นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา

22 กรกฎาคม 2556
Ico48
ประโยชน์ของคนในมหาวิทยาลัย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ตั้งแต่มาทำงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2519 ได้อาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยตลอดมาจนถึงปัจจุบัน จากที่มาใหม่ ๆ ยังมีที่พักบุคลากรไม่เพียงพอ จึงอยู่หอพักนักศึกษาแบบนักศึกษา คือ พักห้องละ 2 คน จนย้ายมาพักในแฟล็ตหลายแฟลตโดยรอบควนมดแดง และอาคาร 13 จนมาอยู่บ้านพักหมู่บ้านเก่าที่หมู่บ้านดั้งเดิมรุ่น...
ดอกไม้: 16 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1380
เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2556 14:57
17 กรกฎาคม 2556
Ico48
บรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 5 คณะทรัยากรธรรมชาติ
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ด้วยสโมสรนักศึกษาและหน่วยกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้น สำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 แล้วที่ทางคณะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตปี ละ 2 ครั้ง สำหรับปีนี้ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 157 คน แต่สามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน 119 ถุง มีผู้ที่ไม่สามารถบริจาคได้จำนวน 38 คน ความสุ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1795
เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2556 10:15
15 กรกฎาคม 2556
Ico48
สรุปเรียนของนักศึกษา (Mind Map)
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
สรุปกิจการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 โดยมีการแบ่งช่วงเวลาเป็น 2 ช่วง ปี 1 และ ปี 2 ซึ่งได้ความร่วมมือกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CPF และชมรมพุทธศาสตร์สากล โดยทางหน่วยกิจการนักศึกษาแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เป็น (Min...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1755
เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2556 15:46
14 กรกฎาคม 2556
Ico48
อีก 1 ความใส่ใจ..การดูแลนักศึกษาของเรา
ใน เรื่องเล่าจากหน้างาน
โดย เมตตา
ดิฉันได้รับเมล จากท่านรองฯ นิฟาริด Blogger คนขยันที่ได้พยายามแบ่งเวลาจัดเรื่องราวส่งมาให้ดิฉันเสมอๆ ทั้งเรื่องราว ชี้ให้มองเห็นมุม ขยายวิธีคิด ปิดช่องจุดออ่นเป็นการบอกกล่าว แสดงถึงความเป็นอาจารย์ที่ให้การสอน พัฒนาดิฉันเป็นการส่วนตัว และเรื่องราวที่จะให้ได้แบ่งปันกันในวงกว้าง เรียนคุณเมตตาช่วยส่งเ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1457
เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2556 07:07
12 กรกฎาคม 2556
Ico48
จุดประกาย 56
ใน ตามเด็กไปค่าย
โดย แมงปอ
ค่ำวันนี้ บริเวณหน้าโรงช้าง คึกคักเป็นพิเศษ เสียงโต้วาทีจากบนเวที ตามด้วยเสียงโห่ร้องจากกองเชียร์คณะต่างๆ กลบเสียงกลองของค่ายจุดประกาย ที่กำลังทำกิจกรรมบนชั้น 2 ตึกกิจกรรมนักศึกษา หน้าชมรมการศึกษาเพื่อสังคมน้องๆ จากโรงเรียนบ้านไสถิ่น จากชะอวด และโรงเรียนวัดโตนด จากพัทลุง นั่งเรียงเป็นแถว ปีนี้รับ...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1535
เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2556 23:14
10 กรกฎาคม 2556
Ico48
วันรับปริญญา ม.อ. 2556 วันที่ 14-16 กันยายน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ปีนี้ ม.อ. ได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวัง กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2556 สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2555 ที่สิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2556 มีกำหนดเวลา 3 วัน คือ 14 15 และ 16 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นวันเสาร์ อาทิตย์ และ วันจันทร์ การกำหนด 3 วัน เพราะมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2766
เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2556 18:43
05 กรกฎาคม 2556
Ico48
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2556
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ด้วยหน่วยกิจการนักศึกษาได้ร่วมมือกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และชมรมพุทธศาสตร์สากล ได้จัดกิจกรรมในวัน 13 ก.ค. 56 และ วันที่ 20 ก.ค. 56
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1718
เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2556 10:28
04 กรกฎาคม 2556
Ico48
คุณสมบัติที่ต้องการในการทำงานที่ต้องฝึกฝนในการเป็นนักศึกษา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในการรับสมัครคนเข้าทำงาน ในปัจจุบัน ไม่ได้เน้นเฉพาะสาขาวิชาชีพในตำแหน่งงาน ยังรวมถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษา ที่ถูกต้อง ทั้งการเขียน การนำเสนอ บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม ซึ่งมีทั้งการสอบข้อเขียน การใช้งานจริงในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1004
เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2556 18:05
30 มิถุนายน 2556
Ico48
สื่องานถึงใจ…?? (นักศึกษา)
ใน สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
โดย camera
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การติดต่อสื่อสาร (Communication) เป็นกระบวนการรับและการถ่ายทอดข้อมูลอันได้แก่ ข้อเท็จจริง ความคิด ความรู้สึกทัศนคติ หรือเนื้อหาสาระต่างๆ ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจากบุคคลไปสู่บุคคล หรือจากบุคคลไปสู่กลุ่ม หรือจากกลุ่มไปสู่กลุ่ม เพื่อสร้างความเข้าใจ การชักจูงใจหรือมุ่งใ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1578
เมื่อ: 30 มิถุนายน 2556 16:40
28 มิถุนายน 2556
Ico48
14-16 กันยา วันพระราชทานปริญญาบัตร
ใน งานกิจการนักศึกษา ที่ภาควิชา
โดย Baby
ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ได้ประชาสัมพันธ์วันพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวนประมาณ 8,200 คน แล้ว ในระหว่าง วันเสาร์ที่ 14 ถึง วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556ตามรายละเ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3389
เมื่อ: 28 มิถุนายน 2556 10:35
25 มิถุนายน 2556
Ico48
อยากประกาศให้คนรู้ว่าเด็กทรัพย์ก็มีพรสรรค์
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 เป็นพิธีไหว้ครูประจำปี 2556 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ และมหาวิทยาลัย โดยที่คณะได้จัดพิธีไหว้ครูในตอนเช้าสำหรับพิธีไหว้ครูของมหาวิทยาลัยจะเริ่มตอนบ่าย ซึ่งมีน้องนักศึกษามีชื่อว่า นายเรวัตร อินเดีย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพืชศาสตร์ (ตาต้า)ได้บอกกับพี่จิ๊บว่า "อยากให้น้อ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1754
เมื่อ: 25 มิถุนายน 2556 15:51
Ico48
Passport สูญหาย ต้องทำอย่างไร
ใน งานกิจการนักศึกษา ที่ภาควิชา
โดย Baby
ปุจฉา : นักศึกษาสอบถามมาว่า หากทำหนังสือเดินทาง (Passport) สูญหาย จะต้องทำอย่างไร วิสัชนา : จะต้องดำเนินการ ดังนี้ - สูญหายในประเทศ ต้องติดต่อแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ และรับแจ้งความจากเจ้าพนักงานตำรวจมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ และยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทางฉบับที่สูญหาย ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1344
เมื่อ: 25 มิถุนายน 2556 11:15
24 มิถุนายน 2556
Ico48
สื่อสารผ่านfacebook
ใน พัฒนางาน
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
เหลือเวลาอีกประมาณเดือนกว่าๆงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 21ก็จะเริ่มต้นขึ้นอีกแล้ว ในครั้งนี้คณะทรัพยากรธรรมชาติกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคม 2556 ช่วงนี้ผู้ที่มีโอกาสแวะเวียนมาแถวคณะทรัพย์ ก็จะเห็นการตระเตรียมสถานที่ เพื่อเตรียมจัดงานเกษตรภาคใต้ อาทิบริเวณเรือนกระจกทดลองขณะนี้กำลังจัดเตร...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1634
เมื่อ: 24 มิถุนายน 2556 16:21
23 มิถุนายน 2556
Ico48
กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2554
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อ 22 มิถุนายน 2556 ได้มีการรายงานทรัพย์สิน หรือยอดเงินกองทุนของคณะต่าง ๆ ประจำปี 2554 กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้ตั้งมาตั้งแต่ปี 2534 จนปี 2554 มีทรัพย์สินเป็นยอดเงินในกองทุนรวม 10,636,795 บาท มีรายรับจากดอกผลที่เป็นดอกเบี้ยเงินฝาก 296,412 บาท ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1349
เมื่อ: 23 มิถุนายน 2556 15:26
21 มิถุนายน 2556
Ico48
ความสุขที่ได้ยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัล
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
สำหรับปีการศึกษา 2556 ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาตัวอย่าง นักศึกษาเรียนดี นักศึกษาเรียนดียอดเยี่ยม นักกิจกรรมตัวอย่างด้านต่างๆ และนักศึกษาคนดีขวัญมะลิ โดยมีวัตถุประสงค์มีความขยันหมั่นเพียรใน การศึกษาเล่าเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนเป็นการ ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องดีงามใ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1685
เมื่อ: 21 มิถุนายน 2556 16:16
18 มิถุนายน 2556
Ico48
ถึงนักศึกษา ทุกอย่างเพื่อคุณ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเป็น นักศึกษา ถือเป็นคนสำคัญ ทั้งของสถาบันการศึกษา ของครอบครัว และของชาติ เพราะเป็นผู้ที่ทุกคน ทุกส่วนถือว่า นักศึกษา เป็นกำลัง เป็นอนาคตของประเทศ และของครอบครัว เมื่อเข้าเป็นนักศึกษา จึงมีการจัดกิจกรรมมากมาย ทั้งการเรียน การสอน การฝึก ทำกิจกรรม การพัฒนาตน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี เพ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1253
เมื่อ: 18 มิถุนายน 2556 18:41
Ico48
คือครูผู้ให้
ใน learn
โดย ศรีนรา
คือครู ผู้ให้ คือครู ผู้ส่องนำทาง คือครู ผู้ชี้แนะแนวทาง คือครู ผู้ควรแก่การเคารพของศิษย์ บูชาครูเกษตรของแผ่นดิน ศิษย์ระลึกถึงครู มอบรางวัล นักศึกษาตัวอย่าง นักศึกษาเรียนดี นักศึกษาเรียนดียอดเยี่ยม คนดีขวัญมะลิ และนักกิจกรรมตัวอย่าง และผลการประกวดพาน (รายละเอียดจากคุณJib...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2299
เมื่อ: 18 มิถุนายน 2556 01:52
Ico48
ค่ายแรก 56
ใน ตามเด็กไปค่าย
โดย แมงปอ
จากบันทึกแรก "ใครคือผู้ให้...." จนถึงวันนี้กว่า 5 ปี ที่เริ่มบันทึกเรื่องราวตามเด็กไปค่าย วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 56 ที่ผ่านมา เริ่มค่ายแรกของปีการศึกษาใหม่ "ค่ายครูสะตอ" ณ โรงเรียนบ้านหาร แถวบางกล่ำ ใกล้แค่นี้เอง เป็นค่ายเช้าไป เย็น กลับเป็นธรรมดาของนักศึกษากรรมการชุดใหม่ ที่เริ่มทำค่ายแรกๆ ด้...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1713
เมื่อ: 18 มิถุนายน 2556 00:41
15 มิถุนายน 2556
Ico48
การศึกษาต้องสร้างคนดี คือ ทำคนให้เป็นคนดี
ใน จากใจ : เก็บสิ่งดีๆ มาฝาก
โดย บิวตี้
สถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยผลิตคนให้เป็นคนดี รองจากสถาบันครอบครัวที่จะช่วยสร้างเสริมให้อนาคตของชาติ บิวตี้ก็เลยนำบทความและวีดีโอมาแบ่งปัน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูหรืออาจารย์ทุกคน ในการที่จะช่วยสั่งช่วยสอนลูกศิษย์ของตนเอง ศิษย์จะดีได้เพราะมีครู “การศึกษ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2005
เมื่อ: 15 มิถุนายน 2556 19:43
14 มิถุนายน 2556
Ico48
แด่ ศิษย์ทรัพยา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ศิษย์มีครู รู้หน้าที่ รู้ดีชั่ว ไม่เมามัว ตั้งใจ ไฝ่ศึกษา หมั่นเรียนรู้ ฝึกฝน กลวิชา เพื่อพัฒนา ความพร้อม หน้าที่ตน ให้รู้เรียน รู้แหล่ง แสวงหา ทุกโอกาส เวลา ทุกแห่งหน ด้วยขยัน หมั่นเพียร และอดทน ให้เป็นคน มีภูมิรู้ คู่ปัญญา ขอศิษย์ดี มีสุข กันทุกท่าน ให้มีงาน ที่สม ปรารถนา ให้เจร...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1381
เมื่อ: 14 มิถุนายน 2556 18:44