นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒนางานประจำ

13 ตุลาคม 2560
Ico48
การเพิ่มค่าทำงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเพิ่มค่าการทำงานเป็นสิ่งจำเป็นในการเพิ่มค่าคน ไม่ว่าจะทำงานของตนเองและการทำงานในองค์กร เพราะถ้าหากได้ค่างานเพิ่มขึ้น ก็ได้กำไรเพิ่ม ๆ ได้ผลตอบแทนเพิ่ม การทำงานให้มีค่าเพิ่มต้องมีการพัฒนา นอกจากความชำนาญ ยังต้องคิดถามตนเองเสมอว่า จะสามารถประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายต้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 133
เมื่อ: 13 ตุลาคม 2560 09:05
10 ตุลาคม 2560
Ico48
การประเมินคือส่องหาทำค่าเพิ่ม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เชื่อว่าทุกคนต้องส่องกระจกทุกวันและวันละหลายครั้งหลายเวลา การส่องกระจกเพื่อดูเพื่อประเมินว่าดูดีมีความเรียบร้อย มีส่วนที่ยังไม่ดีมีส่วนบกพร่องเพื่อทำให้ดีขึ้นจะได้ดูดีตลอดเวลา การส่องกระจกคือการประเมินตนเองในการแต่งตัวหน้าตาเพื่อให้ตนดูดี ไม่มีข้อบกพร่อง ดังนั้น การประเมินจึงเป็นการต...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 165
เมื่อ: 10 ตุลาคม 2560 07:52
05 ตุลาคม 2560
Ico48
หลักการแปลความหมายจากข้อมูล
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากประสบการณ์การตรวจงานนักศึกษา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มักขาดความสามารถในการแปลความหมาย แต่มักทำแค่อ่านข้อมูลว่าอะไรสูงต่ำ แตกต่างทางสถิติเท่าไร หรือรวบรวมความรู้มาต่อกัน ทำให้ขาดความหมาย ขาดความเข้าใจ ขาดการวิเคราะห์ ขาดการสร้างความหมาย ขาดการสังเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ ทำให้ไม่มีความสามารถสร้างค่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 150
เมื่อ: 05 ตุลาคม 2560 08:25
03 ตุลาคม 2560
Ico48
ค่าการนำของ senior leaders
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
Senior leaders คือผู้ที่มีความสามารถ ใช้ความความสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ เมื่อทำอะไรจึงมีมีคนทำตาม แต่มีบางคนทำตนเป็นผู้เคยมีความสามารถ ทั้ง ๆ ที่ยังมีหน้าที่การงานรับค่าตอบแทน แต่ไม่ทำงานให้เต็มที่ ไม่ร่วมสร้างองค์กร อ้างว่าอายุมากแล้ว แก่แล้วให้คนรุ่นใหม่ทำไป หรือเหตุผลต่าง ๆ นานา ซึ่งเป...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 192
เมื่อ: 03 ตุลาคม 2560 08:03
25 กันยายน 2560
Ico48
ค่าของ PR อยู่ที่ทำได้จริง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
PR หรือ public relations หรือการประชาสัมพันธ์คือการทำให้เป็นที่รู้จักของประชาชน หลายคนหลายองค์กรสร้างสื่อต่าง ๆ ด้วยราคาสูงราคาแพง หรือลงทุนไปบอกไปแสดงตัวตนตามที่ต่าง ๆ หรือทำป้าย ทำเว็บให้ดูดี ดูหรูหรา ดูยิ่งใหญ่ แต่ผลได้ก็ยังเหมือนเดิม แต่บางคนมีอะไรดี ๆ ทำสิ่งที่ดีมีคนชอบ มีคนติดใจ เช...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 180
เมื่อ: 25 กันยายน 2560 08:42
24 กันยายน 2560
Ico48
Senior leaders ต้องร่วมสร้างสรรค์ค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
Senior คือผู้อาวุโส ผู้มีความรู้ความสามารถ สร้างสรรค์สร้างค่า สร้างความยอมรับนับถือจากใคร ๆ แต่ไม่ใช่ผู้มีอายุ อยู่นาน Senior leaders หมายถึงผู้อาวุโสในองค์กรที่มีความรู้ความสามารถ สามารถนำการเปลี่ยนแปลงได้ ที่สำคัญ senior leaders ต้องร่วมสร้างสรรค์ สร้างค่าแก่องค์กรและชุมชน ผู้มีอาย...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 207
เมื่อ: 24 กันยายน 2560 09:02
20 กันยายน 2560
Ico48
ความรู้ ประสบการณ์ บุคลากรเกษียณอายุราชการ ทรัพยากรธรรมชาติ 60(2)
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดทีมสัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 “นางเกี้ยว แก้วมณี” หรือ พี่เกี้ยว, ป้าเกี้ยว ที่ชาวคณะฯ ใช้เรียกกัน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน เข้ามาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างไร นางเกี้ยว แก้วมณี หรือ พี่เกี้ยว เร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 64
เมื่อ: 20 กันยายน 2560 14:29
Ico48
ความรู้ ประสบการณ์ บุคลากรเกษียณอายุราชการ ทรัพยากรธรรมชาติ 60
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 120 คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดทีมสัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 “นายอุทิศ อินทศร” หรือ พี่อุทิศ (หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ นายอุทิศ อินทศร หรือที่บุคลากรคณะฯเรี...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 79
เมื่อ: 20 กันยายน 2560 13:53
Ico48
ค่าคะแนน ค่างาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ค่าคะแนน ค่างาน บางครั้งก็ไปด้วยกัน บางครั้งก็ให้ค่าต่างกัน ค่าคะแนนเป็นการให้ค่าตามเกณฑ์ ตามเป้าหมาย เช่นการประเมินตนเอง ประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ แล้วคิดว่าตนเองน่าจะได้ 60 จึงตั้งเป้าหมายไว้ที่ 60 เมื่อทำได้ตามเป้าหมายผลคะแนนก็ได้เต็มตามเกณฑ์การประเมิน และได้ผล 60 ตามที่ตั้งเป้าหมายและผลกา...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 137
เมื่อ: 20 กันยายน 2560 09:41
18 กันยายน 2560
Ico48
สร้างค่าตามวิสัยทัศน์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วิสัยทัศน์คือเป้าหมาย คุณค่า มูลค่าที่ต้องการเป็น วิสัยทัศน์ไม่ใช่ความคิด ความฝัน เขียนไว้เท่ ๆ แต่ต้องช่วยกันทำให้ได้ให้เป็น ผู้ที่ทำให้วิสัยทัศน์องค์กรเป็นจริงคือทุกคนในองค์กรต้องมุ่งมั่น ยึดมั่น สรรค์สร้างช่วยกัน การทำให้ทุกคนช่วยกันทำตามวิสัยทัศน์ ต้องใช้วิสัยทัศน์ในการประเมินผลก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 147
เมื่อ: 18 กันยายน 2560 09:05
16 กันยายน 2560
Ico48
องค์กรดีเพราะคนมีดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
องค์กรดีได้ขึ้นกับคนในองค์กรว่า มีความคิด พฤติกรรม ปฏิบัติอย่างไร องค์กรก็เป็นแบบนั้น ดังนั้น องค์กรที่ดีต้องมีคนมีดี ไม่ใช่แค่มีความรู้ความสามารถ แต่ต้องสร้างสรรค์เรียนรู้ พัฒนาสร้างค่าตลอดเวลา คุณสมบัติคนมีดีที่ทำให้องค์กรเจริญประกอบด้วย Open minded, open opportunity, eager to learn,...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 154
เมื่อ: 16 กันยายน 2560 09:26
14 กันยายน 2560
Ico48
แก้ปัญหา เครื่อง Graphite Furnace AAS (PerkinElmer) อุณหภูมิ Atomization ไม่ขึ้น (ตอน 4-ตอนจบ)
ใน พี่ใยไหมใช้เครื่องไม้ น้องใยมะพร้าวซ่อมเครื่องมือ
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม
มาถึงตอนที่ 4 ของบันทึกซีรีย์มินิมาราทอน "งานจบบันทึกไม่จบ" ซึ่งย้อนอ่านย้อนความได้เองที่บันทึกที่แล้วๆ มา ที่เราพยายามแก้ไขปัญหาเครื่อง AASเทคนิค Graphite Furnace(Perkin Elmer AAnalyst100+HGA400) ทำมาแล้วหลยวิธีก็ยังสำเร็จ คราวนี้ลองเปลี่ยนใหม่ จาก cotton bud เป็นแปรง ให้มันแข็งขึ้นมาหน่อย ตา...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 85
เมื่อ: 14 กันยายน 2560 20:36
11 กันยายน 2560
Ico48
ความดี(ต้อง)ชอบ(ธรรม)
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความดีความชอบคือการเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าตอบแทนที่มากกว่าปกติ สมัยก่อนเรียกว่า สองขั้น ขั้นครึ่งในระบบราชการไทย ส่วนในภาคเอกชนและในต่างประเทศจะปรับตามผลการทำงาน สร้างค่าสร้างรายได้เพิ่ม ทำงานเพิ่ม เพราะไม่มีรายได้เพิ่มก็ไม่มีเงินจ่าย ใครอยากได้ต้องทำ ไม่ทำก็ไม่ได้ ความดีความชอบ หมายถึงกา...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 121
เมื่อ: 11 กันยายน 2560 09:22
03 กันยายน 2560
Ico48
scan baseline uv มีปัญหา
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
UV-Visible Spectrophotometer (UV-Vis) ใช้วัดค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 190 - 1100 นาโนเมตร ของสารเคมีที่ละลายได้ในตัวทำละลาย UV-Vis is used for detecting light absorption value on the wave length of 190-1100 nanometer of chemical substance which is soluble in the solvent. การเฝ้า...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 131
เมื่อ: 03 กันยายน 2560 21:29
30 สิงหาคม 2560
Ico48
แก้ปัญหา เครื่อง Graphite Furnace AAS (PerkinElmer) อุณหภูมิ Atomization ไม่ขึ้น (3)
ใน พี่ใยไหมใช้เครื่องไม้ น้องใยมะพร้าวซ่อมเครื่องมือ
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม
กลับมาจับแป้นพิมพ์ เขียนตอนที่ 3 หลังจากทิ้งค้างตอนที่แล้วไว้นาน 20 วัน แต่เรายังไม่ลืม เพราะจดหัวข้อหลักไว้ในสมุดแล้ว ส่วนรายละเอียด ก็จำไว้ในสมองคับ ไม่ยากที คราวนี้ก็มาดูต่อ ว่า วิธีแก้ไข "เครื่อง Graphite Furnace AAS (PerkinElmer) อุณหภูมิ Atomization ไม่ขึ้น" ที่ไม่สำเร็จมา 3 วิธี จะมีทา...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 107
เมื่อ: 30 สิงหาคม 2560 11:34
Ico48
คนทำงาน คนสร้างค่างาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนทำงานคือคนที่ทำงานตามงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจึงได้ค่างานเท่ากับค่าแรงการทำงาน คนสร้างค่างานคือคนที่นอกจากทำงานตามหน้าที่ได้ดี ยังใช้ความสามารถสร้างค่าการทำงานให้ดีมีค่ากว่า การสร้างค่างานร่วมกับคนอื่นให้มีค่าการทำงานเพิ่มที่ทำได้เร็วขึ้นทำได้มากขึ้น การเป็นผู้บริหารที่สร้างค่างานให้องค...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 120
เมื่อ: 30 สิงหาคม 2560 07:59
20 สิงหาคม 2560
Ico48
OVP-PQ Test Protocol
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
FTIR สำหรับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เรามีรุ่นนี้ครับ VERTEX 70/70v FTIR spectrometers เวลาใช้งานไปนาน ๆ ต้องทำการตรจสอบ system OVP-PQ Test Protocol ตรวจสอบแล้วมันรายงานผลแบบนึ้ ครับ ผลคือว่า ไม่ผ่าน ช่าง, วิศวกร หรือนักวิทย์ฯ สามารถแก้ไขโดยเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองครับ ผมลัดขั้นตอนการ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 128
เมื่อ: 20 สิงหาคม 2560 15:31
19 สิงหาคม 2560
Ico48
ความชำนาญอยู่ในกรอบ เพิ่มค่าต้องดีกว่ากรอบ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำงานทำหน้าที่ หากทำอยู่ในกรอบ แม้มีความชำนาญเพียงใดหากทำอยู่ในกรอบก็ได้ค่าในกรอบนั้น เช่นคนทำอาหารขาย ไม่ว่าจะทำอร่อยมีความชำนาญเพียง หากทำขายจำนวนเท่าเดิม ก็ได้รายได้เท่าเดิม อยากมากก็เพิ่มราคาตามภาระต้นทุน หากอยากมีรายได้เพิ่ม ต้องขยายขายของอื่นให้คนมากินมาใช้เพิ่ม ในกา...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 142
เมื่อ: 19 สิงหาคม 2560 09:46
15 สิงหาคม 2560
Ico48
คิดให้เป็นจริง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การคิดเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จจริง การคิดให้เป็นจริง สำเร็จจริงต้องคิดจากของจริง ข้อมูลจริง และสภาพจริง ปัญหาการคิดที่ไม่เป็นจริงเกิดจากคิดจากการคิดที่ขาดข้อมูลจริง ขาดของจริง ขาดสภาพจริง ผลได้จริงไม่เป็นจริงไม่ตรงกับของที่มี สภาพที่เป็น อย่างการคิดระดมความเห็นในการทำแผนที่ต่างคนต่างค...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 140
เมื่อ: 15 สิงหาคม 2560 09:51
14 สิงหาคม 2560
Ico48
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สองสิ่งนี้ไม่ถูกกันถือว่าอยู่คนละขั้วกันเลย บ้านเรา"หมายถึงภาคใต้" ความชื้นสูง ยิ่งช่วงนี้ฝนมาแทบจะเอากันไม่อยู่เลยทีเดียว สัญญาณเตือนเขาระบบ "ไลน์"ดังถี่ จนต้องปิดสัญญาณเสียง ร้องขอว่าใครเข้าที่ทำงานช่วยเทน้ำในถังเครื่องดูดความชื้นให้ด้วย เครื่องดูดค...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 132
เมื่อ: 14 สิงหาคม 2560 16:28