นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒนางานประจำ

17 พฤศจิกายน 2561
Ico48
ย้ายค่ายเบอร์เดิม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อวานเย็นได้ไปย้ายค่ายมือถือ ที่เป็นวัดติดยอดของค่ายที่ใช้อยู่เพื่อไม่ให้มีปัญหาการคิดค่าใช้จ่าย เหตุที่ต้องย้ายค่ายเพราะค่ายที่ใช้มานานสิบกว่าปีพัฒนาระบบบริการช้ากว่าค่ายอื่น ที่ไปหลายที่ค่ายอื่นมีสัญญาณไวไฟ แต่ค่ายนี้ไม่มี และที่เร่งให้ไปย้ายค่ายเร็วขึ้นเพราะพอจะใช้สัญญาณไวไฟ มีข้อ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 18
เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2561 09:06
04 พฤศจิกายน 2561
Ico48
นวัตกรรมต้องสร้างค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำทุกอย่างต้องมีการลงทุน ลงเวลา และทุกคนต้องมีค่าใช้จ่ายในชีวิต หากทำอะไรไม่สร้างค่าก็ดำรงชีวิตไม่ได้ ดังนั้น นวัตกรรมจึงไม่ใช่สิ่งใหม่ที่คิดค้นได้ สิ่งที่อยากทำแต่ต้องมีประโยชน์มีค่าดีกว่าเดิม สะดวกกว่าเดิม สวยกว่า เห็นได้จากสินค้าไอทีต่าง ๆ นวัตกรรมทางการเงิน การแพทย์ การเกษตร การคมน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 77
เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2561 09:30
03 พฤศจิกายน 2561
Ico48
เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในการทำอะไรใหม่ ย่อมมีความยุ่งยาก ไม่คุ้นเคย แต่หากได้พยายามให้เต็มที่ ทำให้ผ่านไปได้ ย่อมส่งผลที่ดี ให้ก้าวหน้าไปได้เร็ว การเริ่มต้นที่ดี จะทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ทำได้ดี ทำได้เร็ว ต่างจากการติดคิดว่ายาก ไม่พยายามทำให้ดี ให้มาก จะทำให้การทำขั้นต่อไปติด ๆ ขัด ๆ จนถึงขัดข...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 68
เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2561 09:30
02 พฤศจิกายน 2561
Ico48
วิเคราะห์ฟอสฟอรัส ด้วย ICP-OES method แทน Molybdate colorimetric method
ใน พี่ใยไหมใช้เครื่องไม้ น้องใยมะพร้าวซ่อมเครื่องมือ
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม
เดิมห้องปฏิบัติการของเราทดสอบตัวอย่างฟอสฟอรัส (P) หรือฟอสเฟต (PO42-) ด้วยวิธีสเปกโตมิเตอร์ คือMolybdate colorimetric method ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐาน แต่เมื่อเรามีเครื่อง ICP-OES ใช้ในช่วง 2 ปีหลังมานี้ จึงคิดไว้นานแล้ว ว่าอยากใช้ลองวิเคราะห์หาฟอสฟอรัสด้วยเทคนิค ICP-OES ในการวิเคราะห์ตัวอย่างดูบ้าง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 65
เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2561 14:36
30 ตุลาคม 2561
Ico48
ใช้ความขี้เกียจให้เป็นประโยชน์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความขี้เกียจต่างจากคนขี้เกียจที่ ความขี้เกียจคือการไม่อยากทำอะไรให้ยุ่งยาก วิธีการที่ซับซ้อน ขั้นตอนที่มากมาย ที่ให้ผลเหมือนเดิม คนขี้เกียจคือคนที่ไม่ทำอะไรไม่ว่าสิ่งนั้นจะง่ายหรือยาก มีแต่คำว่า ขี้เกียจทำจึงไม่ลงมือทำ จึงไม่มีค่าเกิดค่าแก่ใคร คนที่มีบุคลิกความขี้เกียจคือคนที่ทำงานแบบหาท...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 127
เมื่อ: 30 ตุลาคม 2561 09:01
13 ตุลาคม 2561
Ico48
ทำไมต้องสื่อสาร 2 ทาง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การสื่อสารเป็นการให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารรับรู้ตรงกัน ปัญหาการสื่อสารมักเกิดจาก สารที่ส่งไปไม่ถึงผู้รับ ถึงผู้รับแต่รับสารไม่ตรงกันที่อาจเกิดจากการสื่อสารไม่ชัดเจน ทำให้ตีความต่างกัน แม้แต่รับสารเดียวกันเพราะต่างคนต่างมีความคิด มีประสบการณ์ต่างกัน เมื่อการสื่อสารไม่ตรงกัน จึงเ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 198
เมื่อ: 13 ตุลาคม 2561 08:42
12 ตุลาคม 2561
Ico48
บริหารงาน 360°
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การประเมินคน 360° เป็นการประเมินจากความเห็นจากคนรอบด้าน ทั้งจากลูกค้า ผู้รับบริการ เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่มีนัยสำคัญ การบริหาร 360° เป็นส่วนของผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการบริหารให้ได้งานที่ดี ต้องรับรู้กระบวนการทำงาน การไหลขอ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 230
เมื่อ: 12 ตุลาคม 2561 08:55
10 ตุลาคม 2561
Ico48
ค่าขององค์กร
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ค่าขององค์กรอยู่ที่คนขององค์กรที่สามารถใช้ บริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สร้างค่าให้ลูกค้า ผู้ใช้ ผู้รับบริการ องค์กรถึงแม้มีทรัพย์สินมาก หากบริหารจัดการไม่ดีก็ไม่เกิดค่าจนถึงเสียหาย การบริหารจัดการให้เกิดค่า สร้างค่าได้คือคน คนในที่นี้ นอกจากจำนวนที่เป็นพลัง ที่สำคัญกว่าคือคว...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 198
เมื่อ: 10 ตุลาคม 2561 08:14
05 ตุลาคม 2561
Ico48
ทำงานกับพนักงานใหม่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การมีพนักงานใหม่มาร่วมทำงาน เป็นเรื่องปกติตามจังหวะอายุของหน่วยงานที่มีคนเก่าไป คนใหม่มา การทำงานในยุคที่คนมีการเรียนตามหลักสูตรใหม่ ๆ มีความรู้ ทฤษฎี เทคโนโลยีใหม่ ๆ ควรต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดเห็น ความสามารถว่าควรจะนำอะไรมาทำงาน เพื่อปรับให้ทันสมัยขึ้น การทำงานกับคนใ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 179
เมื่อ: 05 ตุลาคม 2561 08:21
04 ตุลาคม 2561
Ico48
การบริหารแบบรักษาการ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
รักษาการในที่นี้หมายการทำงานในตำแหน่งบริหารที่ไม่ใช่ตัวจริง บางคนทำหน้าที่ให้งานประจำที่ทำผ่านไปได้เรื่อย ๆ ไม่กล้ากำหนดนโยบายแนวทางการทำงาน เพราะไม่ใช่ตัวจริง ไม่รู้เวลาที่แน่นอนในการทำหน้าที่ และมีบางคนทำหน้าที่รักษาการณ์นานกว่าการดำรงตำแหน่งจริงก็มี การทำงานบริหารโดยไม่มีทิศทาง แน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 138
เมื่อ: 04 ตุลาคม 2561 08:51
28 กันยายน 2561
Ico48
บริหารงานให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การบริหารงานเป็นทำให้องค์กรทำงานได้ดี มีความเจริญ ที่มีผลต่างกันคือ ให้มั่นคง ให้มั่งคั่ง หรือให้ยั่งยืน การบริหารให้มั่นคงเป็นทำงานตามระบบ ให้งานดำเนินการไปได้ตามภาระหน้าที่ ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไร ใครเคยทำอะไรอย่างไรก็ทำไปตามนั้น การบริหารให้เกิดความมั่งคั่ง นอกจากการทำให้...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 160
เมื่อ: 28 กันยายน 2561 07:57
18 กันยายน 2561
Ico48
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้น
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การพัฒนา เป็นการทำให้จากไม่รู้ ทำให้รู้ จากทำไม่ได้เป็นทำได้ จากทำได้ต้องทำให้ดีมีค่าขึ้น นั่นคือ การจะได้ดีต้องทำให้มีการพัฒนา ตั้งแต่การเรียนคือเรียนจากไม่รู้ให้รู้ ไม่ใช่เรียนที่รู้แล้วฉะนั้นการเรียนที่ไม่รู้จึงไม่ใช่ของยาก แต่เป็นการพัฒนา แต่หากไม่เรียนให้รู้ หนีเรียน กลัวการเรียนจึง...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 227
เมื่อ: 18 กันยายน 2561 10:47
09 กันยายน 2561
Ico48
เรียนต้องทำ ทำต้องเรียน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเรียนให้ได้ดีให้ทำงานได้ ต้องเรียนพัฒนาความสามารถไม่ใช่แค่มีความรู้แต่ใช้ทำงานไม่ได้ การเรียนให้ทำงานได้ ต้องเรียนด้วยการลงมือทำ คือเรียนให้รู้จริง คิดหาทางใช้ให้เป็นประโยชน์ ฝึกฝนการใช้ความรู้ เพราะการทำงานให้ได้ดี ไม่ใช่แค่ทำงานตามสั่ง แต่ต้องทำให้ได้ดี มีการพัฒนาจึงมีความเจริญก้าวห...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 218
เมื่อ: 09 กันยายน 2561 08:41
29 สิงหาคม 2561
Ico48
ค่างานสนับสนุน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
งานสนับสนุนคืองานธุรการของการทำงานที่ทำให้งานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ คือถูกต้องว่องไว จึงเพิ่มค่าได้ ทั้งการจัดทำเอกสาร การเดินเรื่อง รวมถึงการเอาใจใส่ในหน้าที่ การทำความสะอาด การบริการดูแลต้อนรับทำให้องค์กรดูดี ได้รับความเชื่อถือ ค่าของงานสนับสนุนจึงขึ้นกับ ความรู้ความสามารถ ความรับผ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 297
เมื่อ: 29 สิงหาคม 2561 08:08
25 สิงหาคม 2561
Ico48
ทำด้วยกาย ใจ ความสามารถ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำงานทำหน้าที่มีค่า ได้ค่าต่างกันตามวิธีคิดวิธีการทำ ทำด้วยกายคือแรงทำ ทำตามหน้าที่ ตามที่สั่ง ค่างานก็ได้ตามค่าแรง ค่าเหนื่อย และเพิ่มค่าไม่ได้ ยังเหนื่อย ยังเบื่อ จนไปถึงลดค่าที่ขาดความนิยมชมชอบ การทำด้วยใจคือ นอกจากทำตามหน้าที่ยังเอาใจใส่ จึงทำให้คนถูกใจได้ใจ สามารถผูกลูกค้า เพิ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 308
เมื่อ: 25 สิงหาคม 2561 08:24
16 สิงหาคม 2561
Ico48
คน 4.0
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ยุค 4.0 คือยุคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุค internet ยุค online ยุค IT ยุคอุปกรณ์ smart ต่าง ๆ ยุคสื่อสังคม online แน่นอนมีคนจำนวนได้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในชีวิตประจำวันมากมาย แต่ทุกคนเป็นคน 4.0 หรือไม่ การเป็นคนในยุคนั้น ๆ คือคนที่สามารถใช้สิ่งนั้นสร้างค่า ทำประโยชน์ให้ได้ดีมีค่ามากขึ้น มาก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 352
เมื่อ: 16 สิงหาคม 2561 08:33
03 สิงหาคม 2561
Ico48
การถกเถียงให้สำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในการคิด การทำอะไรใหม่ ๆ ให้สำเร็จ โดยเฉพาะการทำงานในองค์กร มักต้องมีการแสดงความคิดเห็น ถกเถียงเพื่อหาข้อดี ข้อเสียว่าของใครดีกว่า จนหลายครั้งนำไปสู่การเถียงกันเพื่อเอาชนะกัน และผลสุดท้ายไม่เกิดค่าความสำเร็จ การถกเถียงให้สำเร็จ หลังจากที่มีการถกกันแล้ว ก็นำสิ่งที่ถกเถียงนั้นมาคิดพิจารณา แล...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 340
เมื่อ: 03 สิงหาคม 2561 09:19
31 กรกฎาคม 2561
Ico48
วิสัยทัศน์กับสายสนับสนุน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
สายสนับสนุน หมายถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนโดยเฉพาะระเบียบราชการ บุคลากรสายสนับสนุนมีส่วนทำให้งานเดินได้ช้า เร็ว ติดขัด หรือคล่องตัว ที่เรียกว่าประสิทธิภาพของการทำงาน เพราะงานทุกอย่างมีระเบียบขั้นตอนกำกับ หากมีการจัดระบบที่ดีก็มีประสิทธิภาพ งานที่เดินดี ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 212
เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2561 08:26
27 กรกฎาคม 2561
Ico48
ทัศนคติกำหนดค่าความสามารถคน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทัศนคติ คือความคิดความอ่านที่นำไปสู่การกระทำ ถ้าคิดสร้างสรรค์ การกระทำสร้างค่าสร้างสรรค์ ถ้าคิดจำกัด การกระทำก็จำกัด การใช้ความสามารถก็ไปจำกัดผลการทำ ทัศนคติเป็นการคิดกับตัวเองอย่างไร คิดกับคนอื่นอย่างไร คิดแต่ตัวเองที่ไม่ฟังใคร ก็จะไปปิดโอกาส ปิดความสามารถของคนอื่น ผลทำให้เกิดค่าน้อยล...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 258
เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2561 09:35
Ico48
มองโลกด้วยสายตาของเด็ก
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดชิ้นนี้ คนที่อยู่กับเด็กๆจะเข้าใจดี เพราะเขาบอกไว้ว่า "หากเราสามารถมองโลกได้ด้วยสายตาของเด็ก เราจะพบตวามวิเศษในทุกๆสิ่ง" โลกนี้คงจะสดใสน่าตื่นเต้น น่าเรียนรู้เสมอๆ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 127
เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2561 01:00