นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา

13 มิถุนายน 2556
Ico48
เรียนได้ เรียนดี เรียนเป็น โอวาทวันไหว้ครู 2556
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันที่ 13 มิถุนายน 2556 เป็นวันไหว้ครูของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จัดเป็นประจำทุกปี ในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 นอกจาก คำไหว้ครู การผูกข้อมือรับเป็นศิษย์ของคณาจารย์ ยังมีการมอบประกาศ รางวัลให้นักศึกษาที่ผลการเรียนดี ทำกิจกรรมเด่น สุดท้ายคือการให้โอวาทแก่นักศึกษาใ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2869
เมื่อ: 13 มิถุนายน 2556 18:58
12 มิถุนายน 2556
Ico48
พิธีไหว้ครูประจำปี 2556
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ลานไทร อาคาร 3 เวลา 09.30-12.00 น. ทางหน่วยกิจการนักศึกษา จึงเรียนเชิญท่านคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้ฝากตัวเป็นศิษย์ในกิจกรรมไหว้ครู
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2010
เมื่อ: 12 มิถุนายน 2556 08:57
11 มิถุนายน 2556
Ico48
ยุวสัตวบาลดีเด่น
ใน งานของภาควิชาฯ
โดย anni
คนเก่งของเราวันนี้ นายอดิศักดิ์ คงแก้ว หรือน้องป๊อบ นายอดิศักดิ์ คงแก้ว เป็นนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 นายอดิศักดิ์ได้รับคัดเลือกจากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นยุวสัตวบาลดีเด่น ประจำปี2555 โดยเข้ารับโล่และเกียรติ...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 2126
เมื่อ: 11 มิถุนายน 2556 14:27
10 มิถุนายน 2556
Ico48
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2556
ใน กิจกรรมภาควิชาวาริชศาสตร์
โดย J
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2556 ขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.45-17.00 น. ณ ห้อง ท.260 โดยการดำเนินกิจกรรม แบ่งเป็น 2 ช่วง คือกิจกรรมช่วงแนะนำภาควิชาฯ และนักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศภาควิชาฯ จะช่ว...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2194
เมื่อ: 10 มิถุนายน 2556 13:30
07 มิถุนายน 2556
Ico48
ทำไมถึงต้องปฐมนิเทศ
ใน งานของภาควิชาฯ
โดย anni
ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท ถึงแม้ว่าในแต่ละปีการศึกษาจะมีนักศึกษาเข้ามาเรียนในระดับปริญญาโทสาขาวิชาสัตวศาสตร์ไม่มากนักแต่ภาควิชาฯ ก็ให้ความสำคัญกับการปฐมนิเทศนักศึกษา โดยมองว่าการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและแนะนำในการใช้ชีวิตในการเริ่มต้นก...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2486
เมื่อ: 07 มิถุนายน 2556 08:36
03 มิถุนายน 2556
Ico48
กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2556
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแจ้งแผนการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาและหน่วยกิจการนักศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2556 มีดังต่อไปนี้ 1. วันที่ 3-14 มิถุนายน 2556 กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ ช่วงเวลาในการดำเนินกิจกรรม (17.00-22.00 น.) สถานที่ บริเวณคณะฯ และ ห้องเรียน 3305 2. วันที่ 8 มิถุ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1315
เมื่อ: 03 มิถุนายน 2556 17:05
02 มิถุนายน 2556
Ico48
สิ่งที่นักศึกษา พึงต้องรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
มีหลายเรื่องที่คนเรียนมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนักศึกษาพึงรู้ หากไม่รู้ก็จะเสียเหลี่ยมของการเป็นนักศึกษา ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชานั้น ๆ รู้จักมหาวิทยาลัย สถานที่ต่าง ๆ รู้กฎ ระเบียบ ข้อกำหนดเพื่อตนเอง รู้จักหลักสูตรของตัวเอง รู้วิชาเรียน รู้ว่าเรียนอะไร รู้อ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1028
เมื่อ: 02 มิถุนายน 2556 17:23
01 มิถุนายน 2556
Ico48
บ้านหลังใหม่ของนักศึกษา
ใน พัฒนางาน
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
คณะฯต่างๆภายในรั้ว มอ. ถือเป็นบ้านหลังใหม่ของนักศึกษาใหม่ที่เข้าสู่รั้ว มอ. จะทำอย่างไร ให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักบ้านตัวเองที่จะต้องอยู่ไปอีก 4 ปี วิธีที่ดีและสนุกสนานในการแนะนำบ้านหลังใหม่ นั้นคือ การทำผ่านกิจกรรมแรลลี่ โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดเป็นกิจกรรมแรลลี่รู้จักคณะทรัพยากรธรรมชาติใ...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1449
เมื่อ: 01 มิถุนายน 2556 12:46
31 พฤษภาคม 2556
Ico48
เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ใน Variety of Monly
โดย Monly
คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556" เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 205 อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบแนวทางในการเตรียมตัวที่ดี มีความพร้อมในด้านการเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีนี้ คณะฯ ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1859
เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2556 07:42
29 พฤษภาคม 2556
Ico48
กิจกรรมนักศึกษาใหม่ กิจกรรมฐานห้องอ่านหนังสือ
ใน ละครโรงเล็ก
โดย มิกกี้
วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ช่วงบ่าย ได้ไปช่วยงานกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ซึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดกิจกรรมให้น้องนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 โดยได้ประจำที่ฐานห้องอ่านหนังสือ พี่นักศึกษาปีที่ 2 และปีที่3 ช่วยกันอธิบายกิจกรรม โดยในฐานนี้ได้ให้น้องใหม่แต่ละกลุ่ม ทำอย่างไรก็ได้ให้ทุกคนในกลุ่มยืนอยู่...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2247
เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2556 18:12
28 พฤษภาคม 2556
Ico48
ส่งไปรษณียบัตรให้พ่อแม่
ใน งานกิจการนักศึกษา ที่ภาควิชา
โดย Baby
วันนี้ (28 พ.ค. 56) คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ จำนวน 404 คน ที่จะเปิดภาคเรียนในวันจันทร์ที่ 3 มิ.ย. 56 นี้ ณ โรงยิมเนเซียมใหม่ ฉันได้ไปช่วยจัดกิจกรรมนี้ด้วย โดยวิทยากรหลักคือ น้องแมงปอคนเก่งของเรา และน้อง JIBCy ได้แนะนำการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1434
เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2556 19:30
Ico48
การเป็นนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 3.รู้รอบให้เป็นผู้รู้เรื่อง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเป็นนักศึกษาที่ดี ต้องมีความรู้จริง รู้รอบ รู้โลก จึงไม่ใช่แค่รู้เรียน รู้หลักสูตร รู้สาขาอาชีพตนเองเท่านั้น ยังต้องรู้จักมหาวิทยาลัย รู้จักเมือง รู้จักพื้นที่ชุมชนที่ตนอยู่ศึกษา การรู้จักมหาวิทยาลัย ก็ต้องโครงสร้างทั้งหมด ให้สามารถเล่า บอก นำคนให้รู้จักได้หลังสำเร็จการศึกษา รวมขณะเรียน อย่...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1217
เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2556 18:33
27 พฤษภาคม 2556
Ico48
การเป็นนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 2. รู้หลักสูตร สาขาวิชา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากตอนที่ 1 เป็นการปรับตัวเป็นนักศึกษาที่ถูกต้อง http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/28897 ขั้นต่อไป ต้องทำความเข้าใจในหลักสูตรที่เรียนให้รู้จริง ๆ เพื่อให้รู้และเข้าใจ ในตัวหลักสูตร การเรียนการสอน เป้าหมายคุณสมบัติของบัณฑิต และตำแหน่งในสาขาอาชีพ การรู้จักหลักสูตรและสาขาอาชีพ จะได้วางแผน...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1235
เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2556 19:03
Ico48
การเป็นนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 1. ปฐมบทการเป็นนักศึกษา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ช่วงนี้เป็นอีกวาระหนึ่งของการมีนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 ด้วยความยินดียิ่ง การนักศึกษา การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นจังหวะชีวิตที่มีความหมายในการเตรียมตัวเพื่อการทำงานไปอีกตลอดชีวิต โดยการใช้เวลาในการศึกษา 4 5 หรือ 6 ปี ตามแต่ละหลักสูตร การเป็...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1171
เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2556 18:52
21 พฤษภาคม 2556
Ico48
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ปี 56
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
คณะทรัพยากรธรรมชาติมีกิจกรรมให้กับนักศึกษาประจำปี 2556 นี้ จะประกอบไปด้วย กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง จัดในวันที่ 26 พ.ค. 56ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา จัดในวันที่ 28-29 พ.ค. 56 ศุนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ ทั้งสองกิจกรรมมีกำหนดก...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 7507
เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2556 13:43
20 พฤษภาคม 2556
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ยุคสมัย การเปลี่ยนแปลง
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผมยังอยู่ในสวนยาง แถบจังหวัดพัทลุง แน่ล่ะครับความเป็นอยู่เมื่อเทียบกับในเมืองที่เจริญทางวัตถุ เครื่องอำนวยความสะดวกเพียบพร้อม เทคโนโลยีก้าวล้ำนำไกล ท่องไปได้ทุกทิศ ไม่จำกัดด้วยระยะทางหรือเวลา ความเป็นอยู่ที่เป็นแบบฉบับของความพอดี พอดีกับสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ข้าง ในบริบ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1128
เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2556 12:14
19 พฤษภาคม 2556
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: Check น้ำ
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ระหว่างรอความพร้อมของนักศึกษาที่จะออกลงพื้นที่เพื่อเตรียมทำกิจกรรมในช่วง ๔ - ๖ โมงเย็น กิจกรรมจะถูกจัดขึ้นที่บริเวณมัสยิดบ้านห้วยหาร นักศึกษาบางส่วนล่วงหน้าไปลงพื้นที่แล้ว เหลืออีกส่วนหนึ่งที่กำลังรอ "รถประชาสัมพันธ์" ที่ขอความอนุเคราะห์จากองค์กรในท้องถิ่น อีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะมาถึง กลุ่มท...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1449
เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2556 12:12
13 พฤษภาคม 2556
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: Check ความเย็น
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
วันหยุดสุดสัปดาห์และพ่วงอีก ๑ วัน วันจันทร์สำหรับอาทิตย์นี้ ช่วงเช้า ๙ โมงวันอาทิตย์นัดกับเด็ก ๆ ปี ๓ ไว้ที่ทำงาน เป็นกลุ่มที่ลงพื้นที่ชุมชนแถวควนลัง เด็ก ๆ จะมาคุยเรื่องการตรวจสอบเครื่องมือเพิ่มเติม การตรวจสอบเครื่องมือของนักศึกษากลุ่มนี้มีประเด็นที่ต้องตรวจสอบ ๓ - ๔ ประเด็นคือ ความตรง (V...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 977
เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2556 21:44
23 เมษายน 2556
Ico48
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 5. การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมเพื่อการผลิตบัณฑิต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งของการหล่อหลอมคนให้เป็นคนดี ระลึกถึงความเป็นศิลป วัฒนธรรมของชาติ ของสังคม เพื่อให้เข้าใจถึงที่มา ที่ไป ถึงปรัชญา ความเชื่อ เช่น ลอยกระทง สงกรานต์ ทำบุญเดือนสิบ ฯลฯ การมีศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้มีศิลปในการดำรงชีวิต ในการอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1059
เมื่อ: 23 เมษายน 2556 18:19
22 เมษายน 2556
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เชื่อหรือไม่เกี่ยวกัน
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ผมต้องรีบมาเขียนบันทึกนี้เอาไว้ก่อนที่จะลืม ๆ ไปเสีย เข้าเรื่องนะครับ วันนี้ไม่ออกนอกทางเด็ดขาด วันนี้ไม่เกี่ยวกับท้าวแชร์แต่อย่างใด แต่อาจจะเกี่ยวนิดหน่อย ทำไมหรือครับ ก็ตามท้องเรื่องน่ะครับ โปรยเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่า จะเกี่ยวไม่เกี่ยวอยู๋ที่เรื่องราวของการเย็บปัก ถักร้อยเรื่องราว ในช่วงสงกร...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1212
เมื่อ: 22 เมษายน 2556 16:57