นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา

12 กุมภาพันธ์ 2552
Ico48
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-อบรมเตรียมความพร้อมฝึกงาน รหัส 49..
ใน ข่าวกิจกรรมนักศึกษาสาขา ICT
โดย phatsuko
บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมฝึกงาน ปีการศึกษา 2551ตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/Activity_PreTR.pdfหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถขอดูได้ที่ห้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1270
เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2552 13:08
Ico48
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา รหัส48..
ใน ข่าวกิจกรรมนักศึกษาสาขา ICT
โดย phatsuko
บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2551ตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/Activity_patcheim.pdfหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถขอด...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1419
เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2552 09:45
10 กุมภาพันธ์ 2552
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน กิจกรรม
โดย KaN
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกนักกิจกรรมดีเด่น และโครงการดีเด่นประจำปี 2551 โดยได้มอบหมายให้กองกิจการนักศึกษาดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ซึ่งในงานนี้นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมได้รับการคัดเลือกพิจารณาเป็นนักกิจกรรมดีเด่น จำนวน 3 คน คือ1.นายอนุเชษฐ์ เสนะจุ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1957
เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2552 15:33
Ico48
การจากลา
ใน ตามเด็กไปค่าย
โดย แมงปอ
การจากลา เป็นเรื่องธรรมดา ของชีวิต จำได้ว่าพึ่งเขียนบันทึกให้นักศึกษาเมื่อปีที่แล้วนี่เอง วันนี้ก็ต้องกล่าวคำอำลาน้องๆ ปี 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปอีกแล้ว วันเวลา ผ่านไปรวดเร็วจัง รู้สึกถึงความสูญเสียบางอย่างไป เวลา 4 ปี ที่ได้อยู่ร่วมกับน้องๆ ทำกิจกรรม ออกค่าย ประชุม หลากหลายกิจกรรมที่ต้องคลุกค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 14 · อ่าน: 2232
เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2552 00:14
06 กุมภาพันธ์ 2552
Ico48
นักศึกษาชมรมวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมปลูกป่าชายเลน
ใน กิจกรรม
โดย KaN
เนื่องจากปัจจุบันโลกเรามีการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต อาทิเช่น สภาวะโลกร้อน ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวเรา ซึ่งส่งผลกระทบให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน และอีกประการหนึ่งได้มีการบุกรุกป่าชายเลนเพื่อทำธุรกิจส่วนตัว จึงส่งผลให้ป่าชายเลนลดน้อยลงทุกที ด้วยเหตุนี้ท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 11 · อ่าน: 2478
เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2552 11:01
04 กุมภาพันธ์ 2552
Ico48
โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มาแล้วจ๊ะ
ใน ข่าวกิจกรรมนักศึกษาสาขา ICT
โดย phatsuko
โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มาแล้วจ๊ะระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2552กรุณาเข้าร่วมทุกคนนะค่ะ เพราะมันคือ กิจกรรมดีๆ ครั้งสุดท้ายในการเป็นนักศึกษาในรั้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ของเราการแต่งกาย / ห้องวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552 (ช่วงเช้า) ห้อง M.109 แต่งชุดนักศึกษาใส่สูทสวยงาม เรียบร้อ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1457
เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2552 13:48
03 กุมภาพันธ์ 2552
Ico48
นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมแสดงละครเรื่อง "ผู้ชนะสิบทิศ"
ใน กิจกรรม
โดย KaN
ตามที่โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับอนุมัติให้จัดทำโครงการแสดงละครเพื่อการศึกษา เรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ ในแนวของละครอิงประวัติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนและนักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านการแสดงละคร เพื่อให้เกิดความรักความห...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1741
เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2552 14:05
01 กุมภาพันธ์ 2552
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุจิตรา ภู่ระหงส์
ใน ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุจิตรา ภู่ระหงส์นักศึกษาปริญญาเอกรหัส 5110230037สาขาเคมี (เคมีวิเคราะห์) คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลในการเสนอผลงานวิจัย ประเภทThe Outstanding Poster Presentation AwardจากงานประชุมPACCON 2009 ( Pure and Applied Chemistry International Conference 2009) เมื่อวันที่ 14-16 มกร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2602
เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2552 19:30
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภมรรัตน์ เกื้อเส้ง
ใน ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภมรรัตน์ เกื้อเส้งนักศึกษาปริญญาเอกรหัส 4910230025สาขาเคมี (เคมีวิเคราะห์) คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลในการเสนอผลงานวิจัย ประเภทThe Outstanding Poster Presentation AwardจากงานประชุมPACCON 2009 ( Pure and Applied Chemistry International Conference 2009) เมื่อวันที่ 14-16 มกร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2666
เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2552 19:26
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารีย์ ชูดำ
ใน ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอารีย์ ชูดำนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 4823012สาขาเคมี (เคมีวิเคราะห์) คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลในการเสนอผลงานวิจัย ประเภทThe Outstanding Poster Presentation AwardจากงานประชุมPACCON 2009 ( Pure and Applied Chemistry International Conference 2009) เมื่อวันที่ 14-16 มกราคม 2552จ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2941
เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2552 19:19
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุชิรา ลอยประเสริฐ
ใน ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุชิรา ลอยประเสริฐนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 4623011สาขาเคมี (เคมีวิเคราะห์) คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลในการเสนอผลงานวิจัย ประเภท The Outstanding Poster Presentation AwardจากงานประชุมPACCON 2009 ( Pure and Applied Chemistry International Conference 2009) เมื่อวันที่ 14-16 มกรา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2780
เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2552 18:56
29 มกราคม 2552
Ico48
ชมรมนักศึกษาทุน
ใน กิจกรรม
โดย KaN
ตัวแทนนักศึกษาชมรมนักศึกษาทุน คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันขายของในงานเปิดท้ายขายของหอพักนักศึกษาในวันที่ 24 มกราคม 2552 ณ หน้าลานอาคารกองกิจการนักศึกษา เพื่อนำเงินเข้าชมรมนักศึกษาทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งรูปแบบของการจัดกิจกรรมเป็นการประชาสัมพันธ์รับของบริจาคจากคณาจารย์ และบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมช...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1937
เมื่อ: 29 มกราคม 2552 10:57
28 มกราคม 2552
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน ประสบการณ์หน้างานของโกโก้เย็น
โดย โกโก้เย็น
>>>>ได้ทราบข่าวการประกาศผลการคัดเลือกนักกิจกรรมดีเด่นของนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2551 จากน้องนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และน้องๆ ก็ได้นำผลการประกาศที่ได้มาให้ชื่นชมว่าตนเองได้รับรางวัลได้รับรางวัลอะไรในปีนี้<<<<<>>>>กิจกรรมนี้ จัดโดยกองกิจการนัก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 2225
เมื่อ: 28 มกราคม 2552 10:58
27 มกราคม 2552
Ico48
ไปออกค่ายครั้งแรกของข้าพเจ้า
ใน ประสบการณ์หน้างานของโกโก้เย็น
โดย โกโก้เย็น
ไปออกค่ายอาสาพัฒนา บ้านหว้าหลังกับนักศึกษา ปี2545 จำได้ครั้งแรกที่ได้ย้ายมารับงานด้านกิจกรรมนักศึกษาในครั้งนั้น มี ผศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล เป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และมี ดร.วิริยะ ทองเรือง เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นักศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านหว้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1972
เมื่อ: 27 มกราคม 2552 15:24
Ico48
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2551
ใน ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2551จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. . . . . . . . . . . . . . .รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก ประจำปี 2551กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ( ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ) ชื่อวิทยานิพนธ์ผู้ได้รับรางวัลคณะกรรมการท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2491
เมื่อ: 27 มกราคม 2552 10:35
22 มกราคม 2552
Ico48
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-อบรมการเขียนแนะนำตัวเอง Resume
ใน ข่าวกิจกรรมนักศึกษาสาขา ICT
โดย phatsuko
บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการเขียนแนะนำตัวเอง และการสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/Activity_Resume.pdfหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมสามาร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2313
เมื่อ: 22 มกราคม 2552 16:51
20 มกราคม 2552
Ico48
ความสุข
ใน ตามเด็กไปค่าย
โดย แมงปอ
ตั้งแต่กลับจาก "ค่ายสานฝันปันรัก" เมื่อวันอาทิตย์ จิตใจของเราก็ครุ่นคิดวนเวียนถึงเรื่องราวของน้องๆ ที่โรงเรียนนครศรีฯ ปัญญานุกูล อาจเป็นเพราะเราคาดการณ์ผิดพลาด ไม่คิดว่าจะเจอน้องๆ ที่น่ารัก ขนาดนี้ จึงทำให้ติดใจ และตรึงใจกับเรื่องราวของน้องๆ อยากรู้ไม๊?..อะไรทำให้เราติดใจขนาดนี้??เชื่อม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 2373
เมื่อ: 20 มกราคม 2552 17:31
Ico48
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-ทำบุญเลี้ยงพระและเลี้ยงปีใหม่
ใน ข่าวกิจกรรมนักศึกษาสาขา ICT
โดย phatsuko
บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการทำบุญเลี้ยงพระและงานสังสรรค์ปีใหม่ 2552ตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/Activity_NY.pdfหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถขอดูได้ที่ห้อง สน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 1223
เมื่อ: 20 มกราคม 2552 09:00
18 มกราคม 2552
Ico48
เด็กพิเศษ
ใน ตามเด็กไปค่าย
โดย แมงปอ
พึ่งกลับจากตามเด็กไปค่าย ที่โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ที่ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม(สอนเด็ก) จัด"ค่ายสานฝันปันรัก" ในระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2552 เป็นค่ายเพื่อจัดกิจกรรมให้น้องๆ พิการทางสมอง เป็นอีกค่ายที่ประทับใจมากๆ เราคิดผิดถนัด ที่เคยเขียนในบันทึกของขวัญปีใหม่ว่า "เราไม่คา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2674
เมื่อ: 18 มกราคม 2552 22:42
16 มกราคม 2552
Ico48
SCB รับสมัครงาน ที่คณะวิศวะ
ใน ข่าวรับสมัครงาน
โดย phatsuko
ธนาคารไทยพาณิชย์รับสมัครงาน สถานที่ ห้อง ประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดการวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 255209.00 น.-10.00น. ๐ ฉายวีดิทัศน์และบรรยายโดยผู้บริหารเกี่ยวกับความท้าทาย/ ความก้าวหน้า/ตำแหน่งงาน IT ๐ ลงทะเบียนเลือกกลุ่มงานที่สนใจ ได้แก่ 1)Programmer 2) Network 3)System 4)Database ๐ รั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 631
เมื่อ: 16 มกราคม 2552 09:24