัย จัด กีฬาบัณฑิตศึกษา ระหว่าง 17-18 ตุลาคม 2556 http://share.psu.ac.th/blog/ae-pr/30968 คณะเภสัชศาสตร์ จัด กีฬาเภสัชสัมพันธ์ ระหว่าง 19-22 ตุลาคม ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1222
เมื่อ: 06 ตุลาคม 2556 17:38
24 กันยายน 2556
Ico48
เตรียมตัวสอบเป็นทีม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
อีก 1 สัปดาห์ จะสิ้นสุดการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2556 แล้ว จากนั้นเป็นช่วงสอบไล่ อีก 2 สัปดาห์ จึงขอบันทึกการเตรียมตัวสอบเป็นทีม การเตรียมตัวสอบเป็นทีม เป็นการดูหนังสือสอบร่วมกันหลาย ๆ ในวิชาเดียวกัน ไม่ใช่เตรียมตัวไปลอกข้อสอบ ส่งซิกกันในห้องสอบ การเตรียมตัวสอบเป็นทีม เป็นการจัดกลุ่ม จัดระบ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1179
เมื่อ: 24 กันยายน 2556 16:51
02 กันยายน 2556
Ico48
ตัวอย่างที่น่าชื่นชมของการนำนักศึกษาและวิชาความรู้สู่ชุมชน
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ติดตามคุณ"แผ่นดิน"มานาน จำชื่อจริงยังไม่ค่อยจะได้เลยค่ะ รู้จักกันผ่าน GotoKnow ได้เห็นการทำงานกิจกรรมนักศึกษาอย่างทุ่มเทผ่านการเล่าเรื่อง รวมทั้งได้รับรู้ความรักชุมชน รักแผ่นดิน จึงเป็นแรงบันดาลใจให้พยายามนำนักศึกษาให้กลับสู่ชุมชนให้มากที่สุด น่าประทับใจในผลของสิ่งที่เขาทำ ขอเอามาฝากบ้านเรา อยากใ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1593
เมื่อ: 02 กันยายน 2556 23:45
Ico48
ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 56
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
หน่วยกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาทุน เมื่อวันที่ 3-25 มิถุนายน 2556 มีนักศึกษามาสมัครรับทุนจำนวน 45 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมาก ดังทางหน่วยกิจการนักศึกษาจึงประกาศรับสมัครใหม่อีกรอบหนึ่ง เป็นช่วงวันที่ 27มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2556 ได้ผู้สมัครรับทุนจำนวน 37 คน และประกาศให้นักศึกษามาสอบ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1263
เมื่อ: 02 กันยายน 2556 09:35
28 สิงหาคม 2556
Ico48
ความลับงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 21
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
เป็นประจำทุกปีที่ คุณฉลาด ประดิจจา เป็นผู้ประกอบการมาใช้พื้นที่คณะทรัพยากรธรรมชาติในการขายของ โดยสินค้าที่ขายเป็นสินค้าที่ผลิตมาจากสมุนไพร ใช้ชื่อว่า "สมุนไพรรัชสิทธิ์" ซึ่งได้มีเงินทุนการศึกษามอบให้กับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท และยังสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกการเขียนเ...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2101
เมื่อ: 28 สิงหาคม 2556 11:13
23 สิงหาคม 2556
Ico48
ฝึกงานต่างประเทศ วาริชศาสตร์ ปี 2555 นักศึกษาได้อะไร ???
ใน กิจกรรมภาควิชาวาริชศาสตร์
โดย J
ฝึกงานต่างประเทศ วาริชศาสตร์ ปี 2555 นักศึกษาได้อะไร ??? ตามแผนการศึกษา หลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปี 2554 นักศึกษาภาควิชาวาริชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา 530-291 การฝึกงานทางวาริชศาสตร์ 1 และ 530-391 การฝึกงานทางวาริชศาสตร์ 2 เพื่อเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสา...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2879
เมื่อ: 23 สิงหาคม 2556 13:52
14 สิงหาคม 2556
Ico48
อาหารอร่อยฝีมือ นักศึกษา
ใน เรื่องเล่าจากวิศวกรรมเคมี
โดย กุลชนาฐ
ไม่น่าเชื่อว่านักศึกษาเราก็มีฝีมือดีในการทำอาหารก่อนหน้านี้ แม่และพี่ชายซื้อไก่ย่างของร้าย Cowboy เจ้าถิ่นเจ้างาน กินแล้วแม่บอกว่าอร่อยดีแม้เป็นวันแรกของงาน แสดงว่าทางนักศึกษาเองคงมีการแชร์และถ่ายทอดสูตรเด็ดสู่รุ่นน้องๆเมื่อคืนก็ได้ลองไปนั่งกินที่ร้าน Cha boiler ของนักศึกษาในภาค กับเพื่อนอาจารย์ด...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1577
เมื่อ: 14 สิงหาคม 2556 09:31
13 สิงหาคม 2556
Ico48
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมสำคัญกับนักศึกษามากไฉน
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
วันนี้ 6 ส.ค. 56 ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ :บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 จัดโดย งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพัน...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1576
เมื่อ: 13 สิงหาคม 2556 15:11
11 สิงหาคม 2556
Ico48
กิจกรรมในฝ่ายสวัสดิการ และพยาบาล
ใน Variety of Monly
โดย Monly
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 21 ปี 2556 ระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคม 2556 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เริ่มขึ้นแล้ว และวันนี้ก็เป็นวันที่ 3 (11 สิงหาคม 2556) อาหารว่างและเครื่องดื่ม ที่จัดซื้อไว้วันแรก ของกำลังใกล้จะหมด และได้เริ่มทะยอยไปจัดซื้อเพิ่ม หากจะซื้อกักตุนไว้จำนว...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1391
เมื่อ: 11 สิงหาคม 2556 10:48
29 กรกฎาคม 2556
Ico48
กิจกรรมโครงการ “ฝึกงานอย่างไรให้ได้ประโยชน์” ปี 2556
ใน กิจกรรมภาควิชาวาริชศาสตร์
โดย J
กิจกรรมโครงการ “ฝึกงานอย่างไรให้ได้ประโยชน์” ปี 2556 ภาควิชาวาริชศาสตร์ มีนโยบายพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและด้านกิจกรรมต่างๆ สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ มีการวางแผนการเรียนและตระหนักถึงความสำคัญของการทำกิจกรรม ในช่วงปิดภาคฤดูร้อนของทุกๆ ปี นักศึกษาที่ได...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1754
เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2556 16:25