นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา

13 ธันวาคม 2550
Ico48
การบ่มเพาะคนดีนอกเหนือจากการเป็นคนเก่ง
ใน กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร
ไม่ได้หายไปไหนค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้ แควน ๆ ถามหา ติดภารกิจเรื่องงานค่ะ ปลีกตัวไม่ได้..........แต่มีงานต้องสืบสวนสอบสวนกรณี notebook ของนักศึกษาหญิงสูญหายในหอพักโดยการงัดตู้เสื้อผ้า.........ต้องทำงานคล้ายตำรวจ สรุปสำนวนจนเสร็จเรียบร้อยได้ของกลางคืนให้เจ้าทรัพย์แล้ว........ แต่หลังจากการสอบสวนพบคนผิ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 22 · อ่าน: 2518
เมื่อ: 13 ธันวาคม 2550 09:15
12 ธันวาคม 2550
Ico48
ระบบข้อมูลนักศึกษา
ใน เรื่องเล่าจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย วรวุธ
เป็นเวลาหลายวันที่ผมพยายามเข้าไปค้นหาข้อมูลนักศึกษาส่วนตัวของนักศึกษาในที่ปรึกษา ซึ่งก็เพิ่งจะได้รับทราบวิธีการเข้าไปถึงข้อมูลเหล่านั้นอย่างถูกต้อง ก็ต้องขอขอบคุณคุณสุปราณี เย้าดุสิต จากศูนย์คอมฯ ในความช่วยเหลือเว็บของฐานข้อมูลที่เรียกว่า สน.12 นี้ อยู่ที่้http://www.sn12.psu.ac.th/ซึ่งเมื่อท่านเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2568
เมื่อ: 12 ธันวาคม 2550 14:46
Ico48
SWOT ตัวบ่งชี้ 6.10 ประสิทธผลของการปฏิบัติงานคุณธรรม จริยธรรมและวินัยนักศึกษา
ใน เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
จุดอ่อนงานวินัยนักศึกษาเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนกับความรู้สึกของนักศึกษา การพัฒนานักศึกษากลุ่มที่มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษเป็นงานที่ต้องใช้เวลา และความสามารถ และต้องทำอย่างต่อเนื่องแต่ทุกคณะ และวิทยาเขต ยังขาดความพร้อมของบุคลากร จุดแข็งองค์กรนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและดูแลกันเองให้มีกา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2685
เมื่อ: 12 ธันวาคม 2550 13:43
Ico48
รายงานผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 6.10 ประสิทธิผลการปฏิบัติตามคุณธรรรม จริยธรรมและวินัยนักศึกษา
ใน เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
รายละเอียดผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ที 6.10 ประสิทธิผลการปฏิบัติตามคุณธรรรม จริยธรรมและวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย มีแผนการดำเนินงานพัฒนาด้านวินัยนักศึกษา ได้กำหนดกฎระเบียบ / ข้อบังคับเพื่อให้นักศึกษายึดถือปฏิบัติ กำหนดไว้เป็นระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยมีการดำเนินการทางวินัยกับนักศึกษาและการจัด...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1680
เมื่อ: 12 ธันวาคม 2550 13:31
08 ธันวาคม 2550
Ico48
คนรุ่นใหม่ไม่ไร้สาระ
ใน km-พัฒนาคนรุ่นใหม่ให้ไม่ไร้สาระ
โดย DA
สืบเนื่องจากได้มีโอกาสเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่ผ่านมา ได้รับเอกสารของ GotoKnow.org ซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจจึงนำมาเล่าสู่กันฟัง เกี่ยวกับเว็บไซต์ Learners.in.th.-สนุก :: คิด ::เขียน::เรียนรู้ ซึ่งเป็น บล็อก (Blog ) :...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2189
เมื่อ: 08 ธันวาคม 2550 09:29
07 ธันวาคม 2550
Ico48
จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2551
ใน เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
วันนี้ได้หารือผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาว่าปี2551 จะจัดเลียงสังสรรค์ปีใหม่ ให้แก่ชาวกองกิจการนักศึกษาอย่างไรดี จัดที่ไหนละ รูปแบบใหม? ชึ่งจะเป็นคำถาม ที่เกิดขึ้นในทุกๆๆปีเมื่อใกล้ถึงปีใหม่ เพื่อให้สมาชิกชาวกองกิจฯได้พึงพอใจ และประทับใจ แต่ขณะนี้ ดิฉันนึกออกว่าปีนี้น่าจะจัดแบบพอเพียง ดังพระราชด...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2019
เมื่อ: 07 ธันวาคม 2550 10:45
06 ธันวาคม 2550
Ico48
ใครเอ่ย : พ่อบ้านที่มีลูกสาวมากที่สุด
ใน กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร
นุกูล กุลสิรวิชย์นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา: พ่อบ้านที่มีลูกสาวมากที่สุด เป็นพ่อบ้านของบ้านเลขที่ 106 ของหอพักนักศึกษาหญิง มีลูกสาวถึง 3511 คน แต่ไม่มีแม่บ้าน.................นักศึกษาต้องย้ายสำเนาทะเบียนบ้านมาเข้าบ้านเลขที่หอพักหญิงเพื่อให้สอดคล้องตามหลักการในการเลือกตั้ง นักศึกษาหญิงคนใดย...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 2107
เมื่อ: 06 ธันวาคม 2550 16:48
Ico48
รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องในโอกาส 40 ปี มอ.
ใน เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
คณะ/หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยได้เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในโอกาส 40 ปี มอ.จำนวนทั้งหมด 58 คน โดยจำแนกได้ตามประเภทต่างๆ ดังนี้ 1.ประเภทดีเด่นรุ่นใหม่ (young best Alumni) จำนวน 13 คน2.ประเภทความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน จำนวน 21 คน3.ประเภทผลงานเด่น จำนวน 11 คน4.ประเภทสร้างคุณประโยนช์แก่สั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2240
เมื่อ: 06 ธันวาคม 2550 08:55
04 ธันวาคม 2550
Ico48
การพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น มอ.
ใน เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดให้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยจัดงานฉลองการครบรอบ 40 ปี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในปี 2550โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2096
เมื่อ: 04 ธันวาคม 2550 14:26
03 ธันวาคม 2550
Ico48
เรื่องความน่ารักของนักศึกษา
ใน กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร
นายธีรยุทธ มีลาภ นิคเนมว่า “โค๊ก” โค๊ก....เป็นนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ชั้นปีที่ 2 พักอยู่หอพักชายอาคาร 2 และเป็นประธานกรรมการนักศึกษาประจำหอพักชายอาคาร 2 โค๊กเป็นนักศึกษาที่มีสัมมาคารวะ เรียบร้อย หากเรามีงานล้นมือในเรื่องคอมพิวเตอร์โค๊กจะช่วยพิมพ์หรือทำ power point ให้ได้..........
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 2445
เมื่อ: 03 ธันวาคม 2550 14:49
28 พฤศจิกายน 2550
Ico48
ความประทับใจ KM ของนักศึกษา : เรื่องเล่าเร้าพลัง
ใน กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร
ต๊กกะใจโหม๊ะเลย! ในขณะที่เราต้องทำหน้าที่เป็นวิทยากรกลุ่ม KM ของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน ในกลุ่มที่ 9 มีนักศึกษา 17 คนโดยนักศึกษาผลัดกันเล่าความดีคนละ 1 ความดี แต่ละคนก็ผลัดกันเล่าประสบการณ์ที่พานพบและประสบการณ์ที่ได้ทำดี บางเรื่องก็ชวนตลกขบขันมาก แล้วให้ทั้ง 17...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 22 · อ่าน: 5969
เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2550 11:30
23 พฤศจิกายน 2550
Ico48
แนะนำ : Blogger สาวมหัศจรรย์
ใน กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร
นางสาววิรภรณ์ ถาวรสุข นิคเนมว่า"เจ๊แดง"สาวโสดประจำ งานธุรการ กองกิจการนักศึกษา มีลูกหลานมากมาย แต่ไม่มีลูกจริงนะ....................เจ๊เป็นคนอารมย์ดีบางเวลา และจะดุบางเวลา (ห้ามเข้าใกล้) ร่ำรวยอารมย์ขัน ประเภทเจอขันแล้วต้องขบ( ขบขัน) คิดว่าหากเกษียณอายุราชการ จะให้ไปตั้งวงตลกกับอุไรวรรณ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2020
เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2550 14:35
22 พฤศจิกายน 2550
Ico48
การแต่งกายของนักศึกษาที่ ผิดเพศ ทำไงดีหนอ?
ใน เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
ด้วยวันนี้นั่งทานอาหารกลางวัน และเขียน blog ไปด้วย ได้รับโทรศัพท์จากผู้ปกครองนักศึกษา วิทยาเขตภูเก็ตและสอบถาม"เรื่องการแต่งกายของนักศึกษาที่ผิดเพศ ผู้ปกครองแจ้งว่าเนื่องจากนักศึกษาชึ่งเป็นบุตรชายได้แต่งกายทีผิดเพศและได้ไปแปลงเพศแล้วจากเพศชายเป็นเพศหญิงปัญหาคือ นักศึกษาประสงค์จะไปฝึกงานและขอ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 4073
เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2550 12:59
21 พฤศจิกายน 2550
Ico48
แนะนำ Blogger หน้าใหม่ : แม่ที่มีลูกมาก
ใน กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร
แนะนำ Blogger หน้าใหม่ : แม่ที่มีลูกมาก นางสาวอมรลักษณ์ เต็มสังข์ เธอเป็นแม่บ้านหอพักนักศึกษาอาคาร 6 ประสบการณ์การทำงานหอพัก 26 ปี UP สืบเนื่องจากหอพักเราเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ดูแลนักศึกษาเหมือนแม่ปกครองลูกให้อยู่อย่างสะดวก สบาย และปลอดภัย เธอจึงมีลูกมาก ปีละ 348 คนลองคูณกันเล่น 26 ปี เธอมีลู...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 13 · อ่าน: 3331
เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2550 08:41
19 พฤศจิกายน 2550
Ico48
ผู้นำที่ดี: มีคุณสมบัติอย่างไร
ใน กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2550 -2254) ได้กำหนดเป้าประสงค์ที่ 3 ไว้ว่า “เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถดำรงด้วยคุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย มีทักษะชีวิต สำนึกสาธารณะ และสมรรถนะสากลที่สมบูรณ์สู่ตลาดแรงงาน”.............และได้กำหนดกลยุทธ์มหาวิทยาลัย........ “พ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 17 · อ่าน: 7211
เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2550 16:16
Ico48
โครงการพัฒนางานกองกิจ(เพิ่มเติม)
ใน เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
วันนี้งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ได้ส่งโครงการพัฒนางานมาอีก 1โครงการ รวมแล้วปี 2551 กองกิจนักศึกษาได้เสนอโครงการพัฒนางาน จำนวนทั้งหมด 4 โครงการ คือ1.โครงการการบ่มเพาะนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2.โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร3.เทคนิดการเขียนเอกสารสมัครงานและการสัมภาษณ์งา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2082
เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2550 14:47
17 พฤศจิกายน 2550
Ico48
ลองทายซิคะว่า : ใครสั่งทหารได้บ้าง
ใน กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร
พลตรีจำลอง คุณสงค์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 บรรยายเรื่อง “รู้คุณ ร่วมใจ ป้องภัย แผ่นดิน” เมื่อท่านขึ้นเวที ท่านกล่าวว่า “โดยปกติผมมีหน้าที่ต้องสั่งคนอื่น...... แต่วันนี้อาจารย์สั่งผมว่า ท่านถอดเสื้อเดี๋ยวนี้!” ............ใครหน๊าที่กล้าหาญสั่งท่าน.....นอกจาก...(ผู้บัญช...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 3332
เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2550 14:17
16 พฤศจิกายน 2550
Ico48
ทุกคนใส่เสื้อสีชมพู
ใน กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร
ความประทับใจและบรรยายพิเศษของอธิการบดี ต้องการบ่มเพาะให้นิสิตนักศึกษาเป็นคนดี ให้รู้จักพหุวัฒนธรรม เพื่อพวกเราจะได้อยู่กันอย่างสมานฉันท์ และเศรษฐกิจพอเพียง ให้นิสิตนักศึกษานำความรู้ที่เล่าเรียนมานำไปประยุกต์ใช้ได้ และให้มองความเจริญก้าวหน้าของผู้อื่นแล้วนำมาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองเราวันเปิดโครงการส...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 11 · อ่าน: 4907
เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2550 11:03
14 พฤศจิกายน 2550
Ico48
ใครทราบบ้างคะ : คำว่า "ครูบาอาจารย์มาจากไหน"
ใน กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร
พระครูวินัยธร ชาติ กิตติธโร วัดสร้อยทอง ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ "เทิดทูนแผ่นดิน........ด้วยสมานฉันท์"ร่วมอาจารย์มัสลัน มาหะมะ จากมหาวิทยาลัยอิสลาม ยะลา โดยมีคุณสุพัตรา วิจิตรโสภาหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา เป็นผู้ดำเนินการเสวนา โครงการสายใจเดียวเกลียวสัมพันธ์ในวันที่ 11 พฤศจิกายน ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 3740
เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2550 13:34
12 พฤศจิกายน 2550
Ico48
โครงการสายใจเดียวเกลียวสัมพันธ์ : นิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้
ใน กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร
สัปดาห์ที่ผ่านมาได้หายหน้าหายตาไปหลายวัน เนื่องจากต้องเตรียมงานโครงการสายใจเดียวเกลียวสัมพันธ์ : นิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 350 ชีวิต จัดที่โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ จัด 3 วัน วันที่ 9 - 11 พ.ย. 2550 แต่ต้องเตรียมงานเกือบ 2 เดือน เพราะต้องติดต่อสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ 1...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 3338
เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2550 11:13