นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา

01 กรกฎาคม 2552
Ico48
อบรมเตรียมความพร้อมในการทำงาน
ใน กิจกรรม
โดย KaN
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมในการทำงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาสหกิจศึกษา ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2552 ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากธรรมชาติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 130 คน
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1817
เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2552 15:18
21 มิถุนายน 2552
Ico48
รางวัลของคนทำค่าย
ใน ตามเด็กไปค่าย
โดย แมงปอ
เป็นอีกวันที่น่าประทับใจ จนต้องบันทึกไว้ เพื่อขอบคุณน้องๆ คณะกรรมการชมรมสอนเด็ก และนักศึกษาที่ร่วมเป็นพี่เลี้ยงในค่ายจุดประกาย ที่เอาน้องๆ ชั้น ป.4 - ป.6 จากโรงเรียนวัดพระเกิด จังหวัดพัทลุง มาทำกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยฯ ในระหว่างวันที่ 19 -21 มิถุนายน 52 เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้แก่น้องๆท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 20 · อ่าน: 2124
เมื่อ: 21 มิถุนายน 2552 23:53
16 มิถุนายน 2552
Ico48
นึกว่ามีมหาโจรในมหาวิทยาลัย
ใน ปลายปากกาธนพันธ์
โดย ธนพันธ์ ชูบุญ
มหาโจรในมหาวิทยาลัย เปิดเทอมปุ๊บ ก็มีเรื่องให้ได้ขบคิด แล้วยิ่งเมื่อได้ฟังข่าว อ่านข่าว และมองเห็นก็ยิ่งชวนให้ต้องมานั่งขบคิดกันอีกหลายตลบ เรื่องแบบนี้มันมีที่มาที่ไปครับ เมื่อราวปลายเดือนก่อน หลังจากตรวจคนไข้ที่คลินิกนอกเวลาของโรงพยาบาลเสร็จเรียบร้อย ซึ่งมันก็ปาเข้าไปเป็นเวลา 2 ทุ่มอ่อนๆ (แปลว่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1201
เมื่อ: 16 มิถุนายน 2552 21:49
05 มิถุนายน 2552
Ico48
ลงเลโคลน โดนหอยตำ ปูดำหนีบ
ใน สุดฝั่งฟากรูสะมิแล : ฟ้าเดียวกัน
โดย ทา ยุ
...ห่างหายจากแวดวงชาวบล็อคกิจการนักศึกษาไปนาน...นักแลไมค่อยได้เข้ามาเขียนสักเท่าไร แต่ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่อยากเขียนและแชร์ร่วมกัน เปิดเทอมใหม่หัวใจก็ว้าวุ่นทันที่ (ไอยาลากะ) ทั้งกิจกรรมสัพเพเหระ การเมืองภายใน ฮุฮุ แต่เราก็มีกิจกรรมสำหรับน้องใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ครับ "คู่บัดดี้ ทำดีเพื่อส...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1785
เมื่อ: 05 มิถุนายน 2552 16:00
03 มิถุนายน 2552
Ico48
โครงการบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรมวันไหว้ครูคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2552
ใน งานประชาสัมพันธ์
โดย gamigazae
ด้วยสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรเกษตรกำหนดจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อต้อนรับน้องใหม่ (บัวชมพู ช่อที่ 33)โดยในช่วงเดือนมิถุนายน 52 มีกิจกรรมสำคัญๆ 2 กิจกรรมคือ 1. กิจกรรมระลึกพระคุณครู (ไหว้ครู) และพบอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2552 เวลา 06.30 น.ตักบาตรร่ว...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1416
เมื่อ: 03 มิถุนายน 2552 15:59
02 มิถุนายน 2552
Ico48
ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใน กิจกรรม
โดย KaN
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 เวลา09.00-13.00 น. ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบแนวทางในการเตรียมตัวที่ดี เพื่อให้มีความพร้อมในด้านการเรียน และการเข้าร่วมกิจกร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1863
เมื่อ: 02 มิถุนายน 2552 10:53
01 มิถุนายน 2552
Ico48
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาปี 1
ใน กิจกรรม
โดย KaN
เมื่อวันเสาร์ที่ 30พฤษภาคม 2552 หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 130 คน ซึ่งมีกิจกรมต่างๆมากมาย หน่วยกิจการนักศึกษาขอนำภาพมาฝากค่ะผู้ปกครองลงทะเบียนรับเอกสารรองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ สันติประชาคณบดีคณะทรัพยา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1651
เมื่อ: 01 มิถุนายน 2552 14:34
30 เมษายน 2552
Ico48
กำหนดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552
ใน เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
เรียนทุกท่านและทุกคณะ วิทยาเขตหาดใหญ่ ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ได้กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปี 2552 ระหว่างวันที่ 26 - 31 พฤษภาคม 2552 โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อให้การตอ้นรับ สร้างความอบอุ่นและประทับใจ เตรียมความพร้อมในการเรียน การปรับตัว...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2008
เมื่อ: 30 เมษายน 2552 09:24
21 เมษายน 2552
Ico48
ประชุมสอบถามความก้าวหน้า-นักศึกษาฝึกงาน(กทม)
ใน ประกาศข่าวสารต่างๆ
โดย phatsuko
เข้าประชุมสอบถามความก้าวหน้า และรับฟังปัญหาในการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันอาทิตย์ที่26 เมษายน 2552 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 5 ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหน่วย...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1352
เมื่อ: 21 เมษายน 2552 13:25
08 เมษายน 2552
Ico48
เสร็จสิ้นกิจกรรมโอลิมปิก
ใน Olympic
โดย ป.เปิ้ล
เสร็จสิ้นกิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2551 หลังจาก คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 2 ประจำปี 2551 เสร็จสิ้นลงไปเมื่อระหว่างวันที่ 9-28 มีนาคม 2552 ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากค่าย 1 ให้เข้าร่วมค่าย 2 จำนวนสาขาละ 20 คน จำนวน 5 สาขา (...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1483
เมื่อ: 08 เมษายน 2552 09:33
03 เมษายน 2552
Ico48
ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติรุ่นที่ 8 มอบทุนการศึกษา
ใน กิจกรรม
โดย KaN
ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 8 จัดพบปะอาจารย์คณะฯและจัดมอบทุนการศึกษาเข้ากองทุนคณะฯในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณบดีกล่าวต้อนรับและพูดคุยกับศิยาเก่ารุ่นที่ 8 และครอบครัวตัวแทนศิษย์เก่ามอบทุนการศึกษาจำนวน 24,400 บาทคณะทรัพยากรธรรมชาติขอขอบคุณค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1393
เมื่อ: 03 เมษายน 2552 10:52
27 มีนาคม 2552
Ico48
ตารางการเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน
ใน ข่าวรับนักศึกษาฝึกงาน
โดย phatsuko
--- ข้อความดังต่อไปนี้ --- (อ่านแล้ว ต้องบอกให้เพื่อนอ่านต่อนะจ๊ะ)ตารางการเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน1. เขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ( วันที่ 7 - 8 เม.ย. 52)http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/TR49-SKLEC.pdf2. เขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตhttp://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/TR49-PKLEC.pdf3. เขตพื้นที่จังหวัดก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 719
เมื่อ: 27 มีนาคม 2552 17:10
18 มีนาคม 2552
Ico48
ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ
ใน กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร
หลังจากที่ได้หายหน้าหายตาไปจากวงการเสียนานม๊าก มาก จนทำให้หลายบ่นหา และถามถึงด้วยความเป็นห่วง แต่จริง ๆ แล้วไม่ได้ไปไหน หรือห่างไกลจากน้อง ๆ พี่ ๆ และเพื่อนฝูงหรอกนะ ยังอยู่ที่เดิม ทำงานเหมือนเดิมแต่ด้วยภาระงานที่เพิ่มขึ้นในเรื่องของงานวิชาการที่มีรายละเอียดมากมาย (และต้องดูแลนักศึกษานานาชาติจึงต...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2614
เมื่อ: 18 มีนาคม 2552 09:00
14 มีนาคม 2552
Ico48
ข้อคิดจากการร่วมสัมมนากิจกรรมนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน จิตอาสา
โดย สุริยา จิรสถิตสิน
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปสัมมนากับฝ่ายกิจการนักศึกษานักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในฐานะที่ปรึกษา (แต่งตั้งกันในวันสัมมนา...) ซึ่งนักศึกษาที่ร่วมสัมมนาต่างมีตำแหน่งใหญ่โต ไม่ว่าจะเป็นสโมสรนักศึกษา ประธานชุมนุม/ชมรม ผู้ทำกิจกรรมนักศึกษา...มีหลาย ๆ ประเด็นที่ฟังแล้ว ก็ตรงใจกับท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1541
เมื่อ: 14 มีนาคม 2552 20:38
08 มีนาคม 2552
Ico48
ผู้นำกิจกรรมนักศึกษา ม.อ. ปัตตานี
ใน ตามเด็กไปค่าย
โดย แมงปอ
เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2552 เราได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาม.อ. วิทยาเขตปัตตานี ได้ไปพูดคุยเล่าเรื่องราวของการทำกิจกรรมเมื่อสมัยวัยเยาว์ให้น้องๆ ฟังกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ ม.อ.ปัตตานี จัดขึ้นให้กับน้องๆ นักศึกษาที่เป็นผู้นำกิจกรรมในด้านต่างๆ ทั้งวิทยาเขตปัตตานี มีทั้ง องค์การนักศึกษา สภ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 3376
เมื่อ: 08 มีนาคม 2552 23:12
Ico48
สถานที่นักศึกษาฝึกงาน รหัส 49..... และข้อปฏิบัติต่างๆ
ใน ข่าวรับนักศึกษาฝึกงาน
โดย phatsuko
สถานที่นักศึกษาฝึกงาน รหัส 49......เขตพื้นที่สงขลาhttp://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/TR49-SK.pdfเขตพื้นที่กรุงเทพฯhttp://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/TR49-BKK.pdfเขตพื้นที่ภูเก็ตhttp://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/TR49-PK.pdfและโปรดปฏิบัติตามดังนี้1. ทุกคนตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ ของตนเอง ใ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 42 · อ่าน: 5149
เมื่อ: 08 มีนาคม 2552 12:24
04 มีนาคม 2552
Ico48
มอบทุนการศึกษา
ใน กิจกรรม
โดย KaN
เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2552 ครอบครัวศุภมาตย์ ได้บริจาคเงินจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบเข้ากองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยตั้งชื่อเป็น กองทุนรองศาสตราจารย์ ดร.กิจการ ศุภมาตย์ ทั้งนี้เพื่อนำดอกผลทั้งหมดที่ได้ในแต่ละปีมาเป็นทุนการศึกษา แก่นักศึกษาภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1086
เมื่อ: 04 มีนาคม 2552 11:45
26 กุมภาพันธ์ 2552
Ico48
ค่า (ไม่น่า) นิยม การเลี้ยงส่งบัณฑิต
ใน เรื่องเล่าจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย วรวุธ
เมื่อวานนี้ผมได้รับโทรศัพท์จากผู้ปกครองของนักศึกษาท่านหนึ่ง โทร.มาถามเรื่องที่นักศึกษา ขอเงิน 500 บาท เพื่อต้องนำไปเลี้ยงส่งนักศึกษารุ่นพี่ (Bye 'nior) ซึ่งผมก็ได้อธิบายชี้แจงไปแล้วว่านักศึกษาได้ไปจัดกันเอง เราเองไม่ได้ส่งเสริมเลย ฟังดูแล้วก็น่าสงสารครับ ที่ผ่านมาเราทราบจากนักศึกษาว่ามีการเก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 14 · อ่าน: 1391
เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2552 08:22
22 กุมภาพันธ์ 2552
Ico48
ตอนที่ 16 แหล่งอาหารจานร้อนของชาว ม.อ.ในอดีต
ใน ม.อ. ในความหลัง
โดย panyarak
(โดย วัชรินทร์ พุทธพรไพสิฐ ก.ย. 2551)แนะนำกันก่อนปี พ.ศ. 2515 ซึ่งเป็นปีที่ผมมาถึงมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกนั้น คาเฟทีเรียของเราเป็นอาคารหลังโดดๆ โรงอาหารสำหรับนักศึกษากับอาจารย์เป็นที่เดียวกัน อีกทั้งอาจารย์ส่วนใหญ่ก็เพิ่งสำเร็จการศึกษามาทำให้หน้าตาดูละอ่อน แยกไม่ออกว่าท่านใดเป็นอาจารย์และใครเป็นน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 14 · อ่าน: 5590
เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2552 14:15
15 กุมภาพันธ์ 2552
Ico48
การสนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรมของ ม.อ.
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางศาสนาและประเพณี มหาวิทยาลัยโดยท่านอธิการบดีและทีมบริหารจึงได้กำหนดนโยบายการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม เข้าที่ประชุมคณบดีเมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๒๕๕๒ เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ได้ พร้อมกำหนดให้งดการสอบในวันพิธีกรรมทาง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2039
เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2552 17:19