นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา

30 มิถุนายน 2558
Ico48
พัฒนานักศึกษา@ เพื่อความเชื่อมั่นให้นักศึกษา
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ได้มีโอกาส เข้าไปศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จ. สงขลา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และสามารถจุดประกายความคิดให้กับเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จ. สงขลา ก่อนเข้าไปในศูนย์ ต้องเรียนรู้กฎระเบียบ แนะนำทีมงาน และแจ้งวัตถุประสงค์ในเข้ามาในครั้ง...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1061
เมื่อ: 30 มิถุนายน 2558 15:24
22 มิถุนายน 2558
Ico48
ฝึกงานกับฟาร์มผสมผสาน
ใน งานของภาควิชาฯ
โดย anni
เมื่อนักศึกษาแจ้งความประสงค์จะฝึกฟาร์มแพะ การหาฟาร์มแพะที่เป็นฟาร์มในระบบที่ใหญ่จะค่อนข้างหายาก ก็เลยได้ข้อขอมูลของผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ ที่เป็นท่านหนึ่งที่มีประสบการณ์ในวงการนี้และรู้จักฟาร์มหลากหลาย ท่านเลยแนะนำว่ามีฟาร์มแพะในกระบี่และภูเก็ต อยู่ 2 ฟาร์ม ฟาร์มของคุณสมบัติ บุญถาวร และฟาร์มของ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1047
เมื่อ: 22 มิถุนายน 2558 21:04
Ico48
เว็บบอร์ด ทางด่วนของนักศึกษา
ใน กระจกเงา
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
สวัสดีครับ ขอแนะนำช่องทางสื่อสารของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อีกหนึ่งช่องทาง คือ เว็บบอร์ด โดยเข้าทาง MIS Center ขั้นตอนที่ ๑ ให้ล็อกอินเข้าระบบ MIS Center แล้วเลือกรายการ "เว็บบอร์ด" ขั้นตอนที่ ๒ เมื่อเข้าสู่หน้าหลักเว็บบอร์ด ให้อ่านกติกาแล้วตั้งถาม ทีนี้นักศึกษา...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1311
เมื่อ: 22 มิถุนายน 2558 11:26
11 มิถุนายน 2558
Ico48
ชุดนักศึกษาหญิงมุสลิม
ใน กระจกเงา
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
สวัสดีครับขอแนะนำรูปแบบการแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาหญิงมุสลิมที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยเนื่องจากช่วงนี้ มีนักศึกษาแต่งกายต่างไปจากระเบียบมากพอสมควร และพฤติกรรมเหล่านี้จะอาศัยเพียงแค่นักศึกษาด้วยกัน คอยตักเตือนหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปบอกอย่างเดียวคงไม่พอ อาจารย์ต้องให้คำแนะนำเวลาสอนหรื...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1912
เมื่อ: 11 มิถุนายน 2558 10:42
08 มิถุนายน 2558
Ico48
เมนูอาหารของเด็กฝึกงาน
ใน งานของภาควิชาฯ
โดย anni
วันนี้มีเมนูอาหารของนักศึกษาฝึกงานมาแนะนำ อาหารของนักศึกษาฝึกงานในกรุงเทพ เมนูอาหารต่างจังหวัด ไก่ย่าง อึ่ง ปาด เขียดทอด ต้มแซ่บงูสิง สุดท้ายทั่วๆไป Cr ภาพจากนักศึกษาปี 3
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1779
เมื่อ: 08 มิถุนายน 2558 23:46
06 มิถุนายน 2558
Ico48
เมื่อถึงเวลา ก็ต้องปรับตัว
ใน งานของภาควิชาฯ
โดย anni
ในภาคการศึกษานี้นักศึกษาสัตวศาสตร์ต้องออกไปเจอโลกแห่งความจริง ที่ต้องใช้ชีวิตให้ได้อย่างน้อย 1เดือนโดยก่อนไป ก็นัดคุยกันหลายรอบ และตกลงกันว่านักศึกษาปี 2 ที่เป็นมือใหม่เดินทางไปถึงที่ฝึกงานให้รายงานตัวให้ทราบใช้ช่องทางไหนก็ได้เลือกเอา กลุ่มfaceฝึกงาน โทร lineแล้วแต่สะดวก ส่วนปี 3 ถ้ารายงานตัวได้...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 714
เมื่อ: 06 มิถุนายน 2558 19:48
27 เมษายน 2558
Ico48
ขั้นตอนการเคลมประกันอุบัติเหตุ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
เรียนรู้สิทธิ์การคุ้มครองอุบัติเหตุแล้ว เรามาเรียนรู้วิธีการเคลมประกันว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรกันบ้าง กรณีที่เบิกค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุสิ่งที่ต้องเตรียม คือ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย ถ้าเป็นนักศึกษาให้สำเนาบัตรนักศึกษา 3. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง 4. ใบรับรองแพทย์ ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 876
เมื่อ: 27 เมษายน 2558 10:53
Ico48
บุญกุศลนี้อุทิศให้แก่สัตว์ทดลอง
ใน งานของภาควิชาฯ
โดย anni
บุญกุศลนี้อุทิศให้แก่สัตว์ทดลอง ทำบุญสัตว์ทดลอง ปีการศึกษา 2557 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รับผิดชอบโดยชมรมสัตวบาล ซึงจัดเป็นประจำทุกปี สำหรับในปีนี้ได้ร่วมกันทำบุญเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 ณ ฟาร์มปฏิบัติการของภาควิชาฯ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ที่นำมาใช้ในการศ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 959
เมื่อ: 27 เมษายน 2558 08:33
26 เมษายน 2558
Ico48
สิทธิ์การคุ้มครองการทำประกันอุบัติเหตุที่ควรรู้ ประจำปีการศึกษา 2558
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ปีการศึกษา 2558 นี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุกับบริษัทสยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีการคุ้มครองดังต่อไปนี้ 1. เบี้ยประกันภัยคนละ 80 บาทต่อปี สำหรับนักศึกษาจะหักในค่าทำเนียมการศึกษา 2. วันเริ่มความคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 26 กรกฎ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 842
เมื่อ: 26 เมษายน 2558 17:29
23 เมษายน 2558
Ico48
กำหนดการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ กำหนดให้เป็นวันปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำหรับปีการศึกษา 2557 ค่ะ ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ เวลา 15.30 น. นักศึกษาชั้นปี 4 ลงทะเบียน บริเวณลานไทร เวลา 16.15 น. คณาจารย์พร้อมที่ห้อง 3305 เวลา 16.30 น. คณบดีกล่าวเปิดงานและ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 908
เมื่อ: 23 เมษายน 2558 14:15
02 เมษายน 2558
Ico48
เรียนจบแล้ว ทำงานอะไร?
ใน งานกิจการนักศึกษา ที่ภาควิชา
โดย Baby
มีนักศึกษาได้สอบถามถึงการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา และตามบันทึกนี้ http://share.psu.ac.th/blog/sikarase-student/37321 ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้เชิญศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาฯ ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จากบริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัว...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 819
เมื่อ: 02 เมษายน 2558 15:38
01 เมษายน 2558
Ico48
การเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักศึกษา
ใน งานกิจการนักศึกษา ที่ภาควิชา
โดย Baby
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรมพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ จำนวน 100 คน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ให้ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอน รวมทั้งการติดตามผลการเรียนของนักศึกษา และได้เชิญศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาธรณีศา...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1194
เมื่อ: 01 เมษายน 2558 11:55
27 มีนาคม 2558
Ico48
ค่านิยมผิด ๆ ของสังคมไทยและการเรียนรู้
ใน แง้มกะลาออกมาดู
โดย คนธรรมดา
ศุกร์ 27 มีนาคม 2558 ผมขับรถยนต์เข้าที่ทำงานช้าไปนิดเพราะมีงานต้องไปเป็นผู้ปกครองของนักเรียนมอ.ว.ในการรับรู้ผลการเรียน เมื่อผ่านเข้ามาทางถนนวิทย์วิถี ก็พบจักรยานยนต์ขับย้อนการใช้เส้นทางเดียวมาอย่างรวดเร็ว ผมก็ขับไปจอดขวางเอาไว้หวังจะเจรจาตักเตือน แต่นักศึกษาก็คงถือคติว่า ต้อง"จับให้ได้ไล่ให้ทั...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 963
เมื่อ: 27 มีนาคม 2558 15:56
23 มีนาคม 2558
Ico48
" AMAZING ENGLISH COMMUNITY" โดย คุณคณาธิป สุนทรรักษ์ (พี่ลูกกอล์ฟ)
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2558 นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีเข้าร่วมกิจกรรม" AMAZING ENGLISH COMMUNITY" เวลา 12.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม Conference Hall มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมจำนวน 137 คน
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1031
เมื่อ: 23 มีนาคม 2558 14:17
Ico48
สมาร์ทโฟนในห้องเรียน
ใน ล้อมรอบตัวเรา
โดย G Goy
ปัจจุบัน "สมาร์ทโฟน (smartphone)" แทบจะกลายเป็นปัจจัยหลักของใครหลายคน ทั้งลูกเล็กเด็กแดง วัยรุ่น วัยทำงาน ตลอดจนผู้เฒ่าผู้แก่ ก็มีใช้กันอย่างทั่วถึง การใช้งานนอกจากจะโทรออก..รับสาย..ถ่ายรูป..ส่ง sms..คิดเลข..ตั้งนาฬิกาปลุก..ฟังวิทยุ ก็ยังมีแอปพลิเคชั่นต่างๆ ให้ใช้อีกมากมาย ทำให้เราสนุกสนาน เพลิ...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 926
เมื่อ: 23 มีนาคม 2558 00:46
22 มีนาคม 2558
Ico48
สวมไม่เสร็จ
ใน วินัยนักศึกษา
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
สวัสดีครับช่วงนี้จะกล่าวถึงเรื่องวินัยจราจรมากเป็นพิเศษ แม้การจับกุมและการลงโทษจะมีอัตราที่ลดลง แต่ยังมีสิ่งที่ให้เห็นอยู่ทั่วไป คือ การสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อค แบบไม่ล็อกสายรัดคางความจริงจะรัดอย่างไรก็ได้ ก็เพียงแค่ไม่ให้หมวกหลุด หมวกลื่น และสามารถขยับศรีษะได้สะดวกก็พอ ปัจจุบันเราเห็นว่าบาง...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 972
เมื่อ: 22 มีนาคม 2558 13:40
19 มีนาคม 2558
Ico48
ปั่นปลอดภัย ประหยัดไปนาน
ใน วินัยนักศึกษา
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
สวัสดีครับคงไม่มีใครปฎิเสธว่าจักรยานดีอย่างไร หรือการปั่นจักรยานมีข้อดีตรงไหน เพราะใคร ๆ ก็พยายามรณรงค์ให้กลับมาปั่นจักรยานกันมากขึ้น ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม ทั้งการจัดงานส่งเสริมการตลาด การนำผู้บริหารมาปั่นเป็นต้นแบบ การสร้างสโลแกนเพื่อเสริมความภาคภูมิใจ และต่าง ๆ นานา เพื่อให้ทุกคนกลับมาใส่ใจ กลับม...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1159
เมื่อ: 19 มีนาคม 2558 22:07
18 มีนาคม 2558
Ico48
เลือกตั้งล่วงหน้า (ออนไลน์) ก่อนไปเกณฑ์ทหาร
ใน กิจการทหาร
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
สวัสดีครับ คืนนี้ จะมาแนวการเมืองนำการทหารนิดหนึ่ง ถือว่าตามเทรนด์ของยุคสมัยกัน นั้นคือ การเลือกตั้งผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สำหรับปีนี้จะเลือกตั้งในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เปิดคูหาตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. และปิดคูหาปิดหีบเลือกตั้งเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ อาคารปฎิบัต...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 728
เมื่อ: 18 มีนาคม 2558 19:28
Ico48
โทษจราจร
ใน วินัยนักศึกษา
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
สวัสดีครับสำหรับวันนี้ จะเป็นวันทำงานบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาที่กระทำความผิดว่าด้วยการจราจรบริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ถือเป็นครั้งแรกในภาคการศึกษาที่ ๒ จากที่ว่างเว้นไปหลายเดือน แรกเริ่มเดิมทีเราจะมีการทำงานในลักษณะนี้ โดยจะเรียกในชื่ออื่นว่า กิจกรรมจิตอาสาตาวิเศษบ้าง กิจกรรม...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 819
เมื่อ: 18 มีนาคม 2558 06:48
17 มีนาคม 2558
Ico48
ซ้อนสาม
ใน วินัยนักศึกษา
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
สวัสดีครับผ่านไปสามเดือนกับการนำเสนอรูปแบบการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องและที่ต้องห้าม ปรากฎว่าจำนวนนักศึกษาที่ถูกจับกุมกรณีซ้อมสามเริ่มลดลง ไม่ใช่ว่าไม่ตรวจจับหรือจับแล้วปล่อยไป แต่อาจจะเกิดจากความกลัวที่จะได้รับโทษและการบอกต่อในกลุ่มนักศึกษาด้วยกัน เพราะการสื่อสารในลักษณะนี้ เร็ว แรง และได้ผล...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 905
เมื่อ: 17 มีนาคม 2558 21:16