นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา

21 ธันวาคม 2550
Ico48
การเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35
ใน เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัอส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 4- 14 มกราคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนประมาณ 250 คน จำนวน 20 ชนิดกีฬา ชึ่งชนิดกีฬาได้แก่กรีฑา ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1754
เมื่อ: 21 ธันวาคม 2550 09:55
Ico48
ดนตรีไทยอุดมศึกษา...กับความเป็นลูกสงขลานครินทร์ (ตอนที่ 3)
ใน อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
โดย ครูนน
หลังจากที่ได้เพลงที่จะนำไปบรรเลงในงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 35 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียรายแล้ว ก็มีภาระงานที่เป็นองค์ประกอบอื่นๆตามมาอีกองค์ประกอบอื่นๆที่ว่ามีอยู่หลายอย่าง1. ประการแรกที่สำคัญสุดๆคือ เนื่องจากชมรมของเราเป็นชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย ดังนั้นจึงมีนักศึกษาที่เขาถนัดกิจกรร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2403
เมื่อ: 21 ธันวาคม 2550 08:19
20 ธันวาคม 2550
Ico48
ดนตรีไทยอุดมศึกษา...กับความเป็นลูกสงขลานครินทร์ (ตอนที่ 2)
ใน อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
โดย ครูนน
หลังจากที่ได้พุดคุยถึงกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาต่างๆที่ต้องร่วมในงานครั้งนี้ไป 2 ประการในตอนที่ 1 แล้ว คือการร่วมวงมหาดุริยางค์ ซึ่งเป็นวงรวมนักดนตรีจากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และการร่วมวงภาคใต้แล้ว ก็มาดูกิจกรรมที่ 3 กันต่อนะครับ3. วงเดี่ยวสถาบัน สำหรับกิจกรรมการบรรเลงวงเดี่ยวสถาบันนี้ เป็นก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2027
เมื่อ: 20 ธันวาคม 2550 22:58
Ico48
ดนตรีไทยอุดมศึกษา..กับความเป็นลูกสงขลานครินทร์
ใน อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
โดย ครูนน
ช่วงวันที่ 6 - 12 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา ผมได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนาฎศิลป์และดนตรีไทย สังกัดกองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี นำนักศึกษาสังกัดชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยของเราจำนวน 40 ชีวิต พร้อมด้วยพี่ๆจากงานยานยนต์ 2 ท่าน คือพี่สัมพันธ์และคุณสินธุ์ประทุม เดินทางด้วยรถ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 2260
เมื่อ: 20 ธันวาคม 2550 17:04
Ico48
ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องในโอกาส 40 ปี มอ.
ใน เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
ด้วยวันนี้วันที่ 20 ธันวาคม 2550 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น ได้ประชุมพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในโอกาส 40 ปีมอ.ที่คณะ/หน่วยงานเสนอมาทั้งหมด จากจำนวน 58 คน พิจารณาเอาจำนวน 40 โดยจำแนกศิษย์เก่าดีเด่นเป็น 4 ประเภทได้แก่ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ด้านผลงานเด่น ด้านสร้างค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 15 · อ่าน: 2355
เมื่อ: 20 ธันวาคม 2550 13:41
Ico48
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครก็ทำได้ ....การทำงานที่ต้องมีศาสตร์และศิลป์(1)
ใน กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร
หลายคนคงได้ยินคำนี้บ่อย ๆ “ใคร ๆก็ทำได้….การดูแลนักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษา”..................... ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย การที่ต้องดูแลนักศึกษาที่พักในหอพักเป็นพัน ๆ คน.................. เพราะนักศึกษามาจากต่างถิ่นต่างที่ ต่างพ่อต่างแม่ ต่างภาคต่างจังหวัด ต่างโรงเรียน เ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 11 · อ่าน: 2823
เมื่อ: 20 ธันวาคม 2550 08:37
19 ธันวาคม 2550
Ico48
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
ใน เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
ด้วยวันนี้ดิฉันได้รับหนังสือจาก ผศ.ดร.นิดา วุฒิวัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์เคยทำหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ปี 2531 และใช้เวลาร่วม 6 เดือน ในการหาคำตอบเรือง คุณลักษณะของนักศึกษา และอาจารย์ได้เสนอ กรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณธรรม จริธรรมของนักศึกษาขอ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 4947
เมื่อ: 19 ธันวาคม 2550 09:31
18 ธันวาคม 2550
Ico48
อิสรภาพที่หายไป
ใน สุดฝั่งฟากรูสะมิแล : ฟ้าเดียวกัน
โดย ทา ยุ
อิสรภาพคือสิ่งที่หลาย ๆ คนถวิลหา ไคว่คว้า เพื่อให้ได้มา... แต่กลับมีอีกด้านหนึ่ง ที่เขาเหล่านั้นได้ทำมันหายไป จึงได้มาอยู่รวมกันยังสถานที่หนึ่ง เพื่อรอวันแห่งอิสรภาพที่หายไป ได้หวนกลับมาอยู่กับเขาอีกครั้งหนึ่ง... คราบน้ำตา ความเศร้าหมอง ความไม่แน่นอน ความโดดเดียว ปรากฏให้เห็นตลอดทุกเส้นทางที่ได...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 1803
เมื่อ: 18 ธันวาคม 2550 20:31
Ico48
นำเสนอ : Blogger สาวกิจการนักศึกษาเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
ใน กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร
เธอคือนางสาวดวงพร วงษ์สวัสดิ์.......ปัจจุบัน ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา เปลี่ยนเป็นนักวิชาการศึกษาเป็นลูกหม้อ สงขลานครินทร์นี่เอง เธอสำเร็จการศึกษาจากวิทยาเขตปัตตานี.................เธอบรรจุครั้งแรกที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ หาดใหญ่..........มีความลับมาบอกว่าช่วงที่เธอสมัครที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร แอบท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 18 · อ่าน: 2416
เมื่อ: 18 ธันวาคม 2550 11:08
17 ธันวาคม 2550
Ico48
การให้คำปรึกษาแบบไร้รูปแบบ "เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา"
ใน กิจการนักศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร
โดย ต้ม ตุมปัง
บันทึกนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้share.psuแต่เรื่องที่นำมาลง เป็นเรื่องเก่าๆที่ผมเคยเขียนไว้ในgotoknow.org/toompung เห็นว่ามันเป็นแนวคิดของผม และตอนนี้ผมก็ยังดำเนินชีวิตการทำงานแบบนี้มาโดยตลอดเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับตอนสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานที่นี่ คำถามข้อหนึ่งที่กรรมการถามผมก็คือคุณคิดว่าคุณจะทำอะไรเ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 3384
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 14:14
Ico48
ได้เจอหนุ่ม ศรราม
ใน เรื่องเล่าของสาวทำงาน
โดย ดอกไม้เล่าเรื่อง
เมื่อวันเสาร์พานักศึกษาไปเข้าร่วมรายการช่วยคิด ช่วยทำ เป็นรายการของคุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ เป็นการรณรงค์การเลือกตั้งสัญจรออกอากาศทางช่อง 3 ด้วยนะมีนักศึกษาไปร่วมเยอะมากอาจเป็นเพราะคุณหนุ่ม ศรราม มาเป็นรับเชิญด้วยแหละ คนก็เลยเยอะมาก แต่ดอกไม้เล่าเรื่องไปเพราะอยากเห็นรูปแบบของรายการและอยากเห็น ดร.เจษ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 18
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 11:54
Ico48
จองพื้นที่ที่ดาวอังคาร
ใน ความสุข
โดย บรรจง เฉลิมวงค์
ตัดสินใจจองพื้นที่ดาวอังคารไว้สามไร่กะว่าจะย้ายไปอยู่ตอนเกษียณเบื่อชาวโลก เบื่อทุกคน เบื่อภาวะโลกร้อน เบื่อน้ำมันแพง จะไปปลูกผักให้มีสีเขียวที่ดาวอังคาร อยู่เงียบๆไม่ต้องฟังเสียงรถเสียงเพลง ไม่ต้องรำคาญพวกสาวๆที่ชอบมาตาม
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 39
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 10:19
16 ธันวาคม 2550
Ico48
บันทีกนี้ไม่มีชื่อ
ใน บ่มเพาะนักศึกษา
โดย คนข้างหลัง
ความเดิมตอนที่แล้ว"ดวง นี่ดีนะ....วันๆไม่ต้องทำอะไร คุยแต่กับเด็ก....โอ้พระเจ้าจอร์จ....คิดได้ไงนี่ (เอาสมองส่วนไหนคิดอะ..... แอบพูดในใจนะเมื่อ10ปีที่ผ่านมานี่เอง แต่มาถูกเปิดเผยก็ที่นี่แหละ)" ประโยคข้างต้นได้ส่งรหัสผ่านคำพูดของคนอีกจำนวนหนึ่งที่อาจจะยังไม่รู้จักกิจการนศ. ดีพอ.....วันนี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 12 · อ่าน: 1969
เมื่อ: 16 ธันวาคม 2550 18:56
15 ธันวาคม 2550
Ico48
รุ่นน้องควรเอาอย่าง
ใน กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร
หลังจากเล่าเรื่องการบ่มเพาะนักศึกษา วันนี้มีเรื่องนักศึกษาคนดี (หลังจากบ่มเพาะ 4 ปี) มาเล่าสู่กันฟัง เธอชื่อนางสาวเกตุวดี เลาหสกุล รหัสนักศึกษา 4740017 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร ................ ภูมิลำเนาจังหวัดสงขลา เธอพักหอพักตั้งแต่ปี 1 ถึง ปี 4 เธอมีความประทับใจเก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 1767
เมื่อ: 15 ธันวาคม 2550 10:59
Ico48
โค้กต้มกับยาแก้ไอ-ใบกระท่อม
ใน วินัยนักศึกษา
โดย DA
ตร.เมืองคอนบุกจับแก๊งโจ๋ตั้งวงผลิตสารเสพติดตัวใหม่ ที่กำลังฮิตในหมู่วัยรุ่น โดยใช้ใบกระท่อมมาผสมกับน้ำอัดลมทั้งโค้กหรือเป๊ปซี่ และยาแก้ไออีก 6 ขวด จากนั้นตั้งไฟต้ม 1-2 ชั่วโมง นำมาดื่นแทนเหล้า อ้างมีอาการเมาเหมือนกันและยังเชื่อว่าสามารถปลุกอารมณ์ได้ด้วย ด้านแพทย์เตือนเป็นอันตรายต่อสมอง หากกินไปนา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 6301
เมื่อ: 15 ธันวาคม 2550 10:07
14 ธันวาคม 2550
Ico48
กิจการนักศึกษา ...รู้จักแล้วจะรัก...
ใน บ่มเพาะนักศึกษา
โดย คนข้างหลัง
"ใครว่างานกิจการนักศึกษาปิดทองหลังพระ จริงๆแล้วปิดทองฐานพระเลยด้วยซ้ำไป " แหม ....ได้ยินได้ฟังประโยตนี้แล้วก็อยากจะบอกเหลือเกินว่า อยากจะกระโดดหอมแก้มคนพูดจริงๆ ประโยคเด็ดที่ว่านี้ได้มาจากอดีตเจ้านายอันเป็นที่รักของพวกเรากิจการนศ.มอ.สุราษฎร์ฯที่เคยเอื่อนเอ่ยออกมาให้ได้แรงอกดีจริงๆ ฟังแล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 1823
เมื่อ: 14 ธันวาคม 2550 17:15
Ico48
เป็นห่วงเพื่อนพ้องกัลยาณมิตร
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย อัมพร
ทราบว่ามีกัลยาณมิตรต้องออกพื้นที่ชุมชน...ด้วยความเป็นห่วงคนที่ผิวหนังแพ้ง่ายๆ ระวัง .. แมลงชนิดหนึ่ง.........(น้องชายได้ส่งเมล์)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี คงจะเรียกกันว่า แมลงเฟรชชี่ เพราะว่ามันจะมาช่วงหน้าที่รับน้องใหม่ (ถ้าน้องเก่าปีสูง ๆ แล้วไม่มา) ในฐานะดูแลนักศึ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 14 · อ่าน: 3612
เมื่อ: 14 ธันวาคม 2550 13:04
Ico48
ทันกาย รู้ทันใจ"ขจัดกิเลส-ขัดเกลาจิต"
ใน การดูแลนักศึกษา
โดย DA
ทันกาย รู้ทันใจ"ขจัดกิเลส-ขัดเกลาจิต(เริ่มขัดเกลากันตั้งแต่เด็ก ๆ เลยค่ะ เห็นน่าสนใจดีเลยเอามาเล่าสู่กันฟัง)"ผีขี้โรค ผีขี้เบื่อ ผีขี้ง่วง" นี่คือกิเลสที่อยู่ในนามธรรม เป็นหลักการสอนเรื่องกิเลสของ กนิษฐะวิริยา ต.สุวรรณ (ครูชมพู) กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีมา พลับบลิชชิง จำกัด และกล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 2234
เมื่อ: 14 ธันวาคม 2550 08:43
13 ธันวาคม 2550
Ico48
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2551(ต่อ)
ใน เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
ตามทีแจ้งให้ทราบไปแล้วเรื่องการจัดงานปีใหม่กองกิจการนักศึกษาปี2551 ในปีที่คณะกรรมการ/ทำงานได้ประชุมในรายละเอียดของงานสรุปได้ดังนี้ กำหนดจัดในวันที่ 20ธันวาคม 2550 เวลา 13.00- 22.00 น สถานที่จัด ณ หาดแก้ววิลล่า สงขลากิจกรรมมี จัดเลี้ยงอาหาร กล่าวอวยพรปีใหม่ ร้องเพลงคาราโอเกะ การละเล่น(เกมส์) ต่าง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 18 · อ่าน: 1990
เมื่อ: 13 ธันวาคม 2550 13:14
Ico48
password ถูกนำไปใช้กระทำผิดระเบียบ
ใน รักชาวหอ
โดย อมรลักษณ์ เต็มสังข์
หลายวันแล้วที่ไม่ได้เข้ามา เพราะมีปัญหาวุ่นวายเข้ามาให้ปวดหัว เรื่องที่พี่หญิงจะเล่าเป็นเรื่องที่พี่ประสบด้วยตนเอง และอยากจะเล่าสู่ให้ผู้อื่นได้รับทราบไว้เป็นอุธาหรณ์ ว่า อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนและจะจนใจเอง เมื่อวันที่ 6 ธ.ค ที่ผ่านมาเป็นวันที่มหาวิทยาลัย กำหนดให้เป็นวันจองหอพักของนักศึกษารุ่นพี่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1547
เมื่อ: 13 ธันวาคม 2550 12:06