นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา

01 มิถุนายน 2556
Ico48
บ้านหลังใหม่ของนักศึกษา
ใน พัฒนางาน
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
คณะฯต่างๆภายในรั้ว มอ. ถือเป็นบ้านหลังใหม่ของนักศึกษาใหม่ที่เข้าสู่รั้ว มอ. จะทำอย่างไร ให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักบ้านตัวเองที่จะต้องอยู่ไปอีก 4 ปี วิธีที่ดีและสนุกสนานในการแนะนำบ้านหลังใหม่ นั้นคือ การทำผ่านกิจกรรมแรลลี่ โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดเป็นกิจกรรมแรลลี่รู้จักคณะทรัพยากรธรรมชาติใ...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1040
เมื่อ: 01 มิถุนายน 2556 12:46
31 พฤษภาคม 2556
Ico48
เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ใน Variety of Monly
โดย Monly
คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556" เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 205 อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบแนวทางในการเตรียมตัวที่ดี มีความพร้อมในด้านการเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีนี้ คณะฯ ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1489
เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2556 07:42
29 พฤษภาคม 2556
Ico48
กิจกรรมนักศึกษาใหม่ กิจกรรมฐานห้องอ่านหนังสือ
ใน ละครโรงเล็ก
โดย มิกกี้
วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ช่วงบ่าย ได้ไปช่วยงานกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ซึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดกิจกรรมให้น้องนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 โดยได้ประจำที่ฐานห้องอ่านหนังสือ พี่นักศึกษาปีที่ 2 และปีที่3 ช่วยกันอธิบายกิจกรรม โดยในฐานนี้ได้ให้น้องใหม่แต่ละกลุ่ม ทำอย่างไรก็ได้ให้ทุกคนในกลุ่มยืนอยู่...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1714
เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2556 18:12
28 พฤษภาคม 2556
Ico48
ส่งไปรษณียบัตรให้พ่อแม่
ใน งานกิจการนักศึกษา ที่ภาควิชา
โดย Baby
วันนี้ (28 พ.ค. 56) คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ จำนวน 404 คน ที่จะเปิดภาคเรียนในวันจันทร์ที่ 3 มิ.ย. 56 นี้ ณ โรงยิมเนเซียมใหม่ ฉันได้ไปช่วยจัดกิจกรรมนี้ด้วย โดยวิทยากรหลักคือ น้องแมงปอคนเก่งของเรา และน้อง JIBCy ได้แนะนำการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1084
เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2556 19:30
Ico48
การเป็นนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 3.รู้รอบให้เป็นผู้รู้เรื่อง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเป็นนักศึกษาที่ดี ต้องมีความรู้จริง รู้รอบ รู้โลก จึงไม่ใช่แค่รู้เรียน รู้หลักสูตร รู้สาขาอาชีพตนเองเท่านั้น ยังต้องรู้จักมหาวิทยาลัย รู้จักเมือง รู้จักพื้นที่ชุมชนที่ตนอยู่ศึกษา การรู้จักมหาวิทยาลัย ก็ต้องโครงสร้างทั้งหมด ให้สามารถเล่า บอก นำคนให้รู้จักได้หลังสำเร็จการศึกษา รวมขณะเรียน อย่...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 947
เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2556 18:33
27 พฤษภาคม 2556
Ico48
การเป็นนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 2. รู้หลักสูตร สาขาวิชา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากตอนที่ 1 เป็นการปรับตัวเป็นนักศึกษาที่ถูกต้อง http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/28897 ขั้นต่อไป ต้องทำความเข้าใจในหลักสูตรที่เรียนให้รู้จริง ๆ เพื่อให้รู้และเข้าใจ ในตัวหลักสูตร การเรียนการสอน เป้าหมายคุณสมบัติของบัณฑิต และตำแหน่งในสาขาอาชีพ การรู้จักหลักสูตรและสาขาอาชีพ จะได้วางแผน...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 955
เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2556 19:03
Ico48
การเป็นนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 1. ปฐมบทการเป็นนักศึกษา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ช่วงนี้เป็นอีกวาระหนึ่งของการมีนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 ด้วยความยินดียิ่ง การนักศึกษา การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นจังหวะชีวิตที่มีความหมายในการเตรียมตัวเพื่อการทำงานไปอีกตลอดชีวิต โดยการใช้เวลาในการศึกษา 4 5 หรือ 6 ปี ตามแต่ละหลักสูตร การเป็...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 843
เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2556 18:52
21 พฤษภาคม 2556
Ico48
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ปี 56
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
คณะทรัพยากรธรรมชาติมีกิจกรรมให้กับนักศึกษาประจำปี 2556 นี้ จะประกอบไปด้วย กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง จัดในวันที่ 26 พ.ค. 56ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา จัดในวันที่ 28-29 พ.ค. 56 ศุนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ ทั้งสองกิจกรรมมีกำหนดก...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 6559
เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2556 13:43
20 พฤษภาคม 2556
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ยุคสมัย การเปลี่ยนแปลง
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผมยังอยู่ในสวนยาง แถบจังหวัดพัทลุง แน่ล่ะครับความเป็นอยู่เมื่อเทียบกับในเมืองที่เจริญทางวัตถุ เครื่องอำนวยความสะดวกเพียบพร้อม เทคโนโลยีก้าวล้ำนำไกล ท่องไปได้ทุกทิศ ไม่จำกัดด้วยระยะทางหรือเวลา ความเป็นอยู่ที่เป็นแบบฉบับของความพอดี พอดีกับสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ข้าง ในบริบ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 843
เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2556 12:14
19 พฤษภาคม 2556
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: Check น้ำ
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ระหว่างรอความพร้อมของนักศึกษาที่จะออกลงพื้นที่เพื่อเตรียมทำกิจกรรมในช่วง ๔ - ๖ โมงเย็น กิจกรรมจะถูกจัดขึ้นที่บริเวณมัสยิดบ้านห้วยหาร นักศึกษาบางส่วนล่วงหน้าไปลงพื้นที่แล้ว เหลืออีกส่วนหนึ่งที่กำลังรอ "รถประชาสัมพันธ์" ที่ขอความอนุเคราะห์จากองค์กรในท้องถิ่น อีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะมาถึง กลุ่มท...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1119
เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2556 12:12
13 พฤษภาคม 2556
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: Check ความเย็น
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
วันหยุดสุดสัปดาห์และพ่วงอีก ๑ วัน วันจันทร์สำหรับอาทิตย์นี้ ช่วงเช้า ๙ โมงวันอาทิตย์นัดกับเด็ก ๆ ปี ๓ ไว้ที่ทำงาน เป็นกลุ่มที่ลงพื้นที่ชุมชนแถวควนลัง เด็ก ๆ จะมาคุยเรื่องการตรวจสอบเครื่องมือเพิ่มเติม การตรวจสอบเครื่องมือของนักศึกษากลุ่มนี้มีประเด็นที่ต้องตรวจสอบ ๓ - ๔ ประเด็นคือ ความตรง (V...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 726
เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2556 21:44
23 เมษายน 2556
Ico48
การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 5. การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมเพื่อการผลิตบัณฑิต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งของการหล่อหลอมคนให้เป็นคนดี ระลึกถึงความเป็นศิลป วัฒนธรรมของชาติ ของสังคม เพื่อให้เข้าใจถึงที่มา ที่ไป ถึงปรัชญา ความเชื่อ เช่น ลอยกระทง สงกรานต์ ทำบุญเดือนสิบ ฯลฯ การมีศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้มีศิลปในการดำรงชีวิต ในการอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 823
เมื่อ: 23 เมษายน 2556 18:19
22 เมษายน 2556
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เชื่อหรือไม่เกี่ยวกัน
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ผมต้องรีบมาเขียนบันทึกนี้เอาไว้ก่อนที่จะลืม ๆ ไปเสีย เข้าเรื่องนะครับ วันนี้ไม่ออกนอกทางเด็ดขาด วันนี้ไม่เกี่ยวกับท้าวแชร์แต่อย่างใด แต่อาจจะเกี่ยวนิดหน่อย ทำไมหรือครับ ก็ตามท้องเรื่องน่ะครับ โปรยเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่า จะเกี่ยวไม่เกี่ยวอยู๋ที่เรื่องราวของการเย็บปัก ถักร้อยเรื่องราว ในช่วงสงกร...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 904
เมื่อ: 22 เมษายน 2556 16:57
31 มีนาคม 2556
Ico48
เศรษฐกิจพอเพียงสู่AEC (2)จบ
ใน learn
โดย ศรีนรา
1-7 เชิญทางนี้ 8. เช้าวันใหม่ กายใจพร้อม ด้วยโยคะเพื่อสุขภาพ 9. เกษตรพื้นฐาน ย้ำแนวคิด คิดสร้างงาน 10. มือประสาน ต่างร่วมจิต ผลิตงานสาน 11. สิ่งสวยงาม ต่างประดิษฐ์ จิตชื่นบาน 12. เรียนรู้ลึก ฝึกทำกิน อิ่มกายใจ 13. เดินด้วยใจ กายเยื้องย่าง มองไปรอบๆ 14. ย้อนความคิด หาคำตอบ มองให้เ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2309
เมื่อ: 31 มีนาคม 2556 22:11
30 มีนาคม 2556
Ico48
เศรษฐกิจพอเพียงสู่AEC (1)
ใน learn
โดย ศรีนรา
ห้องเรียนขนาดใหญ่ที่มิได้จำกัดเพียงสี่เหลี่ยมแคบๆ ที่นักศึกษาภาควิชาพัฒนาการเกษตร ชั้นปีที่ 2 หลังจากที่ได้เลือกเส้นทางเดินกับการพัฒนาการเกษตร ประสบการณ์ตรงที่ทางคณาจารย์หวังให้เด็กเหล่านี้ได้รับรู้ เห็นจริงก่อเกิดแนวคิด ลงมือปฏิบัติได้ เกิดสัมผัสธรรมชาติ ด้วยฐานเศรษฐกิจพอเพียง ในช่วงเวลา3วัน 2 ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1777
เมื่อ: 30 มีนาคม 2556 22:21
27 มีนาคม 2556
Ico48
การเรียนเพื่อให้ได้ความรู้ในการทำงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนทำงานทุกคนต้องมีความรู้ในงานที่ทำ จึงสามารถทำงานได้ ซึ่งประกอบด้วยความรู้หลายอย่าง ในการสมัครเข้าทำงานต้องการสอบ ซึ่งจะสอบ 1.ความรู้ในวิชาชีพ วิชาการตามประกาศคุณสมบัติในตำแหน่งงาน ในภาครัฐจะสอบข้อเขียน อันเป็นด่านแรกนอกจากการการสมัครซึ่งต้องมีหลักฐานตามประกาศ เมื่อสอบผ่านจึงมีสิทธิเข้าสอบอื่...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1048
เมื่อ: 27 มีนาคม 2556 23:08
18 มีนาคม 2556
Ico48
สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติปีการศึกษา 2556
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย THE TING
วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2555 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท สงขลา ลงทะเบียน กล่าวเปิดการสัมมนากิจกรรมประจำปี 2556 และให้โอวาทกับสโมสรชุดใหม่ สรุปผลการดำเนินกิจกรรมของปีการศึกษา 2555 (สโมสรชุดเก่า) เสวนา หาเหตุแห่งปัญหาเรียนอ่อนของนักศึกษาคณะทรัพย์ คุณธรรมกับกิจกรรม โดย คุณดวงพร...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1474
เมื่อ: 18 มีนาคม 2556 14:35
15 มีนาคม 2556
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เรื่องเล่าจากที่ประชุมพิจารณาเกรด
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
เสียงเล่าเสียงลืออันใดว่า รายวิชานี้เบา ๆ สบาย เป็นรายวิชาเพื่อพักผ่อน หย่อนสมอง นักศึกษาส่วนใหญ่แล้วจะดีใจเมื่อขึ้นกอง (รายวิชา) เวชศาสตร์ชุมชน ซึ่งนักศึกษาเรียกว่าเป็นรายวิชา "พักผ่อน" ประมาณว่า "พักร้อน ๑ เดือน" พักผ่อนในที่นี้คือ พักสมองแต่อาจจะต้องใช้กำลังนิดหน่อย แต่ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเค...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 991
เมื่อ: 15 มีนาคม 2556 18:36
07 มีนาคม 2556
Ico48
เวทีคุณภาพเด็ก ^__^
ใน หัวใจมีไว้ดูแล
โดย ปุกปุย
กำลังจะเป้นเจ้าสาว อยู่รอมร่อ .. ก็ยังมีเหตุอันให้ต้องพาผิวขาวนวล (เหรอ) ไปอาบแดด อาบลม แถบชายทะเล ทะเลใกล้ๆ ที่โครงการงบน้อยก็เชยชมสมใจได้ ก็ต้อง "ทะเลขนอม หอมความคิดถึง" นั่นเอง รอบนี้ ไปทำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาค่ะ หลักใหญ่ใจความที่ได้รับมอบหมายมา ก็ เรื่อง การคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ....
ดอกไม้: 16 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1318
เมื่อ: 07 มีนาคม 2556 21:28
18 กุมภาพันธ์ 2556
Ico48
บายใจ by ใจ .. กับศิลปะการปะติด เดคูพาจ
ใน หัวใจมีไว้ดูแล
โดย ปุกปุย
เดคูพาจ .. แปลว่า ศิลปะการปะติด ค่ะ เป็นการผลิตงานศิลปะที่ฮิตกันพอสมควรในช่วงระยะ 2 - 3 ปีมานี้ ครั้งแรกที่พบเจอกับเดคูพาจ ... เพราะท่าน ผอ.พี่ดวง แนะนำให้เป็นกิจกรรมสำหรับฝึกอาชีพให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นัยว่าเป็นทางเลือกของอาชีพ สำหรับคนที่ไม่อยากทำงานในหน่วยงาน ฝึกไปก็ประทับใจ .... เดคูพาจเ...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2747
เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2556 08:49