นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา

13 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
รักชาวหอ
ใน รักชาวหอ
โดย อมรลักษณ์ เต็มสังข์
หายหน้าหายตาไปนาน ไม่ได้ไปไหนแต่ก็วุ่นๆอยู่กับหอพัก เพราะว่ามีช่างเข้ามาติดตั้งพ้ดลมในห้องพักนักศึกษาทุกห้อง ก็เป็นโอกาสที่จะได้ตรวจตราหอพักไปด้วย หลังจากนั้นก็ต้องเรียกมาพูดคุยกัน ในเรื่องต่างๆ เช่นความสะอาด ฯลฯ หลังจากนั้นก็มีเรื่อง ร้องเพลงเล่นกีตาร์ในยามวิกาล ตามมาด้วยหนุ่มสวยประจำหอพักเล่นผี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1558
เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2551 17:23
Ico48
ต้นกล้าในวันวาน
ใน ตามเด็กไปค่าย
โดย แมงปอ
คืนนี้ได้มีโอกาสตามเด็กไปงาน Bye" nior ของชมรมสอนเด็ก รู้สึกบอกไม่ถูกที่ได้เห็นเด็กปี 4 ที่พึ่งเป็นน้องปี 1 เมื่อไม่กี่วันก่อน กำลังจะอำลาจากไป บรรยากาศในงานชวนให้รู้สึกตื้นตัน การได้เห็นต้นกล้าเมื่อวันวาน เติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงในวันนี้ ต้นกล้าที่เราได้เฝ้ามองและค่อยๆ ได้เห็นพัฒนาการในกา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 15 · อ่าน: 2391
เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2551 00:59
12 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
โครงการพี่เลี้ยงวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
ใน พี่เลี้ยงวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
โดย DA
จากการคณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการพี่เลี้ยงวิชาการ ครั้งที่ 1 /2550 ที่ผ่านมานั้น ผลสรุปจากการดำเนินโครงการฯ ส่งผลให้นักศึกษามีระดับผลการเรียนดีขึ้น และเกิดเครือข่ายการดูแลนักศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง ได้เป็นอย่างดี สำหรับในการปีการศึกษา 2551 คณะ ฯ ได้มีนโยบ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1461
เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2551 10:31
08 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
ปฏิเสธให้เป็นจะเห็นผล
ใน บ่มเพาะนักศึกษา
โดย คนข้างหลัง
บันทึกฉบับเมื่อวันที่ 14มค.51 เขียนเรื่อง Safe Sex& No Sex ซึ่งบันทึกฉบับนั้นกล่าวโดยสรุป ว่านักศึกษาที่ไม่เคยลงสนามต้องฉีดภูมิคุ้มกันและบอกดังๆฟังชัดๆว่า No Sex ส่วนคนที่ลงสนามแล้วต้อง Safe Sex และวิธีที่ดีที่สุดของการ Safe Sex คือ No Sex และสัญญาว่าจะเขียนเรื่องเทคนิคการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2400
เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2551 17:26
Ico48
ปฏิเสธให้เป็นจะเห็นผล
ใน บ่มเพาะนักศึกษา
โดย คนข้างหลัง
บันทึกฉบับเมื่อวันที่ 14มค.51 เขียนเรื่อง Safe Sex& No Sex ซึ่งบันทึกฉบับนั้นกล่าวโดยสรุป ว่านักศึกษาที่ไม่เคยลงสนามต้องฉีดภูมิคุ้มกันและบอกดังๆฟังชัดๆว่า No Sex ส่วนคนที่ลงสนามแล้วต้อง Safe Sex และวิธีที่ดีที่สุดของการ Safe Sex คือ No Sex และสัญญาว่าจะเขียนเรื่องเทคนิคการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2161
เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2551 17:23
06 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
เพิ่มเติม ตัวบ่งชี้ :กิจการนักศึกษา:ข้อมูลการพัฒนานักศึกษาและรางวัลนักศึกษา
ใน เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
สื่บเนื่องจากที่แจ้งให้ทราบไปแล้วในส่วนตัวบ่งชี้ ด้านกิจการนักศึกษาขอเรียนว่าทุกคณะ หน่วยงาน วิทยาเขต/เขตการศึกษา ยังจะต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมอีกในตาราง common data ข้างล่าง ด้วยในเรื่องการพัฒนานักศึกษา และเงินรางวัลต่างๆที่นักศึกษาได้รับในระดับชาติ/นานาชาติ ของปีการศึกษา 2548-2550ชึ่งข้อมูลที...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 1352
เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2551 10:27
Ico48
ตัวบ่งชี้ :กิจการนักศึกษา
ใน เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
สืบเนื่องจากที่ดิฉันชึ่งได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้หนี่งที่รับผิดชอบรวบรวมข้อมมูลส่วนกลางด้านกิจการนักศึกษา ได้เข้าประชุมชี้แจงการรวบรวมข้อมูล เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 09.30น.ณ ห้องประชุม 215 สนอ. ชึ่งมีตัวบ่งชี้ที่กองกิจการนักศึกษารับผิดชอบปีการศึกษา มีทั้งหมด จำนวน 7 ตัวบ่ง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1169
เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2551 09:21
05 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: อย่าลองของ..ต้องจ่าย 1,000 บาท
ใน กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร
งานกีฬาสานสัมพันธ์ชาวหอพักหน้าลานหอพักเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 51 คณะกรรมการนักศึกษาผู้จัดกิจกรรมรู้สึกท้อแท้ใจในขั้นต้น ใกล้เริ่มเปิดงานเวลา 09.00 น. แล้วมีนักศึกษาเข้าร่วมน้อยเนื่องจากเป็นวันหยุดนักศึกษานอนขอตื่นสายบ้าง บางคณะมีกิจกรรม บางคณะจัดสอบ จัดสอน…………....
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 18 · อ่าน: 3240
เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2551 11:59
04 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
หลัก 3 ช. : บทบาทภาวะผู้นำนักศึกษากิจกรรม
ใน กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร
อันสืบเนื่องมาจากการสัมมนากรรมการนักศึกษาประจำหอพักนักศึกษา 5 วิทยาเขต ที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่ 25 – 27 มกราคม 2551 มีความประทับในการบรรยายของวิทยากร รศ.นิรัตน์ จรจิตร.......... ที่ได้กระตุกต่อมความคิดให้นักศึกษาให้มีจิตสำนึกสาธารณะ การทำงานเพื่อส่วนรวม จึงได้ขออนุญาตเล่าสู่กัล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 4628
เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2551 11:24
01 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
เขเรือ แลหิงห้อย
ใน สุดฝั่งฟากรูสะมิแล : ฟ้าเดียวกัน
โดย ทา ยุ
เมื่อพูดถึงสุราษฎร์ธานี จะนึกมองไปถึงแม่น้ำตาปี ที่ทอดยาวหล่อเลี้ยงชุมชนสองริมฝั่งคลองมาอย่างช้านาน ผนวกวิถีชุมชน เก่า ใหม่ เข้าด้วยกันอย่างลงตัว คงไว้เอกลักษณ์อันเรียบง่ายของชาววัฒนธรรมลุ่มน้ำสายใต้ ...ยาม อาทิตย์อัสดง ราตรีกาลคืบคานมาเยือน สายลมเคลื่อนคล้อยกระทบผิวหนังแผ่วเบา แม่น้ำตาปี ยามรา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 17 · อ่าน: 2001
เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2551 19:41
Ico48
ขานรับ KM กรรมการนักศึกษาประจำหอพัก 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา
ใน กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร
โอกาสไม่บ่อยนักที่ท่านอธิการบดีได้พบปะผู้นำกิจกรรมพร้อมหน้ากันถึง 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา เป็นจำนวน 140 คน พร้อมกล่าวทักทายนักศึกษา ถ่ายทอดเจตนารมย์และความคาดหวังของมหาวิทยาลัยต้องการได้บัณฑิตที่พึงประสงค์แบบใด ซึ่งนักศึกษาไม่คาดคิดว่าจะได้พบปะ พูดคุย และกระตุ้นจิตสำนึกนักศึกษาหลายประเด็น&hellip...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1656
เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2551 15:36
31 มกราคม 2551
Ico48
คลองร้อยสายที่ร้อยใจ ประทับใจ หิ่งห้อย
ใน กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร
โดยปกติเช้ามาถึงที่ทำงาน อันดับแรกต้องแวะเข้าไปทักทายกัลยาณมิตรใน share ก่อนอื่นใด วันนี้ก็เช่นกัน ตั้งใจมาจากบ้านว่าหลังจากทักทายกัลยาณมิตรเสร็จแล้วจะเขียนเรื่องที่สบายใจจากการที่พาเหล่ากรรมการนักศึกษาประจำหอพักไปท่องราตรีคลองร้อยสาย ชมความงามของหิ่งห้อย. ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี.............แต่เม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 28 · อ่าน: 5596
เมื่อ: 31 มกราคม 2551 13:57
28 มกราคม 2551
Ico48
พูดแล้วต้องทำ
ใน เก็บมาเล่า เรื่องราว นศ.
โดย Kon1Kon
เมื่อวานนี้พวกเราซี่ซี่นัดกันไปกิน swensen กัน..หลังจากรอปอกลับมาจากเก็บข้อมูลรอบแรก ทำไมต้องไปน่ะเหรอ?? เหตุผลก็เพราะว่า ได้สัญญากันไว้กับนศ. ว่า ถ้าปอสอบ proposal เสร็จ จะไปฉลองกันที่สงขลา.. แต่จากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลาเดือนกว่าแล้ว ยังไม่มีโอกาสได้ไปกันเลย (เนื่องจากถ้าจะไปเราจะต้องไปวันอา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 45 · อ่าน: 5381
เมื่อ: 28 มกราคม 2551 21:50
Ico48
กิจกรรม 5 ส. พัฒนานักศึกษาในหอพัก
ใน กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร
คืนวันที่ 24 มกราคม 2551 ได้รับเชิญจากกรรมการนักศึกษาประจำหอพักอาคาร 5 และเป็นเกียรติในการมอบรางวัลการประกวดห้องพักสะอาดและเรียบร้อย (ห้องยอดเยี่ยม) และห้องไม่สะอาดรกรุงรัง (ห้องยอดแย่)ให้กับนักศึกษาที่พักในหอพักอาคาร 5............การบ่มเพาะหน่ออ่อนนักศึกษาที่พักในหอพัก กิจกรรมหนึ่งที่กรรมการหอพั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 17 · อ่าน: 6975
เมื่อ: 28 มกราคม 2551 11:39
27 มกราคม 2551
Ico48
ค้นหาคุณค่าแห่งตน
ใน ตามเด็กไปค่าย
โดย แมงปอ
วันศุกร์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสตามนักศึกษาไปค่ายสัมมนาของชมรมสอนเด็ก เป็นการจัดกิจกรรมที่คณะกรรมการรุ่นปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระ จัดเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้คณะกรรมการชุดใหม่ที่จะมาทำงานในปีการศึกษาหน้า หลังจบค่าย มีนักศึกษาส่ง sms มาบอกว่า "การทำงานในชมรม ช่วยให้เค้ารู้ว่าตัวเองมีคุณค่ามาก" ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 2054
เมื่อ: 27 มกราคม 2551 11:52
25 มกราคม 2551
Ico48
หอพักนักศึกษาที่เห็นและควรเป็น
ใน บ่มเพาะนักศึกษา
โดย คนข้างหลัง
ไม่ต้องแปลกใจว่า2-3วันนี้พี่อัมพร น้องทายุ หายหน้าหายตากันไปไหน ทุกคนมารวมพลอยู่ที่มอ.สุราษฎร์ฯ เพื่อจัดสัมมนาคณะกรรมการหอพักนักศึกษา 5วิทยาเขต โดยสุราษฎร์ฯได้รับเกียรติจากพี่ๆวิทยาเขตหาดใหญ่ให้เป็นวิทยาเขตที่ได้ต้อนรับการสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรก ที่เราจัดร่วมกัน ที่มาที่ไปก็เริ่มจาก ท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 3546
เมื่อ: 25 มกราคม 2551 22:53
Ico48
ชมเชยนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ใน เรื่องเล่า...จากอธิการบดี
โดย บุญสม
บัณฑิตควรมีความรู้ ทั้งความรู้ในศาสตร์ที่เรียนตามสาขาเช่นเรียนวิศวกรรมศาสตร์ก็มีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมศาสตร์เรียนนิติศาสตร์ก็มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย คือตามสาขาที่เรียน แต่ยังมีอีกสิ่งที่มหาวิทยาลัยอยากจะบ่มเพาะให้เกิดแก่นักศึกษาคือความพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมเมื่อเรียนจบแล้ว มหาวิทย...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1731
เมื่อ: 25 มกราคม 2551 16:55
23 มกราคม 2551
Ico48
blog tag
ใน รักชาวหอ
โดย อมรลักษณ์ เต็มสังข์
ทราบจากพี่อัมพรว่ามีน้องเข้ามา tag ดีใจค่ะที่น้องมดตะนอย คิดถึง พี่ไม่ได้เข้ามาหลายวันแล้ว ก็เพราะเรื่องวุ่นๆในหอพัก พี่มีชื่อเล่นว่า หญิงค่ะ เพราะมีพี่ชาย 4 คน มีหลายคนเรียกว่า พี่หญิงใหญ่ คงจะเพราะพี่หญิงมีน้ำหนักตัว ณ ปัจจุบัน 120 กก โดยเฉลี่ยน้ำหนักขึ้นปีละ 1 กก เพราะตอนเข้ามาใหม่ๆ เมื่อปี พ....
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 12 · อ่าน: 1546
เมื่อ: 23 มกราคม 2551 11:43
22 มกราคม 2551
Ico48
การพัฒนาหน่วยงาน :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ใน เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
กองกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในทุกๆปี จะมีมหาวิทยาลัยต่างๆมาศึกษาและดูงาน ปีหนึ่งประมาณ 2-3 หน่วยงาน แสดงว่ากองกิจฯเราก็ไม่ธรรมดา ฮิๆๆๆ ที่มีหน่วยงานอื่นมาศึกษาและดูงานเราชึ่งเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 ก็เช่นเดี่ยวกันที่ทีมงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชึ่งประกอบด้ว...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 1935
เมื่อ: 22 มกราคม 2551 14:16
21 มกราคม 2551
Ico48
ความแตกต่างของชีวิต
ใน แม้แต่หินยังงอกได้
โดย แฉ็งแม็ง
ไม่จริงเสมอไปที่ว่าถึงแม้เลือกเกิดไม่ได้แต่สามารถเลือกดำเนินชีวิตได้ วันก่อนได้ไปที่แห่งหนึ่งไม่ขอบอกแล้วกันว่าที่ไหน เป็นที่ ๆ เมื่อเข้าไปสัมผัสแล้วทำให้รู้สึกหดหู่มาก ชีวิตที่ดำเนินไปแค่ให้ข้ามวันแค่นั้นไม่มีเป้าหมายอะไรในชีวิต ชีวิตที่มีความสุขหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจ พ่อ แม่ และลูก อีก 3 คน ที่ไ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 1817
เมื่อ: 21 มกราคม 2551 16:07