นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา

04 สิงหาคม 2551
Ico48
ไปปลูกป่าชายเลนเพื่อแม่
ใน ประสบการณ์หน้างานของโกโก้เย็น
โดย โกโก้เย็น
ไปปลูกป่าชายเลนเพื่อแม่ ได้อ่านข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ร่วมกับกลุ่มชมชนอนุรักษ์ป่าชายเลน ต.ชะแล้ และสถาบันพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 38 ศูนย์การค้าไดอาน่า สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี ปี 2551 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2551 (ใครที่สนใจก็ติดต่อที่สหกรณ์ออมทรัพย์ นะ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 2534
เมื่อ: 04 สิงหาคม 2551 12:00
01 สิงหาคม 2551
Ico48
ศิษย์เก่าสงขลานครินทร์ได้รับคัดเลือกลูกกตัญญู
ใน กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร
เคยเขียนบันทึกชื่อ "รุ่นน้องควรเอาอย่าง " เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2550ที่ http://share.psu.ac.th/blog/studentaffairs/1983ได้เขียนบันทึกเรื่องราวของนักศึกษา คนหนึ่ง....เธอชื่อนางสาวเกตุวดี เลาหสกุล รหัสนักศึกษา 4740017 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร ................ และ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1936
เมื่อ: 01 สิงหาคม 2551 09:26
25 กรกฎาคม 2551
Ico48
การนำนักศึกษาไปแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ที่นครนายก 2544
ใน ประสบการณ์หน้างานของโกโก้เย็น
โดย โกโก้เย็น
ความยากลำบาก การเดินทางนำนักศึกษาไปแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ที่นครนายกกับนักศึกษา 2544(นายศุทธิวัตร เครืองาม เป็นนายกสโมสรนักศึกษา)มีใครจะรู้บ้างไหม๊หนอ ว่าเวลาที่ได้รับมอบหมายงานให้ไปทำจะมีความรู้สึกว่า มันช่างลำบากอยากเข็ญแค่ไหนกว่างานแต่ละอย่างจะสำเร็จลงได้ ไหนจะต้องเจอเรื่องปัญหาเฉพาะหน้า สถ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2067
เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2551 15:51
08 กรกฎาคม 2551
Ico48
ขอชื่นชมกับคณะวิศวะที่ได้รับรางวัลมากที่สุดจากการรายงานข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 4.1.4 จำนวนนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่
ใน เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
เรียน ทุกคณะ/หน่วยงาน ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ทำคำรับรองการปฏิบัตราชการประจำปีงบประมาณ 2551 กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2551เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดและเป้าหมายในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไป...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 17 · อ่าน: 2158
เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2551 17:03
07 กรกฎาคม 2551
Ico48
ตอนที่ 14 ที่มาและที่ไปของเพลง "ลาร่มศรีตรัง"
ใน ม.อ. ในความหลัง
โดย panyarak
(โดย วัชรินทร์ พุทธพรไพสิฐ 2 ก.ค. 2550)แนะนำกันก่อนเพลงลาร่มศรีตรังนั้นผมเขียนขึ้นเมื่อปลายปีการศึกษา 2517 ในช่วงที่เพื่อนนักศึกษาออกไปสำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วม แต่มีเพื่อนหลายคนคิดว่าผมเขียนขึ้นมาเพื่ออำลาเมืองเข้าไปร่วมกับพี่น้องประชาชนในเขตป่าเขาในปี 2519 หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3584
เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2551 11:21
Ico48
ตอนที่ 13 กิจกรรมปีการศึกษา 2517
ใน ม.อ. ในความหลัง
โดย panyarak
(โดย วัชรินทร์ พุทธพรไพสิฐ 2 ก.ค. 2550)แนะนำกันก่อนในปีการศึกษา 2517 นั้น พี่ประสงค์ เพิ่มอารยวงศ์(ม.อ.4-วศ) เป็นนายกสโมสรนักศึกษา ปีนี้มีการแก้ไขระเบียบของสโมสรนักศึกษาให้มีสภานักศึกษาเป็นผู้ควบคุมและตรวจสอบการบริหารเฉกเช่นองค์กรประชาธิปไตยทั่วไป เข้าใจว่าสมาชิกสภานักศึกษาในยุคแรกมี 10 คน กิจกรร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 3330
เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2551 11:09
06 กรกฎาคม 2551
Ico48
ตอนที่ 12 ม.อ.กับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516
ใน ม.อ. ในความหลัง
โดย panyarak
(โดย วัชรินทร์ พุทธพรไพสิฐ 27 มิ.ย. 2550)แนะนำกันก่อนกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นนำโดยศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในปี 2515 ตามติดด้วยกิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้คนยุคนั้นตื่นตัวขึ้นมาต่อสู้เผด็จการทหารที่ปกครองประเทศนั้น เป็นไปด้วยความคึกคักใน กทม. สำหรับในต่างจังหวัดนั้นมีการรณรงค์เป็นครั้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 5127
เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2551 17:14
05 กรกฎาคม 2551
Ico48
ตอนที่ 11 กิจกรรมนักศึกษา ปี 2516
ใน ม.อ. ในความหลัง
โดย panyarak
(โดย วัชรินทร์ พุทธพรไพสิฐ 19 มิ.ย. 2550)แนะนำกันก่อน ปลายปีการศึกษา 2515 หรือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2516 ถึงคราวที่จะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรชุดใหม่เพื่อเข้ามาดำเนินกิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2516ความครึกครื้นเริ่มบังเกิดขึ้นหลังจากที่มีการประกาศรับสมัครตำแหน่งที่จะมีการแข่งขันกันอย่าง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 3144
เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2551 13:45
02 กรกฎาคม 2551
Ico48
การบริหารความเสี่ยงในหอพักนักศึกษา
ใน กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร
หอพักเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคม ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ฝึกให้นักศึกษารู้จักดูแลตนเอง ช่วยเหลือบุคคลอื่น และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคม หอพักควรจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เช่นการพัฒนาทักษะชีวิตทักษะทางสังคมให้เป็นผู้นำและผู้ตาม การพัฒนาบุคลิกภาพ การบร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 18 · อ่าน: 5376
เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2551 20:30
Ico48
ลีลาศเป็นกิจกรรมที่โรแมนติกมากที่สุดในประเภทกีฬาทั้งหมด
ใน ลีลาศ
โดย nongnu
รู้สึกเสียใจม๊าก มาก เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551 สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย จัดอบรมครูผู้ฝึกสอนกีฬาลีลาศ แต่เราไม่ได้เข้าอบรม แต่ก็ดีใจมากที่ได้พูดคุยกับอาจารย์สิทธิชัย และอาจารย์สมเจต อาจารย์ทั้งสองท่านทักทายด้วยรอยยิ้มและอบอุ่น เพราะเราตั้งใจไปต่ออายุสมาชิกสมาคมลีลาศแต่ตรงกับเขาอบรมลีลาศพอดี ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1492
เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2551 15:05
23 มิถุนายน 2551
Ico48
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1
ใน บันทึกในสงขลานครินทร์
โดย ยาดม
ในที่สุดก็ต้องทำหน้าที่ของผู้ประสานงานรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรเอง ทั้งที่มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการเกิดของรายวิชานี้ในหลักสูตร ทำไมต้องมี ?แตกต่างจากกิจกรรมนักศึกษาเดิมที่ดำเนินการโดยกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างไร?ก็เห็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาก็พยายามพัฒนาระบบเพื่อรองรับนักศึกษาทุกคนแล้ว จะจัดการเรี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1631
เมื่อ: 23 มิถุนายน 2551 17:23
22 มิถุนายน 2551
Ico48
นรกคืนวันอาทิตย์
ใน note by wwibul
โดย wwibul
เสาร์-อาทิตย์ มีอาจารย์พิเศษมาบรรยาย บวกกับกิจกรรมอื่นในคณะคืนวันอาทิตย์ ว่าจะรีบเข้านอนแต่หัวค่ำก็ได้เข้านอนสมใจ ก็ได้แต่เข้านอน แต่ไม่ได้นอนที่ไม่หลับ เพราะเจอนรกกลางดึกงานอะไรสักอย่าง จัดอยู่ที่ริมอ่างน้ำ และหันลำโพงเข้าฟากแฟลตริมอ่างเต็ม ๆโอ้ นรกโปรด รู้แล้วว่า ทำไมวันก่อนมีข่าวมือปืนดุ ยิงคน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 28
เมื่อ: 22 มิถุนายน 2551 23:54
16 มิถุนายน 2551
Ico48
กองทุน กรอ. ให้สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ สามารถกู้ยืมเงินได้ในปีการศึกษา 2551
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
ในปีการศึกษา 2551 กองทุน กรอ. (กองทุนให้กู้ยืมเงินที่ผูกกับรายได้ในอนาคต) กำหนดสาขาวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ที่ให้นักศึกษาสามารถยื่นแบบคำขอกู้เงินเพื่อใช้ในการศึกษาได้ และคณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นคณะหนึ่งที่ได้รับอนุมัติจาก กองทุน กรอ. ที่กำหนดให้สาขาวิชาวาริชศาสตร์ สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุน ได้ ซ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2182
เมื่อ: 16 มิถุนายน 2551 08:20
15 มิถุนายน 2551
Ico48
บายศรีสู่ขวัญ
ใน ปลายปากกาธนพันธ์
โดย ธนพันธ์ ชูบุญ
บายศรีสู่ขวัญ วันนี้เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2551 อันเป็นวันเสาร์กลางสัปดาห์ที่อากาศค่อนข้างจะแปรปรวน เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน รวนเรเสียจนตั้งตัวไม่ทัน มันดูคล้ายสตรีวัยหมดระดูที่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนั่นแหละ ผมได้ย้อนรอยเข้าไปในอดีตอีกครั้ง อดีตที่คิดถึงทีไรก็ต้องมานั่งบันทึกอีกหน เมื่อครั้งที่ผมเข้ามาเ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 4496
เมื่อ: 15 มิถุนายน 2551 00:49
13 มิถุนายน 2551
Ico48
เตือนภัยนักศึกษา-บุคลากร กรณีมิจฉาชีพมาหลอกต้มตุ๋น
ใน การดูแลนักศึกษา
โดย DA
วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2551 นั้น และในวันเดียวกัน เวลา 14.50 น. ได้มีนักศึกษาจำนวน 8 คน แจ้งว่าได้ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงเอาทรัพย์สินมีค่าไป ซึ่งมีรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนี้เวลา 14.15 น. ได้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 8 คน กำลังเดินผ่านหน้าสำนักงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 11 · อ่าน: 2811
เมื่อ: 13 มิถุนายน 2551 14:55
12 มิถุนายน 2551
Ico48
ครูคนแรก?
ใน ตามเด็กไปค่าย
โดย แมงปอ
ขอบคุณมะลิหอมที่เรียงร้อยเป็นมาลัย ขอบคุณในน้ำใจที่เห็นค่าของคุณคน ฉันเป็นเพียงเสี้ยวเศษ มิอาจเปลี่ยนหัวใจใครเบื้องหน้าจะก้าวไป ต้องบากบั่นด้วยตนเองทำได้แค่ชี้บอก แนะเจ้าย่างยะเยื้องเดินหนทางอีกแสนไกล ก้าวต้องแกร่งจึงสุดทางหอมกลิ่นมะลิหอมที่เจ้ามอบจากหัวใจเสียดายครูแสนไกล ไม่เคยได้ดอกไม้ใดสอนอ่าน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1927
เมื่อ: 12 มิถุนายน 2551 23:56
10 มิถุนายน 2551
Ico48
การจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2551
ใน เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
การจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2551 วิทยาเขตหาดใหญ่ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2551 ได้เสร็จสิ้นแล้ว จำนวนนักศึกษาใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการปีนี้ ประมาณ 4, 700 กว่าคน ชึ้งจำนวนเพิ่มมาขี้นเกินเป้าที่ตั้งไว้จากในทุกๆๆปีที่ผ่านประมาณการไว้เพียง ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1302
เมื่อ: 10 มิถุนายน 2551 09:11
04 มิถุนายน 2551
Ico48
นักศึกษา...เคารพ
ใน ต่างกรรมต่างวาระ
โดย ลือลักษณ์
ก่อนที่เราจะเริ่ม class หัวหน้าชั้นปีเขาจะบอก "นักศึกษา เคารพ" และ "สวัสดีค่ะ/ครับ" ใช่ไหมคะ นอกจากจะเป็นการทักทายแล้ว ยังเป็นสัญญาณบอกกลายๆว่าเรากำลังเริ่มเรียนกันแล้วนะสังเกตมาสองครั้งแล้ว ตอนที่สอนนักศึกษาชั้นปีนึง(ที่ไม่ใช่ปีหนึ่ง) ตั้งแต่เปิดเทอมมานี้ เจ้าหัวหน้าชั้นปีเขา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1658
เมื่อ: 04 มิถุนายน 2551 18:18
Ico48
พี่คนนี้..นี้มีแต่ให้
ใน เรื่องเล่าจากหน้างาน
โดย เมตตา
วันนี้มีรายการ "เวทีหัวหน้าภาค" ชวนกันคุย "ดูแลนักศึกษาเรียนอ่อน" ได้นำกรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์มานำเล่าสู่กันฟัง วันนี้ รศ.ดร.ปริญญา อรุณวิสุทธิ์ ผู้นำเสนอในนามคณะวิทยาศาสตร์ชวนน้องนักศึกษาที่ทำหน้าที่ดูแลน้องในฐานะพี่เลี้ยงมาคุยด้วย น้องนักศึกษาคนหนึ่งเล่า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1731
เมื่อ: 04 มิถุนายน 2551 11:59
02 มิถุนายน 2551
Ico48
โปรแกรมการให้คำปรึกษานักศึกษา
ใน เรื่องเล่าจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย วรวุธ
ในวันที่ ๒๘ พ.ค. ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา แต่อาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผมจึงขอนำเรื่องสำคัญสองเรื่องมาเล่าที่นี้ครับ-เรื่องแรกคือ หน้าเว็บที่รวม Link ต่าง ๆ ที่อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถหาข้อมูลได้ โดยไปที่ web ของคณะวิศวฯ คือhttp://www.eng.p...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 922
เมื่อ: 02 มิถุนายน 2551 18:34