นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา

07 กันยายน 2553
Ico48
ส่งยิ้มสู่น้อง
ใน ตามเด็กไปค่าย
โดย แมงปอ
ค่ายส่งยิ้มสู่น้อง ปีนี้ไปทำค่ายที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 อ.เมือง จ.สตูล ในระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2553 มีน้องๆ ในโรงเรียนกว่า 500 คน ตั้งแต่ระดับ ป.1 - ม.6 เป็นนักเรียนประจำ เด็กที่เข้าเรียนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากมีปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญห...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1659
เมื่อ: 07 กันยายน 2553 16:11
03 กันยายน 2553
Ico48
ทรงผมวันรับปริญญา
ใน learn
โดย ศรีนรา
เตรียมความพร้อมก่อนวันสำคัญของผู้สำเร็จการศึกษา วันรับพระราชทานปริญญาบัตร 13 และ 14 กันายน 2553..คือการออกแบบทรงผมให้เหมาะสม วันนี้มีตัวอย่างมาฝาก เผื่อจะเป็นประโยชน์กับบัณฑิตบ้าง จาก www.jeban.com/ (ขอขอบคุณภาพจากInternet)1 วันกับความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของชีวิต กับความพร้อมด้านกาย ใจ เตรียมการด้า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 14 · อ่าน: 41147
เมื่อ: 03 กันยายน 2553 23:12
02 กันยายน 2553
Ico48
ค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 53 : ตอนที่ 2
ใน สุดฝั่งฟากรูสะมิแล : ฟ้าเดียวกัน
โดย ทา ยุ
เริ่มเดินทางจากมหาวิทยาลัย สู่หมู่บ้านทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี คือจุดที่ตั้งค่ายของพวกเรา 40 ชีวิต ได้รับการต้อนรับจากชาวบ้าน...และร่วมกันพัฒนาบริเวณที่ตั้งค่ายของเราให้เข้าที่เข้าทางดูเป็นที่พักสักหน่อย จัดแบ่งเป็นโซนประกอบอาหาร โซนอาบน้ำ ชายโสด หญิงโสด ชายนิดหญิงหน่อย โสนที่นอนชายโสด หญิง...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1502
เมื่อ: 02 กันยายน 2553 00:39
01 สิงหาคม 2553
Ico48
มหัศจรรย์แห่งกาลเวลา
ใน ตามเด็กไปค่าย
โดย แมงปอ
วันนี้ อ็อด น้องคนสำคัญอีกคนของชมรมสอนเด็ก ที่จบไปนานหลายปี แต่ยังมาร่วมงานชมรมเสมอๆ แต่งงาน ที่กระบี่ งานแต่งงานในวันนี้จึงกลายเป็นงานรวมตัวเลี้ยงรุ่นของชมรมสอนเด็ก ตั้งแต่รุ่นปี 35 - ปัจจุบัน ไม่น่าเชื่อที่ได้เห็นเด็กๆ เมื่อวันวาน เติบโต ก้าวหน้า เปลี่ยนแปลง ตามกาลเวลาที่ผันผ่านไป ทุกวินาทีที่ผ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 1905
เมื่อ: 01 สิงหาคม 2553 00:24
18 กรกฎาคม 2553
Ico48
เก็บจากการบรรยาย Tzu chi ที่คณะทรัพยฯ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้ 18 ก.ค. 53 ถึงจะเป็นวันหยุด คณะทรัพยฯ ได้จัดการบรรยาย “จิตอาสา และการบำเบ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ” ให้แก่ นศ. คณะทรัพยฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 400 คนสืบเนื่องจากที่รองคณบดี รศ.ดร. ชาญชัย ได้ร่วมเดินทางไปดูงานมูลนิธิพุทธฉือจี้ ที่ประเทศไต้หวัน จึงได้เชิญวิทยากร Mrs. Peng Chiou Yuh ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1860
เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2553 18:58
17 กรกฎาคม 2553
Ico48
ค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 53 : ตอนที่ 1
ใน สุดฝั่งฟากรูสะมิแล : ฟ้าเดียวกัน
โดย ทา ยุ
ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในปัจจุบัน และอนาคต จำเป็นต้องปรับตัวหันมาทบทวนกระบวนทัศน์การพัฒนาในทิศทางที่พึ่งตนเอง และมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น มีคุณภาพ คุณธรรม นำความรู้อย่างเท่าทัน อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนที่เข็มแข็ง พึ่งพาตนเองได้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่า...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1397
เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2553 00:04
15 กรกฎาคม 2553
Ico48
ประมวลภาพกิจกรรมไหว้ครู ปี2553
ใน บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย navamon.b
พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ เพื่อรำลึกนึกถึงบุญคุณของครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ด้วยความรัก อีกทั้งยังเป็นการสร้างสิริมงคลให้กับศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาหาความรู้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความสัมพันธ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2010
เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2553 19:36
13 กรกฎาคม 2553
Ico48
อยากเล่าเรื่อง...กิจกรรมของเด็กทรัพย์ (ตอน 4)
ใน กิจกรรม
โดย KaN
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2553 สโมสรนักศึกษาร่วมกับหน่วยกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมตักบาตรน้องใหม่ในตอนเช้า ตอนกลางวันเป็นกิจกรรมลอดซุ้ม และตอนกลางคืนเป็นกิจกรรมรับขวัญมะลิ(^_^)!!!!! แล้วเจอกันกับกิจกรรมต่อไปค่ะ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1572
เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2553 10:55
Ico48
อยากเล่าเรื่อง...กิจกรรมของเด็กทรัพย์ (ตอน 3)
ใน กิจกรรม
โดย KaN
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2553 หน่วยกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมไหว้ครู "ศิษย์ดี เพราะมีครู" ณ ลานใต้อาคาร 3 คณะฯ และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมได้รับรางวัลจากกิจกรรมไหว้ครูในวันเดียวกันดังนี้1. รางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความเรื่อง ก้าวดีเพราะมีครู นายสมศักดิ์ ฤทธิ์สาคร &l...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1413
เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2553 10:38
Ico48
อยากเล่าเรื่อง...กิจกรรมของเด็กทรัพย์ (ตอน 2)
ใน กิจกรรม
โดย KaN
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2553งานบริการการศึกษา ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ในช่วงเช้า และหลังจากนั้นมีกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมซึ่งจัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2553 ถัดมาอีก 5 วัน ก็เป็นกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายน 2553 นั่นเอง --------------...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1289
เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2553 10:04
Ico48
อยากเล่าเรื่อง...กิจกรรมของเด็กทรัพย์ (ตอน 1)
ใน กิจกรรม
โดย KaN
พร้อมที่จะเรียนรู้และร่วมทำกิจกรรม (Let's Meet New Challenges ยิ้มรับความท้าทาย) ผ่านไปแล้ว 40 กว่าวัน กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาตอนนี้ได้จัดเสร็จสิ้นแล้วหลายกิจกรรม และช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลสอบกลางภาคซึ่งจะสอบกันในวันที่ 31 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2553 ดังนั้นน้องๆ นักศึกษาทุกคนก็ควรจะเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1184
เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2553 09:45
30 มิถุนายน 2553
Ico48
ครูสะตอ
ใน ตามเด็กไปค่าย
โดย แมงปอ
ผ่านไปอีกครั้งกับค่ายครูสะตอ ในวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2553 จำได้ว่าพวกเราเริ่มค่ายครูสะตอกันเมื่อหลายปีก่อน เพื่อมุ่งเน้นที่จะทำกิจกรรมให้กับเด็กๆ ที่อยู่ในละแวกอำเภอหาดใหญ่ เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ชอบไปออกค่ายไกลๆ จนละเลยเด็กๆ ในหาดใหญ่ ปีนี้เราทำค่ายกันที่โรงเรียนบ้านท่าไทร ต.คลองแห อ.หาดให...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 2190
เมื่อ: 30 มิถุนายน 2553 00:21
17 มิถุนายน 2553
Ico48
ปฐมนิเทศนักศึกษา โท-เอก
ใน ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2553 ตั้งแต่เวลา 13.45 - 16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ และให้ข้อมูลในการศึกษา ทั้งในเรื่องของการสนับสนุนทุนการศึกษา ระเบียบฯ ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2559
เมื่อ: 17 มิถุนายน 2553 13:55
06 มิถุนายน 2553
Ico48
เพลงในชีวิต
ใน บันทึกในสงขลานครินทร์
โดย ยาดม
เพลงที่ได้ฟังเมื่อครั้งเป็นน้องใหม่ได้เคลื่อนเข้ามาในความตรงจำ ขอโอกาสบันทึกไว้อีกเพลง มหาวิทยาลัย ช่างกว้างใหญ่สดใสโสภา หลายคนดั้นด้นอดทนมา กี่คนเล่าหนาฝ่าหลุดพ้นจนได้ชัย น้องจ๋า น้องมาจากไหน เป็นผู้ใดก็ไม่สำคัญ จากวัยเรียนที่ต้องพากเพียรแข่งขัน น้องจะฝันยึดมั่นทางสายใด มาเถิดเชิญเถิดน้องเข้ามา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1240
เมื่อ: 06 มิถุนายน 2553 12:08
02 เมษายน 2553
Ico48
ค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 8
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
รายงานการประชุมเตรียมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 28 และเข้าร่วมค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 22-26 มีนาคม 2553 ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม้โจ1. การเปิดงานค่ายผู้นำ ๔ จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร....
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2794
เมื่อ: 02 เมษายน 2553 09:35
22 มีนาคม 2553
Ico48
จดหมายจากพระเพื่อน...ว่าด้วยเรื่อง คุณ น่ะ ทำ...คุณธรรม
ใน ยินดีที่ได้รู้จัก
โดย ปุกปุย
Chez moiFevrier 1 2010Salot !ถึงไม่ได้เรียนมาตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้ว แต่คงพอเดาได้นะว่ามันหมายถึงอะไร บางทีก็ไม่ต้องรู้หรอก บางครั้งก็ไม่ต้องแน่ใจ อะไรบางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องอธิบาย การตอบคำถามบางข้อก็ไม่ต้องจำเป็นต้องอ้างด้วยวาจาหรือภาษาท่าทางใดใด Postcard ในพระคลังข้างที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน เพราะ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 5314
เมื่อ: 22 มีนาคม 2553 20:38
03 มีนาคม 2553
Ico48
ขอเชิญอบรม IHPT
ใน เรื่องเล่ากิจกรรมนักศึกษา
โดย Teety Eng
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอเชิญชวนนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม IHPT มีนาคม 2553 ได้แก่-ความรู้เกี่ยวกับระบบปรับอากาศเบื้องต้น(ดร.นันทพันธ์)- ระบบปั๊ม และpiping & Auxiliary Equipment (ผศ.ดร.เจริญยุทธ )- ระบบซ่อมบำรุง Maintenance (ผศ.ดร.เจริญยุทธ )-AutoCAD และ solidWorks ขั้น Advance (อ.วิทย...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 5
เมื่อ: 03 มีนาคม 2553 14:24
25 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
สัมมนากิจการนักศึกษา 2553
ใน เรื่องเล่า ... จาก ผช ฝ่ายกิจการนักศึกษา
โดย ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล
อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ตัวแทนจากชุมนุมต่าง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมสัมมนาร่วมกัน ที่ กระบี่ ช่วง 17-19 มีนาคม 2553สิ่งที่ควรเตรียมพร้อมสำหรับการประชุม- แผนดำเนินการกิจกรรม ช่วง เมษายน 2553 - มีนาคม 2554- การบริหาร จัดการกับซุ้มที่แต่ละชุมนุม ได้รับการจัดสรร- การประเมินผลกิจกรรม-...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1245
เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2553 10:06
24 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
หน่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการนักศึกษา
ใน บ่มเพาะนักศึกษา
โดย อรนุช
นักศึกษาชั้นปี 1-4 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขตที่สนใจและมีใจในการเป็นผู้ประกอบการ อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง และทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ตึกคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้นG โทรศัพท์ 0-7428-6820-22 หรือ www.psu-bic.psu.ac.th
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1402
เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2553 09:58
14 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
คำตอบคืออนาคต
ใน learn
โดย ศรีนรา
ตามที่ได้สัญญาว่าจะนำเรื่องราวการสัมภาษณ์งานมาบอกกล่าวไว้ใน share shocky pink ทำตามสัญญาแล้ว`•.¸¸.•´ ☺☺ผันผ่านจากโลกแห่งการศึกษาจากรั้วสถาบัน สู่รั้วแห่งสายอาชีพ☺☺◎☉◎☉วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ เป็นด่านแรกของการจะพิจารณาเข้าสู่ประตูรั้วองค์กร ความเหมาะสมทางการศึกษา ได้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2047
เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2553 17:16