นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา

17 ตุลาคม 2555
Ico48
นักศึกษาจะชำระค่าธรรมเนียมวิจัยได้เมื่อไหร่?
ใน การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
โดย Monly
มีคำถามเกิดขึ้นว่า มีบางคนสามารถชำระค่าธรรมเนียมวิจัยได้ทันที แต่บางคนไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมวิจัยได้ทันที สำหรับประเด็นนี้ ต้องสืบค้นหาข้อเท็จจริงกันยาวหน่อยนะค่ะ นักศึกษาที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก เช่น สกอ. ในปีการศึกษา 2552-2553 ไม่ต้องดำเนินการอะไรทั้งสิ้น มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ทั้ง...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1435
เมื่อ: 17 ตุลาคม 2555 08:55
11 ตุลาคม 2555
Ico48
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ : ระดับปริญญาเอก
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
ในการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา เช่น กรณีนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาเอก ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการเรียกเก็บเป็นอย่างไร และจะต้องจ่ายเป็นค่าอะไรบ้าง รายการอะไรบ้างที่จัดสรรเข้าคณะตัวอย่างเช่น มีนักศึกษาต่างชาติ ท่านหนึ่ง ได้มาศึกษาในคณะฯ ในภาคการศึกษาท...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1628
เมื่อ: 11 ตุลาคม 2555 09:18
05 ตุลาคม 2555
Ico48
จบช้า ใคร?เสียหาย 1. ปริญญาตรี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จบช้า หมายถึง การเรียนจบช้ากว่าหลักสูตรที่กำหนด หลักสูตรปริญญาตรีส่วนใหญ่ มีเวลาเรียน 4 ปี ภาวะปัจจุบันมีนักศึกษาจบช้าจำนวนเพิ่มขึ้น และส่วนใหญ่ไม่ใช่เกิดเพราะความสามารถ แต่เกิดจากการไม่ตั้งใจ ไม่ใส่ใจจริง ไม่พยายามจริง ด้วยข้ออ้างตนไม่เก่ง วิชายาก อาจารย์สอนยาก นำไปสู่การหนีเรียน ไม่เข้าเรียน...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2304
เมื่อ: 05 ตุลาคม 2555 19:52
03 ตุลาคม 2555
Ico48
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย THE TING
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง เป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนกและสะท้อนการดำเนินการตามพระปณิธานที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่งลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมมะแห่งอาชีพ ไว้ให...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1546
เมื่อ: 03 ตุลาคม 2555 13:09
16 กันยายน 2555
Ico48
ชื่นชม ชื่นใจ
ใน พัฒนางาน
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
งานเกษตรภาคใต้เป็นเวทีการสอน "ความคิด" ให้กับนักศึกษาผ่านการทำงานร่วมกัน งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 20 ฝ่ายนิทรรศการ ประกวดและสาธิต งานได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก็มาจากการที่นักศึกษาของฝ่ายฯ คิดเป็น สร้างความประทับใจให้กับพี่ๆในฝ่ายเป็นอย่างมาก เมื่องานเสร็จสิ้นลง อาจารย์และพี่ๆในฝ่ายได้เลี้ยงขอบคุณน...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1673
เมื่อ: 16 กันยายน 2555 10:59
13 กันยายน 2555
Ico48
ทุนการศึกษา
ใน เรื่องเล่าหน้างาน
โดย วิตชุณีย์ CAT ศรียะพันธ์
กองทุน NR 6 เพื่อน้อง ด้วยศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ รุ่น 6 (NR 6)ได้มีจิตศรัทธามอบเงินทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษารุ่นน้อง ๆ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2555 เป็นเงินจำนวน 10,000.- บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยให้จัดสรรเป็นทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000.-บาท พร้อมทั้งให้จัดตั้งเป็นกอง...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1398
เมื่อ: 13 กันยายน 2555 09:28
11 กันยายน 2555
Ico48
ละคร สื่อการสอนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ใน ตามเด็กไปค่าย
โดย แมงปอ
ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าละครจะสามารถทำเป็นสื่อการสอน ที่สอนอะไรได้มากมาย จนกระทั่งได้มีโอกาสได้ไปร่วมสัมมนา โครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยมูลนิธิสื่อชาวบ้าน(กลุ่มละครมะขามป้อม) ร่วมกับกลุ่มมานีมานะ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2555 ที่โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส สัมมนาต่อเนื่องในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 8...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1658
เมื่อ: 11 กันยายน 2555 21:12
19 สิงหาคม 2555
Ico48
ไกด์นำน้องเที่ยวงานเกษตรภาคใต้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากการเห็นนักเรียนมาเที่ยวชมงานเกษตรภาคใต้ทุกปี ต้องเดินไปที่จัดนิทรรศการ แปลงสาธิต และที่ต่าง ๆ จดบันทึกความรู้อย่างตั้งใจ แต่กว่าจะเดินไปหาที่ที่ต้องการ เดินกันจนเหนื่อย จึงป็นที่มาของการจัดกิจกรรม ไกด์พาน้องเที่ยวงาน มา 4-5 ปี ถึงปี 2555 ทำไห้กิจกรรมเป็นระบบ ของฝ่ายนักศึกษาผู้จัดกิจกรรม มีการ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1843
เมื่อ: 19 สิงหาคม 2555 18:01
18 สิงหาคม 2555
Ico48
ทบทวน
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย แมงปอ
เวลาผันผ่าน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคมอย่างช้าๆ จนเราไม่รู้สึกตัวว่าโลกแปรเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ความคิด และหัวใจของหนุ่มสาวไปมากน้อยขนาดไหน มารู้สึกอีกทีก็ตกใจ ที่หนุ่มสาวในโลกการสื่อสารทุกทิศทาง แตกต่างกับหนุ่มสาววัยเดียวกันเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว เรื่องราวเดียวกัน กิจกรรมเดียวกัน ส...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1532
เมื่อ: 18 สิงหาคม 2555 01:38
03 สิงหาคม 2555
Ico48
"คุยเฟื่องเรื่องเรียนวาริช: หลักสูตรวาริชศาสตร์"
ใน Aquatic Science
โดย T. Sangchaisri
ดำเนินการโดยภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่19 กรกฎาคม 2555 เวลา 18.00-20.00 น. ณ ห้อง ท.3305 อาคาร3 คณะฯ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออธิบายและชี้แจงหลักสูตรวาริชศาสตร์และวิธีการคำนวณเกรดให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 นอกจากนี้ ยังมีการจัดการเสวนาในหัวข้อเรื่อง &ldquo...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2108
เมื่อ: 03 สิงหาคม 2555 14:27
01 สิงหาคม 2555
Ico48
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 4. ผลได้และผลกระทบที่สำคัญ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา ก็เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาในด้านการเรียน พัฒนาการเรียนเป็นบัณฑิตที่ดี ต้องเข้าใจว่านักศึกษาเป็นผู้มาเรียนรู้ มาหาความรู้ ทั้งวิชาการตามหลักสูตร การพัฒนาตนเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถไปทำหน้าที่ตามที่เรียน ตามการรับรองของภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย ที่อาจารย์ที่ปรึกษาที่...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1791
เมื่อ: 01 สิงหาคม 2555 19:19
31 กรกฎาคม 2555
Ico48
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 3. บทบาทที่ควรเป็นควรทำ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ถามว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน ในฐานะอาจารย์ที่ได้รับคำสั่งมอบหมาย และความเป็นอาจารย์ต้องแสดงบทบาทก่อน ด้วยการแจ้งข้อมูล ข้อตกลง กำหนดเวลา กติกาต่าง ๆ ว่า นักศึกษาต้องทำอะไร อย่างไร ไม่ใช่แค่ให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ แล้วถูกโทรมาตอนลงทะเบียนวันสุดท้าย ย...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1805
เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2555 19:12
Ico48
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 2. พฤติกรรมเป็นจริงที่ต้องปรับเปลี่ยน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในความเป็นจริง ทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาส่วนใหญ่ ยังแสดงบทบาทเฉพาะหน้าที่ ไม่มีการเตีรยมตัว เตรียมข้อมูล เตรียมให้คำปรึกษา ทำความรู้จักสร้างความสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ดี อาจารย์มักจะมีคำบ่น ต่อว่า นักศึกษาว่า ไม่มาหา ไม่มาขอคำแนะนำ และเมื่อนักศึกษามาหามักมีแต่คำต่อว...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1693
เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2555 18:43
Ico48
ความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา-นักศึกษา ใครควรเริ่มก่อน 1. บทบาทและหน้าที่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเป็นนักศึกษาต้องมีอาจารย์ช่วยเหลือให้คำปรึกษา ดูแลการเรียน ให้คำแนะนำทางวิชาการ วิชาชีพในสาขาที่เรียน ดียิ่งขึ้นคือการแนะนำ ดูแลด้านความเป็นอยู่ ส่งเสริมให้นักศึกษาเรื่องการเรียนเพื่อความสำเร็จในการเรียนและในชีวิต และในความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ทุกคนต้องมีหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ตามบทบาท...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1737
เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2555 18:23
30 กรกฎาคม 2555
Ico48
Malaysia ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ Cameron Highland 2
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย **ซูซี่**
ทริปตอนที่ 2 นำท่านไปสัมผัสการปลูกพืชบนพื้นที่สูง ตามเส้นทาง อุทยานเทคโนโลยีการเกษตรคาเมร่อน (Agro: technology Park: MARDI) ณ สถานีวิจัยและพัฒนาการเกษตรแห่งมาเลเซีย (Malaysia agriculture research development institute) วิทยากรบรรยายเกี่ยวการดำเนินงานของอุทยานเทคโนโลยีการเกษตรคาเมร่อน (MAR...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3443
เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2555 16:35
13 กรกฎาคม 2555
Ico48
เด็กติดเกมส์
ใน ตามเด็กไปค่าย
โดย แมงปอ
ในชีวิตจริงการมีชัยชนะ หรือได้รับการยกย่องเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก แต่มีที่หนึ่ง ที่เราสามารถกลายเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่เหนือใครๆ ได้ ในโลกของเกมส์ออนไลน์ เราพยายามค้นหาสาเหตุของการติดเกมส์ของนักศึกษามาหลายปี เรามักจะดูถูก เหยียดหยามนักศึกษาที่ติดเกมส์จนไม่ยอมเข้าเรียนว่า แย่ ไม่รับผิดชอบ บ้าแต่เล่นเ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2011
เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2555 18:02
Ico48
Road to Success
ใน งานของภาควิชาฯ
โดย anni
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2555 เริ่มด้วย หัวหน้าภาควิชามาบอกกล่าวว่า กิจกรรมนี้เราทำเพื่ออะไร เพื่อใคร หลังจากนั้นก็ส่งต่อให้ ผศ.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา Road to Success และ แผนกิจกรรมของนักศึกษา และสำหรับโครงการนี้เรื่องนี้เ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1924
เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2555 09:10
11 กรกฎาคม 2555
Ico48
"การบรรยายพิเศษวิชาปัญหาพิเศษและสัมมนา ประจำปีการศึกษา 2555"
ใน Aquatic Science
โดย T. Sangchaisri
ดำเนินการโดยภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้อง ท. 260 อาคาร 2 คณะฯ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย การสัมมนา และหัวข้อการวิจัยทางวาริชศาสตร์ที่น่าสนใจในปัจจุบันให้กับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระด...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2201
เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2555 15:29
Ico48
Malaysia ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ Cameron Highland 1
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย **ซูซี่**
โอกาสดีๆในชีวิตของเรา จะมีสักกี่ครั้งหนึ่งในโครงการดีๆ ในการพัฒนาสมรรถนะสากลให้แก่นักศึกษา ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการเปิดโลกกว้างในต่างแดน..นักศึกษาชั้นปีที่4 ภาควิชาธรณีศาสตร์ จำนวน 48 คน เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2555 จำนวน 3 วันเส้นทางหา...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3837
เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2555 13:36
09 กรกฎาคม 2555
Ico48
ประเด็นแปลกใจในรายงาน ภาวะการหางานทำของบัณฑิต ปี 2553
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้ (9 ก.ค.2555) ได้รับรายงาน เรื่อง “ภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของบัณฑิต ม.อ. รุ่นปีการศึกษา 2553” หมายถึงบัณฑิตรุ่นสำเร็จปีการศึกษา 2553 รับปริญญาบัตร เมื่อ ก.ย. 2554 ประมาณ 10 เดือนมาแล้ว ซึ่งบัณฑิตปริญญาตรี ได้งานทำเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน คือ 80.8% จาก 78.6% (ไม่นับผู้ศึกษาต่อ) ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1626
เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2555 18:53