นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา

04 กรกฎาคม 2556
Ico48
คุณสมบัติที่ต้องการในการทำงานที่ต้องฝึกฝนในการเป็นนักศึกษา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในการรับสมัครคนเข้าทำงาน ในปัจจุบัน ไม่ได้เน้นเฉพาะสาขาวิชาชีพในตำแหน่งงาน ยังรวมถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษา ที่ถูกต้อง ทั้งการเขียน การนำเสนอ บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม ซึ่งมีทั้งการสอบข้อเขียน การใช้งานจริงในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 806
เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2556 18:05
30 มิถุนายน 2556
Ico48
สื่องานถึงใจ…?? (นักศึกษา)
ใน สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
โดย camera
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การติดต่อสื่อสาร (Communication) เป็นกระบวนการรับและการถ่ายทอดข้อมูลอันได้แก่ ข้อเท็จจริง ความคิด ความรู้สึกทัศนคติ หรือเนื้อหาสาระต่างๆ ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจากบุคคลไปสู่บุคคล หรือจากบุคคลไปสู่กลุ่ม หรือจากกลุ่มไปสู่กลุ่ม เพื่อสร้างความเข้าใจ การชักจูงใจหรือมุ่งใ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1200
เมื่อ: 30 มิถุนายน 2556 16:40
28 มิถุนายน 2556
Ico48
14-16 กันยา วันพระราชทานปริญญาบัตร
ใน งานกิจการนักศึกษา ที่ภาควิชา
โดย Baby
ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ได้ประชาสัมพันธ์วันพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวนประมาณ 8,200 คน แล้ว ในระหว่าง วันเสาร์ที่ 14 ถึง วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556ตามรายละเ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2886
เมื่อ: 28 มิถุนายน 2556 10:35
25 มิถุนายน 2556
Ico48
อยากประกาศให้คนรู้ว่าเด็กทรัพย์ก็มีพรสรรค์
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 เป็นพิธีไหว้ครูประจำปี 2556 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ และมหาวิทยาลัย โดยที่คณะได้จัดพิธีไหว้ครูในตอนเช้าสำหรับพิธีไหว้ครูของมหาวิทยาลัยจะเริ่มตอนบ่าย ซึ่งมีน้องนักศึกษามีชื่อว่า นายเรวัตร อินเดีย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพืชศาสตร์ (ตาต้า)ได้บอกกับพี่จิ๊บว่า "อยากให้น้อ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1247
เมื่อ: 25 มิถุนายน 2556 15:51
Ico48
Passport สูญหาย ต้องทำอย่างไร
ใน งานกิจการนักศึกษา ที่ภาควิชา
โดย Baby
ปุจฉา : นักศึกษาสอบถามมาว่า หากทำหนังสือเดินทาง (Passport) สูญหาย จะต้องทำอย่างไร วิสัชนา : จะต้องดำเนินการ ดังนี้ - สูญหายในประเทศ ต้องติดต่อแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ และรับแจ้งความจากเจ้าพนักงานตำรวจมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ และยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทางฉบับที่สูญหาย ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 971
เมื่อ: 25 มิถุนายน 2556 11:15
24 มิถุนายน 2556
Ico48
สื่อสารผ่านfacebook
ใน พัฒนางาน
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
เหลือเวลาอีกประมาณเดือนกว่าๆงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 21ก็จะเริ่มต้นขึ้นอีกแล้ว ในครั้งนี้คณะทรัพยากรธรรมชาติกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคม 2556 ช่วงนี้ผู้ที่มีโอกาสแวะเวียนมาแถวคณะทรัพย์ ก็จะเห็นการตระเตรียมสถานที่ เพื่อเตรียมจัดงานเกษตรภาคใต้ อาทิบริเวณเรือนกระจกทดลองขณะนี้กำลังจัดเตร...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1182
เมื่อ: 24 มิถุนายน 2556 16:21
23 มิถุนายน 2556
Ico48
กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2554
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อ 22 มิถุนายน 2556 ได้มีการรายงานทรัพย์สิน หรือยอดเงินกองทุนของคณะต่าง ๆ ประจำปี 2554 กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้ตั้งมาตั้งแต่ปี 2534 จนปี 2554 มีทรัพย์สินเป็นยอดเงินในกองทุนรวม 10,636,795 บาท มีรายรับจากดอกผลที่เป็นดอกเบี้ยเงินฝาก 296,412 บาท ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1046
เมื่อ: 23 มิถุนายน 2556 15:26
21 มิถุนายน 2556
Ico48
ความสุขที่ได้ยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัล
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
สำหรับปีการศึกษา 2556 ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาตัวอย่าง นักศึกษาเรียนดี นักศึกษาเรียนดียอดเยี่ยม นักกิจกรรมตัวอย่างด้านต่างๆ และนักศึกษาคนดีขวัญมะลิ โดยมีวัตถุประสงค์มีความขยันหมั่นเพียรใน การศึกษาเล่าเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนเป็นการ ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องดีงามใ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1281
เมื่อ: 21 มิถุนายน 2556 16:16
18 มิถุนายน 2556
Ico48
ถึงนักศึกษา ทุกอย่างเพื่อคุณ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเป็น นักศึกษา ถือเป็นคนสำคัญ ทั้งของสถาบันการศึกษา ของครอบครัว และของชาติ เพราะเป็นผู้ที่ทุกคน ทุกส่วนถือว่า นักศึกษา เป็นกำลัง เป็นอนาคตของประเทศ และของครอบครัว เมื่อเข้าเป็นนักศึกษา จึงมีการจัดกิจกรรมมากมาย ทั้งการเรียน การสอน การฝึก ทำกิจกรรม การพัฒนาตน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี เพ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1002
เมื่อ: 18 มิถุนายน 2556 18:41
Ico48
คือครูผู้ให้
ใน learn
โดย ศรีนรา
คือครู ผู้ให้ คือครู ผู้ส่องนำทาง คือครู ผู้ชี้แนะแนวทาง คือครู ผู้ควรแก่การเคารพของศิษย์ บูชาครูเกษตรของแผ่นดิน ศิษย์ระลึกถึงครู มอบรางวัล นักศึกษาตัวอย่าง นักศึกษาเรียนดี นักศึกษาเรียนดียอดเยี่ยม คนดีขวัญมะลิ และนักกิจกรรมตัวอย่าง และผลการประกวดพาน (รายละเอียดจากคุณJib...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1843
เมื่อ: 18 มิถุนายน 2556 01:52
Ico48
ค่ายแรก 56
ใน ตามเด็กไปค่าย
โดย แมงปอ
จากบันทึกแรก "ใครคือผู้ให้...." จนถึงวันนี้กว่า 5 ปี ที่เริ่มบันทึกเรื่องราวตามเด็กไปค่าย วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 56 ที่ผ่านมา เริ่มค่ายแรกของปีการศึกษาใหม่ "ค่ายครูสะตอ" ณ โรงเรียนบ้านหาร แถวบางกล่ำ ใกล้แค่นี้เอง เป็นค่ายเช้าไป เย็น กลับเป็นธรรมดาของนักศึกษากรรมการชุดใหม่ ที่เริ่มทำค่ายแรกๆ ด้...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1280
เมื่อ: 18 มิถุนายน 2556 00:41
15 มิถุนายน 2556
Ico48
การศึกษาต้องสร้างคนดี คือ ทำคนให้เป็นคนดี
ใน จากใจ : เก็บสิ่งดีๆ มาฝาก
โดย บิวตี้
สถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยผลิตคนให้เป็นคนดี รองจากสถาบันครอบครัวที่จะช่วยสร้างเสริมให้อนาคตของชาติ บิวตี้ก็เลยนำบทความและวีดีโอมาแบ่งปัน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูหรืออาจารย์ทุกคน ในการที่จะช่วยสั่งช่วยสอนลูกศิษย์ของตนเอง ศิษย์จะดีได้เพราะมีครู “การศึกษ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1604
เมื่อ: 15 มิถุนายน 2556 19:43
14 มิถุนายน 2556
Ico48
แด่ ศิษย์ทรัพยา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ศิษย์มีครู รู้หน้าที่ รู้ดีชั่ว ไม่เมามัว ตั้งใจ ไฝ่ศึกษา หมั่นเรียนรู้ ฝึกฝน กลวิชา เพื่อพัฒนา ความพร้อม หน้าที่ตน ให้รู้เรียน รู้แหล่ง แสวงหา ทุกโอกาส เวลา ทุกแห่งหน ด้วยขยัน หมั่นเพียร และอดทน ให้เป็นคน มีภูมิรู้ คู่ปัญญา ขอศิษย์ดี มีสุข กันทุกท่าน ให้มีงาน ที่สม ปรารถนา ให้เจร...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1048
เมื่อ: 14 มิถุนายน 2556 18:44
13 มิถุนายน 2556
Ico48
เรียนได้ เรียนดี เรียนเป็น โอวาทวันไหว้ครู 2556
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันที่ 13 มิถุนายน 2556 เป็นวันไหว้ครูของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จัดเป็นประจำทุกปี ในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 นอกจาก คำไหว้ครู การผูกข้อมือรับเป็นศิษย์ของคณาจารย์ ยังมีการมอบประกาศ รางวัลให้นักศึกษาที่ผลการเรียนดี ทำกิจกรรมเด่น สุดท้ายคือการให้โอวาทแก่นักศึกษาใ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2539
เมื่อ: 13 มิถุนายน 2556 18:58
12 มิถุนายน 2556
Ico48
พิธีไหว้ครูประจำปี 2556
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ลานไทร อาคาร 3 เวลา 09.30-12.00 น. ทางหน่วยกิจการนักศึกษา จึงเรียนเชิญท่านคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้ฝากตัวเป็นศิษย์ในกิจกรรมไหว้ครู
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1588
เมื่อ: 12 มิถุนายน 2556 08:57
11 มิถุนายน 2556
Ico48
ยุวสัตวบาลดีเด่น
ใน งานของภาควิชาฯ
โดย anni
คนเก่งของเราวันนี้ นายอดิศักดิ์ คงแก้ว หรือน้องป๊อบ นายอดิศักดิ์ คงแก้ว เป็นนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 นายอดิศักดิ์ได้รับคัดเลือกจากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นยุวสัตวบาลดีเด่น ประจำปี2555 โดยเข้ารับโล่และเกียรติ...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 1646
เมื่อ: 11 มิถุนายน 2556 14:27
10 มิถุนายน 2556
Ico48
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2556
ใน กิจกรรมภาควิชาวาริชศาสตร์
โดย J
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2556 ขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.45-17.00 น. ณ ห้อง ท.260 โดยการดำเนินกิจกรรม แบ่งเป็น 2 ช่วง คือกิจกรรมช่วงแนะนำภาควิชาฯ และนักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศภาควิชาฯ จะช่ว...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1650
เมื่อ: 10 มิถุนายน 2556 13:30
07 มิถุนายน 2556
Ico48
ทำไมถึงต้องปฐมนิเทศ
ใน งานของภาควิชาฯ
โดย anni
ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท ถึงแม้ว่าในแต่ละปีการศึกษาจะมีนักศึกษาเข้ามาเรียนในระดับปริญญาโทสาขาวิชาสัตวศาสตร์ไม่มากนักแต่ภาควิชาฯ ก็ให้ความสำคัญกับการปฐมนิเทศนักศึกษา โดยมองว่าการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและแนะนำในการใช้ชีวิตในการเริ่มต้นก...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1770
เมื่อ: 07 มิถุนายน 2556 08:36
03 มิถุนายน 2556
Ico48
กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2556
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแจ้งแผนการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาและหน่วยกิจการนักศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2556 มีดังต่อไปนี้ 1. วันที่ 3-14 มิถุนายน 2556 กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ ช่วงเวลาในการดำเนินกิจกรรม (17.00-22.00 น.) สถานที่ บริเวณคณะฯ และ ห้องเรียน 3305 2. วันที่ 8 มิถุ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 979
เมื่อ: 03 มิถุนายน 2556 17:05
02 มิถุนายน 2556
Ico48
สิ่งที่นักศึกษา พึงต้องรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
มีหลายเรื่องที่คนเรียนมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนักศึกษาพึงรู้ หากไม่รู้ก็จะเสียเหลี่ยมของการเป็นนักศึกษา ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชานั้น ๆ รู้จักมหาวิทยาลัย สถานที่ต่าง ๆ รู้กฎ ระเบียบ ข้อกำหนดเพื่อตนเอง รู้จักหลักสูตรของตัวเอง รู้วิชาเรียน รู้ว่าเรียนอะไร รู้อ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 799
เมื่อ: 02 มิถุนายน 2556 17:23