นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒนางานประจำ

12 มีนาคม 2561
Ico48
อยากรู้ไหมว่าได้ทำอะไรดีขึ้น
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนอยากได้ดีมีความก้าวหน้า แต่ทำเต็มที่ทุกวัน ทำไมยังอยู่เหมือนเดิม อยากรู้ว่าได้ทำอะไรได้ดีต้องมีการตรวจติดตาม ว่าได้ทำอะไรบ้างในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน แต่ละปี แล้วดูว่าผลจากการทำเป็นอย่างไร มีอะไรเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น มีอะไรทำให้ไม่ดีขึ้น มีอะไรทำแล้วไม่เกิดผลดี มีอะไรทำให...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 140
เมื่อ: 12 มีนาคม 2561 08:17
02 มีนาคม 2561
Ico48
ใช้ชีวิตแบบกระจายความเสี่ยง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำธุรกิจที่ดีต้องมีภูมิคุ้มด้วยการกระจายความเสี่ยงไม่ขึ้นอยู่กับการทำแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดความเสียหายที่ให้สูญเสียทุกอย่างไปเพราะมีอยู่อย่างเดียว การกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยการทำหลากหลายอย่าง ที่เมื่อเกิดปัญหากับบางอย่าง ยังมีอย่างอื่นให้สามารถอยู่ได้ การกระจายความเสี่ยงคือการ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 165
เมื่อ: 02 มีนาคม 2561 10:53
27 กุมภาพันธ์ 2561
Ico48
การทำงานในระบบออนไลน์
ใน Poonim
โดย Poonim
การทำงานในระบบออนไลน์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบการทำงาน อาทิเช่น ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ระบบการติดตามเอกสารออนไลน์ รวมทั้งการทำงานผ่านทาง E-Mail , Facebook , Line เป็นต้น ซึ่งการทำงานในระบบดังกล่าวช่วยให้การทำงานสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 101
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2561 10:29
Ico48
ทำตามสูตร ปรับตามผล
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในการทำอะไรต่าง ๆ ต้องมีการศึกษาหาความรู้ ทฤษฎี วิธีการทำ เรียกว่าทำตามสูตรตามความรู้ที่เรียน แต่ผลการทำอาจออกมาดี ไม่ดี ที่ขึ้นกับเงื่อนไข ปัจจัย สภาพแวดล้อมนั้น ๆ รวมทั้งสิ่งที่เคยทำว่าดีก็อาจเปลี่ยนเป็นไม่ดีได้ เพราะเงื่อนไขที่เปลี่ยนไป เงื่อนไข สภาพแวดล้อมนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งค...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 180
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2561 08:11
15 กุมภาพันธ์ 2561
Ico48
จงเป็นนักเก็บเกี่ยว
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเก็บเกี่ยวคือการเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ การเก็บเกี่ยวข้าวให้ได้ข้าวมาบริโภคบางที่เก็บเกี่ยวทั้งต้นได้ข้าว ได้ฟาง ได้แกลบมาใช้งานบางที่ที่น้ำมากน้ำท่วมขังจะเก็บแต่รวงข้าว ส่วนต้นข้าวที่เหลือให้เน่าเปื่อยเป็นอาหารสัตว์น้ำเป็นปุ๋ยคือลงดินต่อไป การเป็นนักเก็บเกี่ยวคือการเ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 226
เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2561 06:44
13 กุมภาพันธ์ 2561
Ico48
ชีวิตต้องจริงจังกว่าละคร
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ละครเป็นการแสดง และละครที่ดีตัวละครต้องสมบทบาท ทั้งการแต่งกาย กิริยาท่าทาง รวมทั้งความรู้ความสามารถ ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร อยากให้ดูดี ได้ดี ต้องทำให้สมหน้าที่และบทบาท ทั้งการแต่งกาย การทำหน้าที่ การมีและใช้ความรู้ความสามารถ ละครนั้นแสดงจบก็จบบทบาทยังต้องทำให้สมบทบาท ชีวิตจริงต้องแสดงบทท...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 168
เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2561 08:37
12 กุมภาพันธ์ 2561
Ico48
พอเพียง คือพอดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ตามที่ในหลวง ร๙ ได้ทรงพระราชทานทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงให้ทุกคน ทุกชุมชน องค์กร และประเทศชาติอยู่กันอย่างพอดี ไม่ขาดไม่เกิน ไม่ตึงไม่หย่อนเกิน ในกรอบของความดีทั้งปัจจุบันและอนาคต ความพอเพียงพอดี ยังเป็นแนวทางตามหลักพุทธศาสนาคือทางสายกลาง และตามสากลที่เรียกว่า balanced ที่ทุกอย่างสมดุลกัน ไม่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 126
เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2561 08:23
31 มกราคม 2561
Ico48
ปั๊มลมกับการใช้งาน
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ปั๊มลม (Air Compressor) คืออะไร ? ปั๊มลม มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Air Compressor” ทำหน้าที่ในการอัดลมให้มีแรงดันสูงตามที่ต้องการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้ได้หลาย ๆ ด้าน แต่ในที่นี้ จะพูดเฉพาะ ส่วนที่ใช้งานกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เราเลือกใช้งานแบบ oil free ถ้าเลือกได้เ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 222
เมื่อ: 31 มกราคม 2561 10:45
23 มกราคม 2561
Ico48
บริหารกับทำงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
บริหารงานคือการสร้างค่าจากการใช้ทรัพยากร ความสามารถของคน งบประมาณ อาคารสถานที่ให้ก้าวหน้ามั่นคง ต้องใช้ทรัพยากรสร้างเงินอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ส่วนการทำงานเป็นการใช้เงินทำงาน จึงได้แต่ผลงานที่ไม่ได้เงิน ที่ทำงานได้ต้องใช้เงิน การบริหารคือการบริหารโอกาสว่าทรัพยากรที่มี มีค่าอทะไร ต้อ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 258
เมื่อ: 23 มกราคม 2561 07:33
22 มกราคม 2561
Ico48
เก่าใหม่ต้องใช้ให้พอดีจึงมีค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนที่มาทำงานทำหน้าที่ใหม่ก็อยากพัฒนาทำให้ดีกว่าเดิม อยากเปลี่ยนของเดิมให้ทำตามที่ตนคิด และคิดว่าของที่ทำมาแต่เดิมไม่ดี ไม่มีค่า ที่เป็นการคิดผิด เพราะหากของเดิมคนเดิมทำไม่ดีคงไม่สามารถพัฒนาสร้างค่าคงอยู่มาได้ การคิดพัฒนาต้องไม่คิดว่าของเดิมไม่ดี แต่ต้องคิดต่อเติมเสริมของเดิมให้ดี ให้มีค่าเ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 281
เมื่อ: 22 มกราคม 2561 08:14
21 มกราคม 2561
Ico48
regulator สำหรับ flow ต่ำ
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
การงานใด ๆ ก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องว่าต้องใช้แก็ส ผู้ใช้พึงระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษด้วยเพราะว่าแรงดันภายในท่อแก๊สค่อนข้างสูงมาก ๆ ความดันภายในท่อแก๊สโดยประมาณ ... ความดันตั้งแต่ 1500 PSI – 3000 PSI แล้วแต่ชนิดแก๊สและขนาดบรรจุ ... นอกเหนือจากนี้ หากแก๊ส แต่ล่ะชนิดเกิดการรั่วไหล อาจก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 153
เมื่อ: 21 มกราคม 2561 19:30
19 มกราคม 2561
Ico48
คนร่วมสร้างความเจริญ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การสร้างความเจริญ ประกอบด้วยเจริญตน เจริญงาน และองค์กรเจริญ ส่งผลให้ประชาติเจริญ เจริญตนคือการพัฒนาตน เรียนรู้ให้มีความสามารถทำให้เกิดเพิ่มค่าต่อเนื่องตลอดเวลา จึงเรียกว่าเจริญ สมัยนี้โลกแคบลงมีการไปมาหาสู่ทั้งการทำงาน ธุรกิจ ท่องเที่ยว นอกจากความสามารถในการทำหน้าที่ได้ดี ยังต้องมีความส...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 213
เมื่อ: 19 มกราคม 2561 08:33
17 มกราคม 2561
Ico48
ความดีที่มีความชอบ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ชอบในที่นี้ไม่ใช่การชอบส่วนตัวของใคร ไม่ใช่ชอบใจ แต่เป็นความชอบธรรม เป็นธรรม ใครทำใครก็ควรได้ ในการพิจารณาความดีความชอบ การทำดีคือการทำหน้าที่ของตนได้ดี แต่คนที่มีความดีความชอบต้องทำทั้งหน้าที่ให้ดีและทำในสิ่งที่ชอบด้วย ในการทำงานแต่ละองค์กร มีภาระหน้าที่ประจำของแต่ละคนแต่ละตำแหน่งต้อ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 221
เมื่อ: 17 มกราคม 2561 08:22
06 มกราคม 2561
Ico48
ขัดเกลาและพัฒนา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ขัดเกลาเป็นการกำจัดสิ่งไม่ดีทั้งพฤติกรรม ความคิด การกระทำ ออกไปเพื่อให้ดูดี คิดดี ทำดี มีความประพฤติปฏิบัติที่ดี ส่วนการพัฒนาเป็นสรรค์สร้างความสามารถจากที่ทำไม่ได้ให้ทำได้ ทำไม่ดีให้ทำได้ดี และทำได้ดีให้ดีมีค่ามากขึ้น เจริญขึ้น ทันสมัย ทั้งการขัดเกลาและพัฒนาจึงทำให้ดีขึ้น เจริญขึ้นจริง ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 218
เมื่อ: 06 มกราคม 2561 09:23
23 ธันวาคม 2560
Ico48
การบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การบริหารคือการจัดการ แบ่งขั้นตอน จัดลำดับการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย การทำงานให้สำเร็จส่วนตนจึงเริ่มด้วยการตั้งเป้าหมายว่าจะทำอะไรให้ได้อะไร ทำอะไรก่อนหลัง ซึ่งขั้นตอนทั้งการใช้ชีวิตและการทำงาน แล้วลงมือทำตามลำดับจนเสร็จ การทำงานบริหารองค์กรก็เช่นกัน ต้องมีเป้าหมายว่าต้องทำอะไร ให้ได้อะ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 238
เมื่อ: 23 ธันวาคม 2560 10:14
17 ธันวาคม 2560
Ico48
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
Spectroquant Pharo 300 คือเครื่องสเปกโทรมิเตอร์ (อังกฤษ: spectrometer) คือเครื่องมือวัดเชิงแสงชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตรวจวัดคุณสมบัติเฉพาะของแสงได้แก่ สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยมากนำไปใช้ในการวิเคราะห์สเปกตรัมเพื่อระบุชนิดของสสาร ผลการวัดที่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากความเข้มของแสงที่แตกต่...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 244
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2560 16:44
10 ธันวาคม 2560
Ico48
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
X-Ray Fluorescence Spectrometer (XRF) เป็นเครื่องวิเคราะห์หาธาตุตั้งแต่ Be ถึง U สามารถบอกปริมาณโดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน ซึ่งสามารถวัดได้ตั้งแต่ระดับ ppm ถึงเปอร์เซ็นต์ โดยสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างประเภท แร่ ดิน(Clay) ทราย โลหะ และน้ำมัน เป็นต้น XRF is used to analyze elements from Be to U. ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 180
เมื่อ: 10 ธันวาคม 2560 15:03
06 ธันวาคม 2560
Ico48
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ลูกค้า ผู้รับบริการเป็นส่วนสำคัญต่อผลประกอบการ ความสำเร็จของการทำงาน ทำธุรกิจ เพราะลูกค้าผู้รับบริการทำให้เกิดงาน เกิดรายได้ ความผูกพันของลูกค้า (customer engagement) เป็นส่วนสำคัญต่อทั้งความสำเร็จ ความยั่งยืน มั่นคง ที่องค์กร หน่วยงานส่วนใหญ่มักสร้างและทำกิจกรรมเพื่อดึงดูดลูกค้า ที่ต้อง...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 220
เมื่อ: 06 ธันวาคม 2560 08:17
05 ธันวาคม 2560
Ico48
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ช่วงวันเวลาที่ผ่านมา มีความจำเป้นที่จะต้องเดินทางไปอบรมเรียนรู้เรื่องของการบำรุงรักษาเครื่อง Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS ณ ประเทศสิงคโปร์ รู้กันว่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชนิดนี้ราคาค่อนข้างสูง ราคาเป็นเลขแปดหลัก ใครมีครอบครองเครื่องประเภทนี้ต้องมีเงินเพื่อซื้อ Service Contract จากทางบริ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 202
เมื่อ: 05 ธันวาคม 2560 18:32
Ico48
PY-GC/MS: แก้ปัญหาหน้างานการ Leak ณ จุดต่อของชุด Pyrolyser
ใน Pyrolysis-GC/MS
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก
PY-GC/MS: แก้ปัญหาหน้างานการ Leak ณ จุดต่อของชุด Pyrolyser ขณะที่ทำการทดสอบตัวอย่างด้วยเทคนิคPyrolysis-GC/MS เริ่มสังเกตอาการผิดปกติของลักษณะ baseline ที่ได้ ดูไม่เหมือนเดิม ผิดเพี้ยน ผิดปกติ ไม่อยากได้แบบนี้ เกิดอะไรขึ้น จากนั้นเริ่มไล่หาสาเหตุดูแมสสเปคตรัมของ baseline ที่ดูไม่พึ่งประสงค์เลย...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 288
เมื่อ: 05 ธันวาคม 2560 11:34