นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา

11 พฤศจิกายน 2551
Ico48
กิจกรรมค่ายทรัพย์สัมผัสชนบท ครั้งที่ 12
ใน กิจกรรม
โดย KaN
ทรัพย์สัมผัสชนบท ครั้งที่ 12 ณ รร.วัดศาลาหลวงล่าง เมื่อวันที่ 13-18 ต.ค.51 สโมสรนักศึกษาคณะฯ จัดกิจกรรม ค่ายทรัพย์สัมผัสชนบทครั้งที่ 12 ณ รร.วัดศาลาหลวงล่าง อ.ระโนด จ.สงขลา กิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 50 คน และในวันเปิดค่าย รศ.ดร.สุธา วัฒนสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการร่วมเดินทางไปเยี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 1721
เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2551 08:53
10 พฤศจิกายน 2551
Ico48
งานเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน
ใน ข่าวอบรม-ประชุมวิชาการ-ฟังการบรรยาย (สำหรับนักศึกษา)
โดย phatsuko
งานใหญ่สำหรับนศ.จากไมโครซอฟและจ๊อบส์ดีบีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานและโลกแห่งเทคโนโลยีในอนาคต กลับมาอีกครั้ง !!! กับการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานและโลกแห่งเทคโนโลยีในอนาคต โดยไมโครซอฟท์และจ๊อบส์ดีบี วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เวลา 9.30 – 16.00 น. ณ ลานกิจกรรมใต้คณะวิศวกรรมศาสต...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1425
เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2551 08:35
06 พฤศจิกายน 2551
Ico48
บันทึกความทรงจำ "รวบรวมของที่ระลึกงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา"
ใน ประสบการณ์หน้างานของโกโก้เย็น
โดย โกโก้เย็น
ตอนทำงานกิจกรรมนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตั้งแต่ปลายปี ตุลาคม พ.ศ.2544 ซึ่งตอนนั้นท่าน ผศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล ท่านดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา ของข้าพเจ้าโดยตรง มีท่านอาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา ดำรงตำแหน่งคณบดีวิศวกรรม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 18717
เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2551 14:15
Ico48
โครงการทุนทำงานแลกเปลี่ยน 2/2551
ใน คุยเรื่องงานของฉัน....
โดย phatsuko
ทางหน่วยกิจการนักศึกษา รับสมัครนักศึกษาช่วยงานทุนทำงานแลกเปลี่ยน ภาคการศึกษาที่ 2/2551 ระยะเวลาทำงานวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 - 13 กุมภาพันธ์ 2552 ค่าตอบแทนโดยกำหนดให้นักศึกษาทำงาน 90 ชั่วโมง ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 100.- ต่อ 3 ชั่วโมง รวมกันไม่เกิน 3,000 บาทสนใจติดต่อหน่วยกิจการนักศึกษา 074-288031 ห...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1130
เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2551 14:04
31 ตุลาคม 2551
Ico48
ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-ปัจฉิม IT รหัส 49...
ใน ข่าวกิจกรรมนักศึกษาสาขา ICT
โดย phatsuko
บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2551ตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/Acitivity51-BuySTU.pdfหลักฐานอ้างอิ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1114
เมื่อ: 31 ตุลาคม 2551 13:50
29 ตุลาคม 2551
Ico48
รับสมัครงานและจัดสอบ-บริษัท CSI
ใน ข่าวรับสมัครงาน
โดย phatsuko
วันนี้มีเรื่องดีๆ มาประกาศ สำหรับ .........1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรฯ ICT)2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรฯ IT ต่อเนื่อง)รับสมัครงาน และจัดสอบจากบริษัท....... C.S.I Interholdings Co., Ltd.โทร. 02-2313851-9 โทรสาร 02-2313860ตำแหน่งที่รับสมัคร.....1. System Programmer2. Technical Engineerราย...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 903
เมื่อ: 29 ตุลาคม 2551 14:28
Ico48
ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-งานประจำปี ICT 2551
ใน ข่าวกิจกรรมนักศึกษาสาขา ICT
โดย phatsuko
บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการงานประจำปีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2551ตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/activity-51.pdfผู้จัดกิจกรรม หมายถึง1. นักแสดง2.คนเตรียมงาน 3. คนถ่า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1165
เมื่อ: 29 ตุลาคม 2551 13:31
Ico48
จิตสำนึกที่ดีของ ด.ช.เก่ง
ใน ตามเด็กไปค่าย
โดย แมงปอ
เราตั้งคำถามกับตัวเองในเรื่อง "จิตสำนึกที่ดีเกิดจากอะไร?" มาหลายวัน นับตั้งแต่รู้จักกับ เก่ง ตอนไปออกค่ายใหญ่ 10 วัน ที่ชุมพร เรารู้จัก "เก่ง" ครั้งแรกตอนที่ออกไปต้อนรับเด็กๆ มาร่วมกิจกรรม "สานสัมพันธ์ชุมชน" ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยที่จัดภายใต้ "ค่ายลูกสงขลาฯ เรียนรู...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 18 · อ่าน: 2454
เมื่อ: 29 ตุลาคม 2551 11:08
21 ตุลาคม 2551
Ico48
ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับคณะวิศวะกรรมศาสตร์ที่คงครองแชมป์การได้รับรางวัลตัวชี้วัดที่ 4.1.4
ใน เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ทำคำรับรองการปฏิบัตราชการประจำปีงบประมาณ 2551 กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2551เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดและเป้าหมายในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามคำ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1757
เมื่อ: 21 ตุลาคม 2551 11:06
20 ตุลาคม 2551
Ico48
ตารางซ้อมใหญ่งานประจำปี ICT 2551
ใน คุยเรื่องงานของฉัน....
โดย phatsuko
นัดซ้อมนักศึกษา ทีมงานที่เกี่ยวข้อง (นักศึกษา ICTและ ITต่อเนื่อง)วันที่ 24 ตุลาคม 2551เวลา 12.30 น. - 16.30 น. M.109ห้ามมาสายนะ ค่ะ แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อยนัดเจอกันที่ห้อง M.109 ค่ะกำหนดการซ้อมhttp://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/Practice_ICT2008.doc
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1238
เมื่อ: 20 ตุลาคม 2551 17:18
16 ตุลาคม 2551
Ico48
เมื่อตามเด็กไปค่ายน้องยิ้ม ได้อะไรมาบ้าง
ใน ประสบการณ์หน้างานของโกโก้เย็น
โดย โกโก้เย็น
มีโอกาสได้ตามน้อง ๆ นักศึกษาไปออกค่ายที่โรงเรียนต่าง ๆ มากมายหลายค่ายด้วยกัน เช่น ไปโรงเรียนบ้านนาหว้า โรงเรียนบ้านในเพลา โรงเรียนที่ อ.ตะโหมด พัทลุง โรงเรียนที่ จ.สตูล โรงเรียนที่ จ.กระบี่ และอีกหลายที่ วันนี้ ขอเล่าเรื่องการตามน้องไปค่ายที่โรงเรียน ควนตม กิ่งอำเภอช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช เมื่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2209
เมื่อ: 16 ตุลาคม 2551 10:15
14 ตุลาคม 2551
Ico48
ไปกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ที่ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ตอนที่ 2
ใน ประสบการณ์หน้างานของโกโก้เย็น
โดย โกโก้เย็น
สรุปการเดินทางครั้งนี้ ใช้เวลา จากบ่ายสามของวันที่ 21 ตุลาคม 2550 - 23 ตุลาคม 2550 ตี 2 ของอีกวันหนึ่ง ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้น 2 คืน เป็นการเดินทางที่ทรหด และใช้เวลานานมากก กว่าครั้งก่อนที่ไปรถบัสของคณะฯ ซะอีก ปวดเมื่อยไปทั้งตัว นักศึกษาพอไปถึง ก็มีรถของเจ้าภาพมารับไปที่ จุฬาลงกรณ์ ม. แต่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2626
เมื่อ: 14 ตุลาคม 2551 14:13
09 ตุลาคม 2551
Ico48
อบรม-คนดีสร้างสื่อ สื่อสร้างคนดี
ใน ข่าวอบรม-ประชุมวิชาการ-ฟังการบรรยาย (สำหรับนักศึกษา)
โดย phatsuko
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"คนดีสร้างสื่อ สื่อสร้างคนดี"วัน/เวลา/สถานที่วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2551ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตผู้เข้าร่วมโครงการ1. นางสาวอารญา ยุทนาวา2. นางสาวกมลรัตน์ คงมา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1283
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2551 16:53
Ico48
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนกลยุทธ์และการดำเนินงานประกันคุณภาพด้านกิจการนักศึกษา
ใน เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
เรียน ทุกคณะ กองกิจการนักศึกษาชึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ต้องขับเคลื่อนภารกิจสู่การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย จึงได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาโดยได้เรียนเชิญหัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1851
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2551 11:57
08 ตุลาคม 2551
Ico48
ค่ายนี้....ไม่สร้างผู้นำ
ใน ตามเด็กไปค่าย
โดย แมงปอ
อีกไม่กี่วัน ชมรมสอนเด็กก็จะมีค่ายใหญ่ 10 วัน ที่ชุมพร เป็นค่ายสร้างภาวะผู้ร่วมงานที่ดี 555 มีแต่เค้าทำค่ายสร้างผู้นำ ของเราทำค่ายสร้างผู้ร่วมงานที่ดี มันก็ประหลาดดีเนอะ ความจริงเราเองก็เคยทำน่ะ ไอ้ค่ายประเภทสร้างผู้นำที่ดีให้สังคม โดยเอานักศึกษามาทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำที่ดี ให...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 2148
เมื่อ: 08 ตุลาคม 2551 18:04
06 ตุลาคม 2551
Ico48
sipa ภูเก็ต - 3 ตำแหน่ง
ใน ข่าวรับนักศึกษาฝึกงาน
โดย phatsuko
ถึง น้องๆ ICT ชั้นปีที่ 3 ทุกคนค่ะพี่ ได้ทำเรื่องขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงานจาก sipaภูเก็ตซึ่งทาง sipaภูเก็ต ได้ตอบรับ รับนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้1. ฝ่าย Enterprise Software จำนวน 2 คน2. ฝ่าย Animation & Multimedia จำนวน 1 คนหลักฐานที่ต้องการ1. ฝ่าย Enterprise Software จำนว...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1160
เมื่อ: 06 ตุลาคม 2551 17:42
Ico48
พบบัตรนักศึกษา
ใน คุยเรื่องงานของฉัน....
โดย phatsuko
พบบัตรนักศึกษา ตามรายชื่อนักศึกษาดังนี้ น.ส. นฤมล อุ้ยกูล ติดต่อรับได้ที่......ห้องสำนักงาน สาขา ICT นะค่ะพัฐสุดา เอกพันธ์ (พี่พัฐ)สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โทร. 074-288680 ภายใน 8680
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1093
เมื่อ: 06 ตุลาคม 2551 10:10
03 ตุลาคม 2551
Ico48
รับสมัครงาน-คณะแพทย์ (จ.บริหารงานทั่วไป)
ใน ข่าวรับสมัครงาน
โดย phatsuko
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - เพศหญิงหรือเพศชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.) -ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางเทคโนโลยีการศึกษา นิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการ ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft offic...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 672
เมื่อ: 03 ตุลาคม 2551 10:16
Ico48
รับสมัครงาน- บริษัท Thai-Amadeus Southeast Asia
ใน ข่าวรับสมัครงาน
โดย phatsuko
รับสมัครงานบริษัท Thai-Amadeus Southeast Asiaตำแหน่งTechnical Coordination Officer (HatYai Branch)สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติได้ที่........http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/Jobs+at+Thai%283%29.docหรือสนใจติดต่อ190/6 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 Tel. 074-355344 Fax.074-246233 E-ma...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1436
เมื่อ: 03 ตุลาคม 2551 10:10
Ico48
ต้องการพบนักศึกษา - น.ส.อำภาพร ยอดแก้ว
ใน คุยเรื่องงานของฉัน....
โดย phatsuko
ต้องการพบนักศึกษาน.ส.อำภาพร ยอดแก้วมารับจดหมายที่ห้องสำนักงานสาขา ICT ด้วยนะค่ะ(อาคารคณิตศาสตร์ ชั้น 1 )ขอบคุณค่ะพัฐสุดา เอกพันธ์ (พี่พัฐ)สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โทร. 074-288680 ภายใน 8680
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1458
เมื่อ: 03 ตุลาคม 2551 09:53